slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013. Úvod. Indikátor = kvantifikovaný ukazatel potřebný k zjištění výstupu/výsledku projektu Indikátory jsou sledovány po celou dobu projektu (realizace, udržitelnost ). Naplnění indikátorů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013' - rhea-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Indikátory, jejich plnění a vykazování

Denisa Kleinová

25. září 2013

slide2
Úvod

Indikátor

= kvantifikovaný ukazatel potřebný k zjištění výstupu/výsledku

projektu

Indikátory jsou sledovány po celou dobu projektu (realizace, udržitelnost).

napln n indik tor
Naplnění indikátorů

S datem ukončení realizace projektu (ukončení veškerých aktivit projektu, včetně jejich proplacení dodavatelům; pravomocné kolaudační rozhodnutí/souhlas/zkušební provoz)

S datem ukončení projektu (doručení závěrečné monitorovací zprávy)

S pozdějším datem

napln n indik tor p klady
Naplnění indikátorů - příklady

S datem ukončení realizace projektů

Počet podpořených projektů

S datem ukončení projektu

Počet (vozidla, zastávky, vzdělávací zařízení, technologie)

Plocha (území, objekt)

Délka (tramvajové/trolejbusové tratě, silnice, obchvaty, cyklostezky)

napln n indik tor1
Naplnění indikátorů

S pozdějším datem

Počet zapojených partnerů

Počet zapojených obcí do IDS (integrovaného dopravního systému)

Počet odbavených cestujících na regionálních letištích

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů

partne i
Partneři

Počet zapojených partnerů

do 1 roku od ukončení projektu

doložení platné partnerské smlouvy, případně jejích dodatků (v případě změny partnera, názvu partnera nezapomenout nahlásit změnu)

prokázání plnění aktivit z partnerské smlouvy např. konkrétními termíny a záznamy z jednání, prezenčními listinami, fotodokumentací apod.

pracovn m sta
Pracovní místa

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu (4.1, 4.2)

do 1 roku od finančního ukončení projektu

ExMP č. 55

Příloha č. 10 PPP

vyu it pokoj
Využití pokojů

Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů

do 2 let od ukončení projektu

% obsazenosti pokojodnůalespoň jedním hostem

Vzorec = počet obsazených pokojů za sledované období

počet pokojů k dispozici * počet provozních dní

nepln n indik tor sankce
Neplnění indikátorů = Sankce

!! Udržení hodnot indikátorů v rámci celé doby udržitelnosti !!

(čl. XIII. Smlouvy o poskytnutí dotace)

Do 10 % včetně = bez sankce

O více než 10 % do 30 % včetně = sankce 0,5 % dotace

O více než 30 % = sankce 100 % dotace

z v r
Závěr

Děkuji Vám za pozornost

Na shledanou

Denisa Kleinová

Telefon: 475 240 696

E-mail: denisa.kleinova@nuts2severozapad.cz