Komenti
Download
1 / 9

Komenti - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Komenti. Mr.Sc.Remzie Shahini-Hoxhaj 22.03.2011. KOMENTI. Z ë vendin më me rëndësi në gazeta Në kohën e rritjes së informatave ka një rol në orientim Në dallim me lajmin, komenti ka për qëllim vlerësimin Provokon lexuesin dhe ndikon në krijimin e opinionit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komenti' - rhys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komenti

Komenti

Mr.Sc.Remzie Shahini-Hoxhaj

22.03.2011


Komenti1
KOMENTI

 • Zë vendin më me rëndësi në gazeta

 • Në kohën e rritjes së informatave ka një rol në orientim

 • Në dallim me lajmin, komenti ka për qëllim vlerësimin

 • Provokon lexuesin dhe ndikon në krijimin e opinionit

 • Poashtu e njofton lexuesin me pozitën e gazetarit dhe gazetës


Format e komentit
Format e komentit

 • Është shumë me rëndësi në çfarë forme e filloni komentin

 • Forma polemike: apelon me ndjenja dhe i jepet më pak rëndësi vlerave; identifikimi i shkaktarëve më pak sqarime dhe ndriçime, dhe nuk pyet PSE

 • Forma analitike: analizon më shumë, shpjegon dhe jep përfundime logjike


Si shkruhet nj koment
Si shkruhet një koment

 • Komenti mund të shkruhet për çfarëdo teme

 • Shkruhet për lexuesin, prandaj mos u mundoni t’i shëroni mangësit tuaja intelektuale

 • Para se të shkruhet një koment duhet fillimisht të mendohet deri në fund

 • HYRJA: nuk mjafton të fillohet me çfarëdo fjalie, sepse shpesh prej saj varet se a lexohet një koment

 • PJESA ARGUMENTUESE: argumentoni në formë konsekuente duke sjell argumente të të dyja anëve

 • PËRFUNDIMI: çdo koment duhet të ketë një përfundim të qartë

 • GJUHA: Mundoni të përdorini gjuhën dhe argumentet të kapshme për lexuesin

 • Gjithmonë duhet të mendoni në pasojat që mund të sjell një koment!


Kritika dhe recensioni ne gazete
Kritikadherecensioni ne gazete

 • Nocionetkritikedherecensionnjihen si sinonime per raportedhekomente ne raportimetkulturore

 • Vleresimetepunesartistike

 • Format klasikejanekritikeletrare, arti, teatri, muzikedhefilmi

 • Perveq ne gazetarineeshkruargjenezbatimedhe ne radiodhe TV (feuillton)


Kiritika dhe recensioni
Kiritikadherecensioni

 • Qendrojnemesraportimit real dhengjyrimeve/ personale-subjektive ne vleresiminenjeqeshtje

 • Ne parim ne fillimterecesioniteshteparaqitjaefaktevedheriperseritjaepermbajtjes per njepjeseteatrore, nje film, njeliberapoopere

 • Permesketijrecensionilexuese, degjuesiaposhikuesiduhettekuptojqendriminkritik


...

 • Kritikadherecensionikanepershkrimindhevleresimin ne kuptiminepermbajtjes se njenjeveprearti, tendencatenjeartisti si dheformateinterpretimitpermesaktorevedheakterevetjere

 • Cdokritikndikohetngavetvepra

 • Kritikaeshtegjithemone subjektive ecilaverehetngakompetencaprofesionale


Tri detyrat kryesore te kritikes dhe recensionit
Tridetyratkryesoretekritikesdherecensionit

 • Publiciteti i vepresartistike

 • Ndermjetesuesmespublikudhekrijuesit

 • Duhettejete ne sherbimtepublikut, duke i ofruarpermbajtjenenjevepre

 • Kritikungaaspektipedagogjikmban ne njepergjegjesikulturoredhepolitike ne shoqeri


Sygjerimet
Sygjerimet

 • Mos trajtonivetemtematecilatkuptohendhetrajtohennganjegrup i vogeleksperteshdhelexuesish

 • Mos perdornivetemnocioniartistike, mos i izoloniproblemetkulturorengaatotjera

 • Per kritikajanetemireseardhuaraedheintervistat, reportazhetosefeatures

 • Ofroniedhepjesetjera si foto, karikatura

 • Shkruani ne gjuhetepasterkufjaletehuajadhe per termetefushesjepnisqarime

 • Edhe ne shoqatakulturoremundteketevend per kritik

 • Mos i harroniterinjet


ad