slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ประวัติผู้บรรยาย PowerPoint Presentation
Download Presentation
ประวัติผู้บรรยาย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

ประวัติผู้บรรยาย - PowerPoint PPT Presentation


 • 483 Views
 • Uploaded on

ประวัติผู้บรรยาย. นายวิริยะ จันกลิ่น ผู้บรรยาย ผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ปริญญาตรีวิทยา ศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทวิทยา ศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญา โทรัฐ ประศาสน ศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ประวัติผู้บรรยาย' - renjiro-wada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ประวัติผู้บรรยาย

นายวิริยะ จันกลิ่น ผู้บรรยาย

ผู้อำนวยการ ตำแหน่ง

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่ทำงาน:สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (บางบอน)

เบอร์ติดต่อ:089-890-7760

slide2

ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์

กองทุนเงินทดแทน

slide3
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

3

slide4
การคุ้มครอง

ตั้งแต่แรกที่ลูกจ้างทำงาน

4

slide5

5

 • สาเหตุของการประสบอันตราย ต้องมาจาก
 • เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง
 • ป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้าง
 • ตามคำสั่งของนายจ้าง
slide6

การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย

ด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ

ของงานหรือเนื่องจากการทำงาน

(ประกาศกระทรวงฯ๘๐ โรค)

6

slide7
การสูญหาย
 • หายในระหว่างปฏิบัติงานหรือทำตามคำสั่งให้กับนายจ้าง
 • เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน

นับแต่วันที่เกิดเหตุนั้น

slide8

8

สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

ค่ารักษาพยาบาล 45,000 บาท

ค่าทดแทน

กรณีหยุดงาน

กรณีสูญเสียอวัยวะ(สูญเสียบางส่วน ค่าทดแทนไม่เกิน 10 ปี)

กรณีทุพพลภาพ(ค่าทดแทน 15 ปี)

กรณีตาย(ค่าทดแทน 8 ปี)

ค่าทำศพ (ค่าจัดการศพ 100 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำ)

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เกิน 40,000 บาท

โดยได้รับความคุ้มครอง ตั้งแต่วันแรกที่นายจ้างรับเป็นลูกจ้าง

1.

2.

3.

4.

slide9

9

กฎกระทรวงกำหนดค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย

พ.ศ.2551 มีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

1. เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็น

ไม่เกินวงเงิน 45,000 บาท

2. เบิกได้อีก 65,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายเพิ่มอีก65,000 บาท รวมเป็น 110,000 บาท

slide10

10

เงื่อนไขการได้รับสิทธิเพิ่ม

1. บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะภายในหลายส่วน

และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข

2. บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง

และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข

3. บาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะและต้องได้รับการผ่าตัด

เปิดกะโหลกศีรษะ

slide11

11

4. บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลัง

ไขสันหลัง หรือรากประสาท

5. ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยาก

ซึ่งต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม

6. ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี

หรือ ไฟฟ้า ถึงขั้นสูญเสียหนังแท้เกินกว่าร้อยละ 30

7. ประสบอันตรายอย่างรุนแรง และเรื้อรัง

slide12

12

ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 65,000 บาทไม่เพียงพอ

สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกเมื่อรวมค่ารักษาทั้งหมดแล้วต้อง

ไม่เกิน200,000 บาท โดยมีเงื่อนไข

1. มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อ 1-6 สองรายการขึ้นไป

2. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อ 1-6 จำเป็นต้องใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ หรือรักษาในห้อง ICU ตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป

3. บาดเจ็บอย่างรุนแรงของระบบสมองหรือไขสันหลังที่ต้องรักษา

30 วันขึ้นไป

4. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง

จนเป็นผลให้อวัยวะสำคัญล้มเหลว

slide13

13

ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย 200,000 บาทไม่เพียงพอ

ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน300,000 บาท

โดย

ให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา และ

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

slide14

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ

14

1. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์

และอาชีพ เท่าที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 20,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

