Sein t n paja verkostotapaaminen ty paja seinill ja ilman
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

SEINÄTÖN PAJA- VERKOSTOTAPAAMINEN Työpaja-seinillä ja ilman. SVEPS Nuorten työpaja (Svenska Produktionsskolan) Toiminnanjohtaja Peter Rolin. SVEPS / Svenska produktionsskolan 1996-2012. Monialaista ruotsinkielistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - reina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sein t n paja verkostotapaaminen ty paja seinill ja ilman

SEINÄTÖN PAJA- VERKOSTOTAPAAMINENTyöpaja-seinillä ja ilman

SVEPS

Nuorten työpaja

(Svenska Produktionsskolan)

Toiminnanjohtaja Peter Rolin


Sveps svenska produktionsskolan 1996 2012
SVEPS / Svenska produktionsskolan 1996-2012

 • Monialaista ruotsinkielistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla

  (Ainoa ruotsinkielinen työpaja pääkaupunkiseudulla)

 • Alueella asuu n. 1 milj. Ihmistä, 65 00 ruotsinkielistä (molemmat kotimaiset hallussa x 2)

  • 11 500 henkeä 16-28/nuorisolain kohderyhmää

  • 19 yksikköä suomeksi


Tpy n strategisia painopisteit ja tavoitteita
TPY:n strategisia painopisteitä ja tavoitteita

 • Työpajojen paikallisen vaikuttavuuden ja palvelujen saatavuuden lisääminen

 • Oppilaitosyhteistyön kehittäminen yhdessä oppilaitosten ja viranomaisten kanssa

 • Yritysyhteistyön kehittäminen

 • +Hallitusohjelma, kärkihankkeet, Yhteiskuntatakuu..


Sein t n paja verkostotapaaminen ty paja seinill ja ilman

Lapsi – ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaBarn –och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet ( Lanuke 2012-2015) Strategiset tavoitteet 3:

 • ”Suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle / työlle

 • Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä edistetään matalan kynnyksen palveluja

 • kehitettäessä.

 • Etsivässä nuorisotyössä lisätään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja muiden nuorille

 • palveluja tarjoavien kanssa.

 • Nuorten työpajatoiminnassa lisätään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työnantajien

 • kanssa.

 • Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen koulutuksen valmistavien ja valmentavien

 • koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan ja

 • työnjakoa selkeytetään siten, että ne tukevat tehokkaasti jatko-opintoihin siirtymistä”.


Sein t n paja verkostotapaaminen ty paja seinill ja ilman
Koulutus ja tutkimusvuosina 2011–2016Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1

 • S.8 ”Elinikäisen oppimisen politiikkaan kuuluu, että siirtymät asteelta toiselle ja koulutuksesta työelämään ovat mahdollisimman joustavia. Oppiminen ei pääty nuorena hankittuun tutkintoon, vaan jatkuu koko aikuisiän. Kaikessa koulutuksessa kiinnitetään huomiota opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen siten, että aikaisemmassa koulutuksessa ja muualla opittu voidaan mahdollisimman täysimääräisesti hyväksyä osaksi opintoja”.

 • S. 16 Koulutuksen ja työelämän yhteyksiä vahvistetaan”Koulutusjärjestelmän kehittämiseksi ja läpäisyn lisäämiseksi on tarpeen lisätä joustavuutta myös niin,että erilainen oppija ja erilaiset oppimistyylit tulevat huomioiduiksi. Tämä edellyttää työssä oppimisen mahdollisuuksien laajentamista sekä tiivistyvää yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka ovat analysoineet omat työympäristönsä opetussuunnitelmien päämääriin pyrkivinä oppimis ympäristöinä”.


S 33joustavat opintopolut
S. 33Joustavat opintopolut

 • 71. Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja mm.yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja.

 • Kehitetään menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamiseksi. Muun muassa maahanmuuttajien ja vammaisten osallistumista oppisopimuskoulutukseen edistetään esimerkiksi lisäämällä opiskelijan tukipalveluita tuetun oppisopimuksen mallin mukaisesti.

 • Sopimuksellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kesken vahvistetaan siten, että opinnot voidaan suorittaa työpajoilla tai muissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä.

 • 72.Kehitetään monityönantajaista oppisopimuskoulutusta.

 • 73. Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan ja työnjakoa selkeytetään siten, että ne tukevat tehokkaasti jatko-opintoihin siirtymistä.


Ty pajat oppimisymp rist t seinill tai ilman
Työpajat, oppimisympäristötSeinillä tai ilman?

 • Pajoilla tapahtuva oppiminen/opinnollistaminen virallisen koulutusjärjestelmän osan/tukena

 • Case 1 ” työssä oppiminen työpajayksikössä, Nuorille jotka hyötyvät pienryhmäohjauksesta. Eivät valmiita ”avoimeen työharjoitteluun”, ”laskeutumisalusta”..

 • Case 2. Työharjoittelun ”sijaan” työpainoitteinen jakso.Valmentaja ja opettaja suunnittelevat jakson joka vastaa opintosuunnitelman sisältöä..tavoitteen asettelu..Seinätön paja..?

 • Case 3 , nuoret jotka harkitsevät opintolinjan vaihtoa, seinätön paja?

 • Case 4 Pajalta takaisin opiskelemaan ”opiskelijastatuksella” tuttuun ympäristöön..opintoja pajalla.. Seinätön paja..?


Sein tt myys ja mit muuta
Seinättömyys ja mitä muuta?

 • Kuinka jatkokehittää seinätönta pajatoimintaa pienemmille pajatoimijoille ?

 • Yhteistyö. Työpaja – oppilaitos - työpaikka

 • Seinätön pajatoiminta – joustavat opinpolut – opinnollistaminen – työvaltainen oppimisympäristö.

 • TYÖPAIKKA 


Sein t n paja verkostotapaaminen ty paja seinill ja ilman
Tack

SVEPS/ Svenska Produktionsskolan

Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors

www.sveps.fi