k zbeszerz si t j koztat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Közbeszerzési tájékoztató PowerPoint Presentation
Download Presentation
Közbeszerzési tájékoztató

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Közbeszerzési tájékoztató - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Közbeszerzési tájékoztató. Vonatkozó szabályozás:. 2011. évi CVIII.tv. A közbeszerzésekről (Kbt.) 23/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet (Vhr.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Közbeszerzési tájékoztató' - regina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vonatkoz szab lyoz s
Vonatkozó szabályozás:
 • 2011. évi CVIII.tv. A közbeszerzésekről (Kbt.)
 • 23/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet (Vhr.) azEurópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
a m dos t s alapja dimenzi i
A módosítás alapja, dimenziói
 • A módosítás alapja:
 • Európai Bírósági esetjog
 • Hazai gyakorlati tapasztalatok
 • Tagállami jog-összehasonlítás

2. Módosítás dimenziói:

 • Új törvény
 • Új felhatalmazó rendelkezések
 • Intézményrendszer
az j t rv ny fel p t se
Az új törvény felépítése
 • I. rész Általános rendelkezések
  • I. fej Célok, alapelvek
  • II. fej Értelmező rendelkezések
  • III. fej Személyi és tárgyi hatály
  • IV. fej Ajánlatkérők és gazdasági szereplők
  • V. Közzététel és kommunikáció
 • II. rész EU értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai
  • VI. A felhívás
  • VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás
  • VIII. A dokumentáció
  • XI. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők
  • X. Benyújtás, felbontás
  • XI. Bírálat
  • XII. Eljárások fajtái
  • XIII. Építési koncesszió
  • XIV. Közszolgáltatók
 • III. rész Nemzeti eljárásrend
 • IV. rész Közbeszerzési szerződések
  • XV. Szerződés
 • V. rész Jogorvoslat
a t rv ny c lja alapelvei i fejezet
A törvény célja, alapelvei, I. fejezet
 • A verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság
 • Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős gazdálkodás elve
 • KKV, fenntartható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű foglalkoztatás
 • Esélyegyenlőség , egyenlő bánásmód
 • Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás
 • Egyenlő elbánás
  • Nemzeti elbánás az EU-ban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára
  • Az EU –n kívüli ajánlattevők és nem közösségi áruk számára a MK és az EK nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani
 • Főszabály az eljárás nyelve magyar
 • A törvény kogens, eltérés csak annyiban lehetséges, ahogyan azt a törvény megengedi
rtelmez rendelkez sek 2 fejezet
Értelmező rendelkezések, 2. fejezet
 • Ajánlattevő – Részvételre jelentkező -változott
 • Alvállalkozó-változott
 • Erőforrást nyújtó szervezet- kikerült az értelmező rendelkezések köréből
 • Dinamikus beszerzési rendsz., e-árlejtés, e-út
 • Gazdasági szereplőre vonatkozó értelmező rendelkezés újként szerepel
 • Közbeszerzési eljárás megkezdése- változott
 • Tárgyalásos eljárás-változott
a t rv ny alkalmaz si k re iii fejezet 5
A törvény alkalmazási köre III. fejezet 5. §
 • Ajánlatkérőként meghatározott szervezetek
 • Visszterhes szerződés megkötése céljából
 • Megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében

Kötelesek közbeszerzést lefolytatni.

