slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Opiekunowie i tematy prac dyplomowych. Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych. prezenter: dr inż. Mariusz Matejski. Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne. NAUCZYCIELE AKADEMICCY UPOWAŻNIENI DO PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH prof. dr hab. in ż . Leszek Malinowski pok. 420

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych' - renee-roth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opiekunowie i tematy prac dyplomowych

Katedra Maszyn Cieplnych

i Siłowni Okrętowych

prezenter: dr inż. Mariusz Matejski

Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne

slide2

NAUCZYCIELE AKADEMICCY UPOWAŻNIENI DO PROWADZENIA

PRAC DYPLOMOWYCH

prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski pok. 420

- kierownik Katedry

dr inż. Mariusz Matejski pok. 411

dr inż. Ryszard Michalskipok. 404

dr hab. inż. Wojciech Zeńczak pok. 401

dr inż. Arkadiusz Zmuda pok. 422

slide3

prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

 • Dziedziny aktywności zawodowej:
 • Projektowanie siłowni i systemów cieplnych
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracyjnych
 • Optymalizacja maszyn, urządzeń i systemów cieplnych
 • Projektowanie wymienników ciepła
 • Termodynamika
 • Teoria wymiany ciepła
 • Analiza egzergetyczna procesów cieplnych
 • Metody matematyczne w technice
slide4

prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

 • Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • OCEANOTECHNIKA
 • Projekt siłowni kogeneracyjnej opartej na mikroturbinie gazowej Capstone C30
 • Optymalizacja parametrów pracy siłowni turboparowej z regeneracją ciepłaz wykorzystaniem programu MATHCAD
 • Analiza egzergetyczna siłowni turboparowej
 • Projekt wymiennika ciepła typu spaliny-woda z wykorzystaniem programu MATHCAD
 • Badanie eksperymentalne płytowego wymiennika ciepła
 • Projekt okrętowej skraplarki gazu ziemnego
 • Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl
slide5

prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

 • Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • TRANSPORT
 • Analiza porównawcza różnych metod magazynowania paliw gazowych pod kątem energochłonności magazynowania
 • Projekt wstępny instalacji do magazynowania biogazu wytwarzanego w małej biogazowni
 • Projekt skraplarki gazu ziemnego
 • Optymalizacja izolacji zbiornika na skroplony gaz ziemny
 • Projekt modernizacji stanowiska badawczego silnika spalinowego SB 3.1
 • Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl
slide6

prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

 • Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • Informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl
slide7

Dr inż. Mariusz Matejski

 • Dziedziny aktywności zawodowej:
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją siłowni okrętowych oraz systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych
 • Materiały eksploatacyjne stosowane w środkach transportu lądowego i siłowniach okrętowych
 • Technika podwodna w zakresie technik nurkowania orazprojektowania, budowy i eksploatacji pojazdów podwodnych typu ROV (zdalnie sterowane pojazdy podwodne)
 • Infrastruktura transportu paliw ciekłych i gazowych
 • Eksploatacja systemów transportu paliw
 • Ekologia w transporcie paliw
 • Środki transportu naziemnego i powietrznego oraz ich infrastruktura
 • Rurociągi paliw płynnych i gazowych
slide8

Dr inż. Mariusz Matejski

 • Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • OCEANOTECHNIKA
 • Przegląd i analiza metod prowadzenia monitoringu podwodnej części obiektów oceanotechnicznych i jednostek pływających
 • Analiza porównawcza systemów energetycznych pojazdów podwodnych typu ROV przeznaczonych dla prac inspekcyjno-wykonawczych w rejonie Morza Bałtyckiego
 • Analiza porównawcza metod poprawy jakości paliw na statkach z napędem motorowym
 • Metody monitoringu i przeglądów konstrukcji części podwodnej platform wiertniczych i jednostek pływających wykonywane na podstawie wymagań towarzystw klasyfikacyjnych
 • Analiza porównawcza systemów energetycznych stosowanych na platformach morskich
 • Analiza porównawcza systemów monitoringu jakości spalin emitowanych przez silniki spalinowe śródlądowych i morskich jednostek pływających
 • Analiza wpływu śródlądowych jednostek pływających na środowisko naturalne w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych
slide9

Dr inż. Mariusz Matejski

 • Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • TRANSPORT
 • Analiza metod pobierania próbek i badania jakości paliw na stacjach paliwi w magazynach paliw
 • Analiza sposobów dystrybucji paliw niskosiarkowych na obszarach specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku
 • Analiza wytwarzania i dystrybucji paliw niskosiarkowych w zespole portowym Szczecin-Świnoujście
 • Metody badania jakości LPG rozprowadzanego na stacjach paliw w Polsce
 • Analiza sposobów utylizacji olejów przepracowanych i odolejania wód przemysłowych stosowanych w państwach UE, ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajowego
 • Analiza sposobów gazyfikacji określonych miejscowości Polski Północnej
 • Analiza perspektyw rozwoju motoryzacyjnego rynku CNG w Polsce
 • Analiza kierunków rozwoju konstrukcji autocystern do przewozu autogazu
 • Analiza rynku dystrybucji gazu płynnego w butlach w Polsce
slide10

Dr inż. Mariusz Matejski

 • Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • Zarządzanie energią niezbilansowaną jako element poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
 • Analiza możliwości zarządzania energią w elektrowniach wiatrowych
 • Analiza bezpieczeństwa energetycznego na regionalnych i lokalnych rynkach energii ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego
 • Analiza możliwości wykorzystania gazu łupkowego do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
 • Analiza metod zarządzania zapasami obowiązkowymi węgla w Zespole Elektrowni Dolna Odra
 • Analiza uwarunkowań prawnych związanych z obowiązkowymi zapasami paliw wprowadzonych po wejściu Polski do UE
slide11

Dr inż. Ryszard Michalski

 • Dziedziny aktywności zawodowej:
 • Projektowanie siłowni okrętowych
 • Racjonalizacja użytkowania energii
 • Systemy utylizacji energii odpadowej(m.in. kogeneracja)
 • Turbinowe siłownie spalinowe i kombinowane, gazowo-parowe
 • Zastosowanie metod analizy systemowej w projektowaniu systemów energetycznych itransportowych
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy energetyczne
 • w oceanotechnicei transporcie
 • Transport paliw ciekłych i gazowych
 • Tłocznie i pompownie paliw
slide12

Dr inż. Ryszard Michalski

 • Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • OCEANOTECHNIKA
 • Analiza możliwości zastosowania gazu naturalnego do zasilania silników spalinowych i projekt instalacji gazowej na promach typu Bielik w Świnoujściu
 • Analiza rozwiązań systemów energetycznych (układów napędowych) nastatkach LNG (bądź innego typu)
 • Analiza i ocena rozwiązań systemów energetycznych statków pod kątem obniżenia CO2 (albo NOx, albo SOx , itd.)
 • Analiza sposobów kompleksowej utylizacji energii odpadowej w okrętowych siłowniach motorowych
 • Analiza systemów wykorzystania fal lub prądów morskich do wytwarzania energii elektrycznej
 • Analiza rozwiązań niekonwencjonalnych systemów energetycznych wodnych środków transportu w żegludze pasażerskiej
 • Projekt wstępny proekologicznego napędu promu operującego na Bałtyku
 • Projekt wstępny systemu energetycznego np. jachtu, jednostki szybkiej, platformy itp.
slide13

Dr inż. Ryszard Michalski

 • Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • TRANSPORT
 • Projekt koncepcyjny proekologicznej stacji paliw
 • Projekt koncepcyjny gazociągu Szczecin – Słupsk (Gdańsk)
 • Projekt koncepcyjny interkonektora gazowego Północ-Południe
 • Analiza systemu zaopatrywania statków w paliwa i oleje smarowe w Zespole Portów Szczecin i Świnoujście
 • Projekt koncepcyjny systemu transportu LPG do terminala w Szczecinie
 • Analiza możliwości i koncepcja wykorzystania LNG do zasilania małych

aglomeracji

 • Analiza sposobu zaopatrywania w gaz elektrociepłowni (np.) w Gorzowie Wlkp.
 • Wstępne rozpoznanie systemu transportu węgla, np. z kopalni odkrywkowej

