Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova
Download
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Bilgilendirme 01 Aralık 2008, Dr. Aydın Kosova. GÜNDEM. Yükseköğrenim ve Kalite Evrimi Program Akreditasyonu Kurumsal Değerlendirme EUA, YÖDEK, EFQM / CAF EFQM Mükemmellik Modeli Genel Bilgilendirme Dış Değerlendirme ve tanıma programı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - renee-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Bilgilendirme01 Aralık 2008, Dr. Aydın Kosova


G ndem
GÜNDEM

Yükseköğrenim ve Kalite Evrimi

Program Akreditasyonu

Kurumsal Değerlendirme

EUA, YÖDEK, EFQM / CAF

EFQM Mükemmellik Modeli Genel Bilgilendirme

Dış Değerlendirme ve tanıma programı


Y ksek retim ve kalite evrimi
Yükseköğretim ve Kalite Evrimi

 • Yönetim Modelleri

 • Kurumsal Değerlendirme

 • (EUA, YÖDEK, EFQM / CAF)

 • Belgelendirme ve

 • Program Akreditasyonu

 • (ISO-9000, ABET/MÜDEK)

 • Girdi Kontrol, Sınavlar, Tezler, Yayınlar vb.

Kalite Yönetimi

Kalite Güvence

Kalite Kontrol


Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

2000 Versiyonu

ISO ve Program Akreditasyon Standartları

vs.

Yönetim / Mükemmellik Modelleri

 • MİNİMUM ŞARTLAR vs. MÜKKEMMELLİK

 • ÜRÜN / HİZMET ÜRETME SÜRECİ

  vs.

  TÜM YÖNETİM SİSTEMİ (Kurumsal Değerlendirme)

 • PROGRAM vs. KURUM ( Fakülte / Üniversite )


Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

PROGRAM AKREDİTASYON STANDARTLARI Amaç:Program özelinde, eğitimin sürekli iyileştirilmesi, kurumsal gelişimin hızlandırılması.Mühendislik Değendirme ÖlçütleriBu ölçütler, dinamik ve rekabetçi bir ortamda paydaşların beklentilerini karşılamak üzere programların kalite güvencesini sağlamayı ve bu programların sürekli iyileştirmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.


Program y le t rme evr m
PROGRAM İYİLEŞTİRME ÇEVRİMİ

EĞİTİM AMAÇLARI

ÇIKTILAR

ÖLÇME

DEĞERLENDİRME

NASIL

ULAŞILACAK

NASIL

DEĞERLENDİRİLECEK

EĞİTİM

FAALİYETLERİ

PAYDAŞLARIN

GERİBİLDİRİMİ

HANGİ

GÖSTERGELER


M dek de erlend rme l tler uygulama d zey formu
MÜDEK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİUYGULAMA DÜZEYİ FORMU

UYGULAMA DÜZEYİKurumsal de erlendirme
Kurumsal Değerlendirme

Bir kurumun, yönetimsel ve işlevsel yaklaşımları ile paydaşlarının beklentilerine yönelik ulaştığı sonuçların “bir yönetim modeliyle” incelenip;

 • Kapsamlı

 • Sistematik

 • Düzenli

 • olarak gözden geçirildiği sürece:“Kurumsal Değerlendirme” süreci denir.


 • Kurumsal de erlendirme1
  Kurumsal Değerlendirme

  • Özdeğerlendirme veya Dış Değerlendirmelerde kullanılan bir ölçüm aracı

  • Kurumların gelişim yolculuklarında yol gösterici bir kılavuz

  • Ödül, belgelendirme vb. süreçlerde, kurumların performansını belirlemeye yarayan bir ölçüt

  • Kurumlararası Kıyaslama olanağı sağlar


  Y ksek renimde kurumsal de erlendirme modelleri
  Yükseköğrenimde Kurumsal Değerlendirme Modelleri

