Jak zprůhlednit
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Jak zprůhlednit volební kampaně politických stran? 7 návrhů ODS. Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011. Aktuální situace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - regina-best


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Jak zprůhlednit

volební kampaně politických stran?

7 návrhů ODS

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Aktuální situace

 • Debata o zprůhlednění volebních kampaní a úpravě financování politických stran se vede dlouho. Zatím nepřinesla žádné konkrétní změny.

 • Impulsem pro politickou debatu na toto téma je mimo jiné zpráva GRECO z počátku dubna 2011.

 • Reagovaly na ni nejen politické strany, ale i ministerstvo vnitra, které připravilo analýzu současného stavu a návrh legislativní změny.

 • ODS představila vlastních 7 návrhů na zprůhlednění volebních kampaní. Valná část z nich na zprávu GRECO reaguje.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Doporučení GRECO pro Českou republiku

 • Lépe zpřístupnit výročních finanční zprávy politických stran.

 • Častější a detailnější informace o nákladech na volební kampaň.

 • Zřídit nezávislý orgán, který by monitoroval financování stran, vyšetřoval a dával sankce.

 • Vykazovat dary politickým stranám od jejich členů

 • Pravidla pro oceňování věcných darů a ostatního zboží a služeb.

 • Zavést flexibilní sankce a možnost ukládat sankce i volebním kandidátům či sponzorům.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Co navrhujeme?

 • Zakázat anonymní politické kampaně

 • Zřídit fond pro monitoring kampaní nevládním sektorem

 • Zveřejňovat podrobnou zprávu o volební kampani na internetu

 • Zveřejňovat seznam umístění billboardů kvůli kontrole jejich počtu

 • Důsledně kontrolovat účtování DPH za politickou reklamu

 • Povinně zveřejňovat všechny dárce na internetu

 • Zavést sankce pro politické strany za neplnění povinností a pro vydavatele a agentury za zveřejnění anonymních kampaní

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

1. Zákaz anonymních politických kampaní

 • Navrhujeme zakázat anonymní, nepodepsané politické kampaně

 • Politické strany a všechny další subjekty, které se účastní volebních kampaní, mají mít povinnost zřetelně a srozumitelně označit svým názvem veškerou politickou reklamu, kterou zadávají.

 • Současně navrhujeme zavést sankce pro média, vydavatele a agentury pronajímající velkoplošné reklamní plochy za zveřejnění nepodepsané kampaně.

 • Zákaz anonymních kampaní je vhodné vtělit do novely zákona o regulaci reklamy a do zákona o politických stranách a hnutích.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Do voleb jen pod vlastní značkou!

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

2. Monitoring kampaní nevládním sektorem

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

3. Podrobná zpráva o kampani na internetu

 • Navrhujeme zavést povinnost zveřejnit podrobnou zprávu o celkových nákladech kampaně i jejích segmentech.

 • Segmenty kampaně – náklady na:

  • venkovní reklamu (megaboardy, billboardy, citylighty)

  • inzerci a reklamu v tištěných médiích a na internetu

  • TV a rozhlasové spoty

  • mítinky

  • výroba propagačních předmětů a dárků

  • mediální a PR poradenství

 • Zprávu by politická strana či hnutí zveřejňovala na svých webových stránkách k určitému termínu po dni konání voleb.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

4. Přehled umístění venkovní reklamy zpráva o kampani na internetu

 • Navrhujeme zavést povinnost zveřejnit na internetu seznam umístění billboardů a dalších velkoplošných venkovních reklamních ploch ve formě zvláštní zprávy, a to již v průběhu kampaně.

 • Přehled využívaných velkoplošných venkovních reklamních ploch by sloužil jako podklad pro monitoring nevládním sektorem, který by kontroloval, zda počty deklarované politickými stranami a hnutími odpovídají skutečnosti.

 • Tuto povinnost je možné vtělit do zákona o politických stranách a hnutích, který již upravuje překládání výročních finančních zpráv do PS PČR.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

5. Důsledná kontrola účtování DPH na internetu

 • Podporujeme důslednou kontrolu ze strany finančních úřadů, zda je za politickou reklamu účtováno DPH z ceny obvyklé a nikoli DPH z ceny, která je nápadně nižší než cena obvyklá.

 • Podle odborníků z reklamní branže je možné najít vhodnou definici ceny obvyklé v případě:

  • většiny venkovních reklamních ploch (billboardy a citylighty)

  • u tiskové reklamy (vyjma magistrátních a ryze lokálních tiskovin)

  • u internetové reklamy

 • Jsme připraveni otevřít diskusi o zavedení povinnosti politických stran a hnutí stát se plátci DPH a zavedení nároku na odpočet DPH.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

6. Zveřejnění dárců na internetu na internetu

 • Podpoříme povinné zveřejnění všech dárců na internetu prostřednictvím povinného umístění elektronické verze výroční finanční zprávy na webových stránkách té které politické strany.

 • Samozřejmě musí být v souladu s doporučením Úřadu na ochranu osobních údajů zaručeno, že nebudou zveřejněny osobní údaje donorů (především rodná čísla).

 • Povinnost zveřejnit všechny dárce lze zakotvit do zákona o politických stranách a hnutích, podle kterého již v současnosti předkládají výroční finanční zprávu Kontrolnímu výboru PS PČR.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

7. Sankce za porušení navržených povinností na internetu

 • Pro stanovení výše sankce vůči politickým stranám se nabízí dva modely:

  • penalizovat krácením státního příspěvku pouze politické strany, které mají nárok na státní příspěvek na volební kampaň

  • zavést sankce pro všechny politické strany a hnutí, které kandidují v příslušných volbách

 • Sankce vůči médiím, vydavatelům nebo agenturám pronajímajícím velkoplošné venkovní reklamní plochy za zveřejnění anonymní kampaně by měly být dostatečně motivující.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Postoj ODS k návrhům ČSSD na internetu

 • Většina návrhů ČSSD je populistických, nicméně některé jsou k diskusi.

 • Zavedení výdajových limitů pro kampaně neřeší to podstatné –obcházení těchto limitů, např. „černým financováním“ přes anonymní kampaně nebo manipulaci s volebními náklady.

 • Selektivní zákaz využívání billboardových ploch by znamenal výrazné omezení svobodné politické soutěže. Navíc by jiné složky kampaně regulovány nebyly (např. tištěná inzerce)

 • Odmítáme zastropování darů i přerozdělováním darů nad povolený limit všem politickým stranám.

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Děkuji za pozornost na internetu

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011


Jak zpr hlednit volebn kampan politick ch stran 7 n vrh ods

Jak zprůhlednit na internetu

volební kampaně politických stran?

7 návrhů ODS

Financování politických stran a regulace volebních kampaní, hotel Jalta, 6. října 2011