F90 0 forstyrrelse af aktivitet og opm rksomhed
Download
1 / 23

ADHD/ADD - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed. ADHD/ADD. Velkommen. Velkommen Lottesophia Gordon, psykolog, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, AUH Risskov Baggrund for oplæg. Program. Kl.10-12 incl. pause og spørgsmål Hvad er ADHD (hos voksne)? Comorbide lidelser/differentialdiagnostik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ADHD/ADD' - reuben-george


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Velkommen
Velkommen

 • Velkommen

 • Lottesophia Gordon, psykolog, Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3, AUH Risskov

 • Baggrund for oplæg


Program
Program

 • Kl.10-12 incl. pause og spørgsmål

 • Hvad er ADHD (hos voksne)?

 • Comorbide lidelser/differentialdiagnostik

 • Behandling

 • Forløb ved MA3


Diagnostiske kriterier icd 10 f90 f98 8
Diagnostiske kriterier ICD-10F90 (+F98.8)

 • Opmærksomhed (koncentration)

 • Hyperaktivitet (uro)

 • Impulsivitet (utålmodighed)


Opm rksomhed
Opmærksomhed

 • Opmærksomhedsforstyrrelse på min. 6 af følgende områder:

  • Kan ikke fæstne opmærksomhed ved detaljer, laver skødesløse fejl.

  • Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg.

  • Synes ikke at høre, hvad der bliver sagt.

  • Kan ikke følge instrukser eller fuldføre opgaver.

  • Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter.

  • Undgår eller afskyr opgaver som kræver vedholdende opmærksomhed.

  • Mister blyanter, bøger, legesager eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver og aktiviteter.

  • Lader sig let distrahere af ydre stimuli.

  • Er glemsom i forbindelse med dagligdagsaktiviteter.


Hyperaktivitet
Hyperaktivitet

B. Hyperaktivitet på min. 3 af følgende områder:

 • Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt.

 • Forlader sig plads i klassen eller ved bordet.

 • Løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde.

 • Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille.

 • Excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre.


Impulsivitet
Impulsivitet

C. Impulsivitet på min. 1 af følgende områder:

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet.

 • Kan ikke være på, at det bliver deres tur.

 • Afbryder eller maser sig på.

 • Taler for meget, uden situationsfornemmelse.


Vrige kriterier
Øvrige kriterier

 • D. Begyndelsesalder < 7 år.

 • E. Forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer, f.eks. både i skolen og hjemmet såvel som ved klinisk undersøgelse.

 • F. Forstyrrelsen forårsager betydelige vanskeligheder eller vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner.

 • G. Vanskelighederne skyldes ikke affektive lidelser (F30-F39), angsttilstande (F40-41) og opfylder ikke kriterierne for F84.-


Variationer jvf dsm iv
Variationer - Jvf DSM-IV

Betegnelsen ADHD stammer fra DSM-IV (3 variationer)

Både opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet (AttentionDeficitHyperactivityDisorder)

Primært opmærksomhedsproblemer (AttentionDeficitDisorder)

Primært hyperaktivitet/impulsivitet


Adhd hos voksne
ADHD hos voksne

 • Diagnosekriterier til børn

  • Løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde.

  • Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille.

 • De fleste vokser (formodentlig ikke) fra det (ca. 25% + 25% remission).

 • Diagnose vha. retrospektivt interview og indhentning af sagsakter.

 • Forstyrrelsen skal betragtes på et spektrum og ses i relation til personens øvrige ressourcer/begrænsninger.


Forhold der spiller ind p graden udviklingen af forstyrrelse
Forhold der spiller ind på graden/udviklingen af forstyrrelse

 • Begavelse (kompensationsstrategier)

 • Social støtte/netværk

 • Rammer under opvæksten

 • Personlighed

 • Misbrug

 • Comorbide lidelser


Comorbide lidelser differentialdiagnostik
Comorbide lidelser/differentialdiagnostik forstyrrelse

Affektive lidelser

 • Angstlidelser

 • Autismespektrumforstyrrelser

 • Misbrug

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Søvnforstyrrelser

  - Andre samtidige lidelser er snarere reglen end undtagelsen

  - Mange andre lidelser har tilsvarende symptomer (udelukkelsesdiagnose - OBS! varighed)


Sociale forhold
Sociale forhold forstyrrelse

 • Lavere uddannelsesniveau

 • Mange skift i aktiviteter/jobs

 • Mange partnerskift/brud i forhold

 • Øget risiko for kriminalitet

 • Øget risiko for misbrug

 • Øget risiko for tidlig graviditet

 • m.m.


Behandlingsmuligheder
Behandlingsmuligheder forstyrrelse

 • Kost/motion

 • Psykoedukation

 • Medicin

 • Socialpædagogisk træning

 • Coaching

 • Mentor

 • Evt. psykoterapi ved comorbide lidelser


Forl b ved ma3
Forløb ved MA3 forstyrrelse

 • Henvisning fra egen læge eller anden specialafdeling

 • Blodprøver og EKG ved egen læge

 • Udredning ved sygeplejerske, læge eller psykolog

 • Konference med psykiater vedr. fund og behandlingsmuligheder

 • Afslutningssamtale med anbefalinger til tiltag i andet regi eller tilbud om samtale med læge med henblik på drøftelse af medicinske behandlingsmuligheder

 • Tilbud om psykoedukation i gruppe ved ADHD

 • Medicinsk behandlingsopstart og optimering

 • Afslutning til videre opfølgning ved egen læge

 • Opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder.


Udredningspakke ma3
Udredningspakke MA3 forstyrrelse

 • 1. samtale - Psykiatrisk forsamtale

 • 2. samtale - Anamnese og fortsat diagnostisk udredning

 • 3. samtale - ADHD-interview med pårørende

 • Evt. 4. samtale - Yderligere diagnostisk udredning, SCID-II-interview...

 • Evt. nærmere psykologisk udredning/testning - Diff. diagnose ift. begavelse, specifikke kognitive vanskeligheder....


1 samtale almen psykiatrisk forsamtale

Henvisningsårsag/aktuelle klager forstyrrelse

Aktuelt socialt

Aktuelt psykisk (MINI-screen)

Aktuelt somatisk (+ blodprøver/EKG)

KRAM

Tidligere psykiatrisk

Tidligere psykologisk udredning/PPR m.m.

Medicin

Dispositioner

Hjemmeopgaver (ASRS, AUDIT, DUDIT, Koffein, Mestring og livskvalitet, SCID -II-spørgeskema

1. samtale- Almen psykiatrisk forsamtale


2 samtale anamnese og fortsat diagnostisk udredning
2. samtale forstyrrelse- Anamnese og fortsat diagnostisk udredning

Indsamling af spørgeskemaer

Social anamnese (opvækstforhold, skole, uddannelse, arbejde, parforhold m.m.)

Diagnostisk interview

Tidligere behandlingsforsøg


3 samtale adhd interview med p r rende
3. samtale forstyrrelse- ADHD-interview med pårørende

Samtale med deltagelse af pårørende

Tidlig anamnese (traumer, fysisk og psykisk udvikling)

Tilbagemeldinger fra andre, herunder skole m.m.

DIVA 2.0 - interview med patient og pårørende


Tv rfaglig konference
Tværfaglig konference forstyrrelse

Diagnose

Differentialdiagnoser

Comorbide lidelser

→ Behov for yderligere udredning

→ Tilbagemelding om diagnostisk konklusion samt behandlingsmuligheder


Psykofarmakologisk behandling
Psykofarmakologisk behandling forstyrrelse

Methylphenidat (Ritalin, Ritalin Uno, Motiron, Medikinet, Equasym, Concerta) blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) og øger aktiviteten i pandelapperne. Methylphenidat virker i 2-12 timer, afhængig af formuleringen. Man anbefaler, at personen er dækket i det meste af sin vågne tid.

Atomoxetin (Strattera) blokerer generelt reabsorptionen af noradrenalin, og i præfontale cortex forhøjes både niveauet af noradrenalin og dopamin. Skal kun indtages én gang i døgnet. Atomoxetin anbefales hvis patienten samtidig er angst, og i visse tilfælde hvis ADHD symptomerne er kombineret med tics samt ved risiko for misbrug.

Dextro-amphetamin blokerer ligeledes reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin), men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. Virker i 3-6 timer. Dobbelt så potent som methylphenidat.

Modafinil forøger neuronal aktivitet selektivt i hypothalamus, aktiverer tuberomammilære neuroner, der frigør histamin og aktiverer andre hypothalamiske neuroner, der frigør hypocretin. (Kilde: Medicin.dk)


Psykoedukation
Psykoedukation forstyrrelse

Pt. tilbydes psykoedukation i gruppe á fem sessioner med temaerne:

1. Hvad er ADHD?

2. ADHD og hjernen

3. ADHD i hverdagen

4. ADHD og pårørende

5. At leve med ADHD


Litteratur
Litteratur forstyrrelse

Et liv i kaos, Thomsen, Per Hove & Damm, Dorte,

ADHD- Fra barndom til voksenalder, Almer, Glennie Marie & Sneum, Marie Mandel

Adult ADHD, Kooij, Sandra J. J.