slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakteppet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakteppet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bakteppet - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG. Bakteppet. Den digitale utfordring. Ressurser. Kompetanse. Omdømme. Utfordringene. Prioritering Produktivitet Handlefrihet. Ressurser. Attraktiv arbeidsgiver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bakteppet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ledelse i ny organisasjonInnspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01Oddbjørn VassliKPMG
utfordringene

Den digitale

utfordring

Ressurser

Kompetanse

Omdømme

Utfordringene
svarene

Prioritering

 • Produktivitet
 • Handlefrihet

Ressurser

 • Attraktiv arbeidsgiver
 • Utløse medarbeidernes ressurser
 • Kompetanseutvikling

Kompetanse

 • Kvalitet med brukerfokus
 • Forutsigbarhet
 • Tilbakemelding

Omdømme

 • Åpenhet og tilgjengelighet
 • Interneffektivitet
 • Involver brukerne

Den digitale

utfordring

Svarene….
max weber ogs p hodet
Oppgavene er stabile

Oppgavene er fast fordelt mellom enhetene

Organisasjonen er hierarkisk

Det finnes regler for alt

Alt skjer skriftlig

Organisasjonens ressurser er skilt fra deltakernes

Strukturer og posisjoner mister betydning

Personene, oppgavene og prosessene i fokus

Strukturen blir et internt ledelsesredskap

Flere flytende funksjoner, prosjekter

Mangfoldige ansvarsrelasjoner

Max Weber – også på hodet
perspektiv p svaret
Perspektiv på svaret….

Virkemidler

Resultater

1

Leder-

skap

5

Prosesser

og

endrings-

styring

9

Nøkkel-

områder

Resultater

2

Medarbeidere

6

Medarbeidere -

resultater

3

Policy og

strategi

7

Kunder –

resultater

4

Samarbeidspartnere

og andre ressurser

8

Samfunnet –

resultater

Forbedring og læring

nye organisasjonsverkt y

Verktøy

Formål

Resultatenheter

Rammeverk for plassering av ansvar og myndighet

Serviceerklæringer

Klargjøring av brukernes forventninger til tjenestene

Intranett

Verktøy for å dele og utveksle informasjon og kunnskap

Bestiller-utfører

Klargjøring av interne resultatkrav og ressurstildeling

Balansert målstyring

Flytte fokus fra ensidig økonomifokus til strategisk måloppnåelse

”Nye” organisasjonsverktøy
slide10

Lederavtaler – verktøy som knytter ting sammen i helhet – og samtidig sikrer tilpasning til den enkelte virksomhet

lederavtaler verkt y for dialog mellom ledere

Kopling til arbeidsavtale

Spesielle ledervilkår

Resultatmål

Krav til ledere

Lederavtale

Utviklingsmål

Støtte til ledere

Lederens personlige mål

Sign. Sign.

Vurdering av resultat

Prosedyre ved avvikling

Lederavtaler – verktøy for dialog mellom ledere
utgangspunkt og m lsettinger
Utgangspunkt og målsettinger
 • Er primært ingen arbeidsrettslig avtale, men et verktøy i ledelse - KONTRAKTs-styring
 • Målsettinger:
  • Klargjøre leders ansvar for resultatoppnåelsen
  • Avtale mål og resultater i forkant
  • Evaluere mål og resultatoppnåelse i etterkant
  • Styrke og strukturere lederdialogen mellom over-/underordna ledere
  • Tilrettelegge for personlig lederutvikling/coach
  • Tilrettlegge for resultatbasert avlønning
kritiske suksessfaktorer
Kritiske suksessfaktorer
 • Hva må vi lykkes med ?
  • Forankring hos de lederne som skal ha lederavtale
  • Felles og akseptert mal/generelt innhold
  • Integrering av lederavtalene mot kommunens styringssystem (plan/budsjett/rapportering)
  • Starte fra toppen (rådmannens lederavtale) og gå nedover
 • Hva kan gå galt ?
  • Strid om det formelle grunnlaget med arbeidstakerorganisasjonene
  • Mangler gode resultatmål
  • Manglende oppfølging av avtalene etter at de er inngått (fra ledere med oppfølgingsansvar)
noen erfaringer
Noen erfaringer
 • År 1 har ofte fokus på innføring av den GENERELLE delen
 • Først i år 2 får en på plass gode mål- og resultatkrav
 • Lederavtalenes viktigste bidrag:
  • Poengtere og konkretisere lederes totale ansvar for virksomheten som ledes
  • Styrke og systematisere dialogen ledere mellom (under fire øyne)
  • Løpende evaluering og utvikling/utskifting av ledere
 • Unødvendig å kombinere med åremål
 • Økte krav må kombineres med tillegg i lederlønn - resultatlønn
konomisk styring og lederroller

Ressurs-

utvikler

Produktivitets-

strateg

Organisasjons-

utvikler

Utvikling

Ressurs-

koordinator

Produktivitets-

taktiker

Konsept-

utvikler

Tilpasning

Ressurs-

kontrollør

Produktivitets-

jeger

Metode-

utvikler

Drift

Ressursstyring

Produktivitet

Effektivitet

Økonomisk styring og lederroller
hvordan lykkes som leder
Hvordan lykkes som leder ?
 • Beholde og rekruttere gode medarbeidere
 • Sikre etikk, verdier og profesjonell kvalitet
 • Sikre strategisk utvikling i forhold til endrede omgivelser
 • Sikre organisasjonens effektivitet
  • Måleffektivitet
  • Kostnadseffektivitet
 • Sikre organisasjonslæring
 • Sikre oppslutning fra interessentene – både de interne og eksterne