Brody-Gubin do elektrowni

 • Transport surowej ropy naftowej i gazu z kopalni Dębno w Barnówku
 • Analiza i projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej na wodach przybrzeżnych Pomorza Zachodniego (także dla kierunku Oceanotechnika)
slide14

Dr inż. Ryszard Michalski

 • Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • Analiza zagrożeń wynikających z eksploatacji wybranych typów reaktorów jądrowych
 • Analiza systemów składowania i przeróbki wypalonego paliwa jądrowego
 • Analiza systemów zapobiegania pożarom kotłów utylizacyjnych na statkach
 • Analiza zagrożeń w trakcie budowy i eksploatacji sieci gazowych
 • Analiza zagrożeń podczas transportu i magazynowania LNG
 • Analiza zagrożeń środowiska w energetyce
 • Analiza zagrożeń występujących w procesie nawęglania elektrowni
slide15

Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

 • Dziedziny aktywności zawodowej:
 • Projektowanie siłowni okrętowych
 • Niekonwencjonalne systemy energetyczne
 • Kotły fluidalne i konwencjonalne
 • Odnawialne źródła energii
 • Ogniwa paliwowe
 • Środki transportu naziemnego i powietrznego
 • Transport paliw stałych
 • Ochrona środowiska w oceanotechnice i transporcie
slide16

Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

 • Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • OCEANOTECHNIKA
 • Projekt wspomagającego napędu wiatrowego statku z wykorzystaniem latawca
 • Projekt siłowni statku do obsługi morskich farm wiatrowych
 • Koncepcja modernizacji systemu energetycznego wybranego kutra rybackiego
 • Analiza rozwiązań systemów zaopatrzenia statku w wodę słodką
 • Projekt wstępny siłowni spalinowo-elektrycznej promu dla przeprawy miejskiej w Świnoujściu
 • Analiza możliwości zastosowania technologii fluidalnego spalania paliw i odpadów w siłowniach okrętowych
 • Projekt instalacji paliwowej z modułem chłodzenia niskosiarkowego paliwa lekkiego
 • Projekt koncepcyjny siłowni z turbiną powietrzną wykorzystującą energię fal
 • Projekt wstępny siłowni kontenerowca z silnikami zasilanymi gazem
 • Projekt napędu elektrycznego jachtu z hybrydowym systemem zasilania
 • Projekt siłowni motorowej megajachtu
slide17

Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

 • Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • TRANSPORT
 • Analiza możliwości wykorzystania źródeł energii odnawianej w bazach paliw iśrodkach transportu paliw
 • Projekt koncepcyjny okrętowej instalacji transportu biomasy stałej z zasobnika do kotła
 • Analiza problemów związanych z zaopatrzeniem w gaz wynikającychz przestawienia pojazdów przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na CNG
 • Koncepcja rozwiązania systemu dystrybucji i transportu gazu ziemnego stosowanego jako paliwo dla statków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście
 • Projekt systemu transportu biomasy stałej na potrzeby kotła fluidalnegow Elektrowni Szczecin
 • Gospodarka ogumieniem w przedsiębiorstwie eksploatującym cysterny samochodowe w aspekcie bezpieczeństwa przewozu paliw
 • Dystrybucja i transport paliw w lotnictwie
slide18

Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

 • Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • Możliwości rozwoju odnawialnej generacji rozproszonej energii elektrycznej i ciepła w Województwie Zachodniopomorskim w aspekcie poprawy bezpieczeństwa energetycznego
 • Analiza zagrożeń w eksploatacji elektrowni jądrowych w aspekcie planów ich budowy w Polsce
 • Analiza zagrożeń w eksploatacji systemów energetycznych opartych naogniwach paliwowych zasilanych wodorem
 • Ranking bezpieczeństwa paliw stosowanych w energetyce rozproszonej i w transporcie na podstawie przyjętego zbioru kryteriów oceny
 • Analiza warunków bezpiecznej eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wrejonie Zatoki Pomorskiej
slide19

Dr inż. Arkadiusz Zmuda

 • Dziedziny aktywności zawodowej:
 • Budowa, rozwój konstrukcji i zastosowania silników Stirlinga
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień w ruchu posuwisto-zwrotnym
 • Modelowanie procesów cieplnych i układów napędowych
 • Alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, w tymsystemy kogeneracyjne
 • Problematyka projektowania i eksploatacji układów napędowych,w tym napędów hybrydowych
 • Problematyka projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w terminalach paliw ciekłych i gazowych
slide20

Dr inż. Arkadiusz Zmuda

 • Proponowanatematyka prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • OCEANOTECHNIKA
 • Analiza opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce
 • Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacji siłowni okrętowych
 • Zagadnienia związane z projektowaniem systemów wytwarzania energii elektrycznej, w tym systemy kogeneracyjne
 • Zagadnienia związane z prowadzeniem prac montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń okrętowych
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek pływających
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją silników Stirlinga stosowanych w układach napędowychjednostekpływających
slide21

Dr inż. Arkadiusz Zmuda

 • Proponowanatematyka prac dyplomowych
 • (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów)
 • TRANSPORT
 • Analiza opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce
 • Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca transportu i utylizacji olejów i paliw
 • Zagadnienia związane z projektowaniem systemów kogeneracyjnych
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeństosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją terminali paliw ciekłych i gazowych
 • Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek transportowych
 • Zagadnienia związane z zastosowaniem silników Stirlinga w napędach jednostek transportowych
slide22

Dr inż. Arkadiusz Zmuda

 • Proponowanatematyka prac dyplomowych
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • Analiza bezpieczeństwa i opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce
 • Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca bezpieczeństwa remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz transportu i utylizacji olejów i paliw
 • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji systemów energetycznych, w tym systemów kogeneracyjnych
 • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeństosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych
 • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji terminali paliw ciekłych i gazowych
 • Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy
slide23

Dziękuję za uwagę

http://www.kmciso.zut.edu.pl

slide25

Dr inż. Mariusz Matejski

Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych

OCEANOTECHNIKA

- Analiza operacji ładunkowych i eksploatacyjnych zbiornikowca do przewozu ropy naftowej w warunkach transakcyjnych

- Analiza porównawcza systemów energetycznych platformwiertniczych eksploatowanych w rejonie Morza Północnego

TRANSPORT

- Lokalne rozlewnie gazu płynnego i jego dystrybucja do indywidualnych odbiorców na przykładzie rozlewni Shell Gas

- Analiza warunków bezpieczeństwa dystrybucji gazu LPG w obszarze województwa zachodniopomorskiego

- Analiza procesów starzenia się paliw i ich wpływ na funkcjonowanie magazynów paliw płynnych

- Analiza kierunków rozwoju układów napędowych śródlądowych jednostek pływających pod kątem emisji spalin

- Systemy monitoringu i diagnostyki gazociągów wysokiego ciśnienia

- Analiza możliwości redystrybucji LNG z gazoportu Świnoujście na obszar województw Polski północnej

- Analiza porównawcza możliwości odbioru ropy naftowej z platform wydobywczych zlokalizowanych w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego

slide26

Dr inż. Ryszard Michalski

 • Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
 • OCEANOTECHNIKA
 • Analiza rozwiązań i baza danych systemów energetycznych wybranych

kontenerowców

 • Analiza rozwiązań i wybór systemu energetycznego statku typu LNG
 • Projekt wstępny napędu hybrydowego na statkach LNG
 • Projekt wstępny napędu spalinowo-elektrycznego na statkach LNG
 • Projekt wstępny napędu turbogazowego na statkach LNG
 • Projekt wstępny instalacji balastowych na statkach serii B170 i B178

spełniających wymagania konwencji BWM

 • Projekt wstępny olejowego systemu grzewczego na statkach serii B178
slide27

Dr inż. Ryszard Michalski

 • Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
 • TRANSPORT
 • Analiza systemu transportu gazu naturalnego do ZCH Police
 • Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnegodo elektrociepłowni z generatorem MHD dla potrzeb ZCh Police
 • Analiza systemu transportu paliw do elektrowni w Zielonej Górze
 • Analiza transportu elementów siłowni wiatrowych
 • Wielokryterialna ocena systemów regazyfikacji LNG w terminalach
 • paliwowych
 • Analiza systemu transportu ropy naftowej z platform wiertniczych
 • przedsiębiorstwa Petrobaltic S.A.
 • Analiza i projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego
 • doterminala w Świnoujściu
 • Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu ziemnego do osiedla Zielone
 • Wzgórza w gminie Goleniów
 • Analiza i projekt koncepcyjny zagospodarowania odnawialnych źródeł
 • energii w rejonie portów i centrum logistycznego Pomorza Zachodniego
 • Analiza procesów i procedur dotyczących rozładunku, magazynowania
 • i załadunku LPG w terminalu morskim w Szczecinie
slide28

Dr inż. Wojciech Zeńczak

 • Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
 • OCEANOTECHNIKA
 • - Perspektywy budowy siłowni okrętowych z ogniwem paliwowym
 • Analiza możliwości stosowania ogniw paliwowych jako awaryjnego źródła prądu na statkach
 • Analiza możliwości stosowania biomasy jako paliwa dla statków
 • Analiza możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej na statku
 • Analiza celowości budowy promu na węgiel na trasę Świnoujście – Ystad w aspekcie rozwoju sytuacji na rynku paliw okrętowych
 • Ocena redukcji emisji związków toksycznych ze statków podczas postoju w porcie poprzez dostarczanie energii elektrycznej z sieci lądowej
 • Projekt wstępny siłowni statku typu pływająca elektrownia
 • Analiza możliwości wykorzystania zasobów energetycznych wody i wiatru na szelfie morza Bałtyckiego
 • Ocena porównawczaróżnych sposobów wykorzystania wiatru jako wspomagającego źródła energii na statkach motorowych
slide29

Dr inż. Wojciech Zeńczak

 • Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
 • TRANSPORT
 • Analiza przewozu i przeładunku drewna na potrzeby energetyczne
 • Analiza możliwości transportu węgla drogą wodną do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.
 • Transport biomasy do elektrowni Dolna Odra w aspekcie ograniczenia emisji CO2
 • Uwarunkowania transportu węgla drogą morską
 • Transport biomasy do elektrowni Szczecin
 • Ocena możliwości rozwojowych bazy paliw ciekłych w Świnoujściu
 • Ocena porównawcza warunków transportu paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych dla rozważanych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce
 • Analiza możliwości wykorzystania energii elektrycznej do napędów samochodów cystern dla przewozu paliw
 • Koncepcja systemu dystrybucji i transportu wodoru dla pojazdów samochodowych zasilanych wodorem w województwie Zachodniopomorskim
 • Analiza rozwiązań przyjaznych środowisku napędów samochodów do transportu paliw
 • Analiza stanu infrastruktury drogowej w powiecie myśliborskim pod kątem zaopatrzenia w paliwa
slide30

Dr inż. Arkadiusz Zmuda

 • Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
 • OCEANOTECHNIKA
 • Charakterystyka prac związanych z wyposażeniem statku w silnik napędu głównego
 • Analiza cech konstrukcyjnych uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach okrętowych
 • Identyfikacja przyczyn oraz zapobieganie wypadkom morskim w aspekcie niezawodności urządzeń siłowni okrętowych
 • Przegląd i perspektywy rozwoju systemów kogeneracyjnych małych
 • i średnich mocy
 • Analiza rozwiązań technicznych i cech eksploatacyjnych układów napędowych statków szybkich
 • Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISM CODE w przedsiębiorstwie armatorskim
 • Logistyczne zabezpieczenie eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
slide31

Dr inż. Arkadiusz Zmuda

 • Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
 • TRANSPORT
 • Koncepcja wykorzystania i transportu biogazu w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy
 • Koncepcja wdrożenia systemu transportu i zagospodarowania odpadów olejowych z jednostek rybackich i jachtów do wytwarzania energii elektrycznej
 • Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu sieci gazowych w Polsce
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania proekologicznych napędów w transporcie intermodalnym
 • Analiza techniczno-projektowa systemów przeładunku paliw gazowych w terminalach morskich