Student pri mimas 2010 metais vietimo ir mokslo ministerija
Download
1 / 11

Studentų priėmimas 2010 metais Švietimo ir mokslo ministerija - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Studentų priėmimas 2010 metais Švietimo ir mokslo ministerija. Teisės aktai, reglamentuojantys studentų priėmimą. Patvirtinta Studijų sričių ir krypčių sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas (LRV) Pedagogų rengimo reglamentas (ŠMM) Norminės studijų kainos (ŠMM)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Studentų priėmimas 2010 metais Švietimo ir mokslo ministerija' - ria-le


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Student pri mimas 2010 metais vietimo ir mokslo ministerija
Studentų priėmimas 2010 metais Švietimo ir mokslo ministerija


Teis s aktai reglamentuojantys student pri mim
Teisės aktai, reglamentuojantys studentų priėmimą

Patvirtinta

 • Studijų sričių ir krypčių sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas (LRV)

 • Pedagogų rengimo reglamentas (ŠMM)

 • Norminės studijų kainos (ŠMM)

 • Minimalūs rodikliai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

 • Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo aprašas (ŠMM)

  Bus patvirtinta vasario mėnesį

 • Lėšos I pakopos ir vientisosioms studijoms pagal studijų sritis (LRV)

 • Preliminarus studijų krepšelių skaičius pagal studijų krypčių grupes (LRV)


Bendra informacija apie pri mim
Bendra informacija apie priėmimą

 • Bendras studentų skaičius į valstybės finansuojamas vietas nežymiai mažėja (labiau mažėja bakalauro vf studijų vietų skaičius).

 • Studentų priėmimo tarp universitetų ir kolegijų santykis išlieka panašus.

 • Tokios pačios norminių kainų grupės ir norminės kainos sandara (kaina perskaičiuojama pagal BMA pokytį).

 • Nebus atskirų stojimo ciklų į universitetus ir kolegijas

 • Papildomame priėmime negalės dalyvauti tie, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmime

 • Nustatytas minimalus „slenkstis“ stojant į aukštąsias (atitinkamai į visas studijų sritis (išskyrus menus) – 3 brandos egzaminai; menų studijoms – 2 brandos egzaminai ir stojamasis egzaminas.


Minimal s reikalavimai stojantiems valstyb s finansuojamas studij vietas
Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

 • Nustatytas minimalus „slenkstis“ stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas kolegijose ir universitetuose (atitinkamai į visas studijų sritis (išskyrus menus) – 3 brandos egzaminai; menų studijoms – 2 brandos egzaminai.

 • Minimalus „slenkstis“ taikomas tik įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2010 metais.


Finansavimas
Finansavimas finansuojamas studijų vietas

Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto preliminarius valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius pagal 11 krypčių grupių (pagal naują studijų krypčių klasifikatorių):

 • 1. Humanitarinių mokslų studijų sritis

 • 2. Muzikos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė

 • 3. Dailės, dizaino, architektūros, fotografijos, medijų krypčių grupė

 • 4. Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes)

 • 5. Verslo ir vadybos krypčių grupė

 • 6. Teisės krypčių grupė

 • 7. Švietimo ir ugdymo krypčių grupė

 • 8. Fizinių mokslų studijų sritis

 • 9. Biomedicinos studijų srities gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupės

 • 10. Biomedicinos mokslų medicinos ir sveikatos krypčių grupė

 • 11. Technologijos mokslų studijų sritis


Kas sudaro konkursin bal
Kas sudaro konkursinį balą? finansuojamas studijų vietas

 • Konkursinis balas skaičiuojamas iš 3 brandos egzaminų ir metinio pažymio (dalykai imami iš prieš 2 metus patvirtintų priėmimo sąlygų)

 • Išimtys:

 • Meno studijos (stojamasis egzaminas, 1 arba 2 brandos egzaminai, metinis pažymys)

 • Meno pedagogikos studijos (stojamasis egzaminas, 1 brandos egzaminas, metinis pažymys)

 • Konkursiniai mokomieji dalykai konkrečioms studijų kryptims nurodyti Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2010 m. tvarkos apraše


Kas gaus studij krep el
Kas gaus studijų krepšelį? finansuojamas studijų vietas

 • Studijų krepšelis – valstybės finansavimas, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais

 • 2010 m. beveik kas antras galės pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą universitetuose ar kolegijose

 • Valstybės finansavimą galima gauti studijuojant valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose nuolatine arba ištęstine studijų forma

 • Jei netenkins studijų kokybė, studijų krepšelį, sėkmingai išlaikius sesiją galima „neštis“ į kitą tos pačios arba kitos aukštosios mokyklos tos pačios studijų srities programą, arba nutraukti studijas be finansinių pasekmių

 • Po dvejų bakalauro studijų metų peržiūrimi studijų vidurkiai. Jei vf studijų vietoje studijuojančiojo vidurkis 2 balais mažesnis už jo bendrakursių, krepšelio jis neteks. Į jo krepšelį galės pretenduoti geriausiai besimokantis nefinansuojamoje studijų vietoje.


Pri mimas pedagogines studijas
Priėmimas į pedagogines studijas finansuojamas studijų vietas

 • Studentai, stojantys į visas studijų kryptyse buvusias mokytojų rengimo programas konkuruos tarpusavyje švietimo ir ugdymo kryptyje tačiau pagal skirtingus 2010 m. priėmimo sąlygose atskiroms kryptims nustatytuskonkursinius dalykus.

 • Visos pedagoginės studijos patenka į tą pačią kainų grupę (drauge su biomedicinos ir kitais mokslais)

 • Įstojusiems į vf vietas planuojama mokėti stipendiją (visiems studentams numatoma skirti 200 lt stipendiją, aukštajai mokyklai rekomenduojama stipendijas paskirstyti ne daugiau kaip 50 proc. geriausiųjų (nuo 400 lt).

 • Į pedagogikos studijas galės būti priimami ir valstybės nefinansuojami studentai.

 • Stojantiesiems į pedagogines studijas numatoma organizuoti papildomą motyvacijos testą. Iki kovo mėnesio bus apsispręsta dėl testo turinio ir organizavimo tvarkos.


Pri mimas menus
Priėmimas į menus finansuojamas studijų vietas

 • 20% studijų krepšelių lėšų skiriama grantams

 • Peržiūrimi vertinimo kriterijai ir priėmimo komisijų sudarymo tvarka

 • Finansavimas skiriamas pagal dvi menų krypčių grupes

 • Menų pedagogai priskiriami Švietimo ir ugdymo krypčių grupei


Kur ie koti informacijos
Kur ieškoti informacijos? finansuojamas studijų vietas

 • Informacija apie brandos egzaminusNacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt

 • Visa informacija apie studentų priėmimą į aukštąsias mokyklas 2010 metais ŠMM interneto svetainėje www.mokslas.lt

 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas ŠMM interneto svetainėje www.aikos.smm.lt

 • Įvertinti norus, gebėjimus ir galimybes renkantis studijas padės profesinio informavimo taškai (PIT): www.kps.puslapiai.lt

 • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka ir galimybė įstoti skelbiama LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt

 • Duomenys apie vertintas studijų programas, jų akreditacijos lygį Studijų kokybės vertinimo centro interneto svetainėje www.skvc.lt

 • Informacija apie paskolas Valstybinio mokslo ir studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lt


Ačiū už dėmesį finansuojamas studijų vietas!


ad