z klady mezin rodn ch financ 10 m nov a finan n krize n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy mezinárodních financí 10.Měnové a finanční krize PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy mezinárodních financí 10.Měnové a finanční krize

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Základy mezinárodních financí 10.Měnové a finanční krize - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Základy mezinárodních financí 10.Měnové a finanční krize. FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU. Expanze a recese. Expanze znamená, že se růst reálného HDP zrychluje a HDP roste nad potenciální produkt. Recese znamená, že se růst zpomaluje a dochází k pokle­su reálného HDP pod potenciální produkt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základy mezinárodních financí 10.Měnové a finanční krize' - rhoda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
expanze a recese
Expanze a recese
 • Expanze znamená, že se růst reálného HDP zrychluje a HDP roste nad potenciální produkt.
 • Recese znamená, že se růst zpomaluje a dochází k pokle­su reálného HDP pod potenciální produkt.
 • Ekonomové hovoří o recesi, když reálný HDP během dvou po sobě jdoucích čtvrtletích klesá. Hlubokému a dlouhotrvajícímu hospodářskému poklesu se obvykle říká deprese
p iny hospod sk ch cykl
PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ
 • Expanze a recese jsou výkyvy reálného HDP kolem potenciálního produktu, které jsou vyvolávány změnami agregátní poptávky - poptávkovými „šoky".
p iny hospod sk ch cykl2
PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ
 • hospodářské cykly jsou ve své podstatě investiční cykly. Jejich příčinou mohou být poptávkové „šoky" vyvolávané tím, jak bankovní soustava zvyšuje nebo snižuje peněžní zásobu. To vyvolává dočasné změny úrokové míry.
 • V období expanze firmy často uskutečňují investice, které se později ukazují být „špatnými investicemi".
 • Střídání investičních a dezinvestičních vln, doprovázené a umocňované vlnami optimismu a pesimismu investorů, je příčinou toho, že se ekonomika vyvíjí nikoli „hladce", nýbrž v cyklickém střídání expanzí a recesí.
finan n krize
FINANČNÍ KRIZE
 • Investiční cykly bývají umocněny chováním lidí (včetně spekulantů) na trzích aktiv.
 • expanze začíná poklesem úrokové míry, pokles úrokové míry zvyšuje cenu aktiv - rostou ceny akcií, dluhopisů, pozemků, nemovitostí.
finan n krize1
FINANČNÍ KRIZE
 • hospodářská expanze může někdy vést ke vzniku „spekulační bubliny" na trzích aktiv.
 • To je velmi nebezpečný jev, protože taková „bublina" nakonec nevyhnutelně praskne a ceny aktiv se zhroutí.
 • Tato finanční krizeprohlubuje hospodářskou recesi.
 • Když ceny aktiv prudce klesají, vede to k značnému růstu úrokové míry (inverzní vztah mezi úrokovou mírou a cenami aktiv).
 • Růst úrokové míry dále snižuje investice a spotřebu.
finan n krize2
FINANČNÍ KRIZE
 • Teprve když už jsou ceny aktiv tak nízké, že nikdo neočekává jejich další pokles, dojde k obratu - spekulanti začnou očekávat budoucí růst cen aktiv a někteří začnou zase nakupovat. Nákupy zvyšují ceny aktiv a snižují úrokovou míru. Investiční aktivi­ta opět ožívá, pesimismus se mění v optimismus a recese postupně přechází v novou expanzi.
finan n krize3
FINANČNÍ KRIZE
 • Teprve když už jsou ceny aktiv tak nízké, že nikdo neočekává jejich další pokles, dojde k obratu - spekulanti začnou očekávat budoucí růst cen aktiv a někteří začnou zase nakupovat.
 • Nákupy zvyšují ceny aktiv a snižují úrokovou míru.
 • Investiční aktivita opět ožívá, pesimismus se mění v optimismus a recese postupně přechází v novou expanzi.
finan n krize4
FINANČNÍ KRIZE
 • Finanční krize jsou někdy doprovázeny bankovními panikami
 • Podlehnou-li vkladate­lé panice, že by mohli přijít o své vklady, začne „run" na banky- hromadné vybírání vkladů
 • Protože však mají banky pouze částečné rezervy, nejsou schopny v tak velkém objemu vklady vyplácet.
 • Hromadný „nájezd" vkladatelů může způsobit krachy i zdravých bank.
finan n krize5
FINANČNÍ KRIZE
 • Centrální banka může zachránit mnoho bank před krachem, jestliže v situaci runu na banku splní svou roli „věřitele v poslední instanci" a začne bankám poskytovat diskontní půjčky.
 • Finanční krize a bankovní paniky bývají velmi nebezpečným vyústěním hospodářské recese a představují pro ekonomiku vážné nebezpečí.
finan n krize6
FINANČNÍ KRIZE
 • Hospodářské cykly mají na ekonomiku také pozitivní dopady.
 • Recese a deprese působí i jako ozdravný proces - slabé a nevýkonné firmy krachují, zatímco silné a efektivní firmy tuto zkoušku vydrží a zůstávají.
 • Joseph A. Schumpeter výstižně nazval tento ozdravný proces tvořivou destrukcí
m nov krize
Měnová krize

Měnová krize roku bývá charakteristická

 • pádem hodnoty měny,
 • změnou kurzového režimu
 • masivními devizovými intervencemi centrální banky.
 • Souběžně probíhají často probíhají silné politické otřesy.
m nov krize1
MĚNOVÁ KRIZE
 • Principem měnové krize je ztráta důvěry investorů v měnu a její stabilitu
 • Hromadně proto nakupují devizy /poptávají/ v míře, kterou nemůže devizový trh uspokojit
 • Velmi rychle dochází k prudkému znehodnocení domácí měny, která prudce depreciuje
m nov krize2
MĚNOVÁ KRIZE
 • Devizové rezervy centrální jsou brzy vyčerpány a situace z hlediska panické snahy investorů proměnit investice v domácí měně za devizové prostředky odpovídá bankovní panice /runu na banku/ v měřítku celého devizového trhu
 • V důsledku prudké a rezervami centrální banky nezvládnutelné depreciace dochází k prudké devalvaci měny. /změně oficiálního kurzu/
 • Skoková devalvace může u silně zadlužených států vést až k neschopnosti splácet závazky státu v zahraničí a v důsledku toho až ke státnímu bankrotu./Argentina, Island/
m nov krize3
MĚNOVÁ KRIZE

Řešením je zastavení plateb do zahraničí,

 • uzavření burzy a bank
 • uplatnění administrativního pevného úředního kursu – currency board
 • vyhlášení nové měny a měnová reforma