a kbt szab lyoz si rendszere
A Kbt. Szabályozási rendszere
 • Értékhatárok
 • Ajánlatkérők
 • Beszerzés tárgya
 • Cél: az eljárásfajta meghatározása, amennyiben a tv. hatálya alá tartozik az ajánlatkérő és a beszerzés tárgya
a k zbeszerz si elj r sok alanyai
A közbeszerzési eljárások alanyai
 • Ajánlattevők
  • Természetes személyek
  • Jogi személyek
  • Jogi személyiség nélküli szervezetek
 • Ajánlatkérők
  • un. „klasszikus” ajánlatkérők – közös ajánlatkérők
  • un. „közszolgáltatók”
  • Konzorciumok
aj nlatk r k 6
Ajánlatkérők 6. §
 • Minisztérium, központosított közbeszerzés során ajánlattételre feljogosított szervezetek (klasszikus ajánlatkérők)
 • Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány (klasszikus ajánlatkérők)
 • Közjogi szervezet (közérdekű de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység végzésére hozták létre, vagy ilyen tevékenységet lát el, ha meghatározó befolyással van rá a Kbt. 6. § (1) bek hatálya alá tartozó szervezet. Nem lényeges hogy más tevékenységet is ellát) (klasszikus ajánlatkérők)
 • In-house – szervezet 9. § (1) bek. k. pont
 • Közszolgáltatók
 • Támogatott szervezet – több mint 50 %
 • Önkéntes alkalmazó
a k zbeszerz s t rgyai
A közbeszerzés tárgyai
 • Árubeszerzés
 • Építési beruházás
 • Építési koncesszió
 • Szolgáltatás megrendelése
 • Szolgáltatási koncesszió
 • Ha több közbeszerzési tárgya van a szerződésnek – a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni
ltal nos kiv teli k r 9
Általános kivételi kör 9. §
 • Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek
 • Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok
 • Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje
 • Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, rendelkezésre bocsátása vagy igénybe vétele
 • Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére
 • Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna
 • Szolgáltatási koncesszió – Hatóság értesítésével
 • Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény
 • In-house megállapodások
 • Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása
 • Ingatlan vásárlás
 • Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás
 • Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás
 • Választottbíróság, békéltetés,
 • Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony
 • Kutatás-fejlesztési szolgáltatás , ha eredménye nem csak ajánlatkérőnél hasznosul
 • 6. § (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtja a szolgáltatás
 • 6. § (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása, nyereség nélkül
in house meg llapod sok 9 1 k
In-house megállapodások 9. § (1) k)
 • 1. típus
  • Klasszikus ajánlatkérő a tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel köt
  • Közfeladat, közszolgáltatás ellátásával, vagy annak megszervezésével kapcs. Feladat ellátására
  • Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása
  • Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.
 • 2. típus
  • Klasszikus ajánlatkérő
  • Olyan gazdálkodó szervezet köt, amelynek tulajdonosa az ajánlatkérőn kívül kizárólag más klasszikus ajánlatkérő tulajdonosa van
  • Közfeladat, közszolgáltatás ellátásával, vagy annak megszervezésével kapcs. Feladat ellátására
  • Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása
  • Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik
 • Max 5 évre köthető ilyen típusú megállapodás
k zbeszerz si rt khat rok 10
Közbeszerzési értékhatárok 10. §
 • Közösségi – Európai Bizottság állapítja meg
 • Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési – éves költségvetési törvény állapítja meg
 • Közbeszerzési Hatóság év elején közzéteszi
 • Közös jellemzők:

- alanyonként eltérő

- közbeszerzési tárgyanként eltérő

- beszerzési tárgycsoporton belül is van eltérés

rt khat rok klasszikus aj nlatk r k
Értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők
 • Közösségi eljárásrendben
  • Áru és szolgáltatás beszerzés esetében
   • 125 000 euró (a korábbi 133 000 euró értékhatár helyett)

32 861 250 Ft;

   • 193 000 euró (a korábbi 206 000 euró értékhatár helyett)

50 737 770 Ft;

  • Építési beruházás és építési koncesszió esetében 845 000 euró (a korábbi

5 150 000 euró értékhatár helyett)

1 273 702 050 Ft.

 • Nemzeti eljárásrendbena 2010. évi költségvetésről szóló 2009. éviCXXX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése értelmében:
  • árubeszerzés esetében: 8 millió Ft
  • Építési beruházás esetében: 15 millió Ft
  • Építési koncesszió esetében: 100 millió Ft
  • Szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió Ft
  • Szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió Ft
rt khat rok k zszolg ltat k
Értékhatárok - közszolgáltatók

Közösségi eljárásrendben

 • Árubeszerzés :387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett) 101 738 430 Ft
 • Építési beruházás : 4 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett)1 273 702 050 Ft
 • Szolgáltatás megrendelése: 387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett) 101 738 430 Ft

Nemzeti eljárásrendben

 • Árubeszerzés 50 millió Ft
 • Építési beruházás 100 millió Ft
 • Szolgáltatás megrendelése 50 millió Ft
becs lt rt k 11 18
Becsült érték 11. §-18. §
 • Közbeszerzés megkezdésekor
 • Tárgyáért általában kínált vagy kért
 • ÁFA nélkül számított
 • 12.§-18.§ alapján megállapított
 • Legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték)
 • Az ajánlatkérő által fizetett díj, jutalék az ajánlattevők, jelentkezők részére is beleszámít.
 • Egybe kell számítani
  • Hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel
  • ugyanazon építési beruházásra megvalósítására irányuló szerződés értékét.
  • Kisebb értékű kivétel
 • Részekre történő ajánlattétel lehetősége esetén minden rész értékét egybe kell számítani
 • Külképviseletenként ill. országgyűlési képviselőcsoportok részére történő beszerzést külön kell számítani
egyes beszerz si t rgyak becs lt rt ke
Egyes beszerzési tárgyak becsült értéke
 • Áru, melynek tárgya dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése
 • Áru vagy szolgáltatás, mely rendszerek, időszakonként visszatérően kötött szerződésre vonatkozik
 • Szolgáltatás, mely nem tartalmazza a teljes díjat
 • Tervpályázat
 • Építési beruházás
 • Keretmegállapodás
alkalmazand elj r srend 19 20
Alkalmazandó eljárásrend 19. § -20. §

II. rész

 • Közösségi értékhatár elérő vagy meghaladó
 • Építési koncesszió a XIII. fej szerinti különös szabályokat kell alkalmazni
 • Tervpályázatra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg
 • Közszolgáltatók esetében – XIV. fejezet

III.rész

 • Közösségi értékhatár alatt, nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó
 • 4. melléklet szerinti szolgáltatások
  • Jogi szolgáltatás esetén egyáltalán nem kell közbesz elj, az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés megkötéséről hirdetményt kell közzé tenni
 • Szolgáltatás koncesszió
aj nlatk r kre s gazdas gi szerepl kre vonatkoz rendelkez sek 21 29
Ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 21-29. §
 • Az ajánlatkérő eljárása
  • Kbt hatály alá tartozás, változás bejelentése
  • A lebonyolításra javára ajánlatkérőként eljáró más ajánlatkérőt hatalmaz meg
  • Közös ajánlatkérés lehetősége
  • Közbeszerzési Hatóság naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről
 • Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata
  • Előkészítés, lefolytatás, belső ell. felelősségi rendje, dokumentálási rend, döntésért felelős személy, testület
  • Közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem szükséges
  • Bírálóbizottság – 3 tag min.
  • Bírálat (írásbeli szakvéleményt), döntési javaslatot készít a döntést hozó részére, munkájáról jegyzőkönyv készül,amelynek része a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai
  • Döntéshozó nem lehet a bb-tagja
gazdas gi szerepl kre vonatkoz szab lyok
Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok
 • Közös ajálattétel 25. §
  • Képviselő kijelölése- kötelező
  • Minden nyilatkozat közös
  • Képviselővel kell kommunikálni
  • Egyetemleges felelősség
  • Nem változhat az eredeti felállás ajánlattétel, részvételi jelentkezést követően
 • 25. %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 26. §
  • Közös ajánlattevőként való megjelölés kötelező
 • Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, a nyertes ajánlattevőtől gazdasági társaság alapítása megkövetelhető
  • Jogi forma, min jegyzett tőke, tev kör, ellenőrzés írható elő
klasszikus aj nlatk r k k zbeszerz si k telezetts ge
Klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési kötelezettsége
 • klasszikus ajánlatkérőknél a közbeszerzési kötelezettség megállapításához egyetlen szempont vizsgálata szükséges:

- a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával)

 • Klasszikus ajánlatkérők amennyiben beruházásaik értéke eléri a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt a támogatási intenzitástól függetlenül kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni
t mogatott szervezetek k zbeszerz si k telezetts ge
Támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettsége
 • Támogatott szervezetek: gazdálkodó szervezetek (kivéve az egyéni vállalkozót, természetes személyt), társadalmi szervezetek, egyházak stb.
 • A közbeszerzési kötelezettség megállapításához két szempont együttes fennállása vizsgálandó:

- a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával)

- támogatási intenzitás: a beruházás támogatása költségvetési és EU-s forrásból

 • A támogatási intenzitás vizsgálata:

- amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a közösségi értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás többségi részben (50%-ot meghaladó) költségvetési és EU-s forrásból kerül megvalósításra

- amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a nemzeti értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás 50%-ot meghaladó költségvetési és EU-s forrásból kerül megvalósításra

k zbeszerz s folyamata i
Közbeszerzés folyamata I.
 • Közbeszerzési eljárás megindítása ajánlati/ajánlattételi felhívással
 • A felhívás lényeges elemei Kbt 38.§ bekezdése alapján:
 • az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát és elektronikus levelezési címét;
 • A közbeszerzési eljárás fajtáját;
 • A dokumentáció és kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, helyét, pénzügyi feltételeit;
 • a közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét
 • a szerződés meghatározását;
 • a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
 • a teljesítés helyét;
 • az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
 • az ajánlatok értékelési szempontját;
 • Kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat;
 • az alkalmassági követelményeket;
 • a hiánypótlás lehetőségét;
k zbeszerz s folyamata ii
Közbeszerzés folyamata II.
 • az ajánlattételi határidőt;
 • az ajánlat benyújtásának címét;
 • az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell;
 • az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét;
 • Ajánlati kötöttség minimális időtartamát;
 • az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napját;
 • a részajánlat (amennyiben lehetséges kötelező is!), többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét vagy kizárását;
 • Ajánlati biztosíték előírása;
 • Uniós támogatás esetén az érintett projektre vonatkozó adatokat fel kell tűntetni
k zbeszerz s folyamata iii
Közbeszerzés folyamata III.
 • Milyen igazolások és nyilatkozatokat kell csatolni az ajánlattevőnek az ajánlata mellékleteként
 • Kiegészítő tájékoztatás kérése és adás – abban az esetben ha ellentmondások vannak a felhívás és a dokumentáció között, illetve nem egyértelmű előírást tartalmaznak (közösségi eljárás: 10/6 nap, egyszerű eljárás: 5/3 munkanap)
 • Az 5. pontra feltett kérdésekre az ajánlatkérőnek az határidő lejárta előtt válaszolnia kell
 • Az ajánlattevő elkészíti formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlatot.
 • Ajánlat bontása (a határidő lejártát követően) – ismertetik a felolvasólap tartalmát, az ajánlattevő jelen lehet.
 • Ajánlatok értékelése – ha szükséges hiánypótlás
 • Eredményhirdetés –helyett összegzés kiosztása
 • Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel
 • Ajánlatok értékelése – ha szükséges hiánypótlás
 • Eredményhirdetés –helyett összegzés kiosztása
 • Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel
hi nyp tl s 67
Hiánypótlás 67. §

Jellege: kötelező, teljes körű

 • Az ajánlatkérő köteles azonos feltételekkel biztosítani ennek lehetőségét az ajánlattevők és részvételre jelentkezők részére. Minden ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell a hiánypótlásról.
 • Arra irányul, hogy az ajánlat vagy részvételre jelentkező megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy jogszabályok előírásainak- ennek érdekében a részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet.
 • Új gazdasági szereplőt nem lehet bevonni a hiánypótlás keretében az eljárásba.
 • Önkéntes hiánypótlás lehetősége adott
 • Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi felhívásban nem szereplő hiányt észlel, azonban hiánypótlás egy témára csak egyszer lehetséges
 • A hiánypótlás adása nem járhat alapelv sérelmével és tartalmi ajánlat nem módosulhat
 • Nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítása lehetséges –amely az ajánlattevők közötti verseny eredményét, értékelési sorrendet nem befolyásolja.
egyszer elj r srend iii
Egyszerű eljárásrend III.
 • 1. opció: szabadon kialakított saját eljárásrend alkalmazása 123. § alapján
 • Csak áru és szolgáltatás esetében
 • Szabályok közzététel a felhívásban
 • Egy eljárásfajta alkalmazása egy eljárásban
 • Rendes hirdetményminta alkalmazása
 • Törvényben meghatározott kizáró októl eltérek nem határozhatók meg
 • Főszabály nyilvánosság, hirdetmény nélküli csak a törvényben meghatározott esetekben (122. §), Esélyegyenlőség, verseny biztosítása szükséges
 • 2. opció: II. részben meghatározott (közösségi rezsim) szabályok alkalmazása, 122. §-ban foglalt eltérésekkel
 • Építési beruházás esetén dokumentáció kötelező
 • Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazási lehetőség II. rész alapján, ha az árúbeszerzés v. szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 M Ft-ot, Építési beruházás esetén pedig a 150 M Ft-ot
k zbeszerz s dokumentumai
Közbeszerzés dokumentumai

Hivatalhoz benyújtandó dokumentumok:

 • Pártatlansági nyilatkozatok
 • Ajánlat/ajánlattételi felhívás, és annak módosításai a megjelenésre történő hivatkozással
 • Kiegészítő tájékoztatás
 • Ajánlatbontási jegyzőkönyv
 • Beérkezett ajánlatok 1–1 példánya
 • Jelenléti ívek, jegyzőkönyvek
 • Hiánypótlási levelezés
 • Bírálati lapok, bírálati jegyzőkönyv
 • Eredményről szóló tájékoztató a megjelenésre történő hivatkozással, helyett összegzés
 • Szerződés
 • Szerződés módosításáról szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással
 • Szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással
el zetes vitarendez s 79 1
Előzetes vitarendezés 79. § (1)
 • 2010. január 1.-től kötelező a jogorvoslati eljárás megindítása előtt, ha az ajánlattevő nem ért egyet az írásbeli összegzésben foglalt valamely ténnyel, vagy az ajánlatkérő bármely eljárási cselekményével, dokumentumával.
 • Határidő: jogsértésről történő tudomásszerzést követő 3. munkanap.
 • Kérelemben meg kell jelölni az írásbeli összegzés, egyéb dokumentum, eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, az álláspontot alátámasztó tényeket adatokat, és bizonyítékokat.
 • Faxon, vagy elektronikusan kell a kérelmet elküldeni.
 • Ajánlatkérő válasza: kérelem megérkezését követő 3. munkanap.
 • A kérelem benyújtását követő 10. napig a szerződés nem köthető meg
k zbeszerz s sikere i
Közbeszerzés sikere I.

hogy az ajánlatkérő biztosítsa az esélyegyenlőséget.

 • Ajánlati felhívás és dokumentáció egyértelmű megfogalmazása
 • Ajánlattevő ezen elvek mentén kérjen kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőtől.
 • A Kbt. előírja, hogy a beszerzés tárgyának műszaki követelményeit úgy kell meghatározni, hogy minden ajánlattevő eséllyel tehessen ajánlatot, így ezeket célszerűen szabványokra hivatkozással kell megadni.
k zbeszerz s sikere ii
Közbeszerzés sikere II.

Ellenőrző lista készítése

 • A felhívásnak és a dokumentációnak a Kbt.-ben is szabályozott kérdéseiről szóló részei összhangban vannak-e a Kbt.-vel.
 • A felhívás és a dokumentáció összhangban vannak-e egymással.
 • A Kbt.-ben nem meghatározott feltételek megfogalmazása alapján nyilvánvaló-e, hogy az ajánlattevőnek miként kell teljesítenie a feltételt.
 • Egyértelműek-e az időpont meghatározások?
k zbeszerz si rt khat r alatt
Közbeszerzési értékhatár alatt

Nem minősül közbeszerzésnek, DE

 • Dokumentálhatóság elszámoltathatóság
 • Írásos ajánlatkérés, ajánlat és megrendelő
 • Ajánlatkérés minimális információi
  • Ajánlatkérő neve, címe, pecsét
  • Ajánlattételi határidő
  • Szállítási határidő
  • Árubeszerzés: eszköz megnevezése, paraméterei
  • Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések
 • Legalább 3 írásos ajánlat, ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés
fontos tudnival k
Fontos tudnivalók

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) 33. § (4) alapján:

Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje

 • Gépbeszerzés (2 év) esetén 6 hónappal,
 • építési beruházás (3 év) esetén 12 hónappal

meghosszabbodik (a művelet megkezdésének időpontjától számítva)

a m velet megkezd s nek id pontja
A művelet megkezdésének időpontja:
 • a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése, vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi;
 • építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja,ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma