Degenerativní onemocnění mozku - PowerPoint PPT Presentation

degenerativn onemocn n mozku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Degenerativní onemocnění mozku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Degenerativní onemocnění mozku

play fullscreen
1 / 7
Degenerativní onemocnění mozku
177 Views
Download Presentation
renardo
Download Presentation

Degenerativní onemocnění mozku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Degenerativní onemocnění mozku Zpracovaly Zlata Adamušková Miroslava Divišová Michala Priatková

  2. Huntingtonova choroba • Vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku • Příznaky nemoci: nekoordinované trhavé pohyby těla a snížené mentální schopnosti postihující jedince obojího pohlaví • Nemoc není smrtelná, ale oslabuje imunitní systém a snižuje průměrnou délku života. Jedinci potřebují ošetřovatelskou péči. • Nemocí trpí 7 ze 100 000 lidí. • Nejčastější výskyt mezi 20. – 40.rokem života. • Nemoc je způsobena jediným genem.

  3. Huntingtonova choroba • v České republice jí trpí asi tisícovka pacientů. • Příznaky se začínají objevovat ve středním věku - jde o záškuby a kroutivé pohyby končetin, postižení řeči, úbytek intelektu. Pacient postupně ztrácí schopnost sám se o sebe postarat a zůstává plně závislý na okolí. • Kontakty:Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě,FP Karlovo náměstí 32, Praha 2,tel.2496 6261e-mail: huntington@braillnet.cz • http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/31-huntingtonova-choroba/video/

  4. Creutzfeldt-Jakobova nemoc( Nemoc šílených krav ) • Vzácné a smrtelné, neurodegenerativní onemocnění mozku • Příčina: neovladatelné množení infekční prionové bílkoviny, neboli prionem v mozkové tkáni • Příznaky nemoci: porucha zraku, paměti, rovnováhy, změna osobnosti, halucinace a schizofrenie, mozečkové-nervosvalové poruchy a postupující demence • Třídění CJD familiární, sporadická, variantní, iatrogenní

  5. Senator-Marieova choroba • Postupná degenerace mozečku někdy i míchy, nemoc je dědičná. • Příznaky nemoci: vrávoravá chůze, poruchy zraku a řeči. Postihuje jednu nebo obě hemisféry. • Prognóza je nepříznivá. • Důležitá rehabilitace a působení na intelekt.

  6. Zdroje informací Internetové zdroje Literatura • http://www.huntington.cz/start.htm • http://www.wikipedie.cz • Pipeková, J. a kol., 1998, s.134)