SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP
Download
1 / 18

Autor: Robert ?azaj - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 5: Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP. Autor: Robert Łazaj. planowanie szkoleń i ćwiczeń, sprawowanie nadzoru dydaktycznego, w tym również w zakresie hospitacji zajęć,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Autor: Robert ?azaj' - rhea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Autor robert azaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSPTEMAT 5: Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP

Autor: Robert Łazaj


Zadania naczelnika osp z zakresu organizacji procesu szkolenia i wicze

planowanie szkoleń i ćwiczeń,

sprawowanie nadzoru dydaktycznego, w tym również w zakresie hospitacji zajęć,

badanie i diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych członków OSP,

prowadzenie doskonalenia zawodowego dowódców OSP w formie odpraw dydaktycznych.

Zadania Naczelnika OSP z Zakresu Organizacji Procesu Szkolenia i Ćwiczeń

Naczelnik OSP w procesie szkolenia i realizacji ćwiczeń stanowi organ organizacyjny procesu szkolenia i nadzorująco-kontrolujący jego przebieg.

Ćwiczenia ratownictwa drogowego[1].

[1] www.cspsp.pl

Do zadań Naczelnika należy:


Planowanie szkole
Planowanie Szkoleń

 • Podstawę do planowania szkoleń w OSP stanowi kategoria Jednostki Operacyjno-Technicznej.

 • Szkolenie należy planować w okresie roku kalendarzowego.

 • Plan powinien zawierać wykaz tematów, przewidywany czas realizacji zajęć, ilość wykładów i ćwiczeń, nazwisko osoby (osób) prowadzącej zajęcia oraz nazwisko osoby nadzorującej zajęcia.

 • Przy planowaniu szkoleń, szczególny nacisk należy kłaść na ćwiczenia oraz doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi sprzętu i taktyki ratowniczo-gaśniczej.


Nadz r nad realizacj szkole

Jedną z form nadzoru nad procesem szkoleniowym i ćwiczeniami jest hospitacja zajęć.

Hospitacja - należy przez to rozumieć formę nadzoru dydaktycznego, polegającą na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez prowadzącego szkoleń lub ćwiczeń.

Celem hospitacji jest podniesienie poziomu szkolenia i efektów dydaktyczno-wychowawczych.

Nadzór nad Realizacją Szkoleń

Ćwiczenia ratownictwa drogowego

www.cspsp.pl


Nadz r nad realizacj szkole1
Nadzór nad Realizacją Szkoleń ćwiczeniami jest hospitacja zajęć.

 • Badanie i diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych członków OSP obejmuje:

  • ankiety,

  • testy sprawdzające.

 • Ankiety i testy sprawdzające przygotowuje i przeprowadza Naczelnik OSP lub osoba przez niego wyznaczona.


Nadz r nad realizacj szkole2
Nadzór nad Realizacją Szkoleń ćwiczeniami jest hospitacja zajęć.

 • Odprawy dydaktyczne są formą doskonalenia zawodowego prowadzących szkolenia lub ćwiczenia.

 • Odprawę dydaktyczna powinno się przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał.

 • W odprawie dydaktycznej mogą uczestniczyć inne osoby niezwiązane bezpośrednio z procesem dydaktycznym.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w osp

mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP

Celem organizacji zawodów

sportowo-pożarniczych OSP

jest w szczególności:

Zawody wojewódzkie OSP [1][1] www.cspsp.pl


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w osp1
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Zawody sportowo-pożarnicze organizowane są jako zawody:

 • gminne, gminne eliminacyjne,

 • powiatowe, powiatowe eliminacyjne,

 • wojewódzkie,

 • krajowe,

 • pucharowe, memoriałowe i inne.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w osp2
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Startujące w zawodach drużyny występują w 2 grupach:

 • Grupa "A"- męskie drużyny pożarnicze - wiek powyżej 18 lat (dopuszcza się młodzież od 16 lat, z wyjątkiem funkcji mechanika i dowódcy).

 • Grupa "C"- kobiece drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat).


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w osp3
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Zawody wojewódzkie OSP [1][1] www.cspsp.pl

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach:

 • ćwiczenie bojowe,

 • sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w osp4
Zasady Organizowania zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,i Przeprowadzania Zawodów OSP

Schemat – tor do biegu

sztafetowego.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w osp5
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów OSP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Schemat - ćwiczenia bojowe


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w mdp
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Celem organizacji zawodów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w szczególności:

 • mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,

 • ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

 • popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

 • wyłonienie najlepszych drużyn,

 • przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w mdp1
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych organizowane są jako zawody:

 • gminne - co roku, organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP, przy współudziale samorządu gminnego;

 • powiatowe - co 2 lata organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych;

 • wojewódzkie - co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda Wojewódzka PSP;

 • krajowe - co 2 lata, organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna PSP.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w mdp2
Zasady Organizowania i Przeprowadzania Zawodów MDP zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

Konkurencje Zawodów:

 • Rozwinięcie bojowe - rozgrywane jako pierwsza konkurencja zawodów.

 • Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w mdp3
Zasady Organizowania zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,i Przeprowadzania Zawodów MDP

Tor rozwinięcia bojowego


Zasady organizowania i przeprowadzania zawod w mdp4
Zasady Organizowania zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,i Przeprowadzania Zawodów MDP

Tor do biegu sztafetoweg


Autor robert azaj

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,