Seurakunnan kasvu ry
Download
1 / 15

Seurakunnan kasvu ry - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Usko ja Suomi 2008 Elonleikkuun aika. Seurakunnan kasvu ry. Liite lehdistötiedote 3.10.2008. Tutkimuksen päälähteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seurakunnan kasvu ry' - reyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seurakunnan kasvu ry

Usko ja Suomi 2008

Elonleikkuun aika

Seurakunnan kasvu ry

Liite lehdistötiedote 3.10.2008


Tutkimuksen p l hteet
Tutkimuksen päälähteet

 • 1. TNS Gallup Oy tutki toukokuussa Seurakunnan kasvu ry:n toimeksiannosta suomalaisten mielipiteitä ja toiveita uskoon ja seurakuntayhteyteen liittyvissä asioissa. Tutkimukseen osallistui 1387 ihmistä, jotka edustivat alueellisesti, iältään, koulutukseltaan jne suomalaista yhteiskuntaa pienoiskoossa. Tutkittujen ikä vaihteli kuitenkin viidestätoista yli kahdeksankymmenvuotiaisiin, jolloin alle 15-vuotiaat ja yli 83-vuotiaat puuttuivat aineistosta. Ahvenanmaa alueena puuttui aineistosta.

 • 2. Kesällä 2008 tehtiin kysely, jossa pyrittiin selvittämään erilaisia laadullisia asioita, joista voisi olla hyötyä seurakunnille ja kristillisille järjestöille. Kysely toteutettiin sekä nettikyselynä Seurakunnan kasvun nettisivuilla että paperikyselynä, jotta niidenkin mielipide saataisiin esiin, joilla ei ole nettiyhteyksiä. Kyselyyn saatiin mukaan 826 vastaaja, jotka olivat etupäässä seurakunta-aktiiveja eri kristillisistä taustoista kattaen melko edustavasti erilaiset suomalaiset seurakunnat ja hengelliset yhteisöt. Tässä tutkimuksessa ja sen otoksessa on siis perustavaa laatua oleva ero TNS Gallupin kanssa toteutettuun verrattuna: TNS Gallupin kanssa toteutettu tutkimus kattoi koko suomalaisen väestön, tämä kysely taas kattaa lähinnä aktiivikristittyjä. Tämän kyselyn 826 vastaajasta 778 ilmoitti olevansa uudesti-syntyneitä kristittyjä, joilla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Myöhemmin tässä esityksessä tähän kyselyyn viitataan Seurakunnan kasvun kyselynä.


Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen?

Lähde: TNS Gallup 2008, 2002, 1994

N=1000 (1994)

N=1300 (2002)

N= 1387 (2008)


Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen?

N=1300 (2002)

N= 1387 (2008)

Lähde: TNS Gallup 2008, 2002

Vuoden 2002 alle 15-24 -vuotiaista valtaosa on vuonna 2008 25-34 -vuotiaita


Uskon mittaamisesta suhde Jeesukseen?


Usko ja eri ik luokat gallup tutkimuksessa 15 24 vuotiaat
Usko ja eri ikäluokat Gallup-tutkimuksessa: 15 – 24 -vuotiaat

Tämä ikäluokka on oleellisesti kristillisempi kuin sitä edeltävä ikäluokka. Selkeästi

kristillinen identiteetti on lähes kolme kertaa yleisempi kuin kymmenen vuotta

vanhemmalla ikäluokalla. Uskonnolliseen identiteettiin ovat vaikuttaneet eniten

seuraavat tekijät: Vanhemmat, perhe, rippikoulu, koulu, ystävät, media (tv, radio,

musiikki) ja erilaiset kriisit tässä järjestyksessä.

Tässä ikäluokassa (ja sitä nuorempana) ihmiset yleensä muodostavat vakaumuksensa

uskonnollisista asioista. Noin 100 000 suomalaista vuodessa päättää uskonnollisesta

vakaumuksestaan tai vaihtaa sitä. Alle 25-vuotiaille asia on noin kymmenen kertaa

yleisempää kuin sitä vanhemmille ikäluokille. Noin viidesosa 15-24- vuotiaista on

muodostanut vakaumuksensa uskonnollisista asioista vuonna 2005 tai sen jälkeen.

Kysymys:

Tuleeko nykyinen rippikoulu/fifteen-leiri ym. liian myöhään

ihmisten hengellistä etsintää ajatellen? Pitäisikö sitä aikaistaa

esim. kolmella vuodella tai vaihtoehtoisesti järjestää

”esirippikoulu” esim. 12-vuotiaille


Usko ja eri ik luokat gallup tutkimuksessa 25 34 vuotiaat
Usko ja eri ikäluokat Gallup-tutkimuksessa: 25 – 34 -vuotiaat

Tämä ikäluokka suhtautuu kielteisimmin kristinuskoon Suomessa. Tutkimus on lin-

jassa vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen kanssa, jolloin sama kielteisyys näkyi ikäluo-

kassa 15–24 vuotta. Vain 12 prosenttia tästä ikäluokasta ilmoittaa olleensa kiinnostunut

kristillisistä asioista viimeisen vuoden aikana ja 87 prosenttia vastaa selkeästi ei

kysymykseen uudestisyntymisestä ja henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen.

Kielteinen asenne on syntynyt pääsääntöisesti syntynyt jo 90-luvulla tai sitä ennen.

Johtopäätökset: Tämä ikäluokka saa nyt lapsia ja halukkuus järjestää lapselle

hengellinen kasvatus ei ole heille itsestäänselvyys. Tietyllä viiveellä tämä näkynee

myös lapsi- ja nuorisotyö- ja rippikouluosallistumisessa.

Kysymys:

Tarvittaisiin erikoispanostus tähän ikäluokkaan ja heidän lapsiin.

Mitä se voisi olla?


Mikä vaikuttaa eri ikäisten ihmisten uskonnolliseen vakaumukseen

Lähde: TNS Gallup 2008


Kolme rinnastusta
Kolme rinnastusta vakaumukseen

 • Siinä missä nuorimpien ikäluokkien uskonnolliseen vakaumukseen vaikuttavat koulu ja rippikoulu, vanhemmilla ikäluokilla vaikuttavat sairaudet, kriisit ja itse koetut ihmeet, joita voisi kutsua yhteisnimityksellä elämänkoulu

  2. Siinä missä vanhimpiin ikäluokkiin on voitu vaikuttaa kokoustoiminnalla, esim. jumalanpalveluksilla, nuorimmat ottavat vaikutteita ystäviltään.

  3. Siinä missä vanhimmat ikäluokat ottavat vaikutteita kirjoista ja lehdistä, nuorimmat ottavat vaikutteita TV:stä, radiosta ja musiikista.


Miten ja kuinka paljon suomalaiset etsiv t jumalaa
Miten ja kuinka paljon suomalaiset etsivät Jumalaa? vakaumukseen

Mitä seuraavista asioista olet

kokenut viimeisen vuoden aikana?

Lähde: TNS Gallup 2008

Oletko uudestisyntynyt kristitty…


Hengellinen etsint gallupin valossa
Hengellinen etsintä Gallupin valossa vakaumukseen

 • Suomessa on siis noin neljä miljoonaa ei-uudestisyntynyttä. Näistä 14 prosenttia eli lähes 600 000 on rukoillut Jeesusta viimeisen vuoden aikana ja 8 prosenttia eli yli 300 000 on ollut kiinnostunut kristillisistä asioista viimeisen vuoden aikana. Näistä noin 120 000 on jo kokenut Jumalan vetävän itseään puoleensa.

 • Vastaavasti Suomessa on noin miljoona ihmistä, jotka eivät oikein tiedä, ovatko kristittyjä vai eivät. Näistä lähes puolet eli noin 450 000 on rukoillut Jeesusta viimeisen vuoden aikana ja yli satatuhatta on kokenut Jumalan vetävän itseään puoleensa ja yli 200 000 ollut kiinnostut kristillisistä asioista.

  Yhteensä Suomessa on siis tällä hetkellä yli 200 000 ihmistä, jotka eivät ole uudestisyntyneitä kristittyjä tai ovat epävarmoja asiasta, mutta kokevat Jumalan vetävän itseään puoleensa. Toisin sanoen heillä on etsikkoaika. Seurakunnille on haaste löytää nämä ihmiset ja auttaa heitä heidän tarpeessaan löytää suhde Jumalaan, jonka jo kokevat vetävän itseään puoleensa.

