B tklubbsf rs kringen
Download
1 / 22

Båtklubbsförsäkringen - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Båtklubbsförsäkringen. Genom sitt medlemskap i SBU har alla anslutna klubbar automatsikt en båtklubbsförsäkring i Lloyd's i samarbete med Svenska Sjö Ett basbelopp är år 2007 40.300 kr. Båtklubbsförsäkringen omfattar. Egendomsförsäkring Hyresförlustförsäkring Extrakostnadsförsäkring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Båtklubbsförsäkringen' - rhea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B tklubbsf rs kringen

Båtklubbsförsäkringen

Genom sitt medlemskap i SBU har alla anslutna klubbar automatsikt en båtklubbsförsäkring i Lloyd's i samarbete med Svenska Sjö

Ett basbelopp är år 2007 40.300 kr


B tklubbsf rs kringen omfattar
Båtklubbsförsäkringenomfattar

 • Egendomsförsäkring

 • Hyresförlustförsäkring

 • Extrakostnadsförsäkring

 • Ansvarsförsäkring

 • Förmögenhetsbrottsförsäkring

 • Rättsskyddsförsäkring


Egendomsf rs kring
Egendomsförsäkring

 • Omfattar fast och lös egendom som tillhör klubben.

 • Dessutom hyrd och leasad egendom som klubben ansvarar för eller åtagit sig att försäkra (ej båtar).

 • Försäkringen omfattar dessutom datautrustning, datamedia, medlemsregister, ritningar och arkivhandlingar.


Egendomsf rs kring forts ttning
Egendomsförsäkringfortsättning

 • Bryggor, bommar och bojekor omfattas inte av försäkringen.

 • Försäkringen gäller vid skada i Norden genom brand, storm, åsknedslag mm, inbrott, uppsåtlig skadegörelse, vattenläckage och rån.

 • Högsta ersättning vid varje skadetillfälle är två basbelopp. (80.600 kr)


Egendomsf rs kring forts ttning1
Egendomsförsäkringfortsättning

 • För stöldbegärlig egendom som inte förvaras i låst värdeskåp är ersättningen begränsad till 20% av basbeloppet. (8.060 kr)

 • Självrisken är 20% av basbeloppet (8.600 kr)

 • Möjlighet finns att utöka försäkringsbeloppen.


Hyresf rlustf rs kring
Hyresförlustförsäkring

 • Ersätter uteblivna hyresintäkter upp till 12 månader, dock maximalt 2 basbelopp, efter egendomsskada (80.600 kr)

 • Den kan gälla för uteblivna hyror för båtplats eller lokal.

 • Försäkringen ersätter inte skador som uppkommit som en följd av tidigare skada, t ex stilleståndsersättning för båt.


Extrakostnadsf rs kring
Extrakostnadsförsäkring

 • Ersätter skäliga extrakostnader för att efter egendomsskada upprätthålla klubbens verksamhet i normal omfattning.

 • Ersättningen kan betalas i upp till 12 månader, dock maximalt 2 basbelopp. (80.600 kr)


Ansvarsf rs kring
Ansvarsförsäkring

 • Försäkringen, som gäller vid skadeståndsskyldighet för båtklubben, omfattar all dess verksamhet.

 • Skydd vid såväl person- och egendomsskada.

 • Skyddet uppgår till 5 miljoner kr utom på skada på omhändertagen egendom, där det uppgår till 2 miljoner kr.


Ansvarsf rs kring forts ttning
Ansvarsförsäkringfortsättning

 • Omfattar inte följdskada t ex stilleståndsersättning för båt.

 • Vid lyft eller transport av båt är ersättningen begränsad till 1 miljon kr. – ägarens båtförsäkring gäller i första hand.

 • Självrisk = 20% av basbeloppet. (8.060 kr) Vid skada till följd av lyft och/eller transport av båt med egen mobilkran 50% (20.150 kr)


F rm genhetsbrottf rs kring
Förmögenhetsbrottförsäkring

 • Omfattar skada som klubbens medlem, styrelseledamot eller funktionär genom förmögenhetsbrott åsamkar klubben. ( stöld, förskingring, bedrägeri, dvs. brott som faller inom ramen för allmänt åtal)

 • Försäkringsbeloppet är 2 basbelopp (80.600 kr)

 • Självrisken 20 % av basbeloppet.(8.060 kr)

 • Möjlighet finns att utöka försäkringen.


R ttsskyddsf rs kring
Rättsskyddsförsäkring

 • Omfattar nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål.

 • Försäkringsbeloppet är 3 basbelopp.(120.900 kr)

 • Självrisk vid varje skadetillfälle 20% av basbeloppet + 20% av överskjutande kostnad = 8.060 + 22.568 = 30 628 kr

 • Möjlighet finns att utöka försäkringsbeloppet


Här följer förslag på utökad klubbförsäkring:


Kompletteringsf rs kringar
Kompletteringsförsäkringar

 • Utökad egendomsförsäkring

 • Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring

 • Utökad rättsskyddsförsäkring

 • Styrelseansvarsförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring


Ut kad egendomsf rs kring 3 75 promille av beloppet
Utökad egendomsförsäkring3,75 promille av beloppet

 • När grundförsäkringen inte räcker till kan klubben teckna en tilläggsförsäkring för byggnader och lös egendom.

 • För byggnader kan belopp intill 1.000.000 kr per byggnad, dock maximalt 2.500.000 kr/försäkringsställe försäkras.

 • För lös egendom totalt 1.500.000 kr/klubb


Ut kad egendomsf rs kring forts ttning
Utökad egendomsförsäkringfortsättning

 • När det gäller lokaler som är till för förvaring av båtar, måste dessa lokaler:

 • Ägas av klubben och endast användas för båtförvaring.

 • Vara byggda för ändamålet

 • Brandbesiktigas varje år.

 • Bryggor, bommar och bojekor kan ej tilläggsförsäkras.


Ut kad f rm genhetsbrottsf rs kring 400 kr
Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring400 kr

 • Möjlighet finns att utöka grundförsäkringens försäkringsbelopp till 4 basbelopp totalt. (161.200 kr)


Ut kad r ttsskyddsf rs kring 315 kr
Utökad rättsskyddsförsäkring315 kr

 • Möjlighet finns att utöka grundförsäkringens försäkringsbelopp till 5 basbelopp totalt. (201.500 kr)


Styrelseansvarsf rs kring 2 400 kr
Styrelseansvarsförsäkring2 400 kr

 • Försäkringen ger ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör klubben.

 • Ordförande och styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar och kan personligen bli ansvariga för styrelseledamots oaktsamhet.


Styrelseansvarsf rs kring forts ttning
Styrelseansvarsförsäkringfortsättning

 • Försäkringen ersätter skadeståndsanspråk, krav enligt lag om ekonomisk försening samt ombuds- och rättegångskostnader.

 • Försäkringsbeloppet är 1.000.000 kr.

 • Ingen självrisk vid skada


Olycksfallsf rs kring 5 45 kr medlem
Olycksfallsförsäkring5,45 kr/medlem

 • Omfattar klubbens alla medlemmar vid deltagande i klubbens verksamheter t ex städdagar och sommarläger, även ordinarie sjösättning och torrsättning av båtar.

 • OBS! försäkringen tecknas för klubbens alla medlemmar, vilka redovisas i klubbens årsberättelse.


Olycksfallsf rs kring forts ttning
Olycksfallsförsäkringfortsättning

 • Vid sjösättning och torrsättning omfattar försäkringen även medtagna utomstående hjälpare.


Slut!

 • Tack för visat intresse!

 • Nu är det dags för en frågestund om klubbförsäkringen, om Ni har några sådana.