Antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx. - PowerPoint PPT Presentation

rendor
antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx.

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx.
256 Views
Download Presentation

Antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx. Jos Reijnders 21-12-2012

 2. Casus

 3. Vingerletsel • Ongeveer 20% van alle bezoeken SEH betreft letsels aan hand of pols. • 15-50 % van de fracturen in de hand zijn van de distale falanx. • 34-68% van alle falangeale fracturen zijn open. • Gebruik Antibiotica is controversieel bij gecomliceerde # van de falanx.

 4. Heeft antibiotica invloed op de infectie incidentie bij gecompliceerde fracturen van de vinger? Gecompliceerde (distale) falanx fractuur Antibiotica kuur Geen antibiotica kuur Geen verschil in infectie incidentie • P: • I: • C: • O: • In- en exclusie criteria: • Geen Case reports • Alleen fracturen van de vingers • Geen artikelen van voor 1995

 5. PubMed • MeSH terms: • finger phalanges, fingers, fingertip injuries • Fractures open, compound fracture • antibiotic prophylaxis, anti-bacterial agents Resultaat: • Pubmed: 7 artikelen, 4 artikelen voldeden niet aan in- en exclusie criteria • OVID: geen additionele artikelen • Cochrane: 1 artikel, voldeed niet aan in-/exclusie criteria.

 6. J.P. Sloan et al. Antibiotics in open fractures of the phalanx? Journal Hand Surgery Am. 1987 Feb;12(1):123-4. Methode: • RCT • Niet geblindeerd • Infectie bij positieve kweek • Follow up? Deelnemers: • 40 volwassenen met gecompliceerde fractuur distale falanx Interventie: 4 groepen: • 3 verschillende doseringen cefradine • 1 placebo groep Resultaten: • Vroegtijdig gestopt. • 3 van de 10 patiënten in de placebogroep kreeg een infectie. Discussie: • Niet geblindeerd. • Radomizatie niet duidelijk weergegeven • Geen duidelijke in-/ exclusie criteria. • Soort letsel niet vermeld • Wondverzorging?

 7. M.D. Suprock et al. Role of antibiotics in open fractures of the finger. Journal Hand Surgery Am. 1990 Sep;15(5):761-4. Methode: • CCT quasi gerandomiseerd • Niet geblindeerd • Geen placebo • Infectie bij klinische kenmerken • Follow-up 48 uur en telefonisch Deelnemers: • 91 patiënten, # distaal van MCP gewricht. • 45 cases met cephalosporine, doxycycline of erytromycine. • 46 controles zonder behandeling Interventie: Uitgebreide chirurgische wond verzorging Resultaten: • In beide groepen kwamen 4 infecties voor. (8.8%) Discussie: • Niet geblindeerd of gerandomiseerd • Definitie van klinische ontsteking niet duidelijk omschreven • Soort letsel onduidelijk • Dosering en toediningsvorm antibiotica niet vermeld

 8. J. Stevenson et al. The use of prophylactic flucloxacillin in treatment of open fractures of the distal phalanx within an accident and emergency department: a double-blind randomized placebo-controlled trial.Journal of Hand Surgery Br. 2003 Oct;28(5):388-94.

 9. Methode: • RCT • Dubbel geblindeerd • Follow-up na 5 dagen, 2 weken en 8 weken • Diagnose infectie aan de hand van kweek Interventie: • Uitgebreid wond protocool. Indien nodig chirurgische wond debridement. • Fucloxacilline 4 dd 500mg gedurende 8 dagen • Lactose placebo Deelnemers: Alle patiënten die tussen 1998 en 2000 de SEH bezochten Inclusiecriteria: • Fractuur aan distale falanx. • Open fractuur Exclusie criteria: • Jonger dan 16 jaar, wond ouder dan 12 uur, penecilline allergie, bijtwonden, antibiotica of steroïd gebruik, DM, perifeer vaatlijden. • 200 patiënten voldeden aan inclusie criteria • 5 uitgesloten van analyse • 2 lost on follow-up

 10. Resultaten: • Antibiotica groep 3 infecties (3%) • Placebo groep 4 infecties (4%) • In totaal 7 infecties (4%) • 6x S. Aureus en 1x E.coli met enterococcen • Discussie • Kleine groep patiënten • Soort trauma waarbij infectie optreed niet vermeld

 11. Conclusie • Goede (chirurgische) wondverzorging staat voorop bij de behandeling van gecompliceerde fracturen. • Geen evidence voor het gebruik van antibiotica profylaxe bij gecompliceerde fracturen van de distale falanx

 12. Vragen?

 13. Referenties • Dr. P.R.G. Brink (red.) et al. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Elsevier gezondheidszorg. Tweede druk 2007. blz. 171-172 • www.uptodate.com • www.aofoundation.org • SP. Chow et al.; A prospective study of 245 open digital fractures of the hand. Journal of Hand Surgery, 1991 16B:137-140 • Harrison BP, Hilliard MW (1999). Emergency department evaluation and treatment of hand injuries. Emergency Medicine Clinics of North America, 17: 793–822. • Cochrane 2009: Antibiotics for preventing infection in open limb fractures. Richard A Gosselin, Ian Roberts, William J Gillespie. • C. Altergott, J. Francisco et al; Pediatric Fingertip Injuries. Do Prophylactic Antibiotics Alter Infection Rates? Pediatric Emergency Care. 2008 Mar;24(3): 148-152. • J. Stevenson et al: The use of prophylactic flucloxacillin in treatment of open fractures of the distal phalanx within an accident and emergency department: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Journal of Hand Surgery Br. 2003 Oct;28(5):388-94. • J Hand Surg Am. 1990 Sep;15(5):761-4. Role of antibiotics in open fractures of the finger. Suprock MD, Hood JM, Lubahn JD. • J Hand Surg Br. 1987 Feb;12(1):123-4. Antibiotics in open fractures of the distal phalanx? Sloan JP, Dove AF, Maheson M, Cope AN, Welsh KR.