Analiza związku liczby osób korzystających ze
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

Analiza związku liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i ogólnej liczby ludności w latach 2004 i 2006. Podstawowe pojęcia. Świadczenia społeczne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - regina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Analiza związku liczby osób korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej

i ogólnej liczby ludności w latach 2004 i 2006


Podstawowe poj cia
Podstawowe pojęcia

Świadczenia społeczne

Są to środki zaspakajania indywidualnych potrzeb jednostki i rodziny, których uzyskanie nie jest bezpośrednim efektem własnej pracy. Są one podstawowym instrumentem polityki społecznej i formą realizacji- zabezpieczenia społecznego. Prawo do świadczeń społecznych mieści się w katalogu podstawowych- praw człowieka.

Liczba ludności

Liczba osób zamieszkująca dany obszar w danym momencie. Podstawowym źródłem informacji o liczbie ludności na danym obszarze są spisy powszechne. Istotnym jest ustalenie liczby ludności w określonym wybranym momencie (np. stan na dzień 31 XII). Z oczywistych względów badanie spisowe nie może odbyć się jednocześnie na całym badanym terenie, dlatego pyta się o stan, który miał miejsce w określonym dniu.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Cele badania

Analiza liczby osób korzystających za świadczeń pomocy społecznej oraz ogólnej liczby ludności w latach 2004 i 2006

Przedmiot badania

Zbiorowość statystyczna: 16 województw w Polsce w latach 2004 i 2006

Jednostka statystyczna: województwo

Cechy stałe

Rzeczowa: województwo

Czasowa: rok 2004 i 2006

Przestrzenna: Polska

Cechy zmienne

Liczba ludności: cecha ilościowa, skokowa

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej : cecha ilościowa, skokowa

Źródło

Mały rocznik statystyczny, lata 2000-2007

Roczniki statystyczne województw

Wikipedia, wolna encyklopedia


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Analiza struktury liczby osób

korzystających ze świadczeń pomocy

społecznej w 2004 i 2006 rokuAnaliza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Miary położenia

● klasyczne

Suma: ∑=2409889 osób

Łączna liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosiła 2409889 osób.

Średnia arytmetyczna: ā=150618,1 osób

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosiła przeciętnie 150618,1 osób.

● pozycyjne

Mediana: Me=150190,5 osób

W połowie województw liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosiła 150190,5 osób

i więcej, a w połowie 150190,5 i mniej.

Dominanta: brak

Miary dyspersji

● klasyczne

Odchylenie standardowe: s=57904,3 osób

Współczynnik zmienności: V=38,44%

Liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej odchylała się przeciętnie o 57904,3 osób, co stanowi

38,44% średniej. Wynika z tego, że natężenie dyspersji jest umiarkowane.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

pozycyjne

Min=55466 osób Max=279170 osób Rozstęp: R=223704 osób

Różnica między największą liczbą osób pobierających świadczenia pomocy społecznej, a najmniejszą wynosi

223704 osób.

Odchylenie ćwiartkowe: Q=30749,9 osób

Współczynnik zmienności: V=20,5%

Połowa zmienności obszaru liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 50% środkowych

województw wynosi 30749,9 osób co stanowi 20,5% mediany. Wynika z tego, że natężenie dyspersji jest niskie.

Miary asymetrii

● pozycyjne

Współczynnik skośności A(Q)=-0,03

Rozkład liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej środkowej części obejmujący 50% województw

charakteryzuje się asymetrią ujemną o bardzo niskim natężeniu.

Miary spłaszczenia

Wskaźnik spłaszczenia (kurtoza) Wk=0,45Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Miary położenia

● klasyczne

Suma: ∑=2815783 osób

Łączna liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosiła 2815783osób.

Średnia arytmetyczna: ā=175986,4 osób

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosiła przeciętnie 175986,4 osób.

● pozycyjne

Mediana: Me=179339,5 osób

W połowie województw liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosiła 179339,5 osób

i więcej, a w połowie 179339,5 i mniej.

Dominanta: brak

Miary dyspersji

● klasyczne

Odchylenie standardowe: s=69393,8 osób

Współczynnik zmienności: V=39,43%

Liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej odchylała się przeciętnie o 69393,8 osób, co stanowi

39,43% średniej. Wynika z tego, że natężenie dyspersji jest umiarkowane.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

pozycyjne

Min=57314 osób Max=363494 osób Rozstęp: R=306180 osób

Różnica między największą liczbą osób pobierających świadczenia pomocy społecznej, a najmniejszą wynosi

306180 osób.

Odchylenie ćwiartkowe: Q=31951,35 osób

Współczynnik zmienności: V=17,8%

Połowa zmienności obszaru liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 50% środkowych

województw wynosi 31951,35 osób co stanowi 17,8% mediany. Wynika z tego, że natężenie dyspersji jest niskie.

