metodologija vodenja projektov v dr avni upravi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODOLOGIJA VODENJA PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODOLOGIJA VODENJA PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
revelin

METODOLOGIJA VODENJA PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI - PowerPoint PPT Presentation

5 Views
Download Presentation
METODOLOGIJA VODENJA PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. METODOLOGIJA VODENJA PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI Povzetek Mag.Iztok Sirnik Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 2. ZNAČILNOST PROJEKTA • Vir, • znanje, • izdelki, • kakovost, • zunanji izvajalci, • tehnologija. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 3. KLASIFIKACIJA METODOLOGIJ • Splošna, • področne - • projekti informacijske tehnologije. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 4. KAJ JE METODOLOGIJA • Strukturiran niz postopkov. • vodenje projektov v nadzorovanem okolju. • pravila, • načrtovanje, • izvajanje in • spremljanje. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 5. CILJI – 1/3 • Poslovna utemeljitev projekta - • harmonizacija vložkov in rezultatov, • izboljšanje celotne učinkovitosti projektov, • nadzor nad viri - • kadri, • čas, • sredstva. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 6. CILJI – 2/3 • Preglednost projekta • racionalna poraba časa, • poročanje, • sodelovanje v odločanju, • dnevni nadzor nad procesi, • organizacijska struktura, • naloge, • odgovornosti. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 7. CILJI – 3/3 • Načrtovanje, • enotna koordinacija, • spremljanje in nadzor projekta, • enotni procesi upravljanja z dokumenti, • objektivna merila uspešnosti, • objektivna merila kakovosti,. • nadzor nad izdelki, • nadzor nad kakovostjo. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 8. PREDNOSTI • Spremljanje in nadzor nad izdelki, • vključitev uporabnika, • metoda življenjskega kroga, • projektna definicija, • zagotavljanje kakovosti izdelkov – • načrt, • izvedba, • spremljanje izvajanja, • opredeljene odgovornosti, • enoten način vodenja projektne dokumentacije, Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 9. OSNOVNI ELEMENTI 1. Organiziranost projekta 2. Načrtovanje projekta 3. Nadziranje izvedbe projekta in poročanje 4. Postopek za izvedbo projekta 5. Vodenje projektne dokumentacije 6. Nadziranje kakovosti izdelkov projekta 7. Upravljanje z izdelki projekta 8. Obvladovanje tveganj pri projektu 9. Izdelki projekta 10. Obrazci Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 10. ŽIVLJENSKI KROG PROJEKTA Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 11. ORGANIZACIJA Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 12. NALOGE IN ODGOVORNOSTI • Strateški organ – strategija, • projektni svet – usmeritve, realizacija odločitev v njegovi pristojnosti, • odbor za zagotavljanje kakovosti - nadzor nad kakovostjo izdelkov, • skupina za ocenjevanje kakovosti - oceno izdelkov projekta, • vodja projekta - izvajanje projekta, • nadzorno usmerjevalna skupina - usmerja vodenje s stališča uporabnikov, • projektna pisarna – vozlišče obravnave dokumentov na projektu, splošna podpora, • projektne skupine - izdelav izdelkov projekta. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 13. NAČRTOVANJE PROJEKTA • Postopki, • tehnike, • zaporedje, • vodstveni izdelki, • izdelki zagotavljanja kakovosti, • obrazci. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 14. VRSTE NAČRTOV • Celota, • faza, • aktivnosti, • posamezniki. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 15. NADZOR IZVEDBE IN POROČANJE • Postopki, • kontrolne točke, • poročila in • odgovornosti. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 16. VODENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE • Izdelava, • ocenjevanje, • arhiviranje, • posredovanje, • dostop, • odgovornosti, • lokacija. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 17. IZDELKI • Končni izdelki, • vodstveni izdelki - • študija izvedljivosti, • vzpostavitveni dokument projekta (VDP), • izdelki kakovosti. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 18. NADZOR KAKOVOSTI - vidiki • Sistem spremljanja izdelkov, • postopki, • metode, • merila. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 19. UPRAVLJANJE Z IZDELKI PROJEKTA • Evidenca izdelkov, • verzije v času, • arhiviranje, • dostopnost, • spremljanje kakovosti, • vodenje dokumentacije o izdelkih. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 20. OBVLADOVANJE TVEGANJ • Prepoznavanje, • ocena, • ukrepi, • katalog tveganj. Metodologija vodenja projektov v državni upravi

 21. OBRAZCI • Vloga, • izpolnjevanje, • kakovost, • katalog obrazcev. Metodologija vodenja projektov v državni upravi