tmutat az oktat si adminisztr ci hoz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Útmutató az oktatási adminisztrációhoz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Útmutató az oktatási adminisztrációhoz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Útmutató az oktatási adminisztrációhoz - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Útmutató az oktatási adminisztrációhoz. ETR egyszerűen, gyorsan. Tartalom. 3. dia: A rendszer szereplői 4. dia: Az Oktatási hírek mint fontos hírforrás 5-6. dia: Az EHA-kódról és a jelszóról 7. dia: Főbb oktatástechnikai feladatok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Útmutató az oktatási adminisztrációhoz' - reilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tartalom
Tartalom
 • 3. dia: A rendszer szereplői
 • 4. dia: Az Oktatási hírek mint fontos hírforrás
 • 5-6. dia: Az EHA-kódról és a jelszóról
 • 7. dia: Főbb oktatástechnikai feladatok
 • 8-13. dia: Mit melyik felületen találok
 • 14-15. dia: Félévindítás, tárgyfelvétel
 • 16-22. dia: Hallgatói névsorok, jelenléti ívek
 • 23-27. dia: Üzenetek a hallgatóknak
 • 28-30. dia: Félévközi teszteredmények közlése
 • 31-38. dia: Vizsgalapok, teljesítéslapok
  • Elektronikus index-aláírás megtagadás: 33. dia
  • Vizsgamail: 36-37. dia
 • 42. dia: Az oktatói azonosító
szerepl k
Szereplők
 • Oktató
 • Tantárgyfelelős
 • Tanszéki (intézeti/klinikai) adminisztrátor
 • Tanulmányi Hivatal
 • Curriculum Bizottság
oktat si h rek
Oktatási hírek

Mivel sok információ, hirdetmény, határidő Oktatási hírként kerül közlésre,

mindenkinek javasoljuk feliratkozni az ÁOK hírlevelekre.

Feliratkozás: 6405-es mellék,

Monostori Attila

Feladatokkal kapcsolatos

hírek, eljárási rendek

ÁOK TH weboldal

eha k d s jelsz
EHA kód és jelszó

Minden szereplő létezzen virtuálisan is (ETR-ben)!

Felhasználónév (EHA-kód) és jelszó ugyanaz az ETR-ben és a CooSpace-ben.

EHA-kód: 7 karakter + .PTE. Sosem változik

Hogy csináljon erős, megjegyezhető jelszót?

Erős jelszó: van benne kisbetű, nagybetű, szám és legalább 6 karakter hosszú.

Válasszon egy min. 5-6 betűs szót, amit meg tud jegyezni, de ami nem köthető Önhöz, majd valahova toldjon be egy számot és az egyik betű legyen nagy betű

Pl. kedvenc anyag neve: diglicerid → diGlicerid5 vagy 2gliceriD

kedvenc író: Tolsztoj → T1olsztoj

Mindenki a sajátját használja, ne adja át másnak!

Elfelejtett vagy nem működő jelszó helyett új: TH-nak e-mail

jelsz kezel s
Jelszókezelés

Kiadott jelszó megváltoztatása:

ETR: Beállítások / Jelszó megváltoztatása

CooSpace: névre kattint, felugró ablakban jelszóváltás

f bb feladatok
Főbb feladatok

Évente egyszer:

 • A képzés tartalmának meghatározása:
  • tárgyak tartalma és feltételrendszere: tantárgyfelelősök
  • tantervek: Curriculum Bizottság

Félévente: aktuális kínálat

 • a félév kínálatának meghatározása: félévben meghirdetendő kurzusok listája és feltételei (pl. időpont, létszám): tantárgyfelelősök
 • tárgyfelvétel: TH
 • félévközi nyilvántartás tanmenetről: oktatók, tárgyfelelős, tanszéki adminisztrátorok
 • vizsgáztatás: tárgyfelelős, oktatók, tanszéki adminisztrátorok, TH
tant rgyak tantervek tan vet megel z tavasz
Tantárgyak, tantervek– tanévet megelőző tavasz
 • Új és (esetleg) módosuló tárgyak adatainak leadása – tárgyfelelős TH-nak: TÁRGYBEJELENTŐ
  • ÁOK webfelületen, felkérés Oktatási hírben – meghatározott időszakban (kb. február során)
  • levélben - folyamatosan az év során

FELMENŐ RENDSZER!!

 • Május: Curriculum Bizottság elfogadja/elutasítja a változásokat, tantervek elfogadása → Kari Tanács jóváhagyja
 • TH elvégzi a módosításokat az ETRben
kurzusbejelent webfel let
Kurzusbejelentő webfelület

Elérhető az ÁOK weboldal Munkatársaknak rovatban.

Figyelem! A felhasználónév ugyanaz, mint az ETR-nél és a CooSpacenél, de a jelszó más!

Hozzáférés kérés: TH-nál, e-mailben

rarend tan vet megel z ny ron k sz lnek
Órarend– tanévet megelőző nyáron készülnek

Június közepéig: kérések, javaslatok MINDKÉT FÉLÉVI órarendhez a tanszékektől – TH egyeztet a tanszékekkel

Június vége: órarendek összeszervezése – TH + Oktatástechnika

Július közepéig: órarendek megtekintése, javaslatok, kifogások közlése a tanszékek részéről – az órarendek megtekinthetőek az ÁOK weboldalon (Tanulmányi Hivatal, Órarend és terembeosztás rovat), felhívás Oktatási hírben

Augusztus elejéig: fix órarendek publikálása az ÁOK weboldalon - TH

kiadv nyok tan vet megel z ny ron k sz lnek
Kiadványok– tanévet megelőző nyáron készülnek

Augusztus 1-IG: kiadványok (tanrendek) elkészítése kiadványok nyomdába adása – TH, Oktatástechnika

Augusztus elején: kiadványok publikálása az ÁOK weboldalon – TH

Augusztus során ill. szeptember elején: kiadványok tanszékekre juttatása – TH + tanszéki kézbesítők

Félévkezdéskor: kiadványok kiadása hallgatóknak – TH

f l vind t s
Félévindítás

Félévkezdés előtt max. 3. hétig: választható kurzusokhoz adatközlés: hely, időpont, kért hely és felszerelés stb. – tantárgyfelelős feladata, nyomtatvány a TH-tól e-mailben érkezik

Félévkezdés előtt max. 2. hétig: választható kurzusok meghirdetése ETR-ben: TH

Félévkezdési hét előtti hét: kurzusfelvétel lebonyolítása ETR-ben: TH + ETR központ

kurzusfelv tel f l vkezd s el tti h t
Kurzusfelvételfélévkezdés előtti hét

Problémás jelentkezések kezelése, kérvények gyűjtése – TH

Engedélyköteles jelentkeztetések – tantárgyfelelős engedélyezi (nyomtatvány), a Tanulmányi Bizottság jóváhagyja, TH intézi

Létszámok nyomon követése – tantárgyfelelős és tanszéki adminisztrátor ellenőrizheti az ETR-en (Oktatás/Kurzusaim menüpont)

- A kurzusfelvételi időszak 2. hetének csütörtökén: a tantárgyfelelős jogosult a létszámkorlát alatti kurzusok esetleges törlését kérni e-mailben a TH-n

 • A kurzusfelvételi időszak után: engedélyezett speciális tárgyfelvétel – TH
 • A kurzusfelvételi időszak 1. hetének végén: választható tárgyaknál végleges terembeosztás elkészítése: TH + Oktatástechnika, eredmény ETR-en, a kurzusnál

A pontos határidők a TH weboldalán, a félévkezdési tudnivalókban találhatók meg!

n vsorok
Névsorok

ETR-ben: Oktatás/Kurzusaim menüpont, órarendi kódra (esetleg kurzuskódra) kattint, felugró ablakban Névsor. A listát rendezni már itt is lehet: a kategóriák a szürke sorban találhatók, azokra lehet kattintani. Csoportnévsorhoz a névsort kimenteni Excelbe és tanulócsoport szerint rendezni

Figyelem! Egyszerre csak egy ilyen Excel tábla lehet megnyitva!

CooSpace-ben: Színtereim-ben színtér (kurzus) kiválaszt, (színteret első használatkor aktivál), Résztvevők ikon, Névsor a felugró ablakban, itt is lehet exportálni Excelbe.

hallgat i csoportsz m t r sa
Hallgatói csoportszám átírása

A hallgató felvételekor kap egy csoportszámot a TH-tól. Mivel ez csak irányadó, és a hallgató és az intézet közötti megállapodás alapján a hallgató akár kurzusonként eltérő csoportokba járhat be,

2009 őszétől új fejlesztés áll rendelkezésre:

a tanszéki adminisztrátor vagy a tárgyfelelős az ETR weben bejegyezheti az adott kurzusra vonatkozó csoportszámot.

A lépések a következő lapon láthatóak.

csoportn vsor k telez t rgyn l
Csoportnévsor kötelező tárgynál

Csak egy tipp…

 • A tanszéki adminisztrátor minden csoportvezető részére lenyomtat egy teljes névsort az első órákhoz.
 • A csoportoktató a nyomtatott lapon regisztrálja a csoportjában megjelent hallgatókat
 • Adott időben az így preparált névsorokat visszaadják a titkárnőnek, aki összefésüli, hogy ténylegesen ki kinél van, és a helyileg szokott módon csoportnévsort ad ki.

Így a létező csoportnévsor csak olyanokat tartalmaz, aki az ETRben felvette a tárgyat, kevesebbet kell gépelni és a nevek is egy fokkal jobban hasonlítanak az eredetire…

f l vi jelenl t nyilv ntart sa
Félévi jelenlét nyilvántartása

Csak egy lehetőség:

ETR-ben: ?

CooSpace-ben: Színtér – Új eszköz hozzáadása – Jelenléti alkalom (megadható: jelen, igazoltan távol, igazolatlanul távol, késés), könnyen klónozható

Így a hallgató is látja, és csak a sajátját látja…

k zlend k hallgat k fel
Közlendők hallgatók felé

Ha a Tanrendben nem jelent meg, az oktatók félév elején közlik a hallgatóval (lehetőleg írásban):

 • hiányzás max. mértéke (igazolt/igazolatlan),
 • elmulasztott órák pótlásának rendje,
 • elmaradt teendők pótlásának rendje,
 • vizsgakérdések, félévközi számonkérések módja, időpontja,
 • stb.
zenetek hallgat knak
Üzenetek hallgatóknak

Küldhető üzenet-fajták:

E-mail üzenet = a hallgató/oktató ETR-ben nyilvántartott e-mail címére küldött e-mail. Egyes e-mail típusokat a résztvevők letilthatnak, erről a rendszer értesítést küld.

Webes üzenet = a címzett az ETR-be belépéskor felugró ablakban kapja meg az üzenetet.

ETR-ben:

 • egy hallgatónak (egyéni üzenet): Információk / (E-mail keresése) / Üzenet küldés
 • kurzus összes hallgatója (kurzusmail):
  • Oktatóként: Oktatás / Kurzusaim / adott kurzus sorának végén boríték
  • Tanszéki adminként: Oktatás / Tanszéki kurzusok / többelemű! / adott kurzus sorának végén boríték
 • adott félévben az összes, az oktatóhoz rendelt kurzusra járó hallgatónak: Oktatás - Kurzusaim - Üzenet küldése a kurzusok hallgatóinak

Küldött üzenetek visszanézése: kék etr ikon (átlépés a főoldalra) – üzenetek – archív üzenetek megtekintése – üzenetre kattintás

slide25

Üzenet küldése

E-mail és/vagy webes üzenet

Az üzenet tárgya

Maga az üzenet

Küldött üzenetek visszanézése

zenetek hallgat knak1
Üzenetek hallgatóknak
 • Coospace-ben:
 • egy hallgatónak (egyéni üzenet): Keresés – Felhasználók között - képre kattint - bal oldali menü: Üzenet
  • Az üzenetküldéshez a címzettnek egyszer regisztrálnia kell az üzenetküldő rendszerben!
 • színtér-üzenet (mint ETR-ben a kurzusmail): színtér összes hallgatójának:
   • fórumra üzenet bejegyzése,
   • hirdetőtáblán hirdetés elhelyezése
f l vi teszteredm nyek
Félévi teszteredmények

Adatvédelem és felesleges listagépelés miatt javasolt módszerek:

ETR: Oktatásszervezés – Kurzusaim – Infosheet, felugró ablakban új infosheet, név megadása, eredmények feltöltése – Ctrl+c, Ctrl+v működik!

CooSpace: Új eszköz hozzáadása – Új feladat – értékelés

vizsgameghirdet s
Vizsgameghirdetés

8. oktatási hét eleje: TH Oktatási hírt jelentet meg: hirdetmény a vizsgaidőszakról a határidőkkel, lejelentéshez formanyomtatvány a hirdetmény mellékleteként a weben

9. oktatási hét elejéig: a tárgyfelelős és az évfolyamfelelősök megegyeznek a létszámokról és napokról – aláírásukkal hitelesítik, a tanszék megküldi a formanyomtatványon az eredményt a TH-nak

10. oktatási hét végéig: TH rögzíti az időpontokat az ETR-ben (vizsgalapok) – vizsgaidőpontok ettől kezdve megtekinthetőek ETR-ben – ellenőrzést kérünk!!

10. oktatási hét: TH létrehozza a teljesítéslapokat

13. hét végétől: vizsgajelentkezések (koordinálja: TH)

vizsgaid szak el tti h t
Vizsgaidőszak előtti hét

Oktatók kihirdetik a hallgatóknak, hogy a választható kurzusokból a tanszéken mikor és hol lesz indexaláírás.

A tantárgyfelelősök az ETR weben jelentik a kurzusfelvételi státusz átállításával, hogy kinek tagadják meg a félévi aláírást. Határidő: 14. oktatási hét vége!!!!

Oktatók közlik, hogy a félévben elmaradt feladatokat (esetleg teszteket) hogy lehet pótolni. Határidő pótlásra max. vizsgaidőszak 2. hét vége.

Oktatók közlik a hallgatókkal (lehetőleg írásban):

 • a vizsgázással kapcsolatos különös tudnivalók (pl. megajánlott jegy elfogadásának módja)
 • a javítással, betekintéssel, fellebbezéssel kapcsolatos szabályokat,
 • stb.
slide33

Elektronikus

index-aláírás megtagadás

teljes t slapok
Teljesítéslapok

Vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig: félévközi jegyes és aláírásra végződő kurzusok: tantárgyfelelős / tanszéki admin kitölti a teljesítéslapokat ETR-en (Oktatásszervezés / Vizsgák és teljesítések), lenyomtatja, tantárgyfelelős aláírja, beküldi TH-nak.

A teljesítéslapok másolatai az intézeti szabályozás szerint tárolásra kerülnek.

Figyelem! Teljesítéslapon „nem jelent meg” és „igazoltan nem jelent meg”

vizsgastátusz nem rögzíthető, csak érdemjegy!

vizsg ztat s
Vizsgáztatás

Vizsgalap és jelenlévők összevetése

Vizsgáztatás

Indexbe jegybeírás, vizsgalap kitöltése

UV csekkek befizetésének ellenőrzése

Figyelem: a vizsgalapra a hallgató jegye mellé

a konkrét jegyadó kerüljön rögzítésre!

vizsgamail
Vizsgamail

Az egy vizsgalapon szereplőknek (hallgatók és vizsgáztatók) a kurzusmail mintájára e-mail és webes üzenetet lehet küldeni = vizsgamail.

Oktatóként: Oktatásszervezés – Vizsgák és teljesítések – Meghirdetett vizsgák és vizsgalapok nézet – vizsgalap sorában a sor végén a boríték ikon

Tanszéki adminként: Oktatásszervezés – Vizsgák és teljesítések – Meghirdetett vizsgák nézet – vizsgalap sorában a sor végén a boríték ikon

A felugró ablak működését lásd a 25. dián

slide37

Oktatóként

Tanszéki adminként

vizsgalapok
Vizsgalapok

Tantárgyfelelős / hozzáadott oktatók / tanszéki adminisztrátor: folyamatosan megfigyelhetik a létszámok alakulását az ETR-ben a vizsgalapon

Tantárgyfelelős / hozzáadott oktatók / tanszéki adminisztrátor: lenyomtatja a lezárt vizsgalapot

Tantárgyfelelős / hozzáadott oktatók / tanszéki adminisztrátor: a vizsga végeztével (legkésőbb vizsga utáni munkanap 12.00 óra) ETR-ben beviszi a vizsgaeredményeket (Oktatásszervezés / Vizsgák és teljesítések).

A hallgató jegye mellé a konkrét jegyadó kerüljön rögzítésre!

Lehetőség van „egy kattintásos” jegymegadásra: ha a vizsgázók nagy része azonos jegyet kapott, akkor használja a Csoportos jegymegadás funkciót, utána csak az eltérő jegyeket kell átírni.

Tantárgyfelelős aláírja a vizsgalapot és elküldi a TH-ra.

A vizsgalapok másolatai (szigorlati jegyzőkönyvek eredetijei) az intézeti szabályozás szerint tárolásra kerülnek.

jav t s a vizsgalapon
Javítás a vizsgalapon

„Sajtóhiba”: tantárgyfelelős levelet ír a TH-ra, mit mire kell javítani. TH a javítást elvégzi, a levelet (e-mail) a már leküldött vizsgalaphoz csatolja.

Elfogadott hiányzás (pl. orvosi igazolás): tantárgyfelelős levelet ír a TH-ra, mit mire kell javítani. TH a hiányzást „igazolt meg nem jelenés”re javítja, levelet a már leküldött vizsgalaphoz csatolja.

Kérjük, lehetőség szerint hivatkozzon a

vizsgalapszám

megadásával a vizsgalapra (teljesítéslapra)!

f l vz r s
Félévzárás

TH begyűjti a leckekönyveket

Begyűjti a vizsgalapokat, azokat tárolja

Egyezteti a bejegyzéseket az ETR-rel

Intézi az eltérések javíttatását tárgyfelelőssel

Átlagot számít

(Januári vizsgaidőszaknál közben zajlik a tárgyfelvétel és kezdődik a félév!)

oktat i azonos t
Oktatói azonosító
 • Az Országos Felsőoktatási Információs Központ állítja ki a felsőoktatási intézmény jelentése alapján,
 • és megküldi a felsőoktatási intézménynek,
 • aki berakja az ETR-be, ahonnan látja az oktató.
 • 11 számjegyből áll.
 • Bővebben: 79/2006. (IV. 5.) korm. rendelet 17. §. , vagyhttp://www.felvi.hu/hallgatoknak/hetkoznapok/fir/a_firrel_kapcsolatos_jogszabalyok