B r s gi igazgat s
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Bírósági igazgatás. Marosi Ildikó PPKE ÁJK 2014. április. Az Alaptörvény módosításai. Közlönyállapot: 25. cikk (5) bekezdés: „A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában .” 2013. március 25. – az Alaptörvény negyedik módosítása:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rhona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B r s gi igazgat s

Bírósági igazgatás

Marosi Ildikó

PPKE ÁJK

2014. április


Az alapt rv ny m dos t sai
Az Alaptörvény módosításai

 • Közlönyállapot:

 • 25. cikk (5) bekezdés: „A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában.”

 • 2013. március 25. – az Alaptörvény negyedik módosítása:

 • - A bíróságok központi igazgatását az OBH elnöke végzi, + a bírói önkormányzati szervek („közreműködnek”)

 • - OBH elnökét a köztársasági elnök jelöli, az Ogy. választja kétharmados többséggel [25.cikk (5)-(6)]

 • -Az OBH elnökének szolgálati jogviszonya 70 éves koráig tart

 • -Az ügyáthelyezés intézménye [26. cikk (2)]

 • 2013. október 1. – az Alaptörvény ötödik módosítása:

 • Az ügyáthelyezés hatályon kívül helyezése


B r s gi igazgat s
2011

 • Kritikai vélemények az OIT és Hivatala működésével összefüggésben:

  • A bírósági vezetők önmagukat ellenőrzik;

  • Rotáció nem működik (nincs újraválaszthatósági korlát);

  • Nehézkes (havonkénti ülésezés);

  • OIT elnöke = LB elnöke;

  • Hatalmi centrumok;

  • Nyilvánosság, számonkérhetőség, stb.

 • 2010. CLXXXIII. törvény (elfogadva: 2010. december 23., átalakítási kísérletek)

 • 2011. évi CLXI. törvény (kihirdetve 2011. december 2., a Kúria elnökének és az OBH elnökének megválasztása 2011. december 13. )


Igazgat si modellek
Igazgatási modellek

 • 1. miniszteri modell – minden, a bíróságokkal kapcsolatos igazgatási kérdés az igazságügyi miniszter hatáskörében van; (Ausztria, Finnország)

 • 2. vegyes modell – az igazgatási feladatok megoszlanak az igazságügyi miniszter és választott bírói testületek között; (Olaszország, Franciaország)

 • 3. önkormányzati modell – a választott bírói tanácsok széles igazgatási hatáskörrel rendelkeznek; (Svédország, Dánia, Hollandia)


2012 i
2012 - I.

 • A 2011. évi CLXI. törvény

 • Alapelvek:

  • Az eddigi „hagyományos” elvek (függetlenség, költségvetési önállóság, jogegyenlőség, törvénye bíróhoz való jog)

  • Ügyelosztási rend részletes szabályozása (a bíróság elnöke határozza meg; előzetesen; módosítási lehetőségek; az ügyelosztási rend tartalma – tanácsok, kirendelt bírák, bírósági titkárok; helyettesítési rend; szignálási rend és jogosultság; tárgyaló bírósági vezető; kiemelt büntető és polgári ügyek; Kúria ügyelosztási rendje – önkormányzati tanács, elvi közzétételi tanács; ügykiosztás szempontjai; nyilvánosság;)

  • OBH és OBT, a bírósági vezetők kötelezettsége a nyilvános működéssel kapcsolatosan

  • A tanácsok összetétele


2012 ii
2012 – II.

 • A bírósági igazgatás magyar modellje:

 • Központi igazgatás – Országos Bírósági Hivatal elnöke – központi igazgatás, fejezet irányító, felügyelet a bíróságok belső igazgatása felett + Országos Bírói Tanács – bírói önkormányzati szerv

 • Egyes bíróságok igazgatása, vezetése – felettük felügyeletet gyakorol az Országos Bírósági Hivatal elnöke


1997 2011 x
1997 – 2011 X.

 • Kormány, Országgyűlés

Országos Igazságszolgáltatási Tanács

Elnöke – LB elnöke

Hivatala

megyei

bíróságok, bt

helyi bíróságok

Ítélőtáblák, bt


2012 iii
2012 – III.

 • Kormány, Országgyűlés

Országos Bírósági Hivatal

Elnöke – Országos Bírói Tanács

Törvényszékek

elnökei

Bírói tanácsok

helyi bíróságok

Ítélőtáblák elnökei

Bírói tanácsok


2012 iii a
2012 – III/A.

 • OIT elnöke OIT

 • LB elnöke

 • Kúria OBH OBT

 • elnöke


2012 iv
2012 - IV.

 • az ELNÖK

 • - határozatlan időre kinevezett bíró;

 • - legalább ötéves gyakorlati idő;

 • - nem újraválasztható;

 • A mandátum megszerzése

 • a köztársasági elnök jelöli;

 • - Országgyűlés kétharmados többséggel választja meg;

 • - összeférhetetlenségi okok (szolgálati okok, személyi okok)

 • - a bírákra vonatkozó szabályokat kell vele szemben alkalmazni.


2012 v
2012 – V.

 • A mandátum megszűnése:

 • - mandátumának 9 éve lejár;

 • - ha már nem bíró; Ogy. elnök megáll.

 • - lemond;

 • - összeférhetetlenség kimondásával;

 • - felmentéssel (neki fel nem róható okból); Ogy.

 • - megfosztás (neki felróható ok, méltatlanság)


2012 vi
2012 – VI.

 • az ELNÖK feladatai:

 • 1. általános központi igazgatás

 • 2. OBH irányításával kapcsolatos feladatok

 • 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok

 • 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati

 • 5. személyzeti kérdések

 • 6. bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatok

 • 7. képzéssel kapcsolatos feladatok

 • 8. nyilvánossággal kapcsolatos feladatok

 • 9. egyebek…


2012 vii
2012 – VII.

 • 1. általános központi igazgatás

 • bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot;

 • ajánlások, határozatok;

 • jogszabályalkotásra tesz javaslatot, véleményezi a bíróságokat érintő jogszabály-tervezeteket;

 • képviseli a bíróságokat peres eljárásokban;


2012 viii
2012 – VIII.

 • 2. OBH irányításával kapcsolatos feladatok

 • irányítja az OBH-t mint szervezetet;

 • megállapítja az OBH szervezeti és működési szabályzatát;

 • javaslatot tesz az OBH elnökhelyetteseinek személyére


2012 ix
2012 – IX.

 • 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok

 • Összeállítja a központi költségvetésről szóló törvény Bíróságról szóló fejezete számára a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát;

 • fejezetet irányító szerv vezetője – a költségvetési fejezet felett diszponál;

 • gazdálkodik;

 • Irányítja a bíróságok belső ellenőrzését;

 • Cafetéria juttatásokat meghatározza;


2012 x
2012 – X.

 • 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati

 • statisztikai adatok alapján meghatározza, hogy hány bíró és igazságügyi alkalmazott szükséges a bíróságokon, törvényszékek esetében a hozzájuk tartozó járási bíróságokkal és KMB-kel együtt;

 • statisztikai adatgyűjtés módja, a feldolgozás módszere;

 • munkateher vizsgálat módszerét meghatározza;

 • meghatározza a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhét;


2012 xi
2012 – XI.

 • 5. személyzeti kérdések

 • kiírja a bírói pályázatokat;

 • Felterjeszt a köztársasági elnökhöz;

 • Bírót első kinevezéskor beoszt bíróságra;

 • Beosztja a bírót az OBH-ba, a Kúriára, vagy a KIM-be;

 • Dönt az áthelyezésről;

 • Dönt más szolgálati helyre történő kirendelésről;

 • Kinevezi és felmenti a bírsági vezetőket;


2012 xi1
2012 – XI.

 • 6. bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatok

 • Jóváhagyja az ítélőtáblák és a törvényszékek szervezeti és működési szabályzatát;

 • Irányítja és ellenőrzi a bíróságok igazgatási tevékenységét;

 • Elvégzi a bírósági vezetők vizsgálatát;

 • Fegyelmi eljárást kezdeményez;


2012 xii
2012 – XII.

 • 7. képzéssel kapcsolatos feladatok

 • Dönt a központi oktatási feladatokról és felügyeli azok végrehajtását;

 • Kinevezi a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetőjét;

 • Meghatározza a bírósági fogalmazók központi képzési rendszerét;


2012 xiii
2012 – XIII.