  • EUA- European University Association (1994) Kurumsal Değerlendirme Programı – 36 Ülkeden 150 Üniversite - 12 Türk

  • EFQM - European Foundation for Quality Management (1997) - Mükemmellik Modeli –11 Ülkeden 21 Eğitim Kurumu – 1 Türk

  • YÖDEK - Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) – Tüm Yükseköğretim kurumları


  Eua kurumsal de erlendirme program
  EUA - Kurumsal Değerlendirme Programı

  • 4 Ana Kriter :

   • Kurum Ne Yapmak İstiyor? (Değerler, Misyon)

   • Kurum Nasıl Çalışıyor? (Liderlik, Süreçler, Karar Mekanizmaları)

   • Kurum İyi Çalıştığını Nasıl Anlıyor? (Kalite İzleme ve Geliştirme)

   • Kurum Değişime Açık mı? (Harici/dahili Değişim İhtiyaçları)

  • Kısmen bütünsel; Akademik bakış açısı ağırlıklı

  • Subjektif değerlendirme; deneyimli değerlendiriciler ön planda;

  • Yerel, yöresel kültüre uzak değerlendiriciler

  • Dış Değerlendirme aracı; Özdeğerlendirmeye uygun değil

  • Yaklaşık bir yıllık süreç; yüksek maliyet + Takip ziyaretleri

  • Ödül / Sertifikasyona uygun değil


  Y dek y ksek retim akademik de erlendirme ve kalite geli tirme
  YÖDEK - Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

  • 10 Ana – 130 Alt Kriter :- Girdiler - İdari / Destek - Kurumsal Nitelikler - Yönetsel (Yapısal) - Eğitim-Öğretim - Yönetsel (Davranışsal) - Araştırma-Geliştirme - Çıktılar / Sonuçlar - Uygulama-Hizmet - Misyonunu Başarma

  • Bütünsel; Katılımcı; Şeffaf ; Örnek Uygulama Paylaşımı

  • Mevcut durum / Son bir yıl odaklı değerlendirme

  • Daha çok yeterlilik değerlendirme

  • Değerlendirme metodu kanaata dayalı (1-5 Skala)

  • Özdeğerlendirme aracı; Dış Değerlendirmeye uygun değil

  • Kurum içi Değerlendirici yetişmesine imkan sağlıyor

  • En fazla 1,5 - 2 ayda tamamlanabiliyor; sıfır ek maliyet

  • Ödül / Sertifikasyona uygun değil


  Efqm m kemmellik modeli
  EFQM - Mükemmellik Modeli Geliştirme

  • 9 Ana – 32 Alt Kriter :- Girdiler  Sonuçlar (dengesi) - Paydaşlar (dengesi) - Yenilikçilik ve Öğrenme odaklı

  • Bütünsel; Katılımcı; Şeffaf

  • Karşılaştırma ve Kıyaslama odaklı

  • Son 3-5 yıl kapsamlı; çok boyutlu ve objektif değerlendirme (RADAR metodolojisi)

  • Daha çok “etkinlik” değerlendirmesi

  • Hem Dış Değerlendirmeye uygun; hem de etkin bir Özdeğerlendirme aracı

  • Yerel, yöresel kültüre uyum sağlayacak değerlendiriciler

  • Kurum içi Değerlendirici yetişmesine imkan sağlıyor

  • En fazla 2 ayda tamamlanabiliyor; sıfır ek maliyet

  • Ödül / Sertifikasyona uygun


  Y dek vs efqm 1 girdiler
  YÖDEK vs. GeliştirmeEFQM(1. Girdiler)

  • İnsan Kaynakları ve Öğrenci niteliğinde beklenen düzey;

  • Mali kaynakların yeterliliği

  • Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği;

  • Hizmet ve olanakların yeterliliği;

  • İlişkiler:

   • Sanayi, Toplum ve Kamu ile ilişkilerin yeterliliği;

   • Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği;

   • Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği;

   • Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;

   • Ulusal YÖ kurumlarıyla ilişkilerin yeterliliği;

   • Uluslararası YÖ kurumlarıyla ilişkilerin yeterliliği.

  Kriter 2

  Kriter 4

  Kriter 1


  Y dek vs efqm 2 kurumsal nitelikler
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (2. Kurumsal Nitelikler)

  • Çalışan Nitelikleri:

   • Çalışan sayıları

   • Çalışanların yaş ortalamaları

   • Çalışanların kadınerkek dağılımı

   • Çalışanların kıdem ortalamaları

   • Akademik pesonelin ortalama ünvan düzeyi;

   • İdari personelin eğitim düzeyi;

  • Akademik Nitelikler:

   • Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği;

   • Öğrenci sayıları yeterliliği;

   • Akademik Personel sayıları yeterliliği;

   • Akad. birimlerin ve programların sayıları ve yeterliliği;

  • Altyapısal Nitelikler:

   • Kampus alanı (kapalı/açık)

   • Topl. kapalı alan (Eğitim-öğrtm / Sosyal ve diğer hizmet alanları.

  Kriter 3

  Kriter 5

  Kriter 4


  Y dek vs efqm 3 e itim retim
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (3. Eğitim-Öğretim)

  • Programlar:

   • Paydaş ihtiyaçlarına uygunluğu;

   • Eğitim hedeflerinin yeterliliği;

   • Kapsamı ve nitelikleri (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu)

   • Anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı;

   • Bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;

   • Çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği;

   • Kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği;

   • Diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği;

   • İlgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumdaki yeterlilik;

  • Öğrencilere sunulan destek hizmetleri:

   • Rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği;

   • Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;

   • Öğr. Değerl. araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği;

   • Yeni öğrencileri programlara hazırlama uygulamalarının yeterliliği;

   • Eğitsel destek hizmetlerinin (Dil, IT teknolojileri vb.) yeterliliği;

  Kriter 2

  Kriter 5,6


  Y dek vs efqm 4 ara t rma geli tirme
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (4. Araştırma-Geliştirme)

  • Çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;

  • Paydaşlarla kurulan ilişkilerin yeterliliği;

  • Olanak ve kaynakların yeterliliği;

  • Çalışmalarının yeterliliği; bütünlüğü ve devamlılığı

  • Önceliklerin belirginliği; kurumun önceliklerine uygunluğu

  • Çalışmalarının disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterlilik;

  • Uluslararası boyutun yeterliliği;

  • Özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;

  • Eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;

  • Sonuçlarının duyurulması ve paylaşılmasının yeterliliği;

  • Hedefleri / Hedeflere ulaşıp-ulaşmadığı

  • Sonuçların topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik;

  • Sonuçların kuruma/birime faydaya dönüşmesindeki yeterlilik.

  Kriter 2,4

  Kriter 5

  Kriter 6,9

  ...


  Y dek vs efqm 5 uygulama ve hizmet s re leri
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (5. Uygulama ve Hizmet Süreçleri)

  Kriter 2,4

  • Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin paydaş ihtiyaçlarına uygunluğu/Paydaşlarla işbirliği

  • Olanak ve kaynaklarının yeterliliği

  • Faaliyetlerin düzeylerinin yeterliliği

  • Öncelikleri belirginliği

  • Faaliyetlerin disiplinlerararası yapılabilmesindeki yeterliliği

  • Uluslararası faaliyetlerin yeterliliği

  • Özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği

  • Eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme bütünlüğü/işbirliği

  • Sonuçların duyurulması ve paylaşılmasının yeterliliği

  • Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği

  • Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği

  • Topluma sanatsal, kültürel ve sportif katkının yeterliliği

  • Faaliyetlerin tolıma faydaya dönüşmesi

  • Faaliyetlerin Kuruma faydaya dönüşmesi

  • Faaliyetlerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı

  Kriter 5

  Kriter 6,8


  Y dek vs efqm 6 dari s re ler ve destek s re leri
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (6. İdari Süreçler ve Destek Süreçleri)

  ÖğrenciÇalışanOrtak

  • Tanıtım ● Personel İşleri ● Temizlik

  • Öğrenci kayıt-kabul vb. ● Ulaşım

  • Öğrenci Kulüpleri/Öğrenci Konseyi ● Yemek

  • Yurtlar ● Spor

  • Kariyer/Staj ● Sağlık

  • Burs ● Kütüphane

  • Uluslararası Değişim ● Yapı/Çevre

   ● Teknik Destek

   ● Bilgi Teknolojisi

   ● Hukuk

   ● Basın, Kültür

  Kriter 5,6

  Kriter 3,7

  Kriter 3,4,5,6,7


  Y dek vs efqm 7 y netsel yap sal zellikler
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (7. Yönetsel (Yapısal) Özellikler)

  Kriter 2

  • Organizasyon yapısı

  • Görev ve sorumluluklarının tanımlarının açıklığı

  • Görev yetkilerinin yeterliliği

  • Stratejilerin varlığı ve yeterliliği

  • Karar verme süreçlerinin yeterliliği

  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama ve hizmet süreçlerindeki etik standartların yeterliliği

  • Stratejik planlama ve izleme

  • İş süreçlerinin yeterliliği

  • Kalite geliştirme

  • Bilgi teknolojileri yönetimi

  • İnsan kaynakları yönetimi

  • Finansal kaynakların yönetimi

  • Öğrenci katılımı

  Kriter 5


  Y dek vs efqm 8 y netsel zellikler
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (8. Yönetsel Özellikler)

  • Öğrenci memnuniyeti

  • Çalışan (idari ve akademik) memnuniyeti

  • Çalışanlar arasındaki işbirliği ortamının yeterliliği

  • İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği

  • Ortak kültür ve değerlerin paylaşımı

  • Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği

  • Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği

  • Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği

  • İdari personel özelliklerinin yeterliliği

  Kriter 6

  Kriter 7

  Kriter 1


  Y dek vs efqm 9 kt lar sonu lar
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (9. Çıktılar/Sonuçlar)

  • Öğrencilerle ilgili sonuçlar

  • Araştırma-geliştirme ile ilgili sonuçlar

  • Uygulama- ve hizmet faaliyetleriyle ilgili sonuçlar

  • Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmeler

  • Yönetsel faaliyetlerle ilgili sonuçlar

  • İdari faaliyetlerle ilgili sorunlar

  • Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçlar

  Kriter 6

  Kriter 9

  Kriter 8


  Y dek vs efqm 10 y ksek renim misyonunu ba arma
  YÖDEK Geliştirmevs. EFQM (10. Yükseköğrenim misyonunu başarma)

  Tüm faaliyetler ve bunların sonuçlarının

  • Evrensel misyona uygunluğu

  • Ulusal misyona uygunluğu

  • Kendi misyona uygunluğu

  Kriter 9  Efqm m kemmell k model
  EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Geliştirme

  Sonuçlar

  Girdiler

  Çalışanlarla

  ilgili Sonuçlar

  Çalışanlar

  Temel

  Performans

  Sonuçları

  Müşterilerle

  ilgili Sonuçlar

  Politika ve

  Strateji

  Liderlik

  Süreçler

  İşbirlikleri

  ve Kaynaklar

  Toplumla

  ilgili Sonuçlar

  Yenilikçilik ve Öğrenme

  (EFQM Mükemmellik Modelinin Tüm Ticari Kullanım Hakları EFQM’e Aittir.)


  Efqm m kemmellik modeli1
  EFQM GeliştirmeMükemmellik Modeli

  • Sektör ve büyüklük gözetmeksizin

  • Kar amacı güden/gütmeyen her tür

  • Kurum/Kuruluşun

  • Tüm Paydaşları için

  • Olağanüstü sonuçlar

  • Alabilme ve sürdürebilme

  • Yeteneğini oluşturması ve geliştirmesi için

  • BÜTÜNSEL BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ UYGULANMASIDIR.


  Toplam kalite y netimi
  Toplam Kalite Yönetimi Geliştirme

  • TKY, tüm paydaşların istek ve ihtiyaçlarını dengeli bir biçimde ve artarak karşılamak üzere bir kurumdaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

  • Faaliyetler, ürün veya hizmet ile ilgili alanlarla sınırlı değildir, kurumun tüm bölümlerini ve tüm bireylerini kapsar.


  Temel kavramlar
  Temel Kavramlar Geliştirme

  Müşteri odaklılık

  İşbirlikleri geliştirme

  Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı

  Süreçler ve verilerle yönetim

  Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

  Liderlik ve amacın tutarlılığı

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Sonuç odaklılık


  Efqm m kemmell k model1
  EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Geliştirme

  Sonuçlar

  Girdiler

  Çalışanlarla

  ilgili Sonuçlar

  Çalışanlar

  Temel

  Performans

  Sonuçları

  Müşterilerle

  ilgili Sonuçlar

  Politika ve

  Strateji

  Liderlik

  Süreçler

  İşbirlikleri

  ve Kaynaklar

  Toplumla

  ilgili Sonuçlar

  Yenilikçilik ve Öğrenme

  (EFQM Mükemmellik Modelinin Tüm Ticari Kullanım Hakları EFQM’e Aittir.)


  Temel kavramlar1
  Temel Kavramlar Geliştirme


  G rd kr terler
  GİRDİ KRİTERLERİ Geliştirme

  “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır.

  5e

  5d

  5a

  1e

  1d

  1c

  ALT KRİTERLER

  1b

  1a

  1

  LİDERLİK

  5c

  Alt kriter açıklamaları

  5b

  5

  SÜREÇLER

  Alt kriter açıklamaları


  Sonu kr terler
  SONUÇ KRİTERLERİ Geliştirme

  “NE” elde edildiğini incelemektedir.

  6b

  6a

  6

  MÜŞTERİ

  İLE İLGİLİ

  SONUÇLAR

  9b

  9a

  TEMEL

  PERFORMANS

  SONUÇLARI

  9

  • Kuruluşun gerçek performansı

  • Kuruluşun hedefleri ile karşılaştırma

  • UYGUN YERLERDE

   • Rakip performansları

   • Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma


  G rd lerle sonu lar arasindak zaman farki
  GİRDİLERLE SONUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN FARKI Geliştirme

  GİRDİLER

  SONUÇLAR

  Zaman

  Modelin dinamik yapısı gereği,

  “Girdi”lerde uygulanan yaklaşımlar sonrası

  ortaya çıkan “Sonuç”ların bazıları

  anında görülebilirken, bazıları da

  belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.


  Liderlik 1 liderlik alt kriterler li kiler
  Liderlik Geliştirme1: Liderlik – Alt Kriterler / İlişkiler


  Kriter 2 politika ve strateji alt kriterler li kiler
  Kriter Geliştirme 2: Politika ve Strateji- Alt Kriterler/ İlişkiler


  Kriter 3 al anlar alt kriterler l ikiler
  Kriter Geliştirme 3: Çalışanlar – Alt Kriterler / İlşikiler


  Kriter 4 birlikleri ve kaynaklar alt kriter li kiler
  Kriter Geliştirme 4: İşbirlikleri ve Kaynaklar-Alt Kriter/İlişkiler


  Kriter 5 s re ler alt kriterler li kiler
  Kriter Geliştirme5: Süreçler Alt Kriterler/ İlişkiler


  Kriter 6 m terilerle lgili sonu lar alt kriterler li kiler
  Kriter Geliştirme 6: Müşterilerle İlgili Sonuçlar Alt Kriterler/ İlişkiler


  Kriter 7 al anlarla lgli sonu lar alt kriterler li kiler
  Kriter Geliştirme7: Çalışanlarla İlgli Sonuçlar Alt Kriterler / İlişkiler


  Kriter 8 toplumla lgili sonu laralt kriterler li kiler
  Kriter Geliştirme 8: Toplumla İlgili SonuçlarAlt Kriterler / İlişkiler


  Kriter 9 temel performans sonu lar alt kriterler li kiler
  Kriter Geliştirme 9: Temel Performans Sonuçları Alt Kriterler / İlişkiler


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Geliştirme

  VE RADAR


  Radar puanlama matr s
  RADAR PUANLAMA MATRİSİ Geliştirme

  RADAR YAKLAŞIMI

  R

  esults - Sonuçlar

  pproach - Yaklaşım

  eployment - Yayılım

  ssessment - Değerlendirme

  eview - Gözden geçirme

  A

  D

  A

  R


  Radar g rd ler
  RADAR GİRDİLER Geliştirme


  Sonu lar
  SONUÇLAR Geliştirme

  RADAR PUANLAMA MATRİSİ

  Sonuçlar

  Puan

  %0

  %25

  %50

  %75

  %100

  Boyutlar

  Unsurlar

  Sonuçlar

  Eğilimler

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  1/4’ünde

  1/2’

  sinde

  3/4’ünde

  tümünde

  -

  olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya

  yok

  en az 3 yıldır

  en az

  3 yıldır

  en az

  3 yıldı

  r

  en az

  3

  yıldır

  S

  onuç

  veya

  -

  iyi performansın sürdürülmesi

  hikayemsi

  bilgi

  olumlu

  olumlu

  olumlu

  olumlu

  eğilim ve/veya

  eğilim ve/veya

  eğilim ve

  /veya

  eğilim ve/veya

  yeterli

  iyi

  iyi

  iyi

  performans

  ın

  performans

  ın

  performansın

  performansın

  sürdürülmesi

  sürdürülmesi

  sürdürülmesi

  sürdürülmesi

  Hedefler

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  1/4’ünde

  1/2

  ’sinde

  3/4’ünde

  tümünde

  -

  hedeflere erişim

  yok

  Sonuç

  veya

  uygun hedefler

  uygun hedefler

  uygun hedefler

  uygun hedefler

  -

  hedeflerin uygunluğu

  hikayemsi

  bilgi

  m

  evcut ve sonuçlar

  mevcut ve sonuçlar

  mevcut ve sonuçlar

  mevcut ve sonu

  çlar

  iyi

  iyi

  iyi

  iyi

  hedeflere göre

  hedeflere göre

  hedeflere göre

  hedeflere göre

  durumda

  durumda

  durumda

  durumda

  Karşılaştırmalar

  -

  sonuçlar

  ın

  dış kuruluşlar

  ın

  sonuçlarına göre iyi durumda olması

  yok

  Sonuç

  veya

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  ve/veya

  hikayem

  si

  bilgi

  1/4’ünde

  1/2

  ’sinde

  3/4’ünde

  t

  ümünde

  -

  sonuçlar

  ın

  dünya çapında sınıfında

  en iy

  i

  olarak kabul edilen kuruluşların

  sonuçlarına göre iyi durumda olması

  Yaklaşımdan kaynaklanma

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  Sonuçların

  yok

  1/4’ünde

  1

  /2

  ’sinde

  3/4’ünde

  tümünde

  Sonuç

  veya

  -

  sonuçların yaklaşımdan

  hikayemsi

  bilgi

  neden

  -

  sonuç ilişkisi

  neden

  -

  sonuç ilişkisi

  neden

  -

  sonuç ilişkisi

  neden

  -

  sonuç ilişkisi

  kaynaklanması

  açık

  açık

  açık

  açık

  Toplam

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  Puan

  %0

  %25

  %50

  %75

  %100

  Boyutlar

  Unsurlar

  Kapsam

  K

  apsam

  İlgili alan ve

  İlgili alan ve

  İlgili alan ve

  İlgili alan ve

  yok

  Sonuç

  veya

  -

  sonuçlar

  ın

  ilgili alanlar

  ı

  kapsaması

  faaliyetlerin

  faaliyetlerin

  faaliyetlerin

  faaliyetler

  in

  hikayemsi

  bilgi

  -

  sonuçlarda

  uygun kırı

  l

  ımları

  n

  varlığı

  1/4’ünde

  1/2

  ’sinde

  3/4’ünde

  t

  ümünde

  Toplam

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  Genel Toplam

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  Mükemmellikte Geliştirme

  Yetkinlik

  EFQM Mükemmellik Aşamaları

  EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır.

  75 sayfalık başvuru dokümanı

  4-8 kisilik değerlendirme ekibi

  Uzlaşım toplantısı ve saha ziyareti

  Kalite

  Ödülü

  Alt-kriterler bazında geri bildirim raporu

  Finalistlik, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül

  • EFQM Modeli’nin tüm içeriği esas alınır.

  • 51 sayfalık başvuru dokümanı

  2 - 5 kisilik değerlendirme ekibi

  Uzlasım toplantısı ve saha ziyareti

  Ana kriterler bazında geri bildirim raporu

  300 puan ve üzerinde tanıma

  Modelin 9 ana kriteri esas alınır.

  12 sayfalık bir başvuru dokümanı

  Mükemmellikte Kararlılık

  • Değerlendirme ve saha ziyareti asamaları

  • 1 kişilik değerlendirme

  İyilestirme planının doğrulanmasının

  ardından tanıma

  48


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  KURUMSAL CHECK UP!!! Geliştirme

  ÖZDEĞERLENDİRME

  İyileştirmeye Açık

  Alanlar

  Kuvvetli Yönler

  • ~~~~~

  • ~~~~~~

  • ~~~~~~

  • ~~~~~~

  • ~~~~~

  • ~~~~~~

  • ~~~~~~

  • ~~~~~~


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  Ulusal Kalite Hareketi Geliştirme

  KURUMSAL GELİŞİM DESTEĞİ


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  Ulusal Kalite Hareketi Aşamaları Geliştirme

  İyi niyet bildirgesi

  Kurumsal Olgunluk

  Aşamasının Belirlenmesi

  Dış değerlendirme

  Yol Haritası

  Proje grubuna UKH Eğitimleri

  Rehberlik Desteği

  UKH Danışmanlığı

  Özdeğerlendirme

  İyileştirme planları

  İyileştirme projelerinin

  uygulamaya alınması

  Değerlendirme(RADAR)

  & MA Belgelendirme


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  Dış değerlendirme Geliştirme

  • Dış değerlendirme, kuruluşun, mevcut uygulamalarının, “EFQM Mükemmellik Modeli” kapsamında, değerlendirilmesidir.

   • Uygulama adımları;

   • Kuruluş profili ve performans göstergeleri raporu ile başvuru

   • Saha ziyareti planlaması

   • Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti

   • Geri bildirim raporu

  • Dış Değerlendirme hizmetimiz ile Yetkinlik sertifikası entegre edilmiştir.  Son s z
  Son söz bazıları:

  DİLEĞİMİZ;

  Yükseköğretim kurumlarımızın EFQM Mükemmellik Modeli ’ni

  hem,

  ‘Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ’ nin işaret ettiği:

  • Özdeğerlendirme (ve/veya)

  • Dış Değerlendirme aracı olarak,

   hem de:

  • “Bütünsel bir Yönetim Aracı”olarak kullanmalarıdır.


  Efqm m kemmell k model bilgilendirme 01 aral k 2008 dr ayd n kosova

  ‘ne bazıları:

  Kalite Yolculuğunda

  Başarılar Dileriz.