Stredn odborn kola bzinsk 11 nov mesto nad v hom
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Rozvojový projekt grafické systémy Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov. Naša škola. Adresa:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - regina-best


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stredn odborn kola bzinsk 11 nov mesto nad v hom

Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Rozvojový projekt grafické systémy

Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov.

Ing. Gabriela Perejdová


Na a kola
Naša škola

Adresa:

Stredná odborná škola Bzinská 11 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia Telefón: +421 32 7714281,

7465111 - ústredňa Fax: +421 32 7465123 Email: zsps@spsnmnv.skPortál: www.spsnmnv.sk

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt uplatnenie na trhu pr ce si vy aduje nov odborn kompetencie iakov
Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Ciele a obsahové zameranie:

 • zlepšenie uplatnenia žiakov elektrotechnických odborov na trhu,

 • zvýšenie odborných kompetencií žiakov podľa požiadaviek zamestnávateľov v našom regióne,

 • prístup a praktické zvládnutie žiakmi najnovších elektrotechnických softvérov,

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním najnovších grafických systémov a modernej výpočtovej techniky pre prípravu žiakov na budúce povolanie,

 • zakúpenie softvéru,

 • inovácia obsahu učebných osnov pre odborné elektrotechnické predmety,

 • zaškolenie pedagógov na nové grafické softvéry,

 • tvorba študijných materiálov, metodických listov pre aplikované softvéry.

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt uplatnenie na trhu pr ce si vy aduje nov odborn kompetencie iakov1
Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Stručná charakteristika súčasného stavu:

 • v našom regióne v súčasnosti je veľký rozvoj elektrotechnického priemyslu - výstavba automobiliek v blízkom okolí – Trnava, Žilina,

 • nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,

 • požiadavky zamestnávateľov - znalosti práce s výpočtovou technikou a špeciálnymi programami pre tvorbu technickej dokumentácie v elektrotechnike,

 • v škole – zavádzanie grafických systémov do vyučovania odborných elektrotechnických predmetov,

 • v súčasnosti sa využívajú dve nové učebne výpočtovej techniky, špeciálne zamerané na grafické systémy.

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt uplatnenie na trhu pr ce si vy aduje nov odborn kompetencie iakov2
Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Stručná charakteristika súčasného stavu:

 • Pre tvorbu technickej dokumentácie v študijných elektrotechnických odboroch sa využívajú programy EAGLE 4.16 a ProfiCAD 4.2,

 • EAGLE 4.16 je výkonný softvér pre komplexný návrh dosiek plošných spojov pomocou počítača od nakreslenia schémy, spracovania návrhu dosky až po vygenerovanie dátových súborov pre priemyselnú výrobu a osadenie dosky. Žiak na teoretickej hodine spracuje návrh dosky a tento využije pre výrobu dosky na praktickom výcviku,

 • ProfiCAD 4.2. – je profesionálny efektívny softvér pre tvorbu elektrotechnickej dokumentácie, napr. schémy elektrickej inštalácie, telekomunikačné schémy, silnoprúdové zapojenia a pod.,

 • oba softvéry - pre vzdelávanie sú dostupné ako freeware.

  www.proficad.cz

  www.eagle.cz

Ing. Gabriela Perejdová


Stredn odborn kola bzinsk 11 nov mesto nad v hom
Požiadavky firiem na absolventov - Projekt „Stredné školy“Projekt v spolupráci s firmou TRW a zamestnávateľmi v regióne

Aké vedomosti a zručnosti chýbajú absolventovi školy, aby mohol úspešne vykonávať činnosť v konkrétnej pracovnej pozícii?

čítanie výkresovej dokumentácie,

teoretická znalosť odbornej problematiky (rôzne zákony, napr. ohmy  a  pod.),

všeobecné odborné vedomosti k danej pozícii – napr. CNC (práca s programovaním), elektromontážnici (montáž, zapájanie),

praktická zručnosť, chýbajúca prax v zváraní, spájkovaní,

ochota a celkový prístup naučiť sa niečo nové, skutočný záujem o svoju oblasť odbornosti,

nevyučuje sa praktická časť (asi to vyplýva z nedostatočného strojového vybavenia školy),

absentuje pravdepodobne práca v kolektíve, a s tým spojená komunikácia,

mnohí žiaci, tak pracujú samostatne, bez väčšej integrácie so skúsenými kolegami a z toho vyplývajúcich výhod teamovej prace.

Bratislava, 16. 12. 2008

Ing. Gabriela Perejdová

6


Projekt uplatnenie na trhu pr ce si vy aduje nov odborn kompetencie iakov3
Projekt : školy“Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Cieľová skupina:

 • žiaci elektrotechnických študijných a učebných oborov,

 • učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku učiaci v týchto odboroch.

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt uplatnenie na trhu pr ce si vy aduje nov odborn kompetencie iakov4
Projekt : školy“Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Očakávané výstupy :

Kvalitatívne:

 • zvýšenie a skvalitnenie odborných kompetencií žiakov využívaním nových grafických systémov, ich lepšie uplatnenie na trhu práce,

 • v elektrotechnických odboroch skvalitnenie nadväznosti teoretických elektrotechnických predmetov a odbornej praxe využívaním nového softvéru,

 • zvýšenie kvality školy.

  Kvantitatívne:

 • zakúpenie programu Multisim,

 • vytvorenie učebných textov a metodických listov pre výučbu,

 • realizované školenie na nové grafické softvéry.

Ing. Gabriela Perejdová


Na e aktivity
Naše aktivity školy“

 • zohľadnenie potrieb regiónu pri tvorbe SkVP

 • zosúladenie tematických plánov jednotlivých predmetov, úprava tematických plánov,

 • vypracovanie študijných materiálov pre žiakov,

 • zavedenie nových metód a foriem do vyučovacieho procesu – projektové, zážitkové vyučovanie,

 • rozvoj spolupráce s firmami v regióne – získanie informácií, ktoré sa využijú pri inovácii obsahu učiva.

Ing. Gabriela Perejdová


Stredn odborn kola bzinsk 11 nov mesto nad v hom1

Stredná odborná škola školy“Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Rozvojový projekt grafické systémy

Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov.

Ďakujem za pozornosť

Ing. Gabriela Perejdová