 • 8. nyilvánossággal kapcsolatos feladatok

 • A szervezet felé irányuló tájékoztatás (OBT-t, Kúria, ítélőtáblák törvényszékek elnökeit tevékenységéről);

 • A szervezeten kívülre irányuló tájékoztatás (évente az Ogy.-t és az alkotmányügyi bizottságot) beszámolóit közzéteszi webes felületen;


2012 xiv
2012 – XIV.

 • 9. egyebek…

 • Vagyonnyilatkozatok kezelése;

 • Címadományozás;

 • Adatkezelő;


2012 xv
2012 – XV.

 • Az elnökhelyettes(ek) – több, de hány?

 • egyikük bíró [a másik/a többiek igazságügyi alkalmazott(ak)]

 • pályázat, határozatlan idő, a köztársaság nevezi ki;

 • A Hivatal


2012 xvi
2012 – XVI.

 • az ÖNKORMÁNYZATI SZERV

 • az Országos Bírói Tanács

 • a központi igazgatás felügyeleti szerve + közreműködik a bíróságok igazgatásában

 • tagjai: a Kúria elnöke + 15 bíró

 • az elnöke vezeti (félévente rotál)

 • elektoros választás (küldött értekezlet)

 • mandátum: 6 év


2012 xvi1
2012 – XVI.

 • Az Országos Bírói Tanács feladatai:

 • 1. általános központi igazgatás

 • 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok

 • 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati

 • 5. személyzeti kérdések

 • 7. képzéssel kapcsolatos feladatok

 • 9. egyebek…


2012 xvi2
2012 – XVI.

 • 1. általános központi igazgatás

 • Ellenőrzi az elnök központi igazgatási tevékenységét;

 • Indítványozza az elnöknél a jogalkotás kezdeményezésére vonatkozó jogköre gyakorlását;

 • Véleményezi az elnök által kiadott szabályzatokat, és ajánlásokat;

 • Jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét;

 • Elfogadja a bírák etikai kódexét;


2012 xvii
2012 – XVII.

 • 3. bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatok

 • Véleményezi az elnök által összeállított költségvetésre vonatkozó javaslatot, és a végrehajtásra vonatkozó beszámolót;

 • Ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását;

 • Véleményezi az egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét;


2012 xviii
2012 – XVIII.

 • 4. statisztika, ügyelosztás, munkateher mérés feladati

 • Kivételesen indokolt esetben elrendeli a társadalom széles körét érintő vagy nagyobb jelentőségű ügyek soron kívüli intézését;


2012 xix
2012 – XIX.

 • 5. személyzeti kérdések

 • Személyesen meghallgatja az OBH és a Kúria elnöki tisztségére jelölt személyeket és róluk véleményt nyilvánít;

 • Meghatározza a pályázatok elbírálásánál az OBH és a Kúria elnöke számára irányadó szempontokat;

 • Egyetértési jogot gyakorol kinevezési kérdésekben;

 • Dönt a bírósági vezetői kinevezések esetén, ha ismételt mandátum betöltésről van szó;

 • Véleményezi az OBH és a Kúria elnökének pályázat-elbírálási gyakorlatáról;

 • Felmentést adhat bírósági vezető összeférhetetlenségi ügyében;

 • Címet adományozhat;


2012 xx
2012 – XX.

 • 7. képzéssel kapcsolatos feladatok

 • Véleményezés, javaslattétel

 • 9. egyebek…


2012 xxi
2012 – XXI.

 • Az Országos Bírói Tanács működése:

 • Legalább évente 4 alkalommal, de amikor az elnök összehívja;

 • Határozatképesség (kétharmad jelenléte);

 • Szótöbbség;

 • Nyilvános a bírák számára;

 • Tanácskozik: az OBH elnöke, az igazságügyért felelős miniszter, legfőbb ügyész, MÜK elnöke, MOKK elnöke;

 • Emlékeztető, közzététel;


2012 xxii
2012 – XXII.

 • Velencei Bizottság;

 • Alkotmánybíróság;

 • Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk., Csink Lóránt közreműködésével): Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (Budapest : HVG-ORAC, 2012)

 • Alkotmánybírósági határozatok:

 • 53/1991. (X. 31.) AB határozata;

 • 38/1993. (VI. 11.) AB határozat;

 • 28/1995. (V. 19.) AB határozat;

 • 97/2009. (X. 16.) AB határozat;

 • 13/2013. (VI. 17.) AB határozat;