Seminar de informare
Download
1 / 45

SEMINAR DE INFORMARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTEC ŢIEI SOCIALE. Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud -Est. SEMINAR DE INFORMARE. Scheme de Ajutor de stat şi de minimis. POSDRU 2007-2013. Ajutorul de stat :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEMINAR DE INFORMARE' - reya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminar de informare

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneRegiunea Sud-Est

SEMINAR DE INFORMARE

Scheme de Ajutor de stat şi de minimis


Posdru 2007 2013
POSDRU 2007-2013

Ajutorul de stat:

reprezintăsprijinul financiar acordat de către stat (autoritate publicǎ) tuturor activităţilor economice/comerciale, indiferente de forma juridicǎ sau statutul de organizare (de exemplu, negeneratoare de profituri) pentru a susţine costuri care trebuie acoperite în mod normal în desfăşurarea afacerilor. Suportul trebuie sǎ fie unul selectiv, fiind astfel susceptibil de a distorsiona competiţia de pe piaţǎ sau de a afecta condiţiile în care se desfǎşoarǎ comerţul între Statele Membre UE.


Posdru 2007 20131
POSDRU 2007-2013

De principiu, ajutorul de stat este contrar (şiincompatibil) cu o piaţǎ comunǎ.

Ajutorul acordat persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate şi ajutorul menit a îmbunǎtǎţi calitatea şi competenţele angajaţilor sunt compatibile cu piaţa comunǎ dacǎ respectǎ anumite criterii.

Condiţiile de compatibilitate a ajutorului pentru recrutarea persoanelor care provin din grupuri dezavantajate şi pentru instruirea angajaţilor sunt stabilite prin Regulamentul General de Exceptare al CE nr. 800/2008.


Posdru 2007 20132
POSDRU 2007-2013

Ajutorul de minimis – Pe lânga ajutorul oferit cu un scop specific (ex. investiţii, ocuparea forţei de muncă sau formare), statul membru poate acorda ajutoare pentru atingerea anumitor obiective, de o manierǎ mai flexibilǎ, datoritǎ aşa numitului” Regulament “de minimis - Regulamentul CE nr. 1998/2006.

Ajutorul de minimis este compatibil dacǎ nu depǎşeşte suma de 200.000 euro per întreprindere (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor) pe o perioadă de timp de 3 ani fiscali (2 ani anteriori si anul în curs atunci când se acordă ajutorul de minimis respectiv). Solicitantul (întreprinderea) trebuie să ia în considerare toate contribuţiile primite sub forma de ajutor “de minimis”, inclusiv ajutorul pe care doreşte să-l obţină.


Posdru 2007 20133
POSDRU 2007-2013

În 31 martie 2009 AMPOSDRU a deschis următoarele linii de finanţare:

Ajutor de stat pentru ocupare – subvenţionarea costurilor pentru ocuparea forţei de muncă

2. Ajutor de stat pentru formare – subvenţionarea costurilor pentru formare profesională

3. Ajutor de minimis – Regulamentul nr. 1998/2006

subvenţionarea costurilor pentru informare, instruirea şi investiţii în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă

Regulamentul General deExceptare nr.800/2008


Posdru 2007 20134
POSDRU 2007-2013

1. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă – subvenţionarea costurilorpentru ocuparea forţei de muncă

domeniile majore de intervenţie:

5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, respectiv subvenţionarea costurilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor (29 milioane euro);

5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, respectiv subvenţionarea costurilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor din mediul rural (32 milioane euro).

Pentru schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă estealocată o sumă totală de 61 milioane euro pentru perioada 2009-2010.


Posdru 2007 20135
POSDRU 2007-2013

2. Ajutor de stat pentru formare – subvenţionarea costurilor pentru formare profesională

domeniile majore de intervenţie:

2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, respectiv costurile aferente programelor de mentorat care sprijină tinerii angajaţi în prima etapă a primului lor loc de muncă important (2,26 milioane euro);

2.3 „Acces şi participare la FPC”, respectiv costurile aferente sprijinului acordat întreprinderilor pentru actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane şi costurile aferente formării profesionale continue a angajaţilor la iniţiativa angajatorilor sau de către aceştia din urmă (35,88 milioane euro);

3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, respectiv costurile aferente formării profesionale a angajaţilor prin programe de perfecţionare, respectiv specializare (13,75 milioane euro).

Pentru schema de ajutor de stat pentru formare profesională este alocată o sumă totalăde 51,9 milioane euro pentru perioada 2009-2010.


Posdru 2007 20136
POSDRU 2007-2013

3. Ajutor de minimis – subvenţionarea costurilor pentru informare, instruirea şi investiţii în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul demuncă,

domeniul major de intervenţie

3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Pentru schema de ajutor de minimis este alocată o sumă totală de 24,9 milioane euro pentru perioada 2009-2010.


Posdru 2007 20137
POSDRU 2007-2013

ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR

În cadrul schemelor de ajutor de stat si deminimis solicitanţi eligibili sunt DOAR ÎNTREPRINDERILE.

Pentru schemele de ajutor de stat si de minimis

NU POT FI DEPUSE CERERI DE AJUTOR ÎN PARTENERIAT.

Cererile de ajutor vor fi depuse individual, de către fiecare întreprindere în parte.


Eligibilitatea solicitan ilor
Eligibilitatea solicitanţilor

Întreprinderi!

 • orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

  (În conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 care transpune Recomandarea CE nr.361/2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii).


Eligibilitatea solicitan ilor1
Eligibilitatea solicitanţilor

 • În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.800/2008, întreprinderea solicitantă este considerată eligibilă dacă îndeplineste următoarele condiţii:

  1. sectorul în care îsi desfăşoară activitatea economică

  2. situaţia economică si financiară

  3. obligaţia de a rambursa un ajutor de stat care a fost declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene

  4. momentul transmiterii cererii de ajutor

  5. locul de muncă vacant – în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea forţei de muncă

  6. efectul stimulativ – în cazul întreprinderilor mari pentru ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă si pentru ajutor de stat pentru formarea profesională generală si specifică.


Eligibilitatea solicitan ilor2
Eligibilitatea solicitanţilor

Criterii de eligibilitate:

1. este o organizaţie legal constituită în România si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

2. aparţine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul Cadru de Implementarea POSDRU si cu Ghidul Solicitantului.

3. solicitantul respectă prevederile comunitare si naţionale privind informarea si publicitatea privndproiectul;

4. nu se află în situaţia de insolventă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administratorjudiciar, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţiacreditorilor;

5. nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor si a altor contribuţii labugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislaţia în vigoare;

6. nu este întreprindere în dificultate;


C riterii de eligibilitate
Criterii de eligibilitate:

 • 7. nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

 • 8. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimele 36 de luni de către nicio instantă judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională;

 • 9. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

 • 10. reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informatii false;


C riterii de eligibilitate1
Criterii de eligibilitate:

11. solicitantul este direct responsabil de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat. Cererea de ajutor este depusă individual, fără a avea parteneri;

12. îndeplineste si alte conditii specificate în Ghidul Solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat, inclusiv:

- sectorul în care îsi desfăsoară activitatea economică;

- momentul transmiterii cererii de ajutor;

- efectul stimulativ – în cazul întreprinderilor mari pentru ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă si pentru ajutor de stat pentru formarea profesională generală si specifică;

- locul de muncă vacant – în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea fortei de muncă.


C riterii de eligibilitate2
Criterii de eligibilitate:

Pentru schema de ajutor de minimis se verifică suplimentar faţă de criteriile menţionate anterior, următorul criteriu:

13. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare.


Posdru 2007 20138
POSDRU 2007-2013

1. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 • Obiectivul general: cresterea ocupării fortei de muncă, prin facilitarea integrării pe piata muncii a lucrătorilor defavorizati, lucrătorilor extrem de defavorizati si cu handicap, respectiv atragerea si mentinerea acestora pe piata muncii.

 • Activităţile eligibile: cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati, a lucrătorilor extrem de defavorizati, a lucrătorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de muncă la cerintele specifice lucrătorilor cu handicap.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc1
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.800/2008 sunt utilizate următoarele definiţii:

Lucrător defavorizatreprezintă orice persoană care îndeplineşte următoarele criterii:

nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni, sau

nu a absolvit o formă de învăţământ secundar sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3 – liceu ciclu superior), sau

are o vârstă de peste 50 de ani, sau

trăieşte singură, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane, sau

este membru al unei minorităţi etnice (ex. persoane de etnie roma, etc)


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc2
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

Lucrător extrem de defavorizat, respectiv orice persoană care a fost în şomaj cel puţin 24 de luni.

Lucrătorilor cu handicap, respectiv orice persoană:

- recunoscută ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei naţionale sau

- care suferă de o deficienţă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mintal sau psihologic

Încadrarea în muncă protejată reprezintă încadrarea într-o întreprindere în care cel puţin 50% dinlucrători sunt cu handicap.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc3
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 • Grup ţintă eligibil pentru DMI 5.1: persoane care se încadrează în cel puţin una din categoriile lucrător defavorizat, lucrător extrem de defavorizat, lucrător cu handicap:

  - Persoane inactive;

  - Persoane în căutarea unui loc de muncă;

  - Someri;

  - Someri tineri;

  - Someri peste 45 ani;

  - Someri de lungă durată, tineri si adulti;

  - Persoane care au părăsit timpuriu scoala.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc4
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 • Grup ţintă eligibil pentru DMI 5.2: persoane care se încadrează în cel puţin una din categoriile lucrător defavorizat, lucrător extrem de defavorizat, lucrător cu handicap si care au resedinţa în zone rurale, definite în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 350-2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Legea nr. 351-2001 – Planul de amenajare a teritoriului naţional):

  - Persoane inactive;

  - Persoane în căutarea unui loc de muncă;


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc5
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

Intensitatea ajutorului de stat: Procent din costurile salariale: salariul brut (înainte de

impozitare), contribuţiileobligatorii (ex. contribuţiile la asigurările sociale), costurile

îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor, în funcţie de categoria de lucrător recrutat.

Angajare

Lucrător defavorizat

Lucrător extrem de defavorizat

Lucrător cu handicap

Întreprinderea poate să primească:

50% din costurile salariale pentru primele 12 luni după angajare

50% din costurile salariale pentru primele 24 luni după angajare

75% din costurile salariale pentru primele 24 luni după angajare


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc6
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

… pentru recrutarea unui lucrător cuhandicap:

100% din costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap:

costurile de adaptare a spaţiilor;

costuri cu personal de asistenţă (costuri pentru încadrarea în muncă a personalului utilizat exclusiv în scopul acordării de asistenţă lucrătorilor cu handicap);

costuri pentru adaptarea sau dobândirea echipamentelor, programelor informatice, facilităţi tehnologice.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc7
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

Bugetul proiectului:

-valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, şi

-plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi reprezintă echivalentul în lei a 2.000.000 euro pentru o întreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi (începând de

la acordarea primului ajutor)

Momentul prezentării cererii: înainte de a se formaliza angajarea

Întreprindere mare: trebuie să dovedească că acest ajutor are un efect stimulativ


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc8
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

Locul de muncă vacant:

– în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 • În conformitate cu prevederile art. 40 si 41 din Regulamentul (CE) nr.800/2008, atunci când recrutarea nu reprezintă o crestere netă a numărului de angajaţi în întreprinderea în cauză în comparaţie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacante ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională,

  si NU ca rezultat al reducerii unor posturi.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc9
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 • Posturile pentru care întreprinderea substituie angajatul sau angajaţii pierduţi ca urmare a reducerii posturilor pe parcursul ultimelor 12 luni, prin angajarea altor lucrători defavorizaţi sau cu handicap, nu sunt eligibile pentru ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă.

  Astfel, o întreprindere nu poate solicita ajutor de stat pentru ocuparea unui post care a devenit vacant prin reducerea postului respectiv.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru ocuparea for ei de munc10
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă

NU pot primi ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă:

Întreprinderile din sectorul cărbunelui;

Întreprinderile aflate în dificultate (ex. fac obiectul procedurilor colective de insolvenţă);

Întreprinderi care trebuie să ramburseze ajutorul primit ca urmare a deciziei Comisiei Europene


Posdru 2007 20139
POSDRU 2007-2013

2. Ajutor de stat pentru formarea profesională


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional
POSDRU 2007-2013 Ajutor de stat pentru formarea profesională

Obiectivele generale ale acestei scheme sunt:

- îmbunătăţirea tranziţiei de la scoală la viaţa activă;

- dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a sprijini creşterea nivelului

de calificare al angajaţilor;

- cresterea nivelului de calificare al angajaţilor;

- cresterea nivelului de perfectionare/specializare al angajaţilor;

- îmbunătăţirea accesului si participării la formare profesională

continuă.

Activităţile eligibile: cele care vizează formarea profesională generală si specifică a angajaţilor proprii ai întreprinderii solicitante.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional1
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.800/2008 sunt utilizate următoarele definiţii:

Formare generală – formare cu un conţinut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate.

Formare specifică – formare cu un conţinut aplicabil direct şi principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere şi care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional2
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

Cheltuielile eligibile:

- costurile de personal ale formatorilor;

- cheltuielile de deplasare ale formatorilor şi participanţilor la formare,

inclusiv cheltuielile de cazare;

- alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale şi furnituri direct

legate de proiect;

- amortizarea instrumentelor şi echipamentelor, în măsura în care

acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare în cauză;

- costurile serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul;

- costurile de personal ale participanţilor la proiectul de formare

(numai orele în care participanţii participă efectiv la formare, după

deducerea eventualelor ore lucrătoare)

- costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli

generale), până la maximum totalului celorlalte costuri eligibile

menţionate anterior.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional3
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

 • Activităţile eligibile în cadrul DMI 2.1: vizează asistarea tinerilor absolvenţi ai programelor de educaţie si formare profesională iniţială, în vederea adaptării la cerinţele specifice primului loc de muncă relevant.

 • Grup ţintă eligibil pentru DMI 2.1: angajaţii proprii ai întreprinderii solicitante care se încadrează într-una din următoarele categorii:

  - Tineri absolvenţi – în prima etapă a primului loc de muncă relevant;

  - Personal din întreprinderi cu atribuţii de mentori pentru tinerii absolvenţi.


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional4
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

 • Activităţile eligibile în cadrul DMI 2.3:

  - sprijin pentru actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane din întreprinderile care solicită ajutor de stat;

  - formarea profesională continuă a angajaţilor în vederea calificării/ recalificării acestora (inclusiv validarea învăţării anterioare ca parte a programelor de formare);

  - măsuri de sprijin pentru participarea angajaţilor la programe de calificare/recalificare, cum ar fi activităţile de acompaniere a membrilor familiilor acestora, membri dependenţi de servicii sociale (ex. îngrijire socială, ocrotire, etc.) – în perioada în care angajatul participă la programele de formare.

 • Grup ţintă eligibil pentru DMI 2.3: angajaţii proprii ai întreprinderii solicitante (angajaţi si manageri).


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional5
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

 • Activităţile eligibile în cadrul DMI 3.2: vizează formarea profesională a angajaţilor prin programe de perfecţionare şi/sau specializare.

 • Grup ţintă eligibil pentru DMI 3.2: cuprinde angajaţii proprii ai întreprinderii solicitante (angajaţi si manageri).


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional6
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

Intensitatea ajutorului de stat:

Ţinând cont de dimensiunea întreprinderii şi de tipul de

formare profesională, intensitatea ajutorului este de:

MICĂ- Formare generală: 80%; Formare specifică: 45%

MEDIE - Formare generală: 70%; Formare specifică: 35%

MARE- Formare generală: 60%; Formare specifică: 25%


Posdru 2007 201310
POSDRU 2007-2013

Tipuri de întreprinderi (conf. Regulamentului General de Exceptare nr.800/2008):

Mare – peste 250 angajaţi, cifră anuală de afaceri peste 50 milioane euro şi/sau total bilanţ anual peste 43 milioane euro

Mijlocie – între 50 şi 250 angajaţi, cifră anuală de afaceri şi/sau total bilanţ anual peste 10 milioane euro

Mică – sub 50 angajaţi, cifră anuală de afaceri şi/sau total bilanţ anual până la 10 milioane euro

Microîntreprindere – sub 10 angajaţi, cifră anuală de afaceri şi/sau total bilanţ anual până la 2 milioane euro


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional7
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

Bugetul proiectului:

-valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, şi

-plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi reprezintă echivalentul în lei a 2.000.000 euro pentru o întreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi (începând de la acordarea primului ajutor).

Perioada maximă de implementare a proiectului: 2 ani

Momentul prezentării aplicaţiei: înainte de a se angaja orice cheltuială cu formarea profesională


Posdru 2007 2013 ajutor de stat pentru formarea profesional8
POSDRU 2007-2013Ajutor de stat pentru formareaprofesională

DACĂ – proiectul implică atât componentede formare generală cât şicomponente deformare specifică şi nu se poate facedistincţie clară între cheltuieli saucaracterulformării profesionale(generală sau specifică) nu poate fi stabilit – se aplicăIntensităţileajutoarelor pentru formare specifică.

 • NU pot primi ajutor de stat pentru formare profesională:

 • Întreprinderile aflate în dificultate (ex. fac obiectul procedurilor colective de insolvenţă);

 • Întreprinderi care trebuie să ramburseze ajutorul primit ca urmare a deciziei Comisiei Europene;


Posdru 2007 201311
POSDRU 2007-2013

3. Ajutor de minimis pentru

sănătate şi securitate

la locul de muncă


Posdru 2007 2013 ajutor de de minimis
POSDRU 2007-2013Ajutor de de minimis

Activitaţi eligibile: activităţi şi intervenţii, inclusiv informare, instruire şi investiţii, pentru:

- Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;

- Prevenirea bolilor profesionale;

- Informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul

sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;

- Asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor

necesare asigurării securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

Grup ţintă eligibil pentru DMI 3.2: angajaţii proprii ai

întreprinderii solicitante (angajaţi si manageri).


P osdru 2007 2013 ajutor de de minimis
POSDRU 2007-2013Ajutor de de minimis

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis poate

ajunge pâna la 100% din Costurileeligibile,

determinate în conformitate cu regulile de

eligibilitate pentruPOSDRU finanţat dinFSE.

Regulamentul (CE) nr.1081/2006 privind Fondul Social European;

Ordinul MMFPS şi MFP nr.3/185/2008 privind cheltuielile eligibile pentru POSDRU

Ghidul Solicitantului


Posdru 2007 2013 ajutor de de minimis1
POSDRU 2007-2013Ajutor de de minimis

Intensitatea ajutorului de minimis:

O întreprindere poate primi până la

maxim 200.000 de Euro ajutor deminimis

în 3 ani consecutivi

(maxim 100.000 euro întreprinderiledin sectorul

transporturilor), respectiv vor fi cumulate toate

ajutoarele deminimis pe care le primeşte, indiferent de

tipul deinvestiţie şi de tipul de autoritate publică.


Posdru 2007 2013 ajutor de de minimis2
POSDRU 2007-2013Ajutor de de minimis

Bugetul proiectului:

-valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a

10.000 euro fără a se depăşi valoarea maximă permisa a ajutorului de

minimis, şi

-valoarea maximă a finanţării acordate reprezintă echivalentul în lei a

200.000 de euro pentru o întreprindere (100.000 euro în cazul

întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor) pe durata a 3

exerciţii fiscale (anul fiscal în curs si 2 ani precedenţi)

Durata maximă a implementării unui proiect prin care se acordă ajutor de minimis este de 2 (doi) ani.


Posdru 2007 2013 ajutor de de minimis3
POSDRU 2007-2013Ajutor de de minimis

NU pot primi ajutor de minimis pentru sănătate şi securitate la locul de muncă:

Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;

Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole;

Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui;

Întreprinderile aflate în dificultate (ex. fac obiectul procedurilor colective de insolvenţă);

Întreprinderi care trebuie să ramburseze ajutorul primit ca urmare a deciziei Comisiei Europene.


Posdru 2007 201312
POSDRU 2007-2013

Va mulţumim pentru atenţie !

Date de contact:

OIR POS DRU REGIUNEA SUD-EST

 • Braila, Calea Calarasilor, nr. 13, jud.Braila,

 • Tel./fax: 0239 610 749, 0239 613 301,

 • E-mail: oir_se@oirposdru.ro

 • Website: www.fsesudest.ro