Po ta ov siete
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Počítačové siete. Hagarová Patrícia 2.P. Čo je počítačová sieť? Je to označenie technických prostriedkov pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - renee-barlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po ta ov siete

Počítačové siete

Hagarová Patrícia 2.P


Po ta ov siete

 • Čo je počítačová sieť?

 • Je to označenie technických prostriedkov pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi.

 • Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel.

 • Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení.


Delenie siet pod a ve kosti
Delenie sietí podľa veľkosti

 • PAN (Personalareanetwork)

  Je to veľmi malá osobná sieť, v tejto sieti sú zariadenia, ktoré slúžia obvykle jednej osobe (rodine). Dosah má rádovo niekoľko metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie.

 • LAN (Localareanetwork)

  Je to lokálna počítačová sieť, spája uzly (počítače) v rámci malého územia, rozsah má rádovo do vzdialenosti niekoľko 100 metrov a slúži hlavne na zdieľanie dát a zariadení v rámci jednej firmy, budovy, lokality. LAN sú obvykle v súkromnej správe a prenosové rýchlosti dosahujú rádovo desiatky až stovky Mbit/s.

 • MAN (Metropolitanareanetwork)

  Nazýva sa metropolitná sieť, sieť tohto typu prepája LAN v mestskej zástavbe, obvykle je obmedzená na jedno mesto, sú funkčné do vzdialenosti rádovo 10 km.

 • WAN (Wideareanetwork)

  Je to rozsiahla sieť, spája rôzne MAN a LAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov a sveta. Komunikácia cez satelity, zvyčajne bývajú verejné siete, klasickým príkladom tejto siete je internet.


Delenie siet pod a funk n ho vz ahu
Delenie sietí podľa funkčného vzťahu

 • Client-server

  Server poskytuje služby staniciam = klientom (server je nadradený). Servery delíme podľa typu poskytovaných služieb na:

 • súborový server

 • poštový server

 • www server

 • ftp server

  Nemusí platiť vzťah, že jeden server je jeden počítač, na jednom počítači môže byť aj viac serverov.

 • Peer-to-peer (p2p)

  Znamená, že všetky počítače sú si v sieti rovnocenné. Každá stanica v sieti môže vyčleniť nejaký prostriedok na zdieľanie (časť disku, tlačiareň, mechaniku) iná stanica môže tieto prostriedky využívať. Zdieľanie prostriedkov je možné aj cez internet. Tento typ siete obvykle nemá centrálnu správu, každý uzol sa spravuje sám.


Delenie pod a topol gie
Delenie podľa topológie

Kľúčovú úlohu v sieťach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky, ich úlohou je prepájať jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím týchto aktívnych prvkov. Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:

 • Zbernicová

  Hovoríme o nej vtedy, ak sú počítače zapojené za sebou pozdĺž jedného kábla.

 • Výhody: ekonomické využitie kábla, média nie sú drahé a ľahko sa s nimi pracuje, jednoduchá, spoľahlivá a ľahko sa rozširuje.

 • Nevýhody: sieť môže pri veľkej prevádzke spomaliť, porušenie kábla môže ovplyvniť veľa používateľov, problémy sa ťažko fixujú.


Po ta ov siete

 • Hviezdicová

  O hviezdicovej topológii hovoríme ak sú počítače zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z jediného bodu, tu sa používajú rozbočovače.

 • Výhody: ľahká modifikácia a pridávanie nových počítačov, centrálne monitorovanie a správa, zlyhanie jedného počítača neovplyvní zvyšok siete.

 • Nevýhody: ak zlyhá centrálny prvok, tak zlyhá celá sieť.


Po ta ov siete

 • Prstencová

  O prstencovej topológii hovoríme vtedy, ak sú počítače zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec (kruh).

 • Výhody: rovnocenný prístup pre všetky počítače, vyvážený výkon aj pri veľkom počte používateľov.

 • Nevýhody: zlyhanie jedného počítača môže mať dopad na celú sieť.


V znam po ta ov ch siet
Význam počítačových sietí

 • Zdieľanie údajov

  Vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveri siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete súčastne.

 • Zdieľanie prostriedkov

  Umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete, najčastejšie ide o zdieľanie diskov alebo zdieľanie tlačiarní.

 • Zvýšenie spoľahlivosti systému

  V súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným a systém môže pracovať ďalej. Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.


Po ta ov siete

Prenosová rýchlosť

Vyjadruje aký objem informácií sa prenesie za jednotku času. Základná jednotka je bit za sekundu: bit/s, používajú sa násobky: Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s.

Prenosová rýchlosť vo vzťahu k internetu:

DOWNLOAD – rýchlosť, akou sa sťahujú dáta z internetu do PC, väčšinou býva v Mbit/s, je závislá od technológie pripojenia (býva od cca 0,5 do 70 Mbit/s).

UPLOAD – rýchlosť, akou sa odosielajú dáta z PC na internet. Táto býva zvyčajne nižšia ako rýchlosť DOWNLOAD, pretože viac sťahujeme, ako odosielame.

Napríklad, ak operátor udáva prenosovú rýchlosť vo formáte: 15/1 Mbit/s, tak DOWNLOAD je 15 Mbit/s a UPLOAD je 1 Mbit/s.


Agreg cia
Agregácia

 • Znamená zdieľanie prenosového pásma používateľmi. Predpokladá sa, že všetci používatelia nevyužívajú súčasne toto pásmo. Nepripoja sa naraz na internet, každý z nich prenáša dáta v inom čase a objeme. Čím je agregácia vyššia, tým je rýchlosť internetu kolísavejšia. Z dôvodu agregácie nie je možné garantovať minimálnu prenosovú rýchlosť, ale na druhej strane je ponúkaný širokopásmový internet za prijateľnú cenu. Za vyčlenené pásmo si treba priplatiť.

 • Prenosová rýchlosť je závislá hlavne od technológie pripojenia.


Technol gie pripojenia na internet
Technológie pripojenia na internet

 • Bežným spôsobom prístupu je vytáčané spojenie (tzv. dial-up cez klasickú pevnú telefónnu linku), ktorý je najpomalší (64 Kbit/s). Ďalší je cez telefónnu ISDN linku, je asi dvakrát rýchlejší (128 Kbit/s), ale v dnešnej dobe je vytláčaný telefónnymi linkami DSL. Ďalšie spôsoby sú širokopásmový (broadband) prístup (256 Kbit/s až 1 Mbit/s) koaxiálnym káblom pomocou rozvodov káblovej televízie, alebo optickým káblom (tzv. FTTH) a prístup cez satelit.

 • Existuje aj prístup na internet cez sieť elektrickej rozvodnej siete 220V, ktorý je vhodný pre bytové domy. Modemy s touto technológiou pracujú do vzdialenosti až 200 m (prenosová rýchlosť do 200 Mbit/s) a existujú tzv. premosťovacie články na prepojenie dvoch fáz, to znamená že môžete pripojiť aj suseda, ktorý býva vo vedľajšom vchodev bloku. Zatiaľ však je technológia vhodná len na rozvody vnútri bytového domu.


Akujem za pozornos a prajem pekn de

Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň!

Hagarová Patrícia