Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Téma: Všeobecná konverzační témata - PowerPoint PPT Presentation

ria-english
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Téma: Všeobecná konverzační témata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Téma: Všeobecná konverzační témata

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Téma: Všeobecná konverzační témata
54 Views
Download Presentation

Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Téma: Všeobecná konverzační témata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Téma: Všeobecná konverzační témata Vypracoval: Bc. Markéta Rynešová Materiál: VY_32_INOVACE_88 Datum: 18.3.2013 Anotace: At a hotel

  2. Vocabulary • Hotel hotel • Hostel motel • Accommodation ubytování • Appartement apartmán • Cottage chata • Tent stan • Reception recepce • Lift výtah • Equipment vybavení • To book zarezervovat • Stuff zaměstnanci • Housekeeper uklízečka • Made pokojská • Maintenance man údržbář • Vyber 5 slovíček a použij je ve větě o minimálním počtu 5 slov:

  3. Vocabulary • Say the words in Czech: • Hotel • Hostel • Accommodation • Appartement • Cottage • Tent • Reception • Lift • Equipment • To book • Stuff • Housekeeper • Made • Maintenance man

  4. Vocabulary • Say the words in English: • hotel • motel • ubytování • apartmán • chata • stan • recepce • výtah • vybavení • zarezervovat • zaměstnanci • uklízečka • pokojská • údržbář

  5. At the hotel • Name parts of a hotel. • Who works there? • How can you book a hotel room? • What other types of accommodation do you know? • What is your favourite type of accommodation? • Have you ever stayed in a hotel?

  6. Describe the picture as much in detail as possible:

  7. Speak about: • Speak about advantages and disadvantages of staying in a hotel:

  8. Zdroje: http://preferredhotelgroup.com/preferred http://www.dvoracky.cz/cs/ http://www.hotelveronika.cz/ubytovani-sluzby