zippys venner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZIPPYS VENNER PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZIPPYS VENNER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ZIPPYS VENNER - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn. Programmet har som mål å lære barna. å mestre dagliglivets utfordringer og problemer å støtte andre som har det vanskelig å identifisere og snakke om følelser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZIPPYS VENNER' - renee-moreno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zippys venner
ZIPPYS VENNER

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

programmet har som m l l re barna
Programmet har som mål å lære barna
 • å mestre dagliglivets utfordringer og problemer
 • å støtte andre som har det vanskelig
 • å identifisere og snakke om følelser

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

6 moduler 24 timer
6 MODULER 24 timer
 • Følelser
 • Kommunikasjon
 • Om å skape og å miste nære vennskap
 • Å takle konflikter
 • Endring og tap
 • Mestring

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

pilotprosjekt i norge 2004 2005
Pilotprosjekt i Norge 2004/2005
 • Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge
 • Samarbeid med

SSFF v/Mette Ystgaard

 • Sykehuset Innlandet, Hf, Gjøvik
 • Stavanger kommune
 • Pilotskoler i Oppland og Stavanger
 • Finansiert av Shdir

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

hvorfor utvikle et forebyggende psykisk helse program
HVORFOR UTVIKLE ET FOREBYGGENDE PSYKISK HELSE PROGRAM?
 • Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager
 • Fysisk helse kontra psykisk helse?
 • 6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden
 • Syk - frisk? Naturlige utfordringer i livet

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

hvorfor utvikle et forebyggende psykisk helse program1
HVORFOR UTVIKLE ET FOREBYGGENDE PSYKISK HELSE PROGRAM?
 • Hva kan gjøres for å forebygge at så mange kommer i en situasjon hvor de ikke vet hva de skal gjøre eller ønsker å ta sitt eget liv?
 • 4 forskere innenfor selvmordsforskning- og forebygging
 • Partnership for Children eier det internasjonale programmet Zippy´s Friends

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

faglig forankring
Faglig forankring
 • Teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og mestring.
 • Følelsesfokusert mestring
 • Handlingsfokusert mestring

(Lazarus & Folkmans 1984 )

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

mestring
Mestring
 • Det vi gjør for å gjøre en vond situasjon bedre eller for å føle oss bedre
 • Mestringsstrategier skal forbedre situasjonen eller få oss til å føle oss bedre – eller begge deler
 • Ikke skade andre

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

forts faglig forankring
Forts. Faglig forankring
 • Sosial støtte (Cohen&Wills)
 • Det er viktig å ha et variert og rikt repertoar av mestringsstrategier, og dessuten en evne til å bruke dem fleksibelt (Taylor 1991)
 • Få og manglende evne til fleksibel og variert bruk av mestringsstrategier øker risikoen for psykiske problemer (Neuringer 1964; Orbach et al 1987).

Ystgaard,2002

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

pedagogiske prinsipper
Pedagogiske prinsipper

Legges vekt på betydningen av overføring av læring, ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i prosjekttimene og skolehverdagen for øvrig. Samspill og dialog og barna stimuleres til å dele opplevelser og erfaringer

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

prinsipper i zippys venner
Prinsipper i Zippys venner
 • Programmet gjennomføres i sin helhet
 • Positive ferdigheter forsterkes
 • Det finnes ikke riktige eller gale løsninger-bare mer eller mindre nyttige
 • Fokuser på løsningen - ikke personen
 • Barn trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt
prinsipper forts
Prinsipper forts
 • Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger
 • Barna deltar og involveres
 • Barna lærer av hverandre
 • Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere
 • Barna evaluerer sin egen mestring
 • Lærerne lytter aktivt til barna
gir barna spr k for f lelser
GIR BARNA SPRÅK FOR FØLELSER

”Jeg opplever ofte at større elever oppsøker meg som helsesøster med noe på hjertet – uten at de klarer å sette ord på det.

Først når jeg gir dem alternativer, nikker de bekreftende på det som treffer. Det handler ofte om vonde følelser i forbindelse med skilsmisser, som savn og skyldfølelse. Et opplegg som Zippys venner trener elevene til å sette ord på det de føler. Det gjør det lettere for dem å håndtere følelsene, og lettere for oss å hjelpe dem som eventuelt trenger det”.

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

evaluering av zippys venner
Evaluering av Zippys venner
 • Brian L. Mishara Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia, University of Quebec at Montreal
 • Mette YstgaardSenter for selvmordsforskning og - forebyggingUniversitetet i Oslo

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

evaluerings design
Evaluerings-design

Kartlegge gjennomføringen

 • POST-TEST
 • Lærer- observasjoner av barna
 • Intervju av barna
 • PRE-TEST
 • Lærer- observasjoner av barna
 • Intervju av barna

Eksperiment gr.

Kontroll gr.

(Mishara & Ystgaard 2001)

sammenligningen viste at
Sammenligningen viste at

Elevene som deltok i programmet viste tydelig

bedring i sosiale ferdigheter i forhold til

 • samarbeid,
 • positiv selvhevdelse
 • selvkontroll
 • evne til innlevelse i andres situasjon

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

mestring og endringer i enkelte items
Mestring og endringer i enkelte items

LITAUEN

Øking i:

 • Sa jeg var lei meg eller fortalte sannheten
 • Snakket med en venn
 • Tenkte meg om
 • Prøvde å slappe av

Minking i

 • Ble sinna
 • DANMARK
 • Øking i
 • Sa jeg var lei meg eller fortalte sannheten
 • Snakket med en venn
 • Tenkte meg om
 • Gjorde noe med det
 • Minking i
 • Bet negler
 • Hylte eller skrek

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

evalueringen
EVALUERINGEN

Barna som deltok i programmet hadde bedre mestringsstrategier enn barn som ikke deltok i programmet også ett år etter gjennomføring

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

norsk evaluering av zippys venner
Samarbeid med

r-bup øst-sør

v/Mette Ystgaard

Starter skoleåret 2007/2008

Skoler i Trondheim, Bodø og Østfold

Norsk evaluering av Zippys venner
evaluering av zippys venner i norge problemstillinger
Evaluering av Zippys venner i NorgeProblemstillinger
 • Blir programmet gjennomført som planlagt?
 • Har programmet innvirkning på elevenes sosiale

kompetanse, mestring, sosial støtte og psykiske vansker?

 • Har programmet ulik innvirkning på grupper av elever?
 • Har programmet innvirkning på det sosiale klimaet i klassen?
 • Varer effektene over tid?
spredning av programmet
Spredning av programmet

26 skoler 2005/2006.

54 skoler 2006-07.

Ca.170 skoler 2007/2008

Innsatsfylker 2007:

Vest Agder

Sør Trøndelag

Nordland

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

psykisk helse i skolen
Psykisk helse i skolen
 • Nasjonal satsning
 • Sosial-og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, frivillige organisasjoner
 • Sekretariat i Stavangerwww.psykiskhelseiskolen.no
forebyggende innsatser i skolen
Forebyggende innsatser i skolen
 • Forskergruppe - Shdir, Utdanningsdirektoratet
 • 3 kategorier
 • Program med dokumenterte resultater
 • Program med god sannsynlighet for resultater
 • Program med lav sannsynlighet for resultater
forebyggende innsatser i skolen1
Forebyggende innsatser i skolen

KRITERIER FOR VURDERING AV PROGRAMMENE

 • Det kunnskapsmessige grunnlaget(teoretisk / empirisk)
 • Implementeringsstrategiene
 • Evalueringsresultatene
overf ring
Overføring?

Søsteren skjelte henne ut, men i stedet for å svare med samme mynt sa hun

”jeg får vondt i hjertet mitt når du sier det til meg”

Mor til elev i Zippy-gruppe

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn