slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu kanalizace Ludgeřovice. Uvedené texty nejsou vyčerpávajícím právním, technickým, ani jiným dokumentem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa' - ria-davidson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Splašková kanalizace

 • dolní Ludgeřovice a
 • horní Ludgeřovice – II. Etapa
 • Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu kanalizace Ludgeřovice.
 • Uvedené texty nejsou vyčerpávajícím právním, technickým, ani jiným dokumentem.
 • - „Sdružení Ludgeřovice“ nenese jakoukoli odpovědnost za jakékoli následky či škody vzniklé aplikací této prezentace.
slide2

Splašková kanalizace

dolní Ludgeřovice a

horní Ludgeřovice – II. etapa

Prezentace projektu

9. října 2012, LUDGEŘOVICE

slide3

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice

a horní Ludgeřovice – II. etapa

 • Obsah prezentace
 • Úvodní slovo
 • Organigram
 • Základní informace o společnostech ve SDR
 • Základní ukazatelé projektu
 • Harmonogram projektu
 • Jak bude probíhat výstavba
 • Postup u přípojek odbočka / přípojka
 • Diskuze, dotazy
slide4

Organigram

Obec Ludgeřovice– investor

Ing. Přemysl Váňa

602 7171 320

SFŽP

OPŽP

Moravskoslezský kraj

Koordinátor BOZP PREVENT Morava s.r.o.

Autorský dozor, generální projektant, KONEKO spol. s r. o.

Správce stavby

Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING

Ing. Jaroslav Valkovič – tel.: 604 296 140

Ing. Martin Sadílek, vedoucí projekt. týmu,

tel.: 725 006 679

Ing.Tomáš Halfar

stavbyvedoucí

tel.: 724 219 905

Jiří Boháček

vedoucí sektoru Ostrava

tel.: 602 734 422

Ing. René Pfleger vedoucí projekt. týmu

tel.: 737 255 934

Ing. Radovan Kvapil

hlavní stavbyvedoucí

tel. : 737 256 076

Ing. Pavel Pfleger

hlavní stavbyvedoucí

tel.: 734 266 349

Jiří Motloch

hlavní stavbyvedoucí

tel.: 602 709 583

Ing. Milan Sedláček

stavbyvedoucí

tel.: 724 829 864

Ing. Václav Sýkora

stavbyvedoucí

tel.: 724 151 900

Ing. Martin Resner

stavbyvedoucí

tel.: 725 757 502

Roman Kohút

stavbyvedoucí

tel.: 602 426 111

Jiří Dohnal

stavbyvedoucí

tel.: 725 709 741

slide5

SDRUŽENÍ LUDGEŘOVICE

 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • Praha 5, Plzeňská 16/3217, 15000
 • Leader sdružení, podíl ve sdružení 60 %
 • HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava
 • Sokolská tř. 2800/99, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
 • EUROVIA CS, a. s.
 • Národní 10, Praha 1, 113 19
 • 2. účastník sdružení, podíl ve sdružení 20%
 • VOKD, a. s.
 • Nákladní 1/3179, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 80
 • 3. účastník sdružení, podíl ve sdružení 20%
slide6

Základní informace o HOCHTIEF CZ

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5

Česká republika

Městský soud v Praze,

oddíl B, vložka 6229

46678468

CZ46678468

+420 257 406 000

+420 257 406 008

info@hochtief.cz

Sídlo:

Zapsána v:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě.

HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů.

www.hochtief.cz

slide7

Historie

2006

HOCHTIEF CZ

2002

1999

HOCHTIEF

nový majoritní

vlastník

1998

VSB a.s.

1994

Vodní stavby Bohemia a.s.

1992

Vodní stavby Temelín a.s.

1985

Výstavba jaderné elektrárnyTemelín n.p.

1951

Vodní stavby n.p.

1939

Stavební divize společnosti Baťa

slide8

Průměrný roční objem výroby

HOCHTIEF CZ

Rozdělení podle segmentů trhu

z kladn informace o firm eurovia cs a s
Základní informace o firmě EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 10

113 19 Praha 1

Česká Republika

Zapsaná v: Městský soud v Praze,

oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Telefon: +420 224 951 111

FAX: +420 224 933 551 

E-mail: sekretariat@eurovia.cz

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství.

www.eurovia.cz

slide12

ZÁKLADNÍ INFORMACE VOKD, a.s.

Sídlo: Nákladní 1/3179

702 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Česká Republika

Zapsána v: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vl.595

IČO:47675853

DIČ:CZ47675853

Telefon: 596 699 111

Fax: 596 118 120

E-mail: sprava@vokd.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI

 • Založena 26.11.1951
 • Jedna z největších stavebních společnosti v ČR
 • Činnost společnosti zahrnuje komplexní pozemní, podzemní a důlní stavitelství
 • Titul „stavební firma roku 2009“ a 1. místo v soutěži Czech TOP 100 z roku 1998
 • Držitel ISO 9001, 14001, certifikátu Bezpečný podnik, oprávnění pro utajované informace do stupně „TAJNÉ“
historie spole nosti
HISTORIE SPOLEČNOSTI
 • 26.11.1951
  • zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů.
 • 1957
  • národní podnik VOKD převeden do podřízenosti kombinátu Ostravsko-karvinských dolů
 • 1969
  • vytvořen samostatný exportní závod k zabezpečování zahraniční obchodní činnosti
 • 1994
  • registrována akciová společnost VOKD
 • 2003
  • zřízena dceřiná společnost Construcción de Minas y de ObrasSubterráneas S.A. zabývající se důlní a podzemní stavební činností ve Španělsku stoprocentně vlastněná VOKD, a.s.
  • zřízena dceřiná společnost EOSA 2002,S.A., jejímž předmětem podnikání jsou všechny druhy práce spojené s důlní výstavbou, veřejné stavby a obecně veškeré práce v podzemí a na povrchu, v níž má VOKD,a.s. 50 % vlastnický podíl.
 • 2006
  • Mateřskou společností VOKD, a.s. je od října 2006 Geofin, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23.
v voj pod lu diviz na obratu spole nosti
VÝVOJ PODÍLU DIVIZÍ NA OBRATU SPOLEČNOSTI

ROZDĚLENÍ VÝROBY DLE ČINNOSTÍ

z kladn ukazatel projektu s pla kov kanalizace doln ludge ovice a horn ludge ovice ii etapa
Základní ukazatelé projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
 • Cena díla: 375 875 257,- Kč bez DPH
 • Projektant: KONEKO spol. s r.o., Ostrava
 • Správce stavby: Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING
 • Dodavatel: Sdružení společností HOCHTIEF CZ a.s. – leader sdružení, EUROVIA CS, a.s., VOKD, a.s.
 • Předpoklad zahájení stavby: ve 42.týdnu
 • Předpokládaný termín dokončení prací: do 31.12.2013.
 • Jedná se o odkanalizování obce (odvod splaškových vod) obce Ludgeřovice s odvodem splaškových vod prostřednictvím stávající páteřní stoky v obci Petřkovice do ÚČOV Ostrava.
 • Hlavní stoka je vedena podél místní vodoteče, Ludgeřovickéhopotoka, ve velmi obtížných geologických a hydrogeologických podmínkách.
 • Napojení na stávající páteřní kanalizační stoku v Petřkovicích
z kladn technick parametry s pla kov kanalizace doln ludge ovice a horn ludge ovice ii etapa
Základní technické parametry – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
 • Délka stok – 28,9 km
 • Délka přípojek – 3,2 km (cca 1150 ks)
 • Na trase stok je umístěno cca 1050 betonových (DN 1000) a plastových (DN 600) šachet
 • Na obsypy a zásypy potrubí bude použito cca 150 000 t nového kameniva a stejné množství vykopané zeminy bude uloženo na skládku. (150 000 t = 8 800 nákladních vozidel Tatra)
 • Součástí stokové sítě je jedna čerpací stanice.
 • Zajištění výkopu mikropilotáží - 300 bm
 • Zajištění výkopu štětovnicovými stěnami - 600 m2
 • Bezvýkopové technologie – 1500 bm
 • Asfaltové povrchů – 45.000 m2
harmonogram projektu s pla kov kanalizace doln ludge ovice a horn ludge ovice ii etapa
Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
 • Datum podepsání smlouvy: 1. 8. 2012
 • Slavnostní zahájení: 4. 10. 2012
 • Předání staveniště: 15. 10. 2012
 • Zahájení prací: 42. týdnů
 • Dokončení prací: 31 .12. 2012
 • Provádění prací v roce 2012: 12 – 15 otevřených „čel“ kanalizace, realizace cca 3000 m kanalizace
 • V zimním období, při vhodných klimatických podmínkách budou práce prováděny v omezeném rozsahu, předpokládá se provádění zejména bezvýkopovými technologiemi.
 • Provádění prací v roce 2013: 21 – 26 otevřených „čel“ kanalizace. Dokončení kanalizace včetně finálních povrchů.
harmonogram projektu s pla kov kanalizace doln ludge ovice a horn ludge ovice ii etapa1
Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
 • Zahájení prací - horní Ludgeřovice:
 • Stoka T – louka u tréninkového hřiště
 • Stoka TL16 – ul. Okružní (jižní část)
 • Stoka TL19 – ul. Hlučínská (od Obecního domu po č. p. 590)
 • Stoka TL23 – ul. Na Návsi (od ul. U Potoka po ul. Požární)
 • Stoka TL26f - cesta k č. p. 1197
 • Stoka TL37 - ul. Rozvětvená
 • Mikrotuneláže – ul. Na Návsi u č. p. 302, č. p. 1312, č. p. 61
 • Zajištění výkopu + mikropiloty – ul. U Potoka
slide19

Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

 • Zahájení prací - dolní Ludgeřovice - SO.01:
 • Stoka T – u fotbalového hřiště
 • Stoka TL8e2 – ul. Vtipná
 • Zahájení prací - dolní Ludgeřovice - SO.02:
 • Stoka U – ul. Finské domky (u vodní nádrže)
 • Stoka U7 – ul. Finské domky a ul. Průběžná (od rybníku k č. p. 1023)
 • Stoka U7c – ul. Višňová
 • Stoka U9 – ul. Rybniční
slide20

Splašková kanalizace – Dolní Ludgeřovice

Ing. Martin Resner

tel.: 725 757 502

Ing. Pavel Pfleger

tel.: 734 266 349

Ing. Tomáš Halfar

tel.: 724 219 905

slide21

Splašková kanalizace – Horní Ludgeřovice

Jiří Motloch

tel.: 602 709 583

Roman Kohút

tel.: 602 426 111

Ing. Martin Resner

tel.: 725 757 502

slide22

Jak bude výstavba probíhat

 • Prezentace projektu a postupu výstavby pro občany + pravidelně www.ludgerovice.cz/splakan
 • v předstihu 5 dní dostanete do schránky leták s informací – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce OÚ
 • omlouváme se za krátkodobé zhoršení životních podmínek
 • pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany
 • po obci se bude pohybovat velké množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek
 • po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního stavu
slide26

O domovní přípojce

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).

2.    Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.

3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.

4.   Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm /200 mm, z PP. Další pokračování potrubí do domů může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení. Únosnost PVC doporučujeme min. SN8.

5.   Sklon domovní přípojky z kameniny, popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl být minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.

6.  Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb.

Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

p pojky organizace p prava n klady
Přípojky – organizace, příprava, náklady
 • Obec zajistí kompletní zpracování PD a související činnosti pro vydání patřičného povolení u STÁVAJÍCÍCH nemovitostí (ostatní případy individuální projednání na OU).
 • Projektanti, kteří budou zpracovávát dokumentaci budou zveřejněni na webových stránkách obce a na úřední vývěsce.
 • Projektant a geodet budou průběžně procházet obec - získávání podkladů pro vypracování projektové dokumentace přípojky (důkladné zvážení trasy majitelem nemovitosti). Majitel nemovitosti musí prokazatelně (nejlépe odkopáním) ověřit polohu a VÝŠKU vývodu odpadu z nemovitosti. Majitel nemovitosti je povinen s projektantem spolupracovat.
 • Obec bude hradit náklady na PD
 • Vlastní realizace přípojky je možná kdykoli po osazení „šachtičky“ stavbou, nabytí právní moci US, nesmí se ale pustit splašky (vazba na ostatní úseky kanalizace) – až po výzvě (kolaudaci kanalizace), nejdéle do 12 měsíců od výzvy tj. 2014; náklady na vrub vlastníka nemovitosti
 • výzva provozovateli před zásypem / oddělení dešťových vod
ad