Fejlesztési Igazgatóság
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Fejlesztési Igazgatóság ISPA/Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet KIOP Közreműködő Szervezet A projektek pénzügyi menedzsmentje Nagyné dr. Szászka Éva - Pénzügyi önálló osztály 224-9137. A finanszírozás általános feltételei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fejleszt si igazgat s g ispa koh zi s alap k zrem k d szervezet kiop k zrem k d szervezet

Fejlesztési Igazgatóság

ISPA/Kohéziós Alap

Közreműködő Szervezet

KIOP Közreműködő Szervezet

A projektek pénzügyi menedzsmentje

Nagyné dr. Szászka Éva - Pénzügyi önálló osztály

224-9137


A finansz roz s ltal nos felt telei
A finanszírozás általános feltételei

 • A projektek finanszírozása a jogszabályi háttér figyelembe vételével a

  Támogatási szerződésekben

  rögzítettek alapján történik.


Kifizet sek jogi h tt r
Kifizetések – Jogi háttér

 • 1260/1999 EK rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

 • 448/2004 EK rendeleta Strukturális Alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében

 • 1164/94/EK rendelet a Kohéziós Alap létrehozásáról

 • 1264/1999/EK rendelet a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet módosításáról

 • 1386/2002/EK rendelet a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

 • 16/2003/EK rendelet (2003. január 6.) a Kohéziós Alap által részfinanszírozott intézkedések összefüggésében a kiadások támogathatósága tekintetében a 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról


Kifizet sek jogi h tt r1
Kifizetések – Jogi háttér

 • 1992. évi LXXXVIII. törvény az államháztartásról ÁHT

 • 2000. évi C.törvény A számvitelről

 • 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

 • 360/2004 (XII.26) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, amely hatályon kívül helyezi a 233/2003 (XII.16.) Korm. rendeletet!

 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁMR


A finansz roz s ltal nos felt telei1
A finanszírozás általános feltételei

 • Átláthatóság

 • Szabályozottság

 • Dokumentáltság


A sz ml k
A SZÁMLÁK

 • számla

  • 1992.évi LXXIV. törvény (áfa-törvény), 13.§ (1) bek. 16- 17.pontja alapján)

  • Projekt azonosítószáma

 • dokumentáció

  • Támogatási Szerződés ad iránymutatást

  • A támogatás folyósítása / a folyósítás feltételei


 • Kifizet shez sz ks ges dokumentumok
  Kifizetéshez szükséges dokumentumok

  A kifizetéshez szükséges dokumentumok általában:

  • számla

   • 1992.évi LXXIV. törvény (áfa-törvény), 13.§ (1) bek. 16- 17.pontja alapján)

   • Projekt azonosítószáma

   • A projekt megvalósulásának címe/a költség felmerülésének helye

 • Indikátorok szerinti felbontás

 • teljesítés-igazolás

 • saját forrás átutalásának igazolása(!)

 • könyvvizsgálói nyilatkozat, jelentés


 • Kifizet shez sz ks ges dokumentumok1
  Kifizetéshez szükséges dokumentumok

  • könyvvizsgálói nyilatkozat

   Kohéziós Alap támogatás esetén

  • Számlánként

   számlát felülvizsgálja/ nyilatkozatot kiadja

   Strukturális Alap támogatás esetén

   A záró kifizetési kérelem esetén

   záradékos nyilatkozat ne kerüljön továbbításra!

  • könyvvizsgálói nyilatkozat

  • A Kedvezményezett számviteli rendjére vonatkozóan


  A kifizet si folyamatban r sztvev k

  Kedvezményezett

  Könyvvizsgáló

  Közreműködő Szervezet

  A kifizetési folyamatban résztvevők

  • Igazolók,ellenőrzők

  Mérnök


  A sz mla igazol sa
  A számla igazolása

  Szállító/kivitelező

  számla benyújtása ( szerződésben

  meghatározott dokumentációval )

  Mérnök /Kedvezményezett

  igazolás, a számlát formai/tartalmi szempontok szerint ellenőrzi


  Kedvezm nyezett
  Kedvezményezett

  Ellenőrzési listát készít a befogadott dokumentumokról

  Továbbítja: számlagarnitúra Támogatási Szerződésben meghatározott számú példányát, a Támogatási Szerződésben meghatározott dokumentumokkal , háttérbizonylatokkal

  Megőrzi: a Támogatási Szerződésben meghatározott időszakig ( SA esetében 2013 december 31-ig)

  számlagarnitúra 1.4. példányát !!

  Közreműködő Szervezet (számlagarnitúra 2.3. példánya beérkezik Átutalási megbízás kiállítása és utalványozás MÁK Feladatfinanszírozási főosztályon keresztül)

  Lebonyolítási bankszámla

  Szállítói számla kiegyenlítése

  Szállító


  K zrem k d szervezet
  Közreműködő Szervezet

  • EMIR-ben rögzít

  • Ellenőriz

  • dokumentum alapú

  • helyszini ellenőrzés

  • Forrásokat összegyűjti

  • Átutalási megbízástkészít

  • utalványoz

  • Lebonyolítási bankszámláról elindítja az utalást a Feladatfinanszírozási Főosztályon (MÁK) keresztül ( KA esetében)

  • Szállító


  Fejleszt si igazgat s g ispa koh zi s alap k zrem k d szervezet kiop k zrem k d szervezet
  EMIR

  Egységes Monitoring Információs Rendszer

  - Pályázatok/szerződések nyilvántartása

  • Elszámolások (számlák), pénzügyi mozgások nyomonkövetése

  • Finanszírozás modul:

   • Rögzítés, ellenőrzés, felülvizsgálat, jóváhagyás funkciók ( SA esetéebn KSZ – IH, KA esetében KSZ-KH)

   • Kifizetések lebonyolítása a rendszeren keresztül

    - Adatszolgáltatás az IH, KH részére

    - Számviteli nyilvántartás


  Probl m k
  Problémák

  Ha a számla tartalmi / formai hibáját a Közreműködő Szervezet veszi észre ,vagy

  hiányos a dokumentáció a számla

  visszaküldésre kerül


  Kifizet sek a projekt lez r sa
  Kifizetések – A projekt lezárása

  → Záró pénzügyi beszámoló/zárójelentés benyújtása a projekt befejezését követően

  Végső kifizetési kérelem

  (Ezek után nincs lehetőség semmilyen további fizetésre vonatkozó kérelem elfogadására a támogató részéről)


  Gyorsabban szab lyosabban
  Gyorsabban, Szabályosabban

  • Jövőbeni segítségek az eredményesebb és gyorsabb számlarendezésért

  • EMIR rendszerhez kapcsolódó számlakitöltő program

  • Elektronikus kapcsolat a Közreműködő Szervezet az Irányító Hatóság valamint a Kifizető Hatóság és a Magyar Államkincstár között


  Ellen rz sek
  Ellenőrzések

  Az ellenőrzések tapasztalatai

  A FEUVE rendszer működtetése

  Szabálytalanságok feltárása, jelentése

  Szállító-Kedvezményezett

  Kedvezményezett-Közreműködő Szervezet