slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is milieuvriendelijk/solidair gedrag? Hoe komen tot milieuvriendelijk/solidair gedrag? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is milieuvriendelijk/solidair gedrag? Hoe komen tot milieuvriendelijk/solidair gedrag?

play fullscreen
1 / 38

Wat is milieuvriendelijk/solidair gedrag? Hoe komen tot milieuvriendelijk/solidair gedrag?

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Wat is milieuvriendelijk/solidair gedrag? Hoe komen tot milieuvriendelijk/solidair gedrag?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wat is milieuvriendelijk/solidair gedrag? Hoe komen tot milieuvriendelijk/solidair gedrag? Rol van communicatie/educatie/onderwijs?

 2. Jongeren en duurzame rechtvaardige samenleving

 3. Young Mentality • Nederlands jongerenonderzoek Young Mentality: • 2006 • Indeling op basis van gemeenschappelijke waardenpatronen i.p.v. op basis van socio-demografische factoren of subculturen • Duurzamer om naar “belevingswereld” te kijken • 8-18jaar • Steekproef bij 4000 jongeren, 7 factoren onderzocht, 2 doorslaggevend, 6 groepen

 4. Young Mentality en duurzaamheid • Nederlands jongerenonderzoek naar duurzaamheid • 2010 • -12-18jarigen • -steekproef 1200 jongeren • -kwalitatief en kwantitatief

 5. Opvallend algemeen:

 6. Opvallend algemeen:

 7. Enkele andere onderzoeken: • YoungMentality: rekening houden met drempels, interesse in oplossingen + segmenteren! • Onderzoek laat zien dat er bereidheid en interesse is bij jongeren om zich • in te zetten voor de wereld (maar…): • Ze maken zich regelmatig of af en toe zorgen over de wereld. • Ze vinden een duurzame levensstijl belangrijk om na te streven • Ze hebben behoefte aan handelingsperspectief en willen direct effect zien • Ze denken positiever over Internationale Samenwerking dan volwassenen en vinden activiteiten waar ze zelf iets aan hebben het meest interessant; ‘what’s in itfor me’ • Eigen belevingswereld en fun-factor zijn belangrijk • Wat is shareable? Storytelling is belangrijk + samen/alleen creëren, niet te zwaarwichtig • Ze willen meedenken, meewerken, betrokken worden bij project • Ze zijn vrijgevig, maar willen weten wat er met het geld gebeurt

 8. En wat ben ik hier nu mee? • bv. solidariteitsorganisatie Broederlijk Delen • Enkel voor eigenzinnige idealisten?

 9. En wat ben ik hier nu mee? Funfactor, in groep deelnemen, thema niet op voorgrond, competitie, humor

 10. En wat ben ik hier nu mee? “Zuidprik is ondertussen een begrip met inhoud geworden op onze school. Leerlingen weten dat dit staat voor ludieke acties, in het thema waar liefst de hele school bij betrokken wordt. We slagen er door deze acties in om ‘andere’ leerlingen te bereiken (minder geëngageerde leerlingen), we bereiken dus een breder publiek. Met de acties van Zuidprikkunnen/mogen we de hele school op zijn kop zetten. Hier voelen leerlingen zich dan ook veel meer betrokken bij”.

 11. Foodtest: profielen en uitdagingen • Hapklare Brok • Snel, kant-en-klaar, veel “restjes” • Uitdaging: 40 dagen trager en zonder restjes! • Exotische Stoot • Ver, veel voedselkilometers, grote ecologische voetafdruk • Uitdaging: 40 dagen lokaal en seizoensgebonden! • Gast met Goesting • Bourgondisch, “carnivoor” • Uitdaging: 40 dagen gezonder en zonder vlees! • Lekker Lokaal Ding • Duurzaam: Vlees en vis minderen, Lokaal, Ecologisch, Eerlijk en Seizoensgebonden • Uitdaging: 40 dagen motiveren!

 12. Hoe organiseer jij campagnes op school? • Motivatie of Moetivatie ?

 13. Motor van goesting (motivatie) Ik kan mezelf zijn ; ik voel me vrij bij de dingen die ik doe vs. Ik hoor hier iets te doen Autonomie Ik ervaar een band & persoonlijke betrokkenheid vs. afstandelijke, kille relatie VerBondenheid Ik ben succesvol ; mijn inbreng maakt een verschil uit vs. gevoel van machteloosheid Competentie

 14. Welke argumentatie gebruik jij? • bv. vegetarisme • -Lekker • -voor mijn gezondheid • -voor mijn medemens • -voor de dieren • -voor het milieu • -Moby is ook veggie • -Mijn vriendin is veggie en ze geeft me veel receptjes • -… • Ratio >>> emo • Langetermijnbelangen >>>korte termijn • Laaghangend fruit ! Bv. Donderdagveggiedag

 15. Draagvlak creëren op school… • Relativering (gedragsverandering t.o.v. draagvlak) • Toekomstgericht; benutten van kansen ! • Geloofwaardige school

 16. Waar worstelen we met Broederlijk Delen zelf mee? • éénduidig, simpel t.o.v. meervoudig complex • Herkenning, identificatie • Globale, “verre” problemen en “lokale”, kleinschalige oplossingen • -Werkgroep Groen Beleid/MVO: geloofwaardigheid!

 17. Stopt de FOODTEST de HONGER? • Bewuster consumeren in N minder voedsel van Z naar N • meer landbouwgrond minder focus • minder bos weg op productie • meer ruimte exportvoeding in Z • meer energie, water • voor eigen voedselproductie

 18. Stopt de FOODTEST de HONGER? • Voedselprobleem oplossen? • = mensen die honger hebben op duurzame manier eigen voedsel laten kweken • nood aan duurzame (wereld)systemen • (economisch, landbouw, handel) • dàt begint bij duurzaam consumeren!

 19. Tot slot: Broederlijk Delen • ‘t zit in de genen… • Bedankt voor de aandacht! http://www.youtube.com/watch?v=VUPzr2MGKMs Sharing experiment