On be nc b l m esm i h sn ve insan kur n n ve k inat n dilinden
Download
1 / 52

- PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

ON BEŞİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ ve insan Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden. İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK. Esmâ-i Hüsnâ ve insan. Esmâ-i Hüsnâ tecelliyatının odak noktası: İNSAN. Esmâ-i Hüsnâ ve insan. İnsanın Esmâ-i Hüsnâ ile alâkası: 1. Okuma. 2. Yansıtma. 3. Davranışlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rhona-berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
On be nc b l m esm i h sn ve insan kur n n ve k inat n dilinden

ON BEŞİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ ve insan

Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

İSLÂM İNANÇ İLMİHALİÜMİT ŞİMŞEK


Esm i h sn ve insan
Esmâ-i Hüsnâ ve insan

 • Esmâ-i Hüsnâ tecelliyatının odak noktası:

 • İNSAN


Esm i h sn ve insan1
Esmâ-i Hüsnâ ve insan

 • İnsanın Esmâ-i Hüsnâ ile alâkası:

 • 1. Okuma.

 • 2. Yansıtma.

 • 3. Davranışlar.


1 nsan esm y okuyor
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • İnsan,

 • bütün Esmâyı

 • her yerde ve herşeyde

 • görüp tanıyabilir.


1 nsan esm y okuyor1
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Yerin ve göklerin bütün güzelliklerini seyreder.


1 nsan esm y okuyor2
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • İlâhî rahmetin yeryüzüne serdiği bütün nimetleri tadar.


1 nsan esm y okuyor3
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Kâinattan gelen bütün sesleri işitir.


1 nsan esm y okuyor4
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Her yerde ve her şeyde hükmeden hikmet eserlerini görür, anlar.


1 nsan esm y okuyor5
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Her yerde ve her şeyde Allah’ın rahmet eserlerini görür, tanır.


1 nsan esm y okuyor6
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Göklerin ve yerin güzelliklerinde, kendisini kullarına sevdiren bir Rabbin muhabbet eserlerini görür, tanır.


1 nsan esm y okuyor7
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Her yerde ve her şeyde,

 • (1) her hak sahibine hakkını vermek,

 • (2) azgınları cezalandırmak şeklinde

 • adalet eserlerini görür, tanır.


1 nsan esm y okuyor8
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Milyonlarca tür canlının önüne serilmiş ziyafet sofralarında sonsuz kerem eserlerini görür.


1 nsan esm y okuyor9
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Çeşitli dertlere ve hastalıklara müptelâ olan sayısız canlı bireylerinin şifa bulmasında, bir Şifa Vericinin eserini görür.


1 nsan esm y okuyor10
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Her varlığın yaratılış amacına doğru mükemmel bir surette sevk edilmesine bakar, bütün bunlarda bir Rububiyetin eserlerini görür.


1 nsan esm y okuyor11
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • İnsanlık âlemine peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla doğru yolun gösterilmesine ve milyarlarca insanın iman nimetine erişmesine bakar, bir Hidayet Edicinin eserlerini görür.


1 nsan esm y okuyor12
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Duyu ve yeteneklerin her biri bir penceredir.

 • İnsan, her birinden ayrı ayrı Esmânın tecellîlerini seyreder.


1 nsan esm y okuyor13
1. İnsan Esmâyı okuyor

 • Kâinat: kilit

 • İnsan: anahtar

 • Kâinat: kitap

 • İnsan: okuyucu

 • Kâinat: mâbed

 • İnsan: âbid


2 nsan zerindeki esm
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Varlık âlemindeki herşey gibi, insan da kendi üzerinde Esmâ-i Hüsnânın eserlerini sergiler.


2 nsan zerindeki esm1
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Bedeninde ve yüzünde, kâinat estetiği özetlenmiştir.


2 nsan zerindeki esm2
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Bütün mahlûkatını konuşturan, insanı da bütün bu konuşmaları anlayacak ve tercüme edecek şekilde konuşturur.


2 nsan zerindeki esm3
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Bütün mahlûkatını rızıklandıran, insanı da yerden ve gökten, maddî ve manevî sayısız nimetleriyle rızıklandırır.


2 nsan zerindeki esm4
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • İnsan, ya müsbet şekilde, ya da zıddıyla Esmâ-i Hüsnânın eserini üzerinde yansıtır.


2 nsan zerindeki esm5
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Rızka muhtaç oluşuyla bir Rızık Vericiyi,

 • Cehli ile Alîm ve Hakîm bir Rabbi,

 • Her türlü tehlikeden korunmasıyla bir Hafîz ve Rahîm’i,

 • Duâsıyla bir Mücîb’igösterir.


2 nsan zerindeki esm6
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • İnsan düşünür, konuşur, işitir, anlar. Bu sınırlı kabiliyetleriyle Rabbinin sıfatlarına işaret eder.


2 nsan zerindeki esm7
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Kâinatta gördüğü eserleri inceler, onların kendi çapında benzerlerini yapar.


2 nsan zerindeki esm8
2. İnsan üzerindeki Esmâ

 • Kendi yaptıkları ile, bir yandan kendisi Rabbinin isim ve sıfatlarını anlar, bir yandan da bunları âleme ilân eder.


3 nsan n davran lar nda esm
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İnsanı insan yapan özellik:

 • Davranışlarında Esmâ-i Hüsnânın gereğine uygun hareket etmek:

 • Güzelleşmek.


3 nsan n davran lar nda esm1
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İnsan, rahmetle kuşatılmış şekilde yaratılır ve yaşatılır.

