locja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOCJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOCJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

LOCJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

LOCJA. 2009-I. Dział wiedzy żeglarskiej zajmującym się opisem akwenów i wybrzeży oraz ich oznakowaniem nawigacyjnym z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa żeglugi w różnych warunkach pogodowych i różnych porach roku jest - LOCJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LOCJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
locja

LOCJA

2009-I

slide2

Dział wiedzy żeglarskiej zajmującym się opisem akwenów i wybrzeży oraz ich oznakowaniem nawigacyjnym z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa żeglugi w różnych warunkach pogodowych i różnych porach roku jest - LOCJA

Locja morska- jw. ,oznacza również zespół wydawnictw przedstawiających graficznie lub opisowo określony akwen morski. Wydawnictwa te mają na celu ułatwienie prowadzenia nawigacji i tworzą tzw. morskie pomoce nawigacyjne

Locja śródlądowa- obejmuje opis akwenu położonego na śródlądziu

r dl dowe drogi wodne dzielimy na
Śródlądowe drogi wodne dzielimy na:
 • naturalne (wody płynące - rzeki; wody stojące - jeziora)
 • sztuczne (kanały i zbiorniki sztuczne, np. retencyjne)
slide5

Szlak żeglugowy (farwater) to pasmo na drodze wodnej, na którym może odbywać się swobodnie i bezpiecznie ruch żeglugowy statków o zanurzeniu dozwolonym na danym odcinku drogi wodnej.

najd u sze rzeki polski

foto: www.wikipedia.pl

Najdłuższe rzeki Polski

koryto rzeczne koryto cieku wy obienie w terenie w kt rym p ynie woda pod wp ywem si grawitacji
Koryto rzeczne (koryto cieku)Wyżłobienie w terenie w którym płynie woda pod wpływem sił grawitacji

Na zakolu rzeki przy brzegu wklęsłym inaczej zewnętrznym występuje największa prędkość wody, przez co w tym właśnie miejscu kształtuje się ploso, czyli miejsce o największej głębokości. Na drugim brzegu, wypukłym tworzą się ławice, czyli płytkie miejsca, które ze względu na bezpieczeństwo powinniśmy omijać z daleka.

slide8

przykosa, która wyłania się częściowo z wody przy stanach niskich. Formuje się wzdłuż linii nurtu tworząc stopnie, z których najniższy znajduje się w górze rzeki, a najwyższy w dole, jest to tzw. kant. Po nim następuje spadek i głębia. Poznaje się ją po marszczeniu się wody na kancie.

W przypadku gdy przemiał jest szeroki i rozlany nazywany jest brodem lub po prostu mielizną.

odsypiskoo prawie trwałym charakterze, z reguły porośnięte roślinnością, może ulegać przesunięciu lub zniesieniu przez wodę jedynie przy poważniejszych zmianach stanu wody w rzece.przymulisko, jest to trwale utrzymujące się odsypisko, czyli nie zmieniające swojego miejsca niebezpieczne miejsce. Należy je omijać w znacznej odległości, zwłaszcza gdy jego podstawa przy brzegu jest szeroka.

slide9

przemiał, który tworzy się z dwóch zbliżających się do siebie przykos lub ławicy, i przykosy międzybuchtamiinaczej głębinami.

ławica, o kształcie podłużnym z łagodnie schodzącymi zaokrąglonymi brzegami, powstaje przez osadzenie i stabilizację materiału wleczonego przez nurt rzeki. Przy wyższych stanach wody ławica jest niewidoczna i stanowi płyciznę.

slide10

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

śluza komorowa

pochylnia

Jaz stały

Jaz ruchomy

slide11

Tama, zapora

kanał żeglugowy

slide13

Śluza to budowla hydrotechniczna służąca do pokonania przez statek różnicy poziomów powstałej wskutek pietrzenia rzeki za pomocą jazów. Piętrzenie służy zaś do poprawy warunków hydrologicznych i nawigacyjnych danej rzeki.

Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb. Jazy można podzielić na ziemne, ziemno-betonowe, gumowe. Ze względu na ich charakter na stałe i ruchome, tj. wyposażone w odpowiednie zamknięcia. W przypadku jazów ruchomych możliwa jest regulacja ich wysokości, co daje większe możliwości zarządzania zasobami wodnymi rzeki.

luzowanie
Śluzowanie:
 • wymaga zachowania szczególnej ostrożności!
 • zbliżając się należy zmniejszyć szybkość jachtu lub go zatrzymać
 • zrzucić żagle
 • nadpływające jednostki ustawiają się przed śluzą w kolejności przybycia, przy jednym brzegu
 • wpłynięcie do śluzy po zapaleniu zielonego światła i zezwoleniu obsługi
 • po wpłynięciu zacumować jacht ‘na biegowo’
 • chronić burtę jachtu obijaczami
 • utrzymywać statek równolegle do ściany komory
kana y
Kanały

Kanał wodny – sztuczny ciek wodny, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.

slide16

SYSTEM OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO

Według: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.(Dz. U. Nr 212, poz. 2072)

rodzaje znak w eglugowych regulacji ruchu
Rodzaje znaków żeglugowych regulacji ruchu:
 • znaki żeglugowe zakazu
 • znaki żeglugowe nakazu
 • znaki żeglugowe nieobowiązującego zalecenia
 • znaki wskazania (informacyjne)
 • znaki uzupełniające informacyjne
slide18

ZNAKI ŻEGLUGOWE ZAKAZU

zakaz przejścia poza skrajnię określoną tablicami

zakaz przejścia (przygotować się do wejścia lub przejścia)

zakaz przejścia

slide19

ZNAKI ŻEGLUGOWE ZAKAZU

zakaz cumowania do brzegu

zakaz mijania i wyprzedzania

zakaz zawracania

zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny

zakaz wszelkiego wyprzedzania

zakaz postoju

zakaz postoju na szerokości określonej na znaku

zakaz wyprzedzania dot. zestawów

slide20

ZNAKI ŻEGLUGOWE ZAKAZU

zakaz ruchu statków sportowych i turystycznych oraz wszelkich małych statków

zakaz wytwarzania fali

zakaz pływania na desce z żaglem

koniec strefy w której małe statki sportowe i turystyczne mogły rozwijać duże prędkości

zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

zakaz uprawiania narciarstwa wodnego

zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym

zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg

zakaz ruchu statków żaglowych

zakaz ruchu skuterów wodnych

slide21

ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU

nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak

nakaz zachowania szczególnