HOP HOP DEĞİŞ - PowerPoint PPT Presentation

hop hop de n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOP HOP DEĞİŞ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOP HOP DEĞİŞ

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
HOP HOP DEĞİŞ
185 Views
rey
Download Presentation

HOP HOP DEĞİŞ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HOP HOP DEĞİŞ

 2. ERİME • Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına erime denir. Erime sırasında madde dışarıdan ısı alır. Katı maddelerin erime sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Örneğin; • Margarin erimesi, • Buzun erimesi, • Demirin erimesi vb.

 3. BUZUN ERİMESİ MARGARİN ERİMESİ DEMİRİN ERİMESİ

 4. DONMA Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayına donma denir. Maddeler donarken ısı kaybeder. Her maddenin donma sıcaklığı birbirinden farklıdır. Örneğin; Suyun donması, Yağın donması vb.

 5. SUYUN DONMASI

 6. BİLGİ DAMLASI Saf maddelerin erime noktası donma noktasına eşittir. Su sıfır derecede donar, buz sıfır derecede erir. Erime ve donma , maddelerin ısı alışverişi ile hal değiştirmesidir. Erime katı maddeler için, donma sıvı maddeler için ayırt edici özelliktir.

 7. BUHARLAŞMA Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Sıvı maddeler buharlaşırken çevrelerinden ısı alır. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.

 8. ÇAYIN BUHARLAŞMASI

 9. KAYNAMA Sıvı maddeler ısıtıldıklarında buharlaşma hızlanır. Isıtılma işlemi devam Ettikçe sıvının içinde kabarcıklar görülür. Sıvıların kabarcıklar halinde hızlı Bir şekilde buharlaşmasına kaynama denir. Kaynama sırasında sıvının Sıcaklığı değişmez.

 10. KAYNAMA

 11. BİLGİ DAMLASI Kaynama ve buharlaşma olayları birbirinden farklıdır. Buharlaşma her sıcaklıkta ,kaynama ise belli bir sıcaklıkta olur. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama sıvının her yerinde olur.

 12. BAHAR TAMTÜRK