Policyanalys
Download
1 / 13

Policyanalys - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Policyanalys. Policyanalys. Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning Studieobjektet är politikens inflöde, processer och utfall. Syftet är att producera, analysera och kommunicera kunskap som kan lösa olika policyproblem. Exempel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Policyanalys' - renate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Policyanalys1
Policyanalys

 • Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning

 • Studieobjektet är politikens inflöde, processer och utfallExempel
Exempel som kan lösa olika policyproblem

 • Policyförslag. Vilket är problemet som förslaget är tänkt att lösa? Vilka värderingar präglar förslagets syn på problemet?

 • Policyförslagets innehåll. Hur är förslaget tänkt att fungera, hur ser dess logik ut? Vilket policyinstrument ska användas? Instrumentets rimlighet i fht problemet?

 • Implementering. Vilka maktförhållanden råder i den organisation som ska genomföra förslaget? Krävs samverkan från flera organisationer? Vilka implementeringsproblem kan förväntas? Hur kan dessa undvikas?

 • Är förslagets verksamhetslogik rimlig? Är det troligt att förslaget kan förverkliga de tänkta effekterna?

 • Hur kan policyn utväderas? Vilken design, frågor, kriterier mm är lämpliga?


 • Kursen som kan lösa olika policyproblemPolicyanalys ger dig grundläggande kunskaper om centrala begrepp, teorier och metoder som används inom policyanalys


Policyanalys2
Policyanalys som kan lösa olika policyproblem

 • Grunder i policyanalys

 • Policyteorier

 • Governance


Policyprocessen
Policyprocessen som kan lösa olika policyproblem

 • Initiering

 • Beredning

 • Beslut

 • Implementering

 • Utvärdering


Policyteorier
Policyteorier som kan lösa olika policyproblem

 • Teorier om makt

 • Rational choice

 • Ny-institutionalism

 • Feminism


Termin 6
Termin 6 som kan lösa olika policyproblem

Policyanalys

Kandidatuppsats


Masterniv n
Masternivån som kan lösa olika policyproblem

 • Politiska styrmedel

 • Implementering och utvärdering

 • Masteruppsats


V ad blir man
V som kan lösa olika policyproblemad blir man?

 • Kvalificerade utredare

 • Utvärderare

 • Analytiker


Var? som kan lösa olika policyproblem

 • Departement

 • Myndigheter

 • Länsstyrelser

 • Landsting och kommuner

 • Organisationer och företag


Var? som kan lösa olika policyproblem

 • Myndigheter och privata organ som specifikt arbetar med olika former av policyanalys, t ex:

  Statskontoret, Riksrevisionen, SKL, ITPS, IAPU, FoU, ”think tanks”, Ramböll, Faugert, Inregio, Andante


ad