slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evolu ţii ale pie ţei de gaze naturale din România

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Evolu ţii ale pie ţei de gaze naturale din România - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Evolu ţii ale pie ţei de gaze naturale din România. PRINCIPIILE ACTIVIT ĂŢII DE REGLEMENTARE A PIEŢEI GAZELOR NATURALE DIN ROM ÂNIA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evolu ţii ale pie ţei de gaze naturale din România' - rhona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PRINCIPIILE ACTIVITĂŢII DE REGLEMENTARE A PIEŢEI GAZELOR NATURALE DIN ROMÂNIA

 • Armonizareaşi implementarea acquis-ului comunitar din domeniu, respectiv Directiva 2003/55/CEprivind reguli comune pentru piaţa internă de gaze naturale, Directiva 90/377/CEEprivind o procedură comunitară pentru îmbunătăţirea transparenţei preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale, aplicate consumatorilor industriali şi Regulamentul 1775/2005/CEprivind condiţiile de acces la reţelele de transport gaze naturale
 • Liberalizareapieţei gazelor naturale din România în vederea integrării acesteia în piaţa internă europeană şi dezvoltării concurenţei pe piaţă
 • Promovarea accesului transparent şi nediscriminatoriu la reţele
 • Promovareatipului de Reglementare bazat pe Performanţă în vederea garantării unui nivel adecvat de calitate a serviciilor furnizate în sectorul gazelor naturale
cadrul legal aferent activit ii de reglementare a pie ei gazelor naturale din rom nia
CADRUL LEGAL AFERENT ACTIVITĂŢII DE REGLEMENTARE A PIEŢEI GAZELOR NATURALE DIN ROMÂNIA
 • Legislaţia primară - Legea Gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă.

LEGEA REGLEMENTEAZĂ, ÎN PRINCIPAL, URMĂTOARELE ASPECTE:

 • Politica în domeniul gazelor naturale;
 • Piaţa, preţurile şi tarifele în sectorul gazelor naturale;
 • Autorizarea, licenţierea şi atestarea în sectorul gazelor naturale;
 • Accesul terţilor la Sistemul Naţional de Transport, sistemele de distribuţie, conductele din amonte;
 • Infracţiuni şi contravenţii.
slide4

LIBERALIZAREA PIEŢEI GAZELOR NATURALE DIN ROMÂNIA

 • Obiectiv major pentru dezvoltarea unei pieţe concurenţiale şi integrarea acesteia în piaţa unică europeană
 • Piaţa gazelor naturale din România a fost liberalizată gradual, începând cu anul 2001
 • De la 1 ianuarie 2007, piaţa este deschisă integral pentru consumatorii non-casnici
 • La 1 iulie 2007, piaţa a fost liberalizată integral pentru toţi consumatorii
 • A fost adoptat Regulamentul privind furnizorul de ultimă instanţă (Decizia ANRGN nr. 1000/24.08.2006), care reprezintă o garanţie pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii consumatorilor în contextul liberalizării integrale a pieţei gazelor naturale la 1 iulie 2007
slide5

STRUCTURA PIEŢEI GAZELOR NATURALE

PIAŢA CONCURENŢIALĂ

PIAŢA REGLEMENTATĂ

PRODUCĂTORI

(6)

FURNIZORI

EXTERNI

(3)

SOCIETĂŢI DE

DISTRIBUŢIE

(33)

CONSUMATORI

CAPTIVI

FURNIZORI

EN-GROS

(75)

CONSUMATORI

ELIGIBILI

(toti consumatorii

industrali)

scopuri l e reglement rii activit ilor re elelor de gaze naturale
Pentru consumatori

Pentru operatorii de reţele

Pentru utilizatorii reţelelor

Pentru investitori

Asigură valoare în schimbul banilor: calitate optimă a serviciului pentru tarife rezonabile

Stimulează optimizarea raportului cost/calitate în cadrul

constrângerilor legale şi tehnice

Asigurăaccesul nediscriminatoriu al terţilor

Asigură un raport profit-investiţie rezonabil şi previzibil

SCOPURILE REGLEMENTĂRII ACTIVITĂŢILOR REŢELELOR DE GAZE NATURALE
slide7

REGLEMENTAREA CALITĂŢII SERVICIILOR FURNIZATE ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE

 • Elaborarea şi implementarea de Standarde de performanţă pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare, care definesc calitatea activităţii prin introducerea de indicatori de performanţă (în domeniul calităţii serviciului şi siguranţei prestării serviciului) şi mijloace pentru cuantificarea şi monitorizarea acestora
 • În cursul anului 2006 au fost aprobate Standardele de Performanţă pentru activitatea de transport, respectiv distribuţie a gazelor naturale (Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1361/2006)
 • Până la sfârşitul anului 2007 va fi adoptat şi Standardul de Performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
slide8

OBIECTIVELEACTIVITĂŢII DE REGLEMENTARE A PIEŢEI GAZELOR NATURALE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

 • Elaborarea, până la sfârşitul anului 2007, a proiectului Codului reţelei de gaze naturale în vederea garantării accesului transparent şi nediscriminatoriu al terţilor (TPA)
 • Codul reţelei de gaze naturale prevede reguli şi proceduri aferente accesului la Sistemul Naţional de Transport (SNT), dintre care cele mai importante sunt:
  • Proceduripentru echilibrarea sistemului de gaze naturale, nominalizări şi comunicare
  • Mecanisme pentru alocarea capacităţii
  • Proceduripentru operarea sistemului în condiţii de urgenţă
 • Prin introducerea de penalităţi pentru nerespectarea prevederilor Codului reţelei, acesta va introduce disciplină în rândul utilizatorilor reţelei
slide9
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE - ANRE

Tel: (+ 40 21) 311 22 44

Fax : (+ 40 21) 312 43 65

Email: anre@anre.ro; info@anre.ro

www.anre.ro

ad