Zv rin ts advok ts aivars bl mi
Download
1 / 15

Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš - PowerPoint PPT Presentation


  • 283 Views
  • Uploaded on

PPP ietvaros veikto darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli. Problemātika. Iespējamie ieguvumi, piemērojot speciālu PVN aplikšanas režīmu PPP ietvaros veiktajiem darījumiem. Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zvērināts advokāts Aivars Blūmiņš' - renate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zv rin ts advok ts aivars bl mi

PPP ietvaros veikto darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli. Problemātika. Iespējamie ieguvumi, piemērojot speciālu PVN aplikšanas režīmu PPP ietvaros veiktajiem darījumiem.

Zvērināts advokāts

Aivars Blūmiņš


Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2. panta otrā daļa nosaka: Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi ir: 1) preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš; 2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš; 3) preču imports.


PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS otrā daļa nosaka:

Preces vai pakalpojuma vērtība

Nodokļi

Realizējot PPP projektu, kopējās izmaksas veido arī PVN maksājums pakalpojuma sniedzējam vai preces piegādātājam.


- Ja PPP projekta ietvaros ir paredzēts, ka publiskā persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

- Ja PPP projekta ietvaros ir paredzēts veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

!!! Šo PVN maksājumu valsts budžetam tā maksāšanas brīdī ir jāsedz publiskai personai vai privātā persona to kreditē no saviem līdzekļiem, kas arī sadārdzina projekta realizāciju.


Publiskais partneris persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

Valsts

Privātais partneris

PIRKUMS UZ NOMAKSU

Tiek uzcelta ēka un īpašuma tiesības nodošanas brīdī iegūst Pasūtītājs, bet par to jānorēķinās ilgākā laika posmā

1. Īpašuma tiesības uz preci

2. Preces vērtība ilgākā laika posmā + PVN

PVN par visu preces vērtību līdz nākamam taksācijas periodam (nākamā mēneša 15. datumam)


Publiskais partneris persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

Valsts

Privātais partneris

LĪZINGS (FINANŠU)

Tiek uzcelta ēka un īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai tad, kad būs veikta visa samaksa, bet samaksa veicama ilgākā laika posmā.

2. Īpašuma tiesības uz preci

1. Preces vērtība ilgākā laika posmā saskaņā ar līgumu+ PVN

PVN par visu preces vērtību līdz nākamam taksācijas periodam (nākamā mēneša 15. datumam)


Publiskais partneris persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

Valsts

Privātais partneris

NOMA (OPERATĪVAIS LĪZINGS)

Tiek uzcelta ēka un nav paredzēts, ka īpašuma tiesības iegūst Pasūtītājs, Pasūtītājs tikai var ēku lietot.

1. Lietošanas tiesības uz preci

2. Samaksa par preces lietošanu konkrētā periodā + PVN

PVN par preces lietošanu katru periodu

!!! Nav paredzēts, ka publiskais partneris iegūst īpašuma tiesības uz preci!


Publiskais partneris persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

Valsts

Privātais partneris

Būvdarbi

Pašvaldība pasūta veikt būvdarbus un samaksu veic par veiktajiem darbiem, īpašuma tiesības jau sākotnēji tiek reģistrēta publiskai personai.

1. Būvdarbi

2. Samaksa par būvdarbiem (var būt arī ilgākā laika posmā) + PVN

PVN par nodoto būvdarbu vērtību līdz nākamam taksācijas periodam (nākamā mēneša 15. datumam)


Priekšnodoklis: persona iegūst īpašumā nekustamo īpašumu, tad šāds darījums ir apliekams ar PVN.

pievienotās vērtības nodokļa summa, kas:

- norādīta apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai,

- samaksāta avansā par precēm vai pakalpojumiem.


Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē.


Publiskais partneris nevar atskaitīt samaksāto PVN kā priekšnodokli, ja iegādātā prece vai pakalpojumi netiek izmantoti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Publiskais partneris preci vai pakalpojumu iegādājas, lai veiktu savas funkcijas, kas nav ar nodokli apliekamas darbības.

Ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot gan apliekamiem, gan neapliekamiem darījumiem, atskaitāmā priekšnodokļa apmēru nosaka pēc paredzamās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas


publiska persona priekšnodokli, ja iegādātā prece vai pakalpojumi netiek izmantoti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.— Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas. Tās darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem.

atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava manta.

iestāde — institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finansu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls.


Privātpersona priekšnodokli, ja iegādātā prece vai pakalpojumi netiek izmantoti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

PVN

Iestāde

PVN

atvasināta publiska persona

PVN

Latvijas Republika

Problēma


Risinājumi priekšnodokli, ja iegādātā prece vai pakalpojumi netiek izmantoti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

  • - PPP darījumus atbrīvot no PVN.

  • Ļaut publiskai personai PPP projektā veiktajiem maksājumiem kā priekšnodokli atskaitīt visus veiktos PVN maksājumus.


PALDIES! priekšnodokli, ja iegādātā prece vai pakalpojumi netiek izmantoti ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.


ad