Fiscaliteiten 2010 nijfin 23 februari 2010
Download
1 / 33

Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010. Mr. Dianne G.E Kottier JacobsKottier belastingadviseurs. Belastingpakket 2010. DGA Innovatiebox Crisismaatregelen Diverse IB-onderwerpen. DGA. Doorschuiffaciliteit schenken ab aandelen Aanpassing doorschuiffaciliteit vererven ab- aandelen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010' - reid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fiscaliteiten 2010 nijfin 23 februari 2010

Fiscaliteiten 2010Nijfin23 februari 2010

Mr. Dianne G.E Kottier

JacobsKottier belastingadviseurs


Belastingpakket 2010
Belastingpakket 2010

 • DGA

 • Innovatiebox

 • Crisismaatregelen

 • Diverse IB-onderwerpen


DGA

 • Doorschuiffaciliteit schenken ab aandelen

 • Aanpassing doorschuiffaciliteit vererven ab- aandelen

 • Aanpassing betalingsfaciliteit overdracht ab-aandelen

 • Eenmalige geruisloze inbreng tbs pand in nvof bv

 • Openstellen HIR of KER voor de tbs regeling

 • Invoering ter beschikkingsstellingsvrijstelling

 • Uitbreiding betalingsfaciliteit tbs regeling


Inkomstenbelasting tot en met 2009
Inkomstenbelasting tot en met 2009

Bij schenken

 • Aanmerkelijk belangheffing

 • Wel faciliteit invordering bij schenking of schuldigerkenning aan partner/kinderen bij materiële onderneming

  Bij erven

 • Doorschuiffaciliteit

 • Geen materiële ondernemingseis

 • Geen faciliteit invordering nodig


Schenken 2010 e v
Schenken, 2010 e.v.

Doorschuiffaciliteit:

 • Aanmerkelijk belang

 • Materiële onderneming

 • Beleggingsvermogen tot max 5% van ondernemingsvermogen als ond. vermogen aangemerkt

 • Verkrijger min. 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan vervreemding in dienstbetrekking werkzaam in de bv waarop de aandelen betrekking hebben

 • Ook buiten familiesfeer


Schenken 2010 e v1
Schenken, 2010 e.v.

Doorschuiffaciliteit:

 • Ook bij overdracht tegen te lage waarde

 • Op verzoek

 • Geen overgangsregeling

  Invorderingswet:

 • Geen faciliteit meer voor schenking van ab-aandelen

 • Wel uitstel van betaling bij overdracht tegen schuldigerkenning geen beperking meer t.a.v. groep


Erven 2010 e v
Erven, 2010 e.v.

 • Doorschuiffaciliteit

 • Materiële onderneming (nieuw)

 • Op verzoek (nieuw)

 • Onder voorwaarden is dividend dat binnen 24 maanden na overlijden wordt uitgekeerd niet belast (nieuw)

  Invorderingswet

 • Geen uitstel van betaling vzv beleggingsvermogen


Overgangsmaatregel 1
Overgangsmaatregel (1)

Dga

zoon

vordering

Holding

Holding

WM

Vóór 2010:

 • Overdracht tegen schuldigerkenning

 • Holding met vordering kon vererven onder doorschuifregeling (ab)

 • Geen successiefaciliteit, want vordering is geen mat. onderneming


Overgangsmaatregel 2
Overgangsmaatregel (2)

Overgangsmaatregel bij erven

 • Voor op 31 december 2009 bestaande vorderingen

 • Vordering fictief ondernemingsvermogen in verhouding ondernemingsvermogen : beleggingsvermogen t.t.v. overlijden in wm

 • Mits bv ten tijde van overdracht én ten tijde van overlijden onderneming drijft


Ondernemingstoets
Ondernemingstoets

Holdingstructuren

 • Indirect aanmerkelijk belang

 • In dochtervennootschap

  die materiële onderneming drijft

H

WSchenking indirect gehouden aanmerkelijk belang aandelen
Schenking indirect gehouden aanmerkelijk belang aandelen

 • Dga wil aandelen werkmaatschappij schenken

 • Geen doorschuiffaciliteit!

 • Wordt geacht een uitdeling te zijn

 • Geen inhouding van dividendbelasting, wel inkomstenbelasting

 • Uitstel van betaling, v.z.v. materiële onderneming gedurende 10 jaar

 • Alternatief staatssecretaris: juridische splitsing en dan schenken?Tbs 1
TBS (1)

 • Voor resultaatbepaling geldt ‘uitgekleed’ winstbegrip

 • Uitbreidingen 2010:

  • Kostenegalisatiereserve

  • Herinvesteringsreserve

  • Terbeschikkingsstellingsvrijstelling (12%)


Tbs 2
TBS (2)

Knelpunten vóór 2010, o.m.

 • Pand verschuift van box 1 naar box 3 zonder vervreemding=> afrekenen!


