kezdte mi elkezdt k j gyakorlataink az er szak megel z s ben s kezel s ben n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében. Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1. Telefon: 36-77-521-973 E-mail: fazekas@emitelnet.hu Web: http://www.fazekas.halas.hu 2008. november

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ő kezdte!... Mi elkezdtük Jó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében' - reia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kezdte mi elkezdt k j gyakorlataink az er szak megel z s ben s kezel s ben

Ő kezdte!... Mi elkezdtükJó gyakorlataink az erőszak megelőzésében és kezelésében

Cím: 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor utca 1.

Telefon: 36-77-521-973

E-mail: fazekas@emitelnet.hu

Web: http://www.fazekas.halas.hu

2008. november

Kortársak 12 %-át agresszívnek gondolja a mai diák, 1/3-uk nem érzi biztonságosnak az iskoláját.(OFI felmérés, heterogén csoportban)

vitatkozhatunk
Vitatkozhatunk:
 • Fegyelemre, normatiszteletre nem szocializálódott gyerekek tömeges megjelenése lehetetlenné teszi az oktatást.
 • „Ezzel az emberanyaggal úgysem lehet.”
 • Deviáns magatartás került uralkodó pozícióba.
 • Felzárkóztató pedagógiai módszerek jobb feltételek mellett se lennének alkalmasak a konfliktusok kezelésére- olyan súlyos a helyzet.
slide4
Iskolában eltöltött évek: hideglelős rettegés pillanatai által megszakított végeérhetetlen unalom.(Csíkszentmihályi)
l ssuk be
Lássuk be:
 • Az iskola kényszert gyakorol a felnövekvő generációk fölött, ami ellen évszázadok óta lázadnak az ifjak.
 • Biológiai érés fiatalabb korban; az iskola válaszai mégis változatlanok.
 • Régi pedagógiai eszközrendszer hatásfoka csökken.
s ezt is
És ezt is:
 • Aáry Tamás ombudsman:
 • A közoktatás közpénzekből működtetett közszolgáltatás….A pedagógusoknak vállalniuk kell az oktatás területén keletkező feszültségek kezelését.
camus
Camus:
 • „Nem szeretjük az agressziót, mert boldogtalanná tesz.”
az iskola biztons g rt bizotts g ll sfoglal s b l
Az Iskola Biztonságáért Bizottságállásfoglalásából
 • TÁMOP: egyénhez igazodó tervezés erősítésének támogatása
 • Fejlesztő értékelés
 • Közösségi élethelyzetek teremtése (kooperatív)
 • Ifjúságvédelmi felelősök
 • Szülők,tanulók bevonása a magatartási szabályok ellenőrzésébe
slide9
Jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele
 • Pszichológusok hozzáférhetővé tétele a szakszolgálatoknál és a nevelési tanácsadókban
 • Művészeti és sporttevékenységek
 • Biztonsági audit segédanyag- iskolai tervek
 • Mentálhigiénés alapprogram
 • Fenntartói ellenőrzések
a finnek akci terv b l
A finnek akciótervéből
 • Néhány eredeti elem
 • Legtöbbet segít: folyamatos jelenlétünk
korszer ismeretek konfliktus rtelmez se
Korszerű ismeretekKonfliktus értelmezése
 • Conflictus: összecsapás, nézeteltérés. Jelenlétük természetes- nem mindegy, hogyan kezeljük.
 • Fő fajtái:- más viselkedése akadályoz személyes szerepünkben (veszteség, vagy vereségmentes megoldás)- értékrendünk különbözik (tanácsadás, példaadás, elfogadás)
 • Feloldása: szétválasztás, konfrontáció, vagy szabályok
konfliktus t pusai 1
Konfliktus típusai 1.
 • Intraperszonális- szerepem betöltése disszonanciát okoz
 • Látszatkonfliktus- csak pillanatnyi állapotból fakad, pl. diákcsíny
 • Peremkonfliktus- hamar megoldódik, pl. nézeteltérés
 • Központi- hosszan befolyásolja a helyzetet; összecsapással végződhet
konfliktus t pusai 2
Konfliktus típusai 2.
 • Tény- pl. magatartásjegy eldöntésénél nem mindegy, mennyi tényt ismerünk
 • Érdek- pl. ugyanarra a szűkös erőforrásra vagyunk utalva mindannyian
 • Kapcsolati- rivalizálás esetén gyakori
 • Érték- akit ezzel szembesítünk, meglepetten néz, s azt jelzi, hagyjuk békén
konfliktusok t pusai 3 ranschburg jen el ad sa alapj n
Konfliktusok típusai 3.(Ranschburg Jenő előadása alapján)
 • Rangsorképző agresszió (megszűnik, ha világos a rangsor, hasonló gyerekek közt zajlik). Tornasort ne nagyság szerint.
 • Antiszociális agresszió (népszerűtlen, sérült gyerekek, akik nem ismerik más módját a konfliktuskezelésnek-pszichopata lesz jó része). Nincs bűntudatuk. Peremhelyzetben.
 • Kötekedő agresszor (keretek közé szorítja a sport; technikák az áldozattá válás ellen). Figyelemkeresés a célja. Kortársa utasítsa el.
konfliktusr l hagyom nyosan
Konfliktusról- hagyományosan
 • Szemet szemért, fogat fogért- önbíráskodás(megoldása: szabályozás; törvények, házirend)
 • Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel-helyzettől, személyektől függ
 • Kard által vész el, ki kardot ragad- kompromisszumkeresés
konfliktuskezel s1
Konfliktuskezelés
 • Reflex: legerősebb eszközök.
 • Első kérdés: mi a célunk?
 • Platformot alakítunk, leíró jelleg
 • Érzéseinkről világosan
 • Kívánságunk
 • A másik véleménye
 • „Mi üzenet”, kompromisszum
 • A megoldás
fontos k rd sek
Fontos kérdések:
 • Válaszom eltávolítja, vagy közelebb hozza őt?
 • Hogy alakul a rólam alkotott kép azokban, akiknek a véleménye fontos számomra?
 • Győzhetek-e? Ha igen, milyen árat fizetek érte?
 • Ha annyiban hagyom a dolgot megoldódhat-e?
 • Ez a szituáció milyen lehetőséget nyújt számomra?
 • Légy okosabb másoknál, ha lehet; de meg ne mondd nekik…
tit for tat
Tit for tat
 • Kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekvés így lett nyerő:
 • 1. Légy együttműködő
 • 2. Légy provokálható
 • 3. Légy felejtő
 • (Axelroad programjai)
ok hat s az iskol ban konfliktusokat gerjeszt sok hat s
Szabályok az iskolában

Tekintélyromboló helyzetet kezeljük

Viszontáttétel működik,készületlenségünket észleli

Felrúgja, próbálgatja határait, hatását ránk

Voksol a közönségnyereség- veszteség

Gyerek is feszült lesz és tiszteletlen,hiteltelen leszek, figyelmük szóródik

Ok- hatásAz iskolában konfliktusokat gerjeszt sok hatás.
b n sm d a gyerekkel
Bánásmód a gyerekkel
 • Elutasított: társas defektusai miatt nem engedik bekapcsolódni- perifériára szorul
 • Félénk: szelíd noszogatás beválik
 • Agresszív: szülő büntette; áldozatnak érzi magát, önkontroll minimális; bűnözés
 • Iskolaérett: önbizalom, kíváncsiság, önkontroll, céltudatosság, kommunikáció, együttműködés
kommunik ci 1
KOMMUNIKÁCIÓ 1.
 • Benyomáskeltés, alku
 • Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal
 • A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak
 • Üzenet csatornáinak megválasztása
kommunik ci 11
KOMMUNIKÁCIÓ 1.
 • Benyomáskeltés, alku
 • Metakommunikáció: ahol a természet találkozik a társadalommal
 • A nők- többet, más céllal, más feltételezéssel kommunikálnak
 • Üzenet csatornáinak megválasztása
besz lj nk az eq r l is
Beszéljünk az EQ-ról is…
 • …Mert az agressziókezelés fontos személyiségjegyeket és nagyfokú módszertani kultúrát igényel a pedagógustól. Higgadtság megőrzése, tekintély és… humor.
 • Kerülendő: sértődés, agresszió, elhanyagolás.
az intelligencia nem monolitikus
Az intelligencia nem monolitikus
 • Fő változatai: akadémikus, térérzék, kinesztetikus, zenei, kapcsolatteremtő, intrapszichikus
 • Interperszonális: embertársak megértése
 • Intraperszonális: önmagunk megformálása a hatékony életvezetéshez
 • Személyes: érzelmek felismerése, kezelése, önmotiválás, kapcsolatkezelés, empátia
rzelmek zil l hat sa
Érzelmek ziláló hatása
 • Elhúzódó érzelmi nyomor a szellemi teljesítmény, a koncentráció kárára van.
 • Motiválni: lelkesedéssel, örömérzéssel, optimális méretű szorongással.
 • Szorongó: hajlamosabb a kudarcra; aggódás másfajta információ-feldolgozás (energia).
 • Jó hangulat segíti a személyes és alkotói problémák megoldását.
slide28
FLOW
 • Csíkszentmihályi Mihály: amikor az érzelmek a teljesítmény szolgálatába állnak.
 • Spontán öröm, osztatlan figyelem. Eljutni ide erős koncentrációval lehet.
 • Követelmény: ha magas, akkor szorong. Ha alacsony, akkor unatkozik. A flow állapot jelzi, ha a gyerek megfelelő feladatot kapott.
 • Legegészségesebb tanítási módszer, mert belülről motivál.
emp tia
Empátia
 • Mások érzéseinek értelmezése. Segíti a beilleszkedést, népszerűséget, kezdeményezőkészséget.
 • Hiánya: fogyatékosság.
 • Ha nincs összhang a szülőkkel, a gyerek kerüli majd az érzelmekre reagálást, sőt, az érzelmeket. Vagy hiperérzékeny.
rzelmi tren roz s
Érzelmi trenírozás
 • Érzelmekről nem ítélkezni, hanem beszélni, értelmezni őket. Problémamegoldáshoz segíteni, viselkedésmintákat kialakítani.
 • Tudja enyhíteni a szorongást, csillapítani a dühöt, feloldani a depressziót, kordában tartani a haragot.
 • Önmegfigyelés, érzelmek igazgatása (mi bújik mögöttük), empátia (mások megértése): alapelemek.
rzelmi tren roz s1
Érzelmi trenírozás
 • Harag ellen: okát tudatosítani; tükrözés, engesztelő információ, testi lecsillapodás.Támadás hárításhoz vezet. Éreztetni, hogy szeretjük.
 • Depresszió ellen: Vitatni a rágódást okozó gondolatokat; figyelem elterelése, élvezkedés, aerobic, pozitív összehasonlítás.
 • Remény: Pandora szelencéje
 • Stressz kezelése
rzelmi kompetencia
Érzelmi kompetencia
 • Eldönti, mennyire ártanak a viszontagságok. Teherbíró bizalmi hálózatban élőknél nem korrelál a stressz-szint és a halálozási ráta.
 • Kudarc az iskolában: rontja az esélyt. Tudja késleltetni vágyai kiélését (gumicukor-dilemma!), kordában tartani érzéseit, optimistán tekintsen a világba, alakuljon ki felelősségérzete.
nek nk kell er fesz t seket tenn nk
NEKÜNK kell erőfeszítéseket tennünk
 • Tisztáznunk kell érzelmi viszonyulásunkat egymáshoz.
 • Megismerni, fejleszteni érzelmi intelligenciánkat (egyéni, csoportos)
 • Kooperatív modell alkalmazása a tanulásban is.
 • Személyre szabott, sikerélményt nyújtó feladatot adni.
a tan ri b n sm d modell

A tanári bánásmód modell.

Szülőknek: tanfolyam, irodalomajánlat, közös programok.

Gyerekek: kevesebb időt a rangsorolásukra, többet arra, hogy adottságaikra ráébresszük, azt gyakoroltassuk.

Két csodaszer:

Érintés.

„Bocsánat.”

aj nlott irodalom
Ajánlott irodalom
 • Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó Bp, 1997Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Hungary Kft, 2002
 • Dr Spencer Kagan: A kooperatív tanulás Önkonet Kft 2001
 • Thomas Gordon: T.E.T. Gondolat 1990
 • Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat 1989
 • Joseph P. Forgas: Érzelmi intelligencia a mindennapi életben Kairosz 2001.
slide36

G. W. Allport: A személyiség alakulása Kairosz 1997

 • Elliot Aronson: A társas lény KJK 1998
 • Dombi Alice- Oláh János- Varga István: A neveléselmélet alapkérdései APC Stúdió 2004
slide37
Miből áll össze
 • „Jó gyakorlat” csokrunk?
slide38
(Folyamat)szabályokból

(Viselkedéskultúra, tanulói ügyek; házirend; indikátorok- trendelemzés-utánkövetés)

 • Korszerű ismeretek nyújtása

(konfliktuskezelés, kommunikáció, EQ témában nevelőknek; tudatosság, meta szint; saját EQ fejlesztési módja)

 • Érzékenyítés és módszerek IPR és SNI témában

(Hefop 2.1 és 3.1 képzések - kooperatív modell, mediáció- kortárs is-; „szelídítünk”, szociometriai mérés eredményeire építünk; jelenlét mindenhol- folyamatokban és helyileg is: önkéntes felügyeletek ügyeleten kívül)

slide39
 • Bevonás

(diákot: terem- és területrend, DÖK, sulirádió, újság, DÖK nap, hulladékgyűjtés, buli;

technikaiakat: munkaköri leírásban pedagógiai célok; szülőt: kirándulás, ünnepek együtt; szmk összekötő nevelők)

 • EU projektünk tanulságai

(drámajáték-gyűjtemény PP-be, ofi programba)

 • Külső segítség

(Útravaló, IPR mentor, roma koordinátor és CÖK, biztonsági őr, rendőr szülő, családvédelem, gyámügy)

slide40
Mini projektek IPR tanulókat célozva
 • Referencia személyek bevonása továbbtanulást segítve
 • Levelezés a pedagógussal (e-mailben is)
 • Sikerélmény megélésére alkalmas tevékenységek (workshop, projektek)
 • Oktatáshoz nem kötődő, nem osztályozott tevékenységek (sakk, tánc)
eur pa gyermekei az er szak ellen

EURÓPA GYERMEKEI AZ ERŐSZAK ELLEN

(a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola projektje)

n h ny fontos adat
Néhány fontos adat

Tanulók száma: 410 542

Veszélyeztetett: 13 12

Hátrányos helyzetű: 112 175

Kollégista: 35 34

Bejáró: 30 26

IPR: 48 68

SNI: 13 17

Évismétlő: 3 7

eur pa gyermekei az er szak ellen1
Európa gyermekei az erőszak ellen

Célkitűzés:

 • csökkenjen az iskolai erőszak → ideálisabb környezet tanulásra, tanításra

Elvégzett feladatok:

 • kérdőívek → értékelés
 • rajzok, fogalmazások → kiállítás, kiadvány
 • megoldási javaslatok → drámajátékok gyűjteménye, kipróbálása
eredm nyek
Eredmények:
 • osztályfőnöki tanterv kiegészítése
 • konfliktuskezelő módszerek alkalmazása drámaórán, osztályfőnöki órán
 • Módszertani gyűjtemény
aj nlott j t kok
Ajánlott játékok
 • Brainstorming → papírbeszélgetés
 • Johari ablak → önismeret
 • Agyagozás → Mit teremtek?
 • Bizalomjáték – ökölnyitogatás
 • Colostok → bűnbakképzés
 • Előítélet teszt
 • Hídőr→ kiszolgáltatottság, egymásra utaltság
aj nlott irodalom1
Ajánlott irodalom
 • Varga-Gönczi-Pintér: Önismereti játékok gyűjteménye
 • „Nagyító” Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Játékgyűjtemény
 • Gabnai Katalin: Drámajátékok
 • Konrad Lorenz: Az agresszió
 • Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartáskutatás
 • D. W. Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek
 • Bagody Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok
 • Mérei-Binét: Gyermeklélektan
 • Erik Erikson: Gyermekkor és társadalom
 • Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája
 • Dr Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió
gandhi
Gandhi:
 • Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban.
 • „Míg másokra ügyelsz, ne feledd önmagadat sem. Úgy élj társaidért, hogy bele majd te se halj.” (Janus Pannonius)
slide53
A bizottság szakmai anyagai:
 • Dr. Vekerdy Tamás: Észrevételek az iskolai agresszióhoz (A 2008. március 31-i ülésen elhangzott hozzászólás szerkesztett változata)
 • Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete: Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez (PDF)
 • Dr Katonáné Dr. Pehr Erika: Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben (PDF)
 • Dr. Trencsényi László: Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés altémához (PDF)
 • Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika: A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (PDF)
 • Dr. Trencsényi László javaslatára ajánljuk: A "Hét lépés mozgalom" bemutató prezentációja (PDF)
 • Monoriné Papp Sarolta: Felhívás az "Együttműködő iskola - együttműködő pedagógus" elnevezésű civil mozgalomhoz való csatlakozásra (PDF)
slide54
A Magyar Pedagógiai Társaság és a Comenius Műhely Egyesület felhívása a VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából a mai magyar óvoda, iskola és kollégium, illetve annak belső és külső társadalmi környezetének bemutatását szolgáló rövid elbeszélések készítésére (PDF)
 • Ivány Borbála: Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai tevékenysége az iskolai, iskolakörnyéki erőszak megelőzésével kapcsolatban (PDF)
 • A bizottság munkájával kapcsolatos anyagok:
 • EU jelentés a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom szerepéről (PDF)
 • Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) gyakorlatában kialakított jó példák listája (PDF)
slide55
www.osztalyfonok.hu!!!
 • (ITT: esettanulmányok, iskolakísérletek)
 • http://kompasz.balzac.zpok.hu/taxonomy/term/265
 • (ITT: konfliktuskezelési tréningek)
 • http://www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=306
 • (ITT: konnstruktív konfliktuskezelés, középiskolai projektleírás)
konrad lorenz mondta
Konrad Lorenz mondta:

Amit mondtam> amit hallottak>

amit értettek>amivel egyetértettek>

amit meg is tesznek ebből>

ami szokásukká válik>

ami viselkedésük része lesz.

d nt shoz k pess g
Döntéshozó képesség
 • Érzelmi alapon hozzuk a döntést, csak a magyarázata racionális. (Jó ez?)
 • Reflex- rutin- egyszeri döntés
 • Korlátozott racionalitás (Herbert Simon); az érzelmek segítenek szűkíteni a kört; a múltban a tényhez asszociált érzelmeket felidézzük.
 • A csoport miért kockázatvállalóbb?
d nt s
Döntés
 • Célracionális- értékracionális- tradicionális- érzelmi-indulati
 • Eredmény-, vagy kapcsolatorientáltak vagyunk?
 • Nullaösszegű és kooperatív játékok
 • (versengő ill. együttműködő)