slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
???????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. ТЕМА: СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ „ПОЧИВНО ДЕЛО“, СЪДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕТНИТЕ ПОЧИВКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. Разработили: Глория Николаева Генова фак . № 12112102 Павлета Пейчева Пейчева фак . № 12112101. Описание на база данни. “ ПОЧИВНО ДЕЛО“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????' - reuben-bishop


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕМА: СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ „ПОЧИВНО ДЕЛО“, СЪДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕТНИТЕ ПОЧИВКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 • Разработили:
 • Глория Николаева Генова фак.№ 12112102
 • Павлета Пейчева Пейчевафак.№ 12112101
slide2
Описание на база данни

“ПОЧИВНО ДЕЛО“

 • Създаване на база данни с помощта на МicrosoftAccess - приложна програма за управление на релационни бази от данни.
 • Проектиране на базата данни - една добре проектирана база данни предоставя възможност за достъп до актуална и точна информация и за постигане на поставените цели.
 • Определяне на предназначението на базата данни- целта на проекта е бързо и лесно настаняване на гостите в избраните от тях хотели.
 • Разделяне на информацията в таблици.
 • Задаване на първични ключове.
 • Настройка на релации на таблици.
 • Създаване на отчети.
 • Създаване на форми за обновяване и стартиране на таблиците.
 • Създаване на форма,съдържаща командни бутони за отваряне на създадените потребителски форми и отчети
slide3
Разпределение на информацията в таблици
 • Създаване на таблици – чрез командата Create -> TableDesign
 • Задаване на имена на таблиците, имена на полетата, описание на всяко поле, типът на данните – за полетата със стойности типът на данните е Number, за текстовите полета - тип Text.
 • Попълване на данни в таблиците.

BACK

slide4

Всяка таблица трябва да включва колона или набор от колони, които идентифицират еднозначно всеки съхранен ред в таблицата. - за таблица Hotelsтова е Шифърът на хотела- за таблица Rooms е Номерът на стаята- за таблица Vis е ЕГН на посетителя- за таблица Recr-имаме два първични ключа: Номер на стая и ЕГН на посетителя.

Създаване на първичен ключ

BACK

slide5
Настройка на релации на таблици
 • Осъществяване на връзките с помощта на Lookup Wizard-компонент на Access за избор на стойност от друга таблица с използване на списъчно поле и предоставя възможност за създаване на връзки.
 • Създаваме връзки
 • - между таблиците Roomsи Hotelsчрез полето CodeH
 • между Recrи Visчрез EGN
 • между Recr и Roomsчрез RoomNo

От менюто Database Tools/Relationshipsвиждаме съдадените връзки:

BACK

slide6
Създаване на отчети
 • Отчети (Reports)- Обект, създаден за форматиране, изчисляване, отпечатване и обобщаване на избраните данни. С помощта на отчетите могат да се проектират и отпечатват адресни етикети и серийни писма.

От менюCreate-> Reports

 • Създаваме отчет предоставящ списък на стаите, съдържащ техните номера и цена за един ден.
 • Отчет, предоставящ брой дни, използвани от посетителите и стойност на престоя на потребителите по хотели.
 • От Property Sheet на създадения Report се задават настройки на всеки елемент.

BACK

slide7
Създаване на форми за обновяване на таблиците

Създаване на форми -от менюто

 • Създаване на подформи -от менюто избираме Create, след което бутона Form Wizard,като се отваря нов подпрозорец,в който имаме възможност да изберем коя да ни е главната форма и коя да е подформата.

BACK

slide8
Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети
 • От менюто Create избираме бутон Blank Form.След което в ляво избираме Design View, за да можем да редактираме създадената от нас форма. Въвеждането на командни бутони става чрез бутона Button, като след избирането му къде да бъде разположен се отваря нов подпрозорец, в който може да изберем дали да се отвори форма или отчет.Също така може да редактираме както визията на бутона,така и да създадем команда, с която да се отвори. Пример за стъпките на създаването на бутон:

BACK