verbalisatietechnieken en eerste psychologische hulp l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verbalisatietechnieken en eerste psychologische hulp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verbalisatietechnieken en eerste psychologische hulp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Verbalisatietechnieken en eerste psychologische hulp - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

Verbalisatietechnieken en eerste psychologische hulp. Het CRASH en het MOSARE model. Modellen voor analyse en psychosociaal crisisbeheer. Het 3D – CRASH model DE SOIR, 2005. 1- Functie Het CRASH model laat toe om de typologie van crisissituaties te analyseren 2- Model

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verbalisatietechnieken en eerste psychologische hulp' - reid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het crash en het mosare model

Het CRASH en het MOSARE model

Modellen voor analyse en psychosociaal crisisbeheer

het 3d crash model de soir 2005
Het 3D – CRASH modelDE SOIR, 2005

1- Functie

Het CRASH model laat toe om de typologie van crisissituaties te analyseren

2- Model

Opgebouwd rond drie variabelen :

3- Doelstelling :

Het CRASH model is een instrument voor beslissingsondersteuning. Het helpt bij de keuze van het type interventies in functie van het soort crisis.

 • Slachtoffers
 • Gebeurtenissen
 • Acties/Interventies
het 3d crash model e de soir
Het 3D – CRASH modelE. DE SOIR

Type

getroffenen

GetroffenenTertiaireSecundairePrimaire

Gebeurtenissen TraumatogeneDepressogeneUitputting

Type d’événements

Interventies :PreventieAanpakNazorg

Type preventie

slide5
Het MOSARE modelS. GOUJARD, Ondervoorzitter van de Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers

Measure

END

Result

Objective

Solution

Application

slide6

Het MOSARE model SYLVAIN GOUJARD

 • 1 - Measure :
 • « Welk is de aard van het probleem? (type gebeurtenis in het CRASH model) »
 • « Wie zijn de getroffenen? In welke mate? (type getroffene in het CRASH model) »
 • « Hoe reageren de getroffenen op gedragsmatig, emotioneel, cognitief en fysiologisch vlak? (reacties in functie van het type getroffene in het CRASH model)

Measure

End

Objective

Result

 • 2 - Objective : (type acties/interventies)
 • Is er een steunactie nodig ?
 • Indien ja, onder welke vorm ?
 • Welke doelstellingen willen we bereiken ?

3 - Solution : Wat kunnen we in plaats stellen om onze doelstellingen te bereiken ? (management instrumenten, onmiddellijke en uitgestelde aanpak, psychotherapeutische begeleiding, individueel en collectief

Solution

Application

4 – Application : Uitvoering van de oplossing die het meest geschikt is om de doelstelling te bereiken

?

5 - Result : zijn de gekozen oplossingen doeltreffend ?Welk criterium werd toegepast of gebruikt

6 - End : Wanneer de actie beëindigen ?

eerste psychologische hulp

Eerste Psychologische Hulp

TECHNIEK VAN DE EEKHOORN

terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun
Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun
 • Eerste Zorgen (levensreddende handelingen) toedienen !
  • Need to have: handelingen voor dringende geneeskundige hulpverlening – medische urgenties!
  • Nice to have: GCS > 8 – bewuste slachtoffers – zonder ernstig hersentrauma en zonder intoxicatie (alcohol – drugs)
terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun9
Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun
 • Een geruststellende ondersteuning bieden met een maximum aan comfort (immobilisatie breuken, pijnreductie, stabilisatie)
  • Need to have : rustgevend comfort (immobilisatie bij –open- breuken, schotwonden, bloedverlies minimaliseren)
  • Nice to have: rekening houden met de wensen van de getroffene(n), getroffene(n) beschouwen als een actieve partner in hulpverlening
terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun10
Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun
 • Aanwezig blijven, continu praten tegen slachtoffer, blijven geruststellen, angst reduceren
  • Need to have: spiraal van hyperactivatie onder controle krijgen, peritraumatische dissociatie (vehement emotions) reduceren
  • Nice to have: getroffene helpen baas worden/blijven over de eigen ademhaling, slachtoffer ‘actief aanwezig’ houden
terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun11

High Arousal

AROU

S

A

L

Arousal Capacity

Optimum Arousal Zone

Low Arousal

Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun

Modulation Model: Optimum Arousal ZoneMinton & Ogden (2000); Siegel (1999)

 • Getroffene(n) binnen de grenzen van het “tolerantievenster” van neuro-fysiologische activatie houden – getroffene in een medium aangepaste (vecht)opwinding houden en informatie blijven geven over de verschillende stadia van de hulpverlening/bevrijding
  • As much the victim can take, but the truth and nothing but the truth
terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun12
Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun
 • Maximale controle en voorspelbaarheid verschaffen (uitleg over de verschillende fasen in de hulpverlening/evacuatie)
  • Need to have: pijn, onmacht en controleverlies vermijden/reduceren
  • Nice to have: slachtoffer begeleiden doorheen de verschillende stadia van de hulpverlening
terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun13
Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun
 • Slachtoffer helpen met de neurofysiologische ontlading (metabolisatie van hormonale producten en afbouw in de vorm van lichamelijke ontlading; trillen, beven, etc)
autonoom zenuwstelsel
Autonoom Zenuwstelsel
 • Orthosympathische activatie
  • Geactiveerd bij (vitale) bedreiging
  • Meetbare kenmerken
   • Verhoogde bloeddruk
   • Versneld hartritme
   • Bleke huid/gelaatskleur
autonoom zenuwstelsel15
Autonoom Zenuwstelsel
 • Parasympathische desactivatie
  • Geactiveerd bij afname/afwezigheid van stress
  • Meetbare kenmerken
   • Vertraagde ademhaling
   • Vertraagd hartritme
   • Blozende kleur (van de huid)
lichamelijke gevolgen van stress
Lichamelijke gevolgen van stress

Stress hormonen (cortisol)

Orthosympathisch zenuwstelsel

Fight - Flight

Onmogelijk

Activatie van het parasympathisch zenuwstelsel

Freeze

terreinervaringen met eerste psychologische hulp richtlijnen voor acute steun17
Terreinervaringen met Eerste Psychologische HulpRichtlijnen voor acute steun
 • De Eerste Zorgen (levensreddende handelingen) toedienen !
 • Een geruststellende ondersteuning bieden met een maximum aan comfort (immobilisatie breuken, pijnreductie, stabilisatie)
 • Aanwezig blijven, continu praten tegen slachtoffer, blijven geruststellen, angst reduceren
 • Getroffene(n) binnen de grenzen van het “tolerantievenster” van neuro-fysiologische activatie houden
 • Maximale controle en voorspelbaarheid verschaffen (uitleg over de verschillende fasen in de hulpverlening/evacuatie)
 • Slachtoffer helpen met de neurofysiologische ontlading (metabolisatie van hormonale producten en afbouw in de vorm van lichamelijke ontlading; trillen, beven, etc)
vagale respons
Vagale respons

3 sec inademen

3 sec blokkeren

6 sec uitademen

Buikademhaling, de buikholte 4 à 5 maal laten uitzetten en dan terug inkrimpen op ritme AH,duur van de interventie: 1 min

Stimuleert de parasympathische reflex, verhoogt de hartritme coherentie, brengt vasodilatatie op gang, verlaagt cortisolgehalte en verhoogt de aanmaak van immunoglobuline A

 • Werkinstrument voor : Buddies, Sec Comd, Pl Comd (EPsyHBO)
 • Duur : 1 of 2 minuten, niet meer (opletten voor risico van hyperventilatie of duizelig worden), desnoods enkele keren herhalen met tussenpauze
slide19

Hartcoherentie

Demonstratie van hartritme coherentie a.d.h.v. het

FREEZE FRAMER programma

Invloed van de ademhaling op de hersenen – hartritme coherentie

Demonstration van de controle van de ademhaling

op de recuperatie en stabilisatie

slide21

PREDICTOREN

DETERMINANTEN

Dissociatie, extreme angst, paniek, negatieve emoties

Waargenomen bedreiging

Angst en controleverlies

Intense angst, onmacht, controleverlies, gruwel

Onmacht, woede, hyperactivatie, angst

Angstniveau, ernst van de situatie, desoriëntatie

Symptomen van paniek, angst, pijn, doodsbedreiging

eerste psychologische hulp22

Eerste Psychologische Hulp

VERBALISATIETECHNIEKEN

de psychologische demobilisatie acties te ondernemen op niveau van het commando
De psychologische demobilisatieActies te ondernemen op niveau van het commando
 • De psychologische « flash » : welke zijn tekens (fysiologische, gedragsmatige, emotionele en/of cognitieve) die wijzen op fragilisatie van personen of op psychologische verwondingen (mentaal operationele verwondingen) ?
 • Psychologische bescherming (op de plaats van de interventie): acties voor de tijdelijke terugtrekking van personeel, het vermijding van overmatige blootstelling, uitputting en/of emotionele breakdown voorkomen.
 • « Containment bewerkstelligen » : zeggen en tonen dat je beschikbaar zijn, de functie van « eerste loket » vervullen, beschikbaar zijn, « trauma management by walking around », tegemoet komen aan de eerste psychische en fysieke behoeften, ademhalingsassistentie, « physical replenishment » (geborgenheid, hydratatie, energierijke voeding, reorganisatie en rust)
 • Werkinstrument voor : Sec & Pl Comd Moment : tijdens de gebeurtenis en onmiddellijk erna (enkele uren)
 • Duur : 1 uur
de instrumenten van de professionele intervenanten van de urgentiepsychologie

De instrumenten van de professionele intervenanten van de urgentiepsychologie

De emotionele ventilatiesessie (defusing of emotionele ontlading), de psychologische stabilisatiesessie en/of de recuperatiesessie

Stress en trauma bij de politie – 2de herziene uitgave

DE SOIR, VAN DEN STEENE & DAUBECHIES

Psychologische debriefing (aanpak): het individueel en collectief beheer

de acute opvang emotionele ventilatie psychologische stabilisatie en recuperatie
De acute opvangEMOTIONELE VENTILATIE, PSYCHOLOGISCHE STABILISATIE en RECUPERATIE
 • Instrumenten voor (psychosociale intervenanten) zorgcollega’s (Fire Stress Teams)
 • Moment : in het stadium volgend onmiddellijk volgend op de interventie
 • Duur : enkele minuten tot enkele uren na de interventie
 • Eerste doelstelling: aanwezig zijn, peilen, informeren, organiseren, plannen
  • Inschatten welk soort impact het geweest is en welke de optredende reacties zijn: « psychologische triage ».
  • Uitvoeren van een rudimentair gesprek ( « 5 Q’s ») : Wat? Welke rol? Eigen evaluatie: hoe ging het? Welke steun of hulp zou er kunnen plaatsvinden? Noodzaak aan multidisciplinaire debriefing?
  • Beheer van de communicatie (informatie, geruchtencontrole, éénduidige versie).
  • Advies aan het commando : in kaart brengen van groepen getroffenen – bijkomende informatie vergaren
 • Tweede doelstelling: de « crisis » volledig trachten te begrijpen
  • Wat is er gebeurd? Wie waren de betrokkenen? Antecedenten van de groep hulpverleners?
  • Samenstelling van de groep getroffenen: heterogene of homogene groep?
  • « Strengths » - « Weaknesses » analyse maken; verzwarende factoren?
 • Derde doelstelling : begrijpen wat er aan de hand is om de volgende lijn in de hulpverlening te kunnen plannen (noodzaak voor technische – operationele debriefing VOOR ondersteunende actie)
  • Inschatting maken van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ingrijpende gebeurtenis
  • Inschatting van mate van blootstelling van de getroffenen maken
 • Vierde doelstelling: actieplan uitwerken voor hulpverlening en ondersteuning gespreid in de tijd
uitgestelde hulpverlening psychologische debriefing individueel of collectief
Uitgestelde hulpverlening Psychologische debriefing (individueel of collectief)

Werkbare instrumenten

Werkbare effecten

Inleiding

Feiten

Debriefing van de débriefer

Psycho éducatie

Gedachten

Raad en advies

Leermomenten

Nabijheid

Sociale steun

Percepties

« Deresponsabilisatie » « Deculpabilisatie »

Sociaal delen van ervaringen

Emoties

Copingstijlen

c u next training

C U Next Training

erik.de.soir@telenet.be