เพื่อประโยชน์เป็นการฟื้นฟู ฯ

ไม่เกิน 20,000 บาท

slide15

15

ค่าทดแทน ได้รับ60%ของค่าจ้าง

1. ไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้ เกิน 3 วัน

แต่ไม่เกิน 1 ปี

2. สูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือสูญเสียสมรรถภาพ

ในการทำงาน แต่ไม่เกิน10ปี

3. ทุพพลภาพ ไม่เกิน 15ปี

4. ตายหรือสูญหาย จ่าย 8ปี

slide17
กรณีทุพพลภาพ

ค่าทดแทน 15 ปี ( 60% ของค่าจ้าง )

เสียชีวิต

ไม่ถึง 8 ปี (จ่ายให้ครบ 8 ปี)

เกิน 8 ปี (ให้หยุดจ่าย)

ค่าทำศพ ( เนื่องจากงาน )

17

slide18
กรณี ตาย/สูญหาย

ค่าทำศพ 300X 100 = 30,000(1 ม.ค.55)

( 100 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสูงสุด )

ค่าทดแทน8 ปี

( ร้อยละ 60 ของค่าจ้าง )

18

slide19

ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทน กรณีตาย หรือ สูญหาย

19

บิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมาย

สามี ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย

บุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่เมื่อมีอายุครบ 18 ปี และ

ยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีให้ได้รับส่วนแบ่ง

ต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

บุตรที่อายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพ หรือ จิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างตาย หรือ

สูญหาย

บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือ สูญหาย โดยมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันคลอด

ผู้อยู่ในความอุปการะซึ่งต้องเดือดร้อน เพราะขาดความอุปการะ

ของลูกจ้าง(แต่ต้องไม่มีผู้มีสิทธิข้างต้น)

slide20
ระยะเวลาการแจ้งประสบอันตรายระยะเวลาการแจ้งประสบอันตราย

20

slide22

การอุทธรณ์

22

นายจ้าง, ลูกจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิ ไม่พอใจคำสั่ง, คำวินิจฉัย

หรือ การประเมินเงินสมทบของเจ้าหน้าที่ มีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน

ผู้อุทธรณ์ ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ

มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ภายใน 30 วัน

slide23

ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์

กองทุนประกันสังคม

slide24

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

และ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

slide25

25

ประเภทของผู้ประกันตน

โดยบังคับ

ผู้ประกันตน ม.33

ผู้ประกันตน ม.39

โดยสมัครใจ

ผู้ประกันตน ม.40

slide26

พระราชบัญญัติประกันสังคมพระราชบัญญัติประกันสังคม

ประสบอันตราย/เจ็บป่วย

ทุพพลภาพ

การคุ้มครอง

ตาย

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ

ว่างงาน

slide27

เงินสมทบ

นายจ้าง

เงินสมทบ

3 ฝ่าย

ลูกจ้าง

รัฐบาล

slide28

อัตราเงินสมทบทุกประเภทอัตราเงินสมทบทุกประเภท

slide29

29

กองทุนประกันสังคม

เงื่อนไข

การเกิดสิทธิ

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า

3 เดือนภายใน 15 เดือน

ก่อนป่วย - ทุพพลภาพ

กรณีเจ็บป่วย

กรณีทุพพลภาพ

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนคลอด

กรณีคลอดบุตร

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนตาย

กรณีตาย

กรณีสงเคราะห์บุตร

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า

12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนมีสิทธิ

ทุกกรณี

ต้องไม่ได้รับ

การลดส่วน

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

กรณีว่างงาน

slide30
จะได้บัตรรับรองสิทธิ

นายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันที่ตนเองทำงาน และ

จ่ายเงินสมทบ 3 ใน 15 เดือน ก่อนเข้ารับการรักษา

30

slide31
เจ็บป่วยฉุกเฉิน

รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน

เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2555

เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุซึ่งอาจ

ทำให้เสียชีวิตได้ทันที

slide32
3 กองทุนร่วมใจ มอบสิทธิทั่วไทย

กองทุนสวัสดิการรักษาข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

slide33

สอบถามข้อมูลโครงการ

“เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”

โทร. 1 6 6 9

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1 3 3 0

สำนักงานประกันสังคม โทร. 1 5 0 6

กรมบัญชีกลาง โทร. 02-2706400

slide34
ปี 2554

ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน

อุดฟัน ขูดหินปูน

เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 300.-บาท

เบิกได้ 2 ครั้ง/ปีไม่เกิน 600.-บาท ต่อปี

slide35

การใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิคการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิค

ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิค

เริ่มใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2554

1-5 ซี่ ชิ้นละ 1,300.-บาท

มากกว่า 5 ซี่ ชิ้นละ 1,500.-บาท

ปากบน/ล่าง ไม่เกิน 2,400.-บาท

ทั้งปาก ไม่เกิน 4,400.-บาท

ภายในระยะเวลา 5 ปี

slide36

กรณีบำบัดทดแทนไตให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยกรณีบำบัดทดแทนไตให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย

ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวร
 • การให้ยา Erythropoietin
 • ปลูกถ่ายไต
slide37

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ไม่เกิน 1,500.-บาท / ครั้ง

ไม่เกิน 4,500.-บาท/ สัปดาห์

slide38

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จ่ายให้โรงพยาบาล 20,000 บาท และ สภากาชาดไทย 5,000 บาท

เงื่อนไข

 • ประวัติการรักษา
 • ความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
 • คณะกรรมการการแพทย์เห็นชอบ และเลขาธิการอนุมัติ
slide39

กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

กรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน

 • เข้ารับการรักษาได้ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด
 • สปส. จ่ายค่ารักษา 72 ชม. แรก (เบิกค่ารักษาคืนจาก สปส. ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด)
 • ส่งต่อโรงพยาบาลที่เลือก
slide40

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง

 • โรค หรือ อาการของโรค มีลักษณะรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
 • โรคหรือ อาการของโรคเป็นมาก ต้องทำการช่วยชีวิตเป็นการด่วน
 • โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต
slide41

ขั้นตอนปฏิบัติกรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน

ผู้ประกันตนเข้า ร.พ. กรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน

จ่ายค่ารักษาไปก่อน

รีบแจ้ง ร.พ.ที่ระบุในบัตร

นำมาเบิกจาก

สปส. จังหวัด

ร.พ.รับตัวไป

รักษาต่อ

ให้รักษาต่อที่ ร.พ.เดิม

ร.พ. ตามบัตรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หลังจากรับแจ้ง

slide42

ประกาศคณะกรรมการแพทย์ ลว. 11 เมษายน 48

ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2548

1.กรณีอุบัติเหตุ

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.กรณีฉุกเฉิน

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เริ่มใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2554

slide43

โรงพยาบาลรัฐ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

 • จ่ายเท่าที่จ่ายจริง
 • ตามความจำเป็น

- ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริง

- ไม่เกิน 72 ชม.

- ค่าห้องไม่เกิน 700 บาท/วัน

slide44

โรงพยาบาลเอกชน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

- ค่ารักษา 1,000 บาท

- ค่าเลือด 500 บาท/Unit

- บาดทะยัก 400 บาท

- เซรุ่ม A 290 บาท เฉพาะวันแรก

- เซรุ่ม B 1,000 บาท ”

- เซรุ่ม C 8,000 บาท ”

- Ultrasound 1,000 บาท

- CT 4,000 บาท

- MRI 8,000 บาท

- ขูดมดลูก 2,500 บาท

- ค่าฟื้นคืนชีพ 4,000 บาท

- ห้องสังเกตอาการ 200 บาท

slide45

โรงพยาบาลเอกชน

ผู้ป่วยใน

- ผ่าตัดใหญ่ < 1 ชม. 8,000 บาท

- < 2 ชม. 12,000 บาท - > 2 ชม. 16,000 บาท

- ค่าฟื้นคืนชีพ 4,000 บาท

- Lab 1,000 บาท

- ไม่เกิน 72 ชม.

- ค่ารักษา 2,000 บาท/วัน

- ค่าห้อง 700 บาท/วัน

- ICU 4,500 บาท/วัน

slide46

โรงพยาบาลเอกชน

ผู้ป่วยใน

- ค่าตรวจพิเศษ

* EKG, ECG 300 บาท

* Echo 1,500 บาท

* คลื่นสมอง 350 บาท

* Ultrasound 1,000 บาท

*ค่าสวนเส้นเลือดหัวใจ 15,000 บาท

* ส่องกล้อง 1,500 บาท* IVP 1,500 บาท

* CT 4,000 บาท

* MRI 8,000 บาท

slide47

กรณีไม่มีบัตรรับรองสิทธิกรณีไม่มีบัตรรับรองสิทธิ

 • เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด
 • แจ้ง สปส. ในท้องที่เกิดเหตุทันที
 • จ่ายตามหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน
slide48

48

กรณีเงินทดแทนการขาดรายได้

เงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง

 • ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
 • ปีละไม่เกิน 180 วัน
 • โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

30 วันแรกใช้สิทธิ พรบ.คุ้มครองแรงงาน (น/จ จ่าย) ส่วนที่เกินเบิกจาก สปส.

slide49

โรคเรื้อรัง

4. โรคที่รักษาเกิน 180 วันติดต่อกันและในขณะเจ็บป่วย

ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้โดยการ

วินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์

49

1. โรคมะเร็ง

2. โรคเส้นเลือดในสมองผิดปกติเป็นเหตุให้อัมพาต

3. ไตวายเรื้อรัง

5. โรคเอดส์

6. กระดูกหัก (มีภาวะแทรกซ้อน)

slide50

50

กรณีคลอดบุตร

ส่งเงินสมทบ 7 เดือนภายใน 15 เดือน

ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บ/ครั้ง

ผู้ประกันตนหญิงรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

50% ของค่าจ้าง 90 วัน (ค่าจ้าง 1 เดือนครึ่ง)

ใช้สิทธิได้คนละ 2 ครั้ง

- สำเนาสูติบัตร

- ทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองฯ

- บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร

slide51

สิทธิประโยชน์กรณี คลอดบุตร

เบิกได้คนละ 2 ครั้ง แต่ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่ได้รับสิทธิ

ผู้ประกันตนชาย ค่าคลอดบุตร เหมาจ่าย 13,000.-บาท

เริ่มปี 2554

ผู้ประกันตนหญิง ค่าคลอดบุตร เหมาจ่าย 13,000.-บาท

เริ่มปี 2554

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน

slide52

หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส

1.ข้าพเจ้า นาย..........................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่............................หมู่ที่..........................

ถนน...............................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................................

รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท์...................................................................

2.ข้าพเจ้าได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับ นางสาว/นาง...............................................โดยเปิดเผยแต่มิได้จดทะเบียนสมรส

3.นางสาว/นาง...........................................ได้คลอดบุตรเมื่อวันที่.............................................ซึ่งในวันคลอดบุตรนี้ ข้าพเจ้า ไม่มีภริยาอื่นที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)......................................... ผู้ประกันตน (ลงชื่อ).......................................….. หญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(...........................................) (................................................) กับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย

(ลงชื่อ).......................................... พยาน (ลงชื่อ)..................................................พยาน

(...........................................) (..................................................)

คำเตือน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา341 ผู้ไดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

slide53

53

กรณีทุพพลภาพ

จะได้สิทธิได้อย่างไร

จ่ายเงิน 3/15 เดือนก่อนทุพพลภาพ

slide54

ทุพพลภาพ

หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะ หรือ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือ ของร่างกาย หรือ สูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

กำหนดว่า สูญเสีย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของสมรรถภาพทั้งร่างกาย

slide55

สิทธิประโยชน์กรณี ทุพพลภาพ

เงินทดแทนการขาดรายได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตลอดชีวิต

ค่ารักษาพยาบาลร.พ.รัฐบาล-ไม่ต้องชำระเงิน

ร.พ.เอกชน-ป่วยนอก-ไม่เกิน 2,000 บาท

-ป่วยใน-ไม่เกิน 4,000 บาท

ค่าพาหนะ 500.- บาท / เดือน(เดินทางไปรับการรักษาด้วยตนเอง)

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 40,000 บาท

ตาย ได้รับค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์

slide56

56

กรณีตาย

จะได้สิทธิได้อย่างไร

จ่ายเงิน 1/6 เดือนก่อนตาย

slide57

ตาย

57

ค่าทำศพ 40,000 บาท (เริ่ม 29 ธันวาคม 2550)

เงินสงเคราะห์►ผู้ที่ทำหนังสือไว้

►เฉลี่ยแก่สามี ภริยา บิดามารดา บุตร

slide58

58

ใครบ้างจะได้เงินจัดการศพ

1. บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ และได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

2. สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมี หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

3. บุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

slide59

59

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

๑. บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์

๒. ถ้าผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือไว้ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนเท่า ๆ กัน

slide60

ผู้ประกันตน จงใจ หรือ ยินยอม ให้ผู้อื่นก่อให้เกิด

(เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย)

พ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง (เกิน 6 เดือน)

ได้รับการ ลดส่วน การจ่ายเงินสมทบ

จ่ายเงินสมทบไม่ครบตามหลักเกณฑ์

60

อะไรที่ทำให้ไม่ได้สิทธิ

slide61

กรณีสงเคราะห์บุตร

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ภายในระยะเวลา36 เดือน ก่อนเดือน

ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39

slide62

สิทธิประโยชน์กรณี สงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 400 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน (เริ่ม 1 มกราคม 2554)

เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน

6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละ ไม่เกิน 2 คน

(บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)

หากผู้ประกันตนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ผู้อุปการะบุตรของผู้ประกันตน

จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

slide63

ทำอย่างไรจะให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของบิดาทำอย่างไรจะให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของบิดา

การจะให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของบิดา จะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1547 และมาตรา 1557 ดังต่อไปนี้

1) บิดาและมารดาได้ไปจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง บุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา นับตั้งแต่วันที่บิดา และมารดาได้จดทะเบียนสมรส

2) บิดาได้ไปจดทะเบียนรับรองบุตร(กรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) บุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานับแต่วันที่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร

3) ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรบุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

slide64

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

กรณีบำนาญชราภาพ

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่า

ระยะเวลา 180 เดือน จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

กรณีบำเหน็จชราภาพ

จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือ เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือ

ถึงแก่ความตาย

slide65

สิทธิประโยชน์กรณี บำนาญชราภาพ

จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน ได้เงินบำนาญชราภาพ

ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย

จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ปรับเพิ่ม

อัตราเงินบำนาญชราภาพ อีกร้อยละ 1.5 ทุก 12 เดือน

slide66

กรณีตัวอย่าง

เงินบำนาญชราภาพ

กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

(สมมติให้ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ เงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเท่ากับ 10,000 บาท)

ขอรับ

ประโยชน์ทดแทน

จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน

เริ่มจ่ายเงินสมทบ

อายุ 55 ปี

ความเป็นผู้ประกันตน

สิ้นสุดลง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ = 2,000 บาท

slide67

กรณีตัวอย่าง

สิทธิประโยชน์ที่ได้ = 180 ด. + 28 ด.

20% + 3% = 23% จำนวนเงิน = 2,300 บาท

67

บำนาญชราภาพเกิน 15 ปี

กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 15 ปี 11 เดือน อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ยังไม่ขอรับเงินบำนาญชราภาพ ต่อมาอีก 6 เดือน กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนใหม่ จ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 17 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

(สมมติให้ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงครั้งแรกเท่ากับ 10,000 บาท ดังนั้น จึงได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ 2,000 บาท)

slide68

สิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพ

จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ได้เงินบำเหน็จชราภาพ

มีจำนวน = จำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

เข้ากองทุน

จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป ได้เงินบำเหน็จ

ชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตน

และนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน

ตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

slide69

69

ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จฯ

กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

1.

บิดา มารดา

สามี/ภรรยา

2.

บิดา มารดา

สามี/ภรรยา

บุตร

บุตร

บุตร

บุตร

บุตร

หมายเหตุ

บุตร 1-2 คนได้รับ 2 ส่วน

บุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปได้รับ 3 ส่วน

slide70

การประกันการว่างงาน

ระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บ

เริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบ ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

อัตราเงินสมทบ กรณีว่างงาน

นายจ้าง ลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบในอัตรา

ร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ยกเว้น ผู้ประกันตนมาตรา 39

slide71

71

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

1. ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงาน ดังนี้

เลิกจ้าง: 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

ลาออก: 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

2. บริการจัดหางาน

3. พัฒนาฝีมือแรงงาน

slide72

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

1 ไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

2 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 38(2)

3 ต้องมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

4 จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานครบ 6 เดือน

ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงานจากการทำงาน

กับนายจ้างรายสุดท้าย

slide73

5 ภายในปีปฏิทินเดียวกันต้องไม่เคยใช้สิทธิหรือใช้สิทธิแล้วแต่

ยังไม่ครบในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจาก

ถูกเลิกจ้างหรือสมัครใจลาออก

6 ต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ ดังนี้

- ทุจริตต่อหน้าที่

- กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบ
 • ด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
slide74

6 ต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ ดังนี้(ต่อ)

- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้างแรง

 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 • ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7 ต้องมีความสามารถทำงาน พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมที่

จัดหาให้หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน และได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่

สำนักงานจัดหางานของรัฐโดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่า

เดือนละ 1 ครั้ง

slide75

หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

สิทธิในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้จะสิ้นสุดลงเมื่อปฏิเสธการทำงาน/ฝึกอบรม หรือกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

การจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้

- จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

slide76

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนที่ว่างงาน

ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางานของรัฐ

จัดหางานแนะแนวอาชีพ

ฝึกอาชีพ

พัฒนาฝีมือ

แรงงาน

ได้งาน

ใหม่

ฝึกอาชีพ

พัฒนาฝีมือ

แรงงาน

รองาน

ได้งาน

ใหม่

รายงานตัวที่สำนักจัดหางานที่ขึ้นทะเบียน

รับเงินทดแทนการขาดรายได้

slide78

การอุทธรณ์

78

ผู้ประกันตน หรือ ผู้มีสิทธิ ไม่พอใจคำสั่ง, คำวินิจฉัย

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน

ผู้อุทธรณ์ ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ

มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ภายใน 30 วัน

ผู้ประกันตน หรือ ผู้มีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ หรือ นำคดี

ไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง, คำวินิจฉัย

ของเจ้าหน้าที่ หรือ คณะกรรมการฯ

slide83

จะคุ้มค่าไหมถ้าทำประกันสังคมมาตรา 40

1. ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 หรือ 4 กรณี คือ เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ

ตาย และบำเหน็จชราภาพ

2. รัฐบาลเงินอุดหนุนปีแรก คือ ทางเลือกที่ 1จ่ายเงินสมทบ 100 บาท

(ประชาชนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท) ทางเลือกที่ 2จ่ายเงินสมทบ

150 บาท (ประชาชนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท)

3. จ่ายออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

4. ไม่เสียภาษีเงินฝาก

5. หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

slide84

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทุกแห่ง

หรือ โทร. 1506

(สายด่วนประกันสังคม)