Miary asymetrii

● pozycyjne

Współczynnik skośności A(Q)=-0,4

Rozkład liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej środkowej części obejmujący 50% województw

charakteryzuje się asymetrią ujemną o niskim natężeniu.

Miary spłaszczenia

Wskaźnik spłaszczenia (kurtoza) Wk=2,81


Por wnanie
porównanie

▪ W Polsce w 2006 roku liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej była

większa o 405894 osób niż w roku 2004.

▪ Przeciętna liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2006 roku była

większa średnio o 25368 osób od przeciętnej liczby osób korzystających ze świadczeń

pomocy społecznej w 2004 roku.

▪ Połowa województw w roku 2004 miała nie więcej niż 150190,5 osób korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej, a polowa nie mniej niż 150190,5. Natomiast w roku 2006

połowa województw miała nie więcej niż 179339,5 osób, a druga połowa nie mniej niż 179339,5.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

▪ Średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej odchyla się od swego

poziomu o 57904,3 osób w roku 2004, zaś w roku 2006 o 69393,76 osób.

▪ Nastąpił wzrost dyspersji rozkładu, mimo to jest on umiarkowany w obu porównywanych rozkładach.

Klasyczny współczynnik zmienności w 2004 roku wynosił 38,44% natomiast w roku 2006

wynosił 39,43% .

▪ W środkowych ośmiu województwach natężenie dyspersji jest niskie i wynosi w roku 2004

20,5%, natomiast w roku 2006 17,8%.

▪ Różnica między wartością największą, a najmniejszą była większa w 2006 roku,

niż w roku 2004 o 82476 osób.

▪ Asymetria środkowej liczby województw jest ujemna. W 2004 roku wynosiła -0,03, a w 2006

roku wynosiła -0,4.


Wska nik podobie stwa struktur
Wskaźnik Podobieństwa struktur pomocy społecznej odchyla się od swego

Z=0,9187

Wskaźnik podobieństwa struktur wynosi Z=0,92 a zatem pomimo zaobserwowanych zmian

struktura liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2004 i 2006

jest bardzo podobna.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Analiza współzależności pomocy społecznej odchyla się od swego

liczby osób korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej

i ogólnej liczby ludności w 2004 i 2006 roku


Dane 2004 rok
Dane 2004 rok pomocy społecznej odchyla się od swego


Diagram korelacyjny 2004 rok
Diagram korelacyjny 2004 rok pomocy społecznej odchyla się od swego

Z obserwacji wykresu zależności ogólnej liczby ludności, a liczby osób korzystających ze świadczeń

pomocy społecznej, wynika, iż korelacja jest dodatnia.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomocy społecznej odchyla się od swego

r=0,928

Między ogólną liczbą ludności, a liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, występuje korelacja

dodatnia. Oznacza to, że wzrost liczby ludności powoduje wzrost liczby osób pobierających świadczenia pomocy

społecznej.

Współczynnik determinacji

R2 =0,86 R2=86%

86% zmienności liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyjaśnione ogólną liczbą ludności.

Współczynnik indeterminacji

φ2=0,14 φ2=14%

W 14% liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nie zależy od liczby ludności.

Odchylenie standardowe reszt

Se= 22378,8 osób

Rzeczywiste wartości liczby ludności odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych oszacowanych

za pomocą liniowej funkcji regresji o 22378,8 osób.

Współczynnik zmienności przypadkowej

V=14,86%

Odchylenie standardowe reszt stanowi 14,86% średniej liczby ludności.


Liniowa funkcja regresji

a=46969,16 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=43,44

Se=22378,8 osób

R2=0,86

y=46969,16 + 43,44x

Wzrost liczby ludności o 1 tys. będzie powodował wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń

pomocy społecznej o 43,44 osoby.

Liniowa funkcja regresji


Wyk adnicza funkcja regresji

a=69672,04 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=1,0003

Se=31107,1 osób

R2=0,73

y=69672,04*1,0003 x

Wzrost liczby ludności o 1 tys. Powoduje wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy

społecznej przeciętnie o 0,03%

Wykładnicza funkcja regresji


Pot gowa funkcja regresji

a=389,28 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=0,768

Se=24135,36 osób

R2=0,838

y=389,28*x 0,768

Wzrost liczby osób o 1% powoduje wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

o 0,768%

Potęgowa funkcja regresji


Hiperboliczna funkcja regesji

a=259862,89 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=-206704471,2

Se=25658,42

R2=0,82

y=259862,89 -2925,91

Jeśli liczba ludności będzie maleć to liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej utrzyma

się na poziomie 259862,89 osób.

Najlepiej dopasowaną funkcją regresji jest funkcja liniowa.

