def s t anem yalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEFİSİT ANEMİYALAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEFİSİT ANEMİYALAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

DEFİSİT ANEMİYALAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on

DEFİSİT ANEMİYALAR. Qanyaranma. Təsnifatı :. Patogenetik baş vermə mexanizminə görə : posthemorragik anemiyalar eritropoezin çatışmazlığı nəticəsində anemiyalar hemolitik anemiyalar qarışıq mənşəli anemiyalar. Anemiya hesab olunur :. Erkən və məktəbəgədər yaşlı uşaqlarda Hb <110 qr /l

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DEFİSİT ANEMİYALAR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Təsnifatı:

Patogenetik başvermə mexanizminə görə:

 • posthemorragik anemiyalar
 • eritropoezin çatışmazlığı nəticəsində anemiyalar
 • hemolitik anemiyalar
 • qarışıq mənşəli anemiyalar
slide4

Anemiya hesab olunur:

 • Erkən və məktəbəgədər yaşlı uşaqlarda Hb<110 qr/l
 • Məktəb yaşlı uşaqlarda Hb<120 qr/l
 • Eritrosit< 4×10 /l, Ht< 35%

12

slide5

Ağırlıq dərəcəsinə görə:

 • Yüngül – Hb - 90qr/l, Er – 3 ×10 /l gədər
 • Orta ağır –Hb –89-70 qr/l, Er–2,5 ×10 /l gədər
 • Ağır – Hb<70qr/l, Er < 2,5 ×10 /l

12

12

12

slide6

Eritrositlərin diametrinə görə:

 • normositar – 7-8 mkm
 • mikrositar – < 7 mkm.
 • makrositar – 9-10 mkm
slide7

Defisit anemiyalar – Hb-nin sintezi üçün vacib olan maddələrin orqanizmə kifayət gədər daxil olmaması, yaxud sourulmasının pozulması nəticəsində inkişaf edir.

slide8

Defisit anemiyalar 2 qrupa bölünür:

 • Meqaloblast anemiyalar:
 • fol turşusu defisitli
 • vit. B12 defisitli
 • orat asiduriyası
 • Mikrositar anemiyalar
 • Fe defisitli
 • Cu defisitli
 • qurğuşunla zəhərlənmə
 • talasemiya sindromu
slide9

Meqaloblast anemiyalar – periferik qandameqalositlərin – diametri 10-12 mkm, dairəvi yaxud oval formalı oksifil sitoplazmaya malik hüceyrələrin üstünlük təşkil etməsi ilə səciyyələnir.

slide10

Etiologiyası

Vit. Bc (folatlar) I-li yaxud II-li defisiti

Vit. B12 (siankobalamin) I-li yaxud II-li defisiti

slide11

Fol turşusu – amin və nuklein turşularının sintezində, eləcədə hüceyrə metabolizmində həlledici əhəmiyyət kəsb edir .

slide12

Fol turşusudefisitli anemiya

 • Fol turşusu defisitinin səbəbləri:
 • təkrarlanan infeksiyalar
 • keyfiyyətsiz qidalanma (zülal, vit E, C, B defisiti)
 • keçi südü ilə birtərəfli qidalanma
 • seliakiya, Kvaşiorkor, eksudativ enteropatiya
 • qurd invaziyası
 • yarımçıq doğulma
 • qıcolma, vərəm əleyhinə, antimetabolit dərmanlar
 • böyrəklərin xroniki xəstəliyi
 • irsi xəstəliklər: Leş-Nayxan, Rocers sindromu
slide13

Klinika

 • dəri və selikli qişaların avazıması
 • anoreksiya, süstlük
 • infeksion və mədə bağırsaq xəstəlikləırinə meyillik
 • hemoraggik sindrom
 • stomatit, qlosit
slide14

Laborator diaqnostika

 • makrositar normo, yaxud hiperxrom anemiya
 • qranulositopeniya, trombositopeniya
 • neytrofillərin hiperseqmentasiyası
 • mieloqrammada 70%-ə gədər eritronormoblast
 • sidikdə forminoqlyutamin turşusunun artması
slide16

Müalicə

 • anemiyanı doğuran səbəbi aradan qaldırmaq
 • fonunda anemiya əmələ gələn xəstəliyi müalicə etmək
 • daxilə 1-3-5 mq/sutka fol turşusu – 3-4 həftə
 • sourulma pozulması zamanı fol turşusu parenteral
 • vitaminlər: B-qrupu, E, C
slide18

Etiologiyası

 • Qidada vit. B12 defisiti (veqetarian pəhriz)
 • Kaslın daxili amilinin defisiti
 • Vit B12 daşınmasının irsi fermentopatiyası
 • Malabsorbsiya sindromu
 • Difillobotrioz
 • Mədə və qalça bağırsaqın rezeksiyası
slide20

Klinika

 • əzginlik, süstlük, iştahasızlıq, ətə qarşı ikrah hissi
 • dəri və selikli qişaların sarılığı
 • dırnaq və tüklrin kövrəkliyi
 • qlossit, qlosalqiya, aftalar, məməciklərin atrofiyası
 • ataksiya, paresteziya, hiporefleksiya
 • halusinasiya, sayıqlama, patolojı babinski refleksi
 • mülayim ürək çatışmazlığı
 • diareya, hepatosplenomeqaliya
slide21

Laborator diaqnostika

 • meqalositlər, meqaloblastlar
 • eritrositlərdə Jolli cisimcikləri, Kebot halqaları
 • neytropeniya, trombositopeniya
 • qanda vit. B12 miqdarı azalır
 • sidiklə metilmalon turşusunun ifrazı artır
slide22

Laborator diaqnostika

Vit. B12 defisiti anemiyalı xəstənin periferik qanı

Makrositlərdə Jolli cisimcikləri

slide23

Laborator diaqnostika

Meqaloblast anemiyalı xəstənin periferik qanı

Eritrositlərdə Kebot halqaları

slide24

Müalicə:

 • Parenteral vit. B12 – 200-500 mkq hər gün
 • Nevrolojı dəyişikliklər zamanı 1000 mkq
 • Kəskin əlamətlər keçəndən sonra vit. B12 kvartalda 1mq