   Etsijöitä, erityisesti nuoria on paljon, kirkoilla on edelleen mahdollisuus tavoittaa, vaikuttaa ja kohdata ihmisiä


Miten miehet ja naiset on kohdattu
Miten miehet ja naiset on kohdattu? vakaumukseen

Lähde: TNS Gallup 2008

Evankeliumi tavoittaa yleisesti ottaen naiset paremmin kuin miehet.

Kristillinen TV oli ainoa, missä sukupuolieroa ei näkynyt.


Johtop t kset ihmisten tavoittamisesta
Johtopäätökset ihmisten tavoittamisesta vakaumukseen

 • Suomen neljästä miljoonasta ei-uudestisyntyneestä joka kymmenes on keskustellut Jeesuksesta jonkun kristityn kanssa viimeisen vuoden aikana. Keskimäärin ei-uudestisyntynyt saa tällaisen etuoikeuden kerran kymmenessä vuodessa, mutta joku ei välttämättä kertaakaan eläissään.

 • Miljoonasta epävarmasta ihmisestä henkilökohtaisen kohtaamisen on kokenut sentään lähes joka viides.

 • Kuitenkin Suomessa on joka vuosi yli 200 000 etsijää, jotka kokevat Jumalan vetävän heitä puoleensa. On surullista, että moni näistä ihmisistä jäi vaille henkilökohtaista kohtaamista. Evankelioimisen ja ihmisten kohtaamisen pitäisi olla osa kaikkien kristittyjen jokapäiväistä elämää, ei vain kokopäiväisten työntekijöiden tai evankelistojen tehtävä. On surullista, kun silloin tällöin kohtaa ihmisen tämän vanhuudessa ja kuulee, että hänen kanssaan keskusteltiin ensimmäisen kerran hänen elämässään henkilökohtaisesti hengellisistä asioista.

 • Silti on positiivista, että uudet kristilliset mediat, esim. radio Dei ja TV7 alkavat tavoittaa myös näitä ihmisiä. Noin 600 000 ei-uudestisyntynyttä ja 250 000 epävarmaa on katsonut viimeisen vuoden aikana kristillistä TV-ohjelmaa. Vastaavasti yli 300 000 ei-uudesti­syntynyttä ja noin 150 000 epävarmaa on kuunnellut kristillistä radio-ohjelmaa. Kaikki em. kontaktit eivät liity näihin uusiin kristillisiin asemiin vaan voivat olla esim. Ylen ohjelmia, mutta joka tapauksessa kristillisten medioitten esiinmarssi on ollut positiivinen asia suomalaisessa hengellisessä kentässä erityisesti nuoria ajatellen. Myös kristillisillä nettisivuilla käydään yllättävänkin paljon.

 • Myös kristillisissä tilaisuuksissa on paljon potentiaalia, esimerkiksi rippikoulussa, kuten edellä todettiin. Seurakuntakokoontumisia voisi silti muuttaa sellaiseen suuntaan, että ne ovat ”katu-uskottavampia” ja että ne selkeästi vievät ihmistä eteenpäin. On tärkeää, että evankeliumi seurakunnassa voi muuttaa ihmisiä, jolloin ihmiset eivät ole vain kristittyjä vaan Jeesuksen opetuslapsia.


Mahdollisuuksia gallupin valossa
Mahdollisuuksia Gallupin valossa vakaumukseen

Suomalaisista on viimeisen vuoden aikana:

 • 43% osallistunut kristilliseen tilaisuuteen

 • 31% kuunnellut hengellistä musiikkia

 • 21% lukenut kristillistä lehteä tai kirjaa

 • 16% keskustellut jonkun kristityn kanssa Jeesuksesta

 • 19% katsonut kristillistä tv-ohjelmaa

 • 13% kuunnellut kristillistä radio-ohjelmaa

 • 11% vieraillut kristillisellä nettisivulla

 • 26% rukoillut Jeesusta

 • 16% Ollut kiinnostunut kristillisistä asioista (= yli 800 000 suomalaista)

 • 9% kokenut Jumalan vetävän häntä puoleensa (= lähes puoli miljoonaa suomalaista)

 • 4% yrittänyt löytää yhteyttä kristittyihin (= 200 000 suomalaista)

  Alle 25-vuotiailla lähes kaikki nämä luvut on suurempi kuin muulla väestöllä

 • Eloa on paljon ja työntekijöitä riittävästi.

  Rukoillaan elon Herraa lähettämään

  työntekijät pelloilleen.