Hiperboliczna funkcja regesji


Dane 2006 rok
Dane 2006 Rok pomocy społecznej odchyla się od swego


Diagram korelacyjny 2006 rok
Diagram korelacyjny 2006 Rok pomocy społecznej odchyla się od swego

Z obserwacji wykresu zależności ogólnej liczby ludności, a liczby osób korzystających ze

Świadczeń pomocy społecznej wynika, iż korelacja jest dodatnia


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomocy społecznej odchyla się od swego

r=0,89

Między ogólną liczbą ludności, a liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, występuje korelacja

dodatnia. Oznacza to, że wzrost liczby ludności powoduje wzrost liczby osób pobierających świadczenia pomocy

społecznej.

Współczynnik determinacji

R2 =0,79 R2=79%

79% zmienności liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyjaśnione ogólną liczbą ludności.

Współczynnik indeterminacji

φ2=0,21 φ2=21%

W 21% liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nie zależy od liczby ludności.

Odchylenie standardowe reszt

Se= 32390,96 osób

Rzeczywiste wartości liczby osób korzystających ze świadczeń odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych

oszacowanych za pomocą liniowej funkcji regresji o 32390,96 osób.

Współczynnik zmienności przypadkowej

V=18,4%

Odchylenie standardowe reszt stanowi 18,4% średniej liczby ludności.


Liniowa funkcja regresji1

a=56871,57 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=49,99

Se=32390,96 osób

R2=0,79

y=56871,57 + 49,99x

Wzrost liczby ludności o 1 tys. będzie powodował wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń

pomocy społecznej o 49,99 osoby.

Liniowa funkcja regresji


Wyk adnicza funkcja regresji1

a=83995,32 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=1,0003

R2=0,68

y=83995,32*1,0003 x

Wzrost liczby ludności o 1 tys. Powoduje wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy

społecznej przeciętnie o 0,03%

Wykładnicza funkcja regresji


Pot gowa funkcja regresji1

a=617,69 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=0,728

R2=0,77

y=617,69*x 0,77

Wzrost liczby osób o 1% powoduje wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

o 0,77%

Potęgowa funkcja regresji


Hiperboliczna funkcja regesji1

a=297821,75 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=-229853773,7

Se=25658,42

R2=0,82

y=297821,75 -229853773,7

Jeśli liczba ludności będzie maleć to liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej utrzyma

się na poziomie 297821,75 osób.

Najlepiej dopasowaną funkcją regresji jest funkcja liniowa.

Hiperboliczna funkcja regesji


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Analiza szeregu pomocy społecznej odchyla się od swego

czasowego


Og lna liczba ludno ci w polsce w latach 1999 2006
Ogólna liczba ludności w pomocy społecznej odchyla się od swegopolsce w latach 1999-2006

Szereg czasowy momentów

Najniższe tempo

zmian

Najwyższe tempo

zmian

Średnie tempo zmian

T= -0,196%

W latach 1999-2006 liczba ludności malała średnio z roku na rok o 0,196%

Średni roczny poziom ludności

ā= 38351,175 osób

Przeciętnie średnia liczba ludności wynosiła 38351,175 osób.


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Liczba ludności w tys. w Polsce w latach 1999-2006 pomocy społecznej odchyla się od swego


Liniowa funkcja trendu

a=38756,06 pomocy społecznej odchyla się od swego

b=-89,97 y=38756,06 - 89,97*t

W okresie 1999-2006 liczba ludności malała średnio z roku na rok o 89,97 osób.

W okresie t=0 (1998 poziom liczby ludności wynosił teoretycznie 38756,06 osób.

Współczynnik determinacji

r = -0,908

R2=82%

W 82% zmiany poziomu liczby ludności zostały wyjaśnione liniową funkcją trendu.

φ2=18%

W 18% zmiany w poziomie liczby ludności nie zostały wyjaśnione liniową funkcją trendu.

Wariancja resztowa

Se=114,12 osób

Rzeczywiste wartości liczby ludności odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych oszacowanych za pomocą

liniowej funkcji trendu o 114,12 osób.

Współczynnik zmienności przypadkowej

Ve= 0,296%

W 0,296% na liczbę ludności wpływają czynniki losowe.

Oszacowanie liczby ludności na rok 2007

y=38756,06 – 89,97*9=37946,33 y= + - Se 37832.21<y<38060,45

Liczba ludności w 2007 roku będzie się wahała w granicach 37832,21 – 38060,45 osób

Liniowa funkcja trendu


Analiza zwi zku liczby os b korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej

Koniec pomocy społecznej odchyla się od swego

Dziękuję za uwagę

Wykonała: Justyna Janowska gr. 102

Kierunek: Informatyka i ekonometria