Tbs 3
TBS (3)

T/m 2009:

 • Uitstel van betaling onder voorwaarden (rentedragend) en vermogenstoets

  Wijzigingen per 1-1-2010

 • Vermogenstoets vervalt

 • Ook uitstel van betaling bij schuldig gebleven koopsom of schenkingBij vervreemding of aflossing => betalen


Tbs en schenk en erfbelasting
TBS en Schenk- en erfbelasting

Uitbreiding faciliteit

 • Verkrijging ter beschikking gesteld pand

 • Tegelijkertijd met verkrijging (deel van) aandelen in die vennootschap

 • Voortzettingseis:

  • Aan de bv ter beschikking blijven stellen

  • Onroerend goed moet dienstbaar blijven aan onderneming


Tbs 4
TBS (4)

Gedurende 2010

 • Inbreng tbs pand in bv

 • Zonder heffing van IB of ovb


Tbs 5 voorwaarden ib
TBS (5)Voorwaarden IB

 • Pand behoort tot werkzaamheid (tbs)

 • Tegen uitreiking van aandelen

 • Inbrenger dient na inbreng (in)direct 90% van het totaal geplaatste kapitaal te bezitten in de bv

 • Inbreng door enig a-h kan tegen informeel kapitaal (geen aandelen)

 • Op verzoek


Tbs 6 voorwaarden ib
TBS (6)Voorwaarden IB

 • Verkrijgingsprijs aandelen wordt gesteld op boekwaarde pand -/- boekwaarde schuld

 • Verkrijger gaat door met oude boekwaarde pand en schuld

 • Mag in holding (hoeft niet in materiële onderneming)

 • Geen letteraandelen

 • Juridische en economische eigendom


Tbs 7 voorwaarden ovb
TBS (7)Voorwaarden ovb

 • Voor op 1-9-2009 bestaande tbs-situatie

 • Alsnog ovb als inbrenger binnen drie jaar na inbreng niet meer dan 90% van de aandelen heeft in de bv of

 • Alsnog heffing als bv binnen drie jaar na inbreng de onroerende zaak niet meer bezit


Tbs 8 de praktijk
TBS (8)De praktijk

Pand wordt ter beschikking gesteld aan

bv met meer aandeelhouders

 • Inbreng in nieuwe bv die het pand verhuurt

 • Of inbreng in bestaande houdster die het pand verhuurt aan wm met meer a.h.

  Mede-eigendom:

 • Samen inbrengen in bv kan als het bij allen tbs pand is en allen inbrengen

 • Of eigen aandeel inbrengen


Conclusie
Conclusie

TBS pand

 • HIR / KER / TBS vrijstelling

 • Bij overlijden/schenking onder vw faciliteit schenk- en erfbelasting

 • Bij overlijden onder vw doorschuifregeling IB

 • Bij schenking uitstel van betaling

  Bij inbreng in bv: faciliteiten vererving/schenking aandelen van toepassing mits voldaan aan de voorwaarden


Wat te doen
Wat te doen?

 • Rekenen

 • Toekomstplannen (vw ovb)

 • Bv flexibeler. Geen afrekening functiewijziging pand, ruimere mogelijkheden Hir

 • Schenking tbs pand alleen uitstel van betaling =>bij inbreng doorschuifregeling?

 • Inbrengvrijstellingen IB en ovb niet gekoppeldBijv. boekverlies realiseren
Hr 22 januari 2010
HR 22 januari 2010

Aanvang tbs

 • Aanschaf met gezamenlijke bedoeling

 • Van belastingplichtige en bv

 • Om pand in gebruik te geven bij bv

 • En pand wordt voor gebruik gereed gemaakt

 • Dan is sprake van tbs op moment van aanschaf

  Overeenkomst!


Innovatiebox
Innovatiebox

 • Zelf ontwikkelde immateriële activa

  • Waarvoor octrooi verleend

  • Waarvoor S&O-verklaring afgegeven

 • Belastingplan 2010:

  • VPB-tarief van 10% naar 5%

  • Plafond vervalt

  • Verliezen aftrekbaar tegen regulier VPB-tarief

 • Zeer lucratieve regeling!


Crisismaatregelen
Crisismaatregelen

Verruiming verliesverrekening

 • Crisismaatregel voor 2009 en 2010

 • Inruil: drie jaar carry forward tegen twee jaar extra carry-back

  • verlies 2009: verrekenen met winst 06,07,08

  • verlies 2010: verrekenen met winst 07,08,09

 • Keuze maken bij aangifte


Crisismaatregelen1
Crisismaatregelen

Willekeurige afschrijving

 • Investeringen in 2009 en 2010

 • Max. 50% per jaar

 • Uitgezonderd o.m. gebouwen, immateriële activa, auto´s (behalve zeer zuinige)

 • Voor 2013 in gebruik nemen

  Versoepeling verliesverrekening 2008 (en 2009?)


Diverse ib onderwerpen
Diverse IB onderwerpen

 • Aanpassing zelfstandigenaftrek

 • Verhoging MKB winstvrijstelling naar 12% en vervallen urencriterium

 • Crisismaatregel: herleven hypotheek-renteaftrek na tijdelijke verhuur

 • Afschaffing goedkoperwonenregeling

 • Verkorting verjaringstermijn eigenwoningreserve

 • Stamrechtspaarrekening


Bedankt

voor uw aandacht.


ad