 • Bunun gereği:

 • Rahmet eserlerini kendi davranışlarında da göstermek.


3 nsan n davran lar nda esm2
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Rabbinin ikramları her taraftan kendisini kuşatmıştır.

 • Bunun gereği:

 • İkram eden bir kul olmak.


3 nsan n davran lar nda esm3
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de öylece insanlara iyilik yap.

 • KASAS, 28:77


3 nsan n davran lar nda esm4
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İnsan, göklerde ve yerde sergilenen sonsuz hikmet eserlerini görür, inceler, dersler çıkarır.

 • Bunun gereği:

 • Hayatını anlamsız ve boş şeylerden arındırmak.


3 nsan n davran lar nda esm5
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • “Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.”

 • MÜ’MİNÛN, 23:3


3 nsan n davran lar nda esm6
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İnsan, kâinatta İlâhî adalet tecellîlerini görür, Kur’ân’dan Allah’ın mutlak adalet sahibi olduğunu öğrenir.

 • Bunun gereği:

 • Âdil olmak, adaletli davranmak.


3 nsan n davran lar nda esm7
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Kıyamet gününde Biz adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar birşey bile olsa, onu ortaya koyarız. Hesap görücü olarak Biz kâfiyiz.

 • ENBİYÂ, 21:47


3 nsan n davran lar nda esm8
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Allah asla kullarına haksızlık etmez.

 • ÂL-İ İMRÂN, 3:182

 • Allah hiç kimseye zerre kadar olsun haksızlık etmez. İyiliği ise kat kat arttırır; kendi katından da pek büyük bir ödül verir.

 • NİSÂ, 4:40


3 nsan n davran lar nda esm9
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.

 • NİSÂ, 4:58


3 nsan n davran lar nda esm10
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Âdil olun; bu takvâya daha yakındır. Allah’tan sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 • MÂİDE, 5:8


3 nsan n davran lar nda esm11
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin.

 • EN’ÂM, 6:152


3 nsan n davran lar nda esm12
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İnsan, Rabbini Halîm ismiyle tanır. Rabbi ona hilmiyle muamele eder.

 • Bunun gereği:

 • Allah’ın kullarına karşı hilimle muamele etmek.


3 nsan n davran lar nda esm13
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halîmdir.

 • BAKARA, 2:235

 • Rabbin çok bağışlayıcı bir rahmet sahibidir. Eğer O kazandıkları günahlar yüzünden insanları cezalandırsaydı, azaplarını hemen gönderiverirdi.

 • KEHF, 18:58


3 nsan n davran lar nda esm14
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi. Onları affet, onların bağışlanmaları için dua et ve işlerinde onlarla istişare et.

 • ÂL-İ İMRÂN, 3:159


3 nsan n davran lar nda esm15
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Allah kullarına rıfk ile muamele eder. Onlara her işte rıfk gösterilmesinden hoşnut olur.

 • BUHARÎ, Edeb: 35; MÜSLİM, Birr: 48


3 nsan n davran lar nda esm16
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İnsan Rabbinin affına muhtaç olduğunu bilir. Ona yönelir, Ondan bağışlanma ister.

 • Onun dergâhına bir ümitle yönelir. Çünkü Onu Afüvv, Gafûr, Gaffâr isimleriyle tanır.


3 nsan n davran lar nda esm17
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • O takvâ sahipleri, çirkin bir iş yaptıkları, yahut bir günahla nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar ve günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah’tan başka günahları bağışlayacak kim var? Onlar, işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.

 • ÂL-İ İMRÂN, 3:135


3 nsan n davran lar nda esm18
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • O takvâ sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ise iyilik yapanları sever.

 • ÂL-İ İMRÂN, 3:134


3 nsan n davran lar nda esm19
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • İstiğfar eden kimse, günahında ısrar etmiş olmaz—günde yetmiş kere günahına dönse de.

 • EBÛ DÂVUD, Vitr: 26; TİRMİZÎ, Daavât: 106


3 nsan n davran lar nda esm20
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • “Hizmetçimi kaç defa affedeyim?” sorusuna Resulullahın (s.a.v.) verdiği cevap:

 • “Günde yetmiş defa.”

 • EBÛ DÂVUD, Edeb: 123; TİRMİZÎ, Birr: 31


3 nsan n davran lar nda esm21
3. İnsanın davranışlarında Esmâ

 • Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere birşey vermemek için yemin etmesinler; hoşgörsünler ve bağışlasınlar. Allah’ın da sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

 • NUR, 24:22


Nsan ve esm i h sn
İnsan ve Esmâ-i Hüsnâ

 • İnsan:

 • bütün Esmâyı tanır, güzelliklerini keşfeder.

 • bütün Esmânın güzelliklerini de üzerinde yansıtır.


Nsan ve esm i h sn1
İnsan ve Esmâ-i Hüsnâ

 • Esmânın güzellikleri için odak noktası:

 • İNSAN

 • İnsanda tecellî eden güzelliklerin odak noktası:

 • Hz. MUHAMMED (s.a.v.)


Nsan ve esm i h sn2
İnsan ve Esmâ-i Hüsnâ

 • Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan kimseler için, Allah’ın Elçisinde size güzel bir örnek vardır.

 • AHZÂB, 33:21


Nternet adresleri
İnternet adresleri

 • iman_ilmihali@googlegroups.com

 • utesav.org.tr

 • facebook.com/yazarumitsimsek


ad