Plan
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Plan ų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas. Individualus socialinis darbas . Planingas ir tikslingas socialinio darbuotojo (socialinio pedagogo) veikimas, siekiant pozityvaus pokyčio individo gyvenime.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - renee-moreno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

Planų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas


Individualus socialinis darbas
Individualus socialinis darbas

Planingas ir tikslingas socialinio darbuotojo (socialinio pedagogo) veikimas, siekiant pozityvaus pokyčio individo gyvenime.

Vadinasi, socialinis darbuotojas siekia ugdytinio sampratų, savivokos, elgesio, veiklos, santykių su kitais kokybinio pokyčio.


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

Praktiniame darbe svarbu išsiaiškinti:

Probleminę situaciją,

Prognozuoti galimybes,

Sudaryti veiklos planą.


Rizikos grup s vaikams b dinga
Rizikos grupės vaikams būdinga

Jautrumas, nepasitikėjimas savo jėgom, bailumas

Priešiškumas, pataikavimas, atžarumas

Egoizmas, pavydas, kerštas

Polinkis meluoti, apgaudinėti, išsigalvoti nebūtų dalykų

Emociniai sutrikimai ir kt.


Socialinis darbuotojas turi u tikrinti
Socialinis darbuotojas turi užtikrinti

Teigiamą aplinkos poveikį (tenkins žmogiškuosius poreikius, padės įveikti stresą, sunkumus)

Ugdytinių siekį prisidėti prie savo ir kitų gerovės

Pozityvius vaikų santykius, stiprinančius kiekvieno orumą, individualumą, apsisprendimą ir pan.


Pagrindiniai darbo principai
Pagrindiniai darbo principai

Individualumas

Empatija

Pasitikėjimas žmogumi

Neteisimas ir nesmerkimas

Asmens priėmimas

Asmens apsisprendimo pripažinimas

Profesinės paslapties išlaikymasPagrindiniai individualaus darbo etapai
Pagrindiniai individualaus darbo etapai

Susitikimas su vaiku, turinčiu problemų (pagrindinės informacijos gavimas)

Problemos aptarimas

Pagalbos tikslo nustatymas

Pagalbos plano sudarymas

Plano vykdymas

Įvertinimas (įsivertinimas)


Susitikimas su vaiku turin iu problem pagrindin s informacijos gavimas
Susitikimas su vaiku, turinčiu problemų (pagrindinės informacijos gavimas)

 • Užmegzti kontaktą ir parodyti pasitikėjimą

 • Skatinti išsipasakoti

 • Skatinti norą bendradarbiauti


Problemos aptarimas
Problemos aptarimas informacijos gavimas)

 • Kartu su vaiku nustatyti pagrindinę problemą

 • Specialistas turi gebėti: stebėti, klausyti, klausinėti, sutelkti dėmesį, vadovauti pokalbiui ir interpretuoti

 • Klausimai turi būti informatyvūs, neįžeidžiantys ir netrikdantys

 • Problemos suvokimui ir sprendimui labai svarbu, kad klientas “išgirstų” savo atsakymus


Tiksl i k limas ir pagalbos plano sudarymas
Tikslų iškėlimas ir pagalbos plano sudarymas informacijos gavimas)

 • Per šiuos du etapus būtina užmegzti glaudų bendradarbiavimą

 • Išsikelti kuo aiškesnį tikslą

 • Susitarti, ką atliks vaikas, o ką specialistas (pasidalinti atsakomybėmis)

 • Sudaroma lyg ir trumpalaikė sutartis, kuria nusistatomi įsipareigojimai iki kito susitikimo.


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Sutarties sudarymas remiasi biheviorizmo teorija informacijos gavimas): blogo elgesio išmokstama, tačiau galima išmokyti elgtis naujai, keičiant elgesio pasekmes, elgesio situaciją.

 • Pagal šį metodą vaikas ne “perauklėjamas”, o daroma įtaka vaiko ir kitų vaikų ar darbuotojų sąveikai.

 • Tai įgyvendinama per paskatinimus, pastiprinimus, per elgesio keitimo programas atskiriems vaikams


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Sudarant sutartį svarbu: vadovaujantis tokia struktūra:

 • Sutartį pasirašyti abiems pusėms

 • Numatyti prioritetus, koks bus paskatinimas ir už kokius pasiekimus

 • Sutartyje vartoti tik teigiamas formuluotes

 • Geriau sudaryti sutartį vienai problemai spręsti


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Laikantis sutarties svarbu: vadovaujantis tokia struktūra:

 • Sutartyje numatyti apdovanojimai turi būti įteikti tuoj pat

 • Pirmosios sutartys turi būti vykdomos mažais etapais

 • Geriau daug nedidelių apdovanojimų nei vienas didelis

 • Skatinamas pasiekimas, o ne paklusnumas

 • Sutarties sąlygos aiškios

 • Sutartis sąžininga ir sąžiningai jos laikomasi

 • Teigiama nuostata (nutarta, kas už ką apdovanojama, o ne baudžiama)


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Pagalbos plano vykdymas – viso socialinio proceso sėkmė vadovaujantis tokia struktūra:

 • Nemažiau svarbu įvertinti, ar buvo pasiektas tikslas, ar išspręsta problema, kokie veiksmai atlikti, jų veiksmingumas

 • Pasiektus rezultatus užfiksuoti dokumentuose (informacijos kaupimas, tyrimas, mokymasis iš patirties)


Svarbiausios individualaus darbo proceso u duotys 1
Svarbiausios individualaus darbo proceso užduotys (1): vadovaujantis tokia struktūra:

Bendrumo tarp kliento ir aplinkos reikalavimų suvokimas

1. Suvokti, ką apie situaciją mano klientas ir pats socialinis darbuotojas

2. Objektyviai įvertinti


Svarbiausios individualaus darbo proceso u duotys 2
Svarbiausios individualaus darbo proceso užduotys (2): vadovaujantis tokia struktūra:

 • Nustatyti ir patikrinti kliūtis, kurios trukdo spręsti problemą

 • Socialinis darbuotojas nustato, ar kliūtys tikros, ar išsivaizduojamos

 • Jei kliūtys tikros, šalinti jas kartu su klientu


Svarbiausios individualaus darbo proceso u duotys 3
Svarbiausios individualaus darbo proceso užduotys (3): vadovaujantis tokia struktūra:

 • Socialinis darbuotojas turi pateikti klientui informaciją

 • Duomenis apie išteklius, kurie gali padėti

 • Žmogaus vystymosi dėsningumus

 • Politinę padėtį ir kt.


Svarbiausios individualaus darbo proceso u duotys 4
Svarbiausios individualaus darbo proceso užduotys (4): vadovaujantis tokia struktūra:

 • Socialinis darbuotojas turi pasirodyti klientui kaip sėkmingai funkcionuojantis specialistas

 • Atrodyti kaip problemų neturintis žmogus

 • Atsipalaidavęs, ramus


Svarbiausios individualaus darbo proceso u duotys 5
Svarbiausios individualaus darbo proceso užduotys (5): vadovaujantis tokia struktūra:

 • Apibrėžti reikalavimus ir situaciją, kurioje vyksta bendradarbiavimas

 • Santykis turi būti profesinis ir tai turi suvokti klientas

 • Taisyklės turi būti abiejų aptartos


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Apibendrinus - individuali pagalba: vadovaujantis tokia struktūra:

 • turi mobilizuoti klientą

 • kaupti individo energiją aukštesniems siekiams

 • kreipti pozityviems socialiniams santykiams

 • panaudoti individo potencialą


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Rengiant individualius planus nemažą įtaką turi įstaigos nustatytos taisyklės, procedūrų tvarkos, įstaigos politika.

 • Įstaigos veiklos formalizavimas palengvina komunikaciją su tėvais, globėjais, personalu, VTAT, kitomis institucijomis.

 • Palengvina veiklos organizavimą, atitikties normoms vertinimą.

 • Rengiant dokumentaciją vadovautis nuostata, kad dokumentai turi padėti užtikrinti vaiko teises gauti kokybiškas paslaugas ir palengvinti įstaigos darbą, o nesukurti per didelio veiklos biurokratizavimo.


Plan individualiam vaik mokymui ir socialini paslaug teikimui paruo imas

 • Plačiau galima paskaityti: įstaigos nustatytos taisyklės, procedūrų tvarkos, įstaigos politika.

 • Žalimienė L. Vaikų socialinės globos kokybė ir jos vertinimas. Vilnius, 2007.

 • Kvieskienė G., Indrašienė V. Socialinio darbo ypatumai vaikų globos namuose. Vilnius, 2008.