slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken Bengt Niska, S, Pajala Benny Eriksson, S, Timrå PowerPoint Presentation
Download Presentation
Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken Bengt Niska, S, Pajala Benny Eriksson, S, Timrå

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken Bengt Niska, S, Pajala Benny Eriksson, S, Timrå - PowerPoint PPT Presentation

remedios-knox
203 Views
Download Presentation

Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken Bengt Niska, S, Pajala Benny Eriksson, S, Timrå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Region Norrland Kartläggning av kollektivtrafiken Bengt Niska, S, Pajala Benny Eriksson, S, Timrå Erik Sedig, KD, Vännäsby, ordf. Harriet Classon, S, Skellefteå Lars-Erik Nordin, C, Timrå Lennart Nyberg, SJVP, Härnösand Mikael Strandman, V, Örnsköldsvik Per Wahlberg, M, Sundsvall Rolf Andersson, MP, Noraström Ylva Mjärdell, FP, Luleå Maria Höglander, Lycksele, huvudsekr.

  2. Kollektivtrafik Resenärer Aktörer

  3. Trafik • Minskande • Lokaltrafik – arbetspendling / skolskjutsar • Ökande • Stomlinjer / förortstrafik / tätortstrafik • Norrlandsresan • Linje 100 - Sveriges största respluslinje • Tågtrafik • Prioriteringar

  4. Ekonomi • Finansieringsystem • Y & AC: Inomkommunal / stomlinjer • Y: Landstinget tar overheadkostnader • BD: Landsting / kommuner - 50% / 50% • Ägartillskott, ca: 567 mkr (2007) • Svårt att jämföra • Beställningscentral • Särskild kollektivtrafik • Tätortstrafik

  5. Resenärer

  6. Organisation • Bussgods • Ägarförhållande: THM vs. bussbolagen • Beställningscentral • Gemensam i Y • Vissa kommuner i BD • Reseservice i AC • Ägarstyrning • Ägarsamråd i BD • Trafikbeställningar i AC och Y

  7. Slutsatser • Regionförstoring • Regional tillväxt • Attraktivitet • Miljö / säkerhet / tillgänglighet / biljetter / kopplingar • Infrastruktur • Järnvägstrafiken • Transportpolitik • Gemensam syn • Organisation • Ägande / ledningsarbete / samordning