miner ly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINERÁLY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINERÁLY

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

MINERÁLY - PowerPoint PPT Presentation

renjiro-wada
118 Views
Download Presentation

MINERÁLY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINERÁLY 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. MINERÁL = NEROST = pevná, neústrojná (anorganická) a stejnorodá látka • z chemického hlediska (jeden) prvek nebo sloučenina→ tzn. složení můžeme vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem • mineralogie= věda zabývající se výzkumem minerálů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 3. VZNIK MINERÁLŮ • přirozenými přírodními pochody • krystalizace z: • taveniny (magmatu) • roztoků (např. NaCl) • par Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 4. VZNIK MINERÁLŮ • přeměna = metamorfóza • jílové minerály → slídy • chemické zvětrávání • měď → malachit • činnost organismů • schránky měkkýšů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 5. VÝSKYT • v přírodě jako součást hornin (např. křemen v žule) • samostatně →v puklinách nebo v dutinách zemské kůry Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 6. žíly = protáhlé pukliny vyplněné krystalovanými minerály • rudné žíly = nacházejí se v nich minerály obsahující kov • rudy = nerostné suroviny s obsahem kovů • ložiska = tvoří nahromaděné nerostné suroviny v zemské kůře Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 7. KRYSTAL 2 krystal rubínu v biotitu naleziště na Madagaskaru Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 8. KRYSTAL • geometrické těleso omezeno plochami, hranami a vrcholy • pevná vnitřní stavba • základní stavební části = atomy, ionty, molekuly tvoří uvnitř krystalu krystalovou mřížku Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 9. Krystalová mřížka NaCl 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 10. KRYSTALY • v přírodě se vyskytují v podobě shluků = agregátů – např. drúza Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 11. SOUMĚRNOST KRYSTALŮ • střed souměrnosti = bod ležící uprostřed krystalu • rovina souměrnosti = dělí krystal na dvě zrcadlově stejné poloviny • osa souměrnosti = přímka procházející středem krystalu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 12. SOUMĚRNOST KRYSTALŮ • osní kříž • tři pomyslné přímky procházející středem krystalu • každá z nich určuje jeden směr v prostoru • předozadní • pravolevý • vertikální Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. Trojklonná soustava • nejméně souměrné krystaly • osní kříž tvořen3 různě dlouhými osami • mezi osami jsourůzné úhly • např.: modrá skalice, kaolinit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 14. Trojklonná soustava 4 5 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 15. Jednoklonná soustava • osní kříž tvořen3 různě dlouhými osami • osya, bab, c svírají pravý úhel • např.: amfibol, biotit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 16. Jednoklonná soustava 7 6 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 17. Kosočtverečná soustava • osní kříž tvořen3 různě dlouhými osami • mezi všemi osami jsoupravé úhly • např.:aragonit, olivín, síra Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 18. Kosočtverečná soustava 8 9 10 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 19. Čtverečná soustava • osní kříž tvoří 3 osy – a1 , a2 , c • osa a1aa2jsoustejně dlouhé • mezi všemi osami jsoupravé úhly • např.: chalkopyrit, rutil Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 20. Čtverečná soustava 11 12 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 21. Šesterečná soustava • osní kříž tvoří 4 osy –a1 , a2 , a3 , c • osy a1 , a2 , a3stejně dlouhé, leží v horizontální rovině, svírajíúhel 60 ºa s osou c svírají pravý úhel • např.: grafit, křemen, kalcit Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 22. Šesterečná soustava 13 14 15 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 23. Klencová soustava • osní kříž tvoří 4 osy –a1 , a2 , a3 , c • osy a1 , a2 , a3stejně dlouhé, leží v horizontální rovině, svírají úhel 120 ºa s osou c svírají pravý úhel • např.:korund (safír, rubín, smirek) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 24. Klencová soustava 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 25. Krychlová soustava • nejvíce souměrné krystaly • osní kříž tvoří 3 osy –a1 , a2 , a3 • osy a1 , a2 , a3stejně dlouhé a svírají mezi sebou pravé úhly • např.:diamant, halit (sůl kamenná), zlato Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 26. Krychlová soustava 17 18 19 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 27. Použité obrázky: obr. č. 1 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamant_tropfen.jpg GNU Free DocumentationLicense, Version 1.2 obr. č. 2 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubin,_biotyt,_Ihosy,_Madagaskar.JPG GNU Free DocumentationLicense, Version 1.2 obr. č. 3 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ionlattice-fcc.svg GNU Free DocumentationLicense, Version 1.2) obr. č. 4 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupri_sulfas_pentahydricus_-001-.jpg Volně šiřitelné Obr.č. 5 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zinkenite-Kaolinite-224940.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Obr.č. 6 - vlastní archiv autorky Obr.č. 7 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fergusonit.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license obr. č. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1aragonit,_Hiszpania.jpg GNU Free DocumentationLicense, Version 1.2 obr. č. 9 – vlastní archiv autorky obr. č. 10 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterite-49932.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 28. Použité obrázky: obr. č. 11 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalkopyrit_1.jpg Volně šiřitelné obr. č. 12 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutile-20702.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr. č. 13 – vlastní archiv autorky obr. č. 14 – vlastní archiv autorky obr. č. 15 – vlastní archiv autorky obr. č. 16 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korund_synthetisch_-_Schmelzbirnen.jpg GNU Free DocumentationLicense, Version 1.2 obr. č. 17 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamant_la_luz_de_dia.jpg Volně šiřitelné obr. č. 18 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineraly.sk_-_halit.jpg GNU Free DocumentationLicense, Version 1.2 obr. č. 19 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlato_2.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 29. Použitá literatura: ŠVECOVÁ, MILADA. MATĚJKA, DOBROSLAV. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2007. ISBN 9788072385874. Str. 12 – 15. ZAPLETAL, JAN. JANOŠKA, MARTIN. BIČÍKOVÁ, LUDMILA. TOMANČÁKOVÁ, MARIE. Přírodopis 9. Olomouc: nakladatelství PRODOS, 2005. ISBN 8072300695. Str. 9 – 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.