STATISTIKA 1.
Download
1 / 15

STATISTIKA 1. - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

STATISTIKA 1. POJAM STATISTIKE STATISTIČKI SKUP STATISTIČKO OBILJEŽJE VRSTE OBILJEŽJA. POJAM STATISTIKE. Značenje pojma statistika Skup uređenih brojčanih podataka koje prikupljaju i objavljuju statističke,znanstveno-istraživačke i druge ustanove

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STATISTIKA 1.' - rex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statistika 1

STATISTIKA 1.

POJAM STATISTIKE

STATISTIČKI SKUP

STATISTIČKO OBILJEŽJE

VRSTE OBILJEŽJA


Statistika 1

POJAM STATISTIKE

Značenje pojma statistika

 • Skup uređenih brojčanih podataka koje prikupljaju i objavljuju statističke,znanstveno-istraživačke i druge ustanove

 • Znanost o prikupljanju, uređenju, metodama analize i tumačenju brojčanih podataka različite vrste

Statistika je znanstvena disciplina koja na organiziran način prikuplja, grupira, analizira i tumači podatke različite vrste.

Predmet statičkog istraživanja su masovne pojave koje statistika nastoji objasniti pomoću brojčanog izražavanja, zanemarujući slučajne karakteristike i naglašavajući bitne karakteristike i tendencije kretanjaStatistika 1

STATISTIČKI SKUP

Statistički skup čine jedinice (stvari, osobe, poduzeća, proizvodi i sl.) čija su svojstva predmet istraživanja statističkom metodom


Statistika 1

Definiranje statističkog skupa

Vremenski

Pojmovno

Prostorno

Podatak u statistici je izmjereno kvalitativno ili kvantitativno svojstvo po kojemu su statističke jedinice u skupu slične, a ujedno se međusobno razlikuju.

Takvo svojstvo nazivamo statističkim obilježjem


Statistika 1

Anketirani su studenti Sveučilišta u Splitu – Odjel za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/2003., o svom stambenom statusu. Podaci su prikazani u tablici.

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?

 • Koliki je opseg statističkog skupa?

 • O kojoj vrsti obilježja je riječ u ovom primjeru? Navedite dva modaliteta tog obilježja.

Stanovnici grada X anketirani su 01.04.2003. o svom stavu prema izgradnji novog trgovačkog centra u središtu grada. Rezultati ankete prikazani su u tablici.

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?

 • Prema kojem obilježju su podijeljeni ispitanici? Koja je to vrsta obilježja?

 • Navedite dva modaliteta promatranog obilježja i njima pripadajuće frekvencije.


Statistika 1

Studenti druge godine malog poduzetništva, Sveučilišta u Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?

 • Prema kojem obilježju su podijeljeni studenti?

 • Koja je to vrsta obilježja?

Zadani su podaci o broju djece u 66 obitelji sela Bakovićevo (svibanj, 2003.)

 • Što je statistički skup u ovom primjeru?

 • Prema kojem obilježju su podijeljeni studenti?

 • Koja je to vrsta obilježja?


Statistika 1

Faze statističke djelatnosti: Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.

 • Određivanje cilja i plana istraživanja

 • Prikupljanje statističkih podataka

 • Sređivanje ili grupiranje podataka

 • Tablično i grafičko prikazivanje

 • Statistička analiza

 • Interpretacija analize


Statistika 1

PRIKUPLJANJE PODATAKA Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.


Statistika 1

GRUPIRANJE PODATAKA Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.

Grupiranje je postupak podjele statističkog skupa u podskupove u kojima statističke jedinice imaju isti ili sličan modalitet obilježja, a u svrhu bolje preglednosti i analize.


Statistika 1

Naslov Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.

Z a g l a v l j e

1

2

3

4

5

Predstupac

Polja tabele

Zbrojni redak

Σ

Izvor:

Postupak grupiranja:

 • Odrede se svi mogući modaliteti obilježja

 • Izbroje se jedinice koje imaju pojedini modalitet obilježja

 • Rezultati se unose u statističku tabelu

Statistička tabela:


Statistika 1

VRSTE TABELA Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.


Statistika 1

VRSTE GRAFIČKOG PRIKAZA Splitu – Odjela za stručne studije u Zagrebu, školska godina 2002/03., podijeljeni su prema ocjenama iz statistike.