מגישים: אופיר ויותם תאריך הגשה: 4.11.12 - PowerPoint PPT Presentation

renee-acosta
4 11 12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מגישים: אופיר ויותם תאריך הגשה: 4.11.12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
מגישים: אופיר ויותם תאריך הגשה: 4.11.12

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
123 Views
Download Presentation

מגישים: אופיר ויותם תאריך הגשה: 4.11.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מע' ההובלה מגישים: אופיר ויותם תאריך הגשה: 4.11.12

 2. מערכת ההובלה • תפקידה של מערכת ההובלה הוא להזרים דם ,וחומרי מזון לכל התאים בגוף.

 3. הלב • הלב הוא משאבת הדם המרכזית ביצורים חיים. • הלב הוא איבר שרירי שמטרתו להזרים דם וחומרי מזון דרך כלי הדם בעזרת התכווצויות החוזרות על עצמם. ללב חשיבות גדולה בשמירה על חיי הגוף והפסקת פעולתו למספר דקות תגרום בדרך כלל למוות.

 4. עורקים • העורקים הם כלי דם גדולים בעלי שכבת שריר עבה בשביל להתגבר על לחץ הדם שנוצר מהתכווצויות הלב. העורקים מובילים דם מהלב אל כל חלקי הגוף.

 5. ורידים • הורידים הם כלי דם גדולים בהם זורם דם חזרה מהרקמות אל הלב • יש בהם שסתומים חד-כיווניים המאפשרים זרימה לכיוון הלב בלבד. • פעולת השרירים  מסייעת בהזרמת הדם בורידים.


 6. נימים • הנימים הם כלי הדם הקטנים ביותר במערכת ההובלה. הדם מוזרם לנים מהעורק וממשיך ממנו לוריד. הנימים מגיעים לכל הרקמות והתאים החיים בגוף. כל תא צמוד לנים אחד או יותר. תפקיד הנים לאפשר חילוף חומרים בין הדם לתאים.

 7. מחלת לב כלילית • מחלת לב כלילית (או טרשת העורקים הכליליים) היא מחלת לב הגורמת להיצרות העורקים הכליליים ולחסימה חלקית של זרימת הדם בהם וכתוצאה מכך חלק משריר הלב אינו מקבל מספיק חמצן ומזון. • הגורמים:עישון,כולסטרול גבוה,יתר לחץ דם,סכרת • התסמינים שנגרמים מכך הם: כאבים בחזה הרגשת חנק ועוד...

 8. פתרון למחלת לב כלילית • ישנם 3 פתרונות למחלה: • 1. טיפול תרופתי, הטיפול אינו פותר את המחלה אבל הוא מקל את הכאבים בחזה. • 2. צנתור טיפולי, הרחבת השסתומים בלב בעזרת השתלת בלון או השתלת תומכן שמפריש תרופה. • 3. ניתוח מעקפים, בניתוח זה לא מרחיבים את השסתומים אלא עוקפים אותם עם כלי דם שבחזה ואז הוא מקבל את הדם שדרוש לו כדי לפעול כראוי. • http://www.youtube.com/watch?v=7vBpzGyNjmA

 9. סרטון על המחלה

 10. קישורי תמונות • http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94&hl=iw&tbm=isch&tbnid=AWH0W8niKOUVPM:&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8_%25D7%2594%25D7%2593%25D7%259D&docid=Ra2lXwvm6uQA8M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Diagram_of_the_human_heart_he.png/250px-Diagram_of_the_human_heart_he.png&w=250&h=238&ei=TYKSULHDFOrK0QXp8IGYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=681&vpy=184&dur=404&hovh=190&hovw=200&tx=137&ty=148&sig=103350096011292292440&page=1&tbnh=134&tbnw=141&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,i:93&biw=1024&bih=653-ע"מ 2 • http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A7&hl=iw&tbm=isch&tbnid=PEOcwAVnnQQ54M:&imgrefurl=http://www.time2focus.com/index2.php%3Fid%3D417733&docid=Tp9o3u7kNRn8vM&imgurl=http://www.time2focus.com/_Uploads/417aterosclerosis.jpg&w=1809&h=1344&ei=ioSSUJ2jBOnC0QWdi4H4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=630&vpy=145&dur=1100&hovh=193&hovw=261&tx=149&ty=81&sig=103350096011292292440&page=1&tbnh=124&tbnw=181&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,i:66&biw=1024&bih=653 – ע"מ 3 • http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93&hl=iw&tbm=isch&tbnid=Qb1QtifuxOfzAM:&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%2591%25D7%25A5:Vein-crosssection-heb.png&docid=7yXkIREqL-Y0yM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Vein-crosssection-heb.png&w=211&h=497&ei=qY2SUIrIBqKx0QWq74DgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=85&dur=365&hovh=345&hovw=146&tx=37&ty=138&sig=103350096011292292440&page=1&tbnh=156&tbnw=74&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,i:78&biw=1024&bih=653-ע"מ 4 • http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D&hl=iw&tbm=isch&tbnid=Az7gUSMucAexRM:&imgrefurl=http://www.afekmc.co.il/%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%259E%25D7%25AA_%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D&docid=Tl4khqckc_m_BM&imgurl=http://afek2.bsmart.co.il/Media/Image/dam_mivne.gif&w=268&h=190&ei=OImSUPGSG4LM0QXogoFg&zoom=1&iact=hc&vpx=649&vpy=171&dur=169&hovh=152&hovw=214&tx=182&ty=63&sig=103350096011292292440&page=1&tbnh=136&tbnw=191&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,i:66&biw=1024&bih=653- ע"מ 5

 11. הסוף!!!