horsens hotel opus inklusion og lp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horsens - Hotel Opus Inklusion og LP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horsens - Hotel Opus Inklusion og LP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Horsens - Hotel Opus Inklusion og LP - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Horsens - Hotel Opus Inklusion og LP. Dagsorden . Fælles forståelse af inklusion sprog skaber mennesker, hvorfor falder vi tilbage? Elevens oplevelse af at høre til i et fællesskab med tydelige rammer Det ressourceorienterede syn. Nysgerrig på eleven som aktør – lytte og inddrage

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Horsens - Hotel Opus Inklusion og LP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
horsens hotel opus inklusion og lp

Horsens - Hotel Opus Inklusion og LP

8. maj 2014 Carsten Westfal Bruun Søndergaard

dagsorden
Dagsorden
 • Fælles forståelse af inklusion
 • sprog skaber mennesker, hvorfor falder vi tilbage?
 • Elevens oplevelse af at høre til i et fællesskab med tydelige rammer
 • Det ressourceorienterede syn. Nysgerrig på eleven som aktør – lytte og inddrage
 • Den gode klasse, en metode til at arbejde med forældrenes holdninger på
 • Udvikling af et inklusionsberedskab
grundbegreber
Grundbegreber
 • Susan Tetler:
  • Opgør med integrationsbegrebet
  • Systemisk og organisatorisk perspektiv
 • Rasmus Alenkær, 3 områder for inklusion
  • Fysisk
  • Akademisk (faglig)
  • Social
 • Lars Qvortrup, Dansk Clearingshouse
  • Psykologisk – at eleverne udvikler ‘positive selvbilleder’

Skabe muligheder for deltagelse

en f lles definition af inklusion
En fælles definition af inklusion
 • Alle børn skal føle sig som ligeværdige deltagere
ord skaber mennesker
Ord skaber mennesker

Sproget er som en lygte.

Det vi taler om, er det vi bliver i stand til at se

(Wittgenstein)

 • ”Det er da klart, at Peter

er på den måde,

sådan var hans far

og onkel også i skolen” – vi falder af og til i…

den tilbagevendende udfordring med sproget
Den tilbagevendende udfordring med sproget
 • Eleven er med problemer (individteorier)
 • Eksperter tog børnene med ud af klassen
 • Eleven der starter i skole, skal tilpasses
 • Henvisning og visitation
 • Specialklasser, ’klinikker’ - eksklusion
den tilbagevendende udfordring med sproget1
Den tilbagevendende udfordring med sproget
 • Eleven iproblemer (systemteori)
 • Undervisning foregår ud fra valg
 • Eleven (og forældre) inddrages
 • Blandede fællesskaber - inklusion
 • Specialundervisning og den almene undervisning smelter sammen
elevens kvalitative oplevelse af at tilh re et f llesskab
Elevens kvalitative oplevelse af at tilhøre et fællesskab
 • Anerkendelse
 • Relationer
 • Lærere og pædagoger er ’samhørighedsskabende selvobjekter’ og rollemodeller
 • Venner, gode elev-elev relationer
 • Kommunikation
 • Et aflæseligt rum
  • Tydelige regler, struktur, genkendelighed og forudsigelighed
  • Begribelighed – håndtérbarhed - meningsfuldhed
det ressourceorienterede syn
Det ressourceorienterede syn
 • Hav ‘beskyttende faktorer’ med, når man går til handleniveauet i LP-platformen
  • Undtagelserne, hvornår går det godt?
  • Hvilke styrker kan man bygge på? (hos individet og i gruppen)

Ellers

 • Ofte langsigtet arbejde
  • Opbygge relationer
  • Opbygge selvværd og selvagtelse via succesoplevelser
 • Men også kortsigtet nu og her
  • Hvordan taler vi om og til eleverne? Eleven som aktør
  • Mød (også) eleven på sine ressourcer
  • ‘at komme først’ – med en positiv kontakt (før man tvinges ind i en negativ)
det hele barn gode r d mht b rn med adhd
Det hele barn, gode råd mht. børn med ADHD
 • De 9 H’er (Jenny Bohr)
 • Hvad skal jeg lave? (indhold)
 • Hvordan skal jeg lave det? (metode)
 • Hvorfor skal jeg lave det? (mening)
 • Hvor skal jeg lave det? (placering)
 • Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
 • Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
 • Hvem skal jeg lave det med? (personer)
 • Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
 • Hvad skal jeg bagefter? (næste)
 • Lad ikke medicinering skygge for evt. forstærkende faktorer for ADHD-børnenes problemadfærd
  • udvidet skole-hjemsamarbejde?
 • Identificér ’mennesket bag diagnosen’ – disse børn har samme eksistentielle behov som enhver anden! (gode relationer x 10...)
 • Vær opmærksom på ’invitationer’ måske har noget andet bag – arbejde med de gode relationer i ’fredstid’
 • Udnyt alle pædagogiske muligheder for fysisk aktiverende pædagogik
 • Tydelighed i mål og forventninger er (især) vigtigt for disse børn (De 9 H’er)
for ldre som akt rer i inklusionsprocessen
Forældre som aktører i inklusionsprocessen
 • Inklusion er en kontinuerlig proces
 • Forældre i flere roller:
  • Som aktiv deltager i klassens inklusionsproces
  • Som støtte for egne børn
 • Forældre og elever centrale aktører
  • Deltagelse afstedkommer ejerskab og mening
  • empowerment
 • Elevens hjemmemiljø som analysefaktor – et vigtigt socialt system
en metode til at arbejde med for ldrenes holdninger p
En metode til at arbejde med forældrenes holdninger på

DEN GODE KLASSE

 • Skolebestyrelsen på Gandrup skole prioriterer ”Den gode klasse” som
 • obligatoriske møder på alle klassetrin!

Hvordan afholdes mødeformen Den gode klasse? - Inspirationsnotat!

VED SKOLEÅRETS BEGYNDELSE:

 • Planlæg mødedatoer på det første møde i trivselsudvalget.
 • Meld datoer ud til hele klassen, gældende for hele året.
 • Skolebestyrelsens kontaktperson står til rådighed som mødeleder, ved at trække han/hun ind, kan hele klassen deltage i mødet på lige vilkår.
 • Beslut om trivselsrådet på skift skal være referent, eller om det skal være en af de øvrige forældre.
forberedelse til m det
Forberedelse til mødet

PLANLÆGNING OP TIL MØDEDATO:

 • Trivselsrådet sender i god tid en besked til hele klassen, hvor der efterspørges punkter til dagsordenen.
 • Efter en given frist sendes endelig dagsorden. Er der ingen indmeldte punkter, kan hver forælder på skift sige noget om barnets trivsel i klassen/hverdagen. Klassens spilleregler kan evalueres.
spilleregler i den gode klasse
Spilleregler i den gode klasse
 • Spilleregler kan f.eks. være: Beløb til fødselsdagsgaver, antal arrangementer om året, hvornår
 • inviterer man til overnatning, kagelister, klassekassen (vil man lave opsparing eller ej),
 • legegrupper, handel i boden, indhold i drikkedunke, hvornår i svømmehal uden forældre, fester –
 • hvornår skal de slutte? + rygning/alkohol.
 • - Book eventuelt mødelokale 2, hvor der er god mulighed for at alle kan sidde ved et bord og samtidig se
 • hinanden.
 • Sørg for at næste forælder fra kagelisten har kage og kaffe med.
m dets struktur og forl b
Mødets struktur og forløb
 • Udvælg referent og påpeg at referatet den pågældende aften er et beslutningsreferat, der sendes ud på ForældreIntra.
 • Giv en kort introduktion eller lad skolebestyrelsens kontaktperson gøre det (alt efter hvem der afholder
 • mødet). Mødet holdes med det formål:
 • At styrke skole-hjem samarbejdet
 • At blive gode til at snakke om svære ting, der kan dukke op i løbet af et skoleår
 • At vi løbende kan tilpasse klassens spilleregler
 • At blive gode/endnu bedre rollemodeller.
m dets struktur og forl b1
Mødets struktur og forløb
 • Inden mødet går i gang gennemgås grundprincipperne for mødet:
 • Alle markerer ved håndsoprækning og taler for sig selv: ”jeg” og ikke ”man”
 • Alt kan siges, gør det på en ordentlig måde
 • Tal TIL hinanden og ikke OM hinanden
 • Bevar en god umiddelbar og ligefrem tone, så ingen skal gætte sig til hvad der bliver sagt.
 • Afslutning på mødet:
 • Referent læser op hvad der er ført til referat
 • Ordstyrer runder mødet af (repeterer aftaler, fokus på at alle går fra mødet med samme opfattelse
udviklingsforl b ift inklusionsberedskab
Udviklingsforløb ift. inklusionsberedskab

Vi mangler et brugbart arbejdsredskab.

 • Vi tager ideen op i trivselsforum og laver udkast.
 • Der arbejdes tværfagligt på trivselsforummødet med de hæmmende faktorer.(bud er allerede nedfældet på bilag)
 • Præsenteret i pædagogisk udvalg.
 • Model præsenteres. Der arbejdes afdelingsopdelt med de hæmmende faktorer på pæd. råd.
 • Udkastet revideres

Det er nu fra politisk side besluttet, at alle skoler

skal lave et inklusionsberedskab (Aalborg)

nyt redskab hvad savnes
Nyt redskab – hvad savnes?
 • Være et vedkommende og overskueligt arbejdsredskab, der tager udgangspunkt i vores lokalsamfund og muligheder
 • Svært at have overblik over alle elevers muligheder samt opfylde de formelle krav, der kræves fra forskellige forvaltninger
 • Brugbart redskab på teammøder og klassekonferencer
 • Hurtigt overblik over klassen – rigtige indsats
 • Indsigt i muligheder for indsats – hvem I skal kontakte
hvorfra f r vi vores viden
Hvorfra får vi vores viden?
 • På tværs (håndbog ml. skole. og Familie- og Beskæftigel-ses-forvaltningen/socialforvaltningen)
 • Børnelinealen (Lis Hillgaard)
 • ABC intervention (se Aalborg PPR’s hjemmeside)
 • Trivselsforum/SSP
 • Åben rådgivning
 • Familie-beskæftigelsesforvaltningen
 • Skoleforvaltningen
 • Profylaktiske kurser
 • VAKS – CHIPS – WISC - KABU
 • Underretning
 • Skoleudtalelse
et inklusionsberedskab

.

Et inklusionsberedskab

Kræver øjeblikkelig indgribende indsats

 • Kræver ingen inddragelse. Hjemlige forhold kan gøre børnelineal aktuel.
 • SKOLEFORVALTNINGEN
 • Faglige vanskeligheder:
 • ABC intervention
 • A- niveau
 • Lp, team
 • AB- niveau
 • Lp, team, individuelle test – kc og PPR inddrages.
 • C- niveau
 • Indstilling laves
 • Vejledning af KC
 • Åben rådgivning (KC, PPR - psykolog og spc.konsulent)
 • Samarbejdspartnere:
 • Ledelsen, KC, PPR, UU-vejleder
 • FAMILIE-BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN (socialforvaltningen)
 • Sociale vanskeligheder:
 • Teamet laver LP.
 • Inddrages af ledelse, trivselsperson, AKT-lærer
 • Åben rådgivning (Trivselsperson/AKT, PPR AKT konsulent, psykolog)
 • Trivselsforum
 • Ugemøde (team, ledelse, trivsel-/Aktlærer)
 • Samarbejdspartnere:
 • Trivsel- og AKT-lærer, DUS, Ungdomsklub, PPR, UU-vejleder, Rådgiver, Politi og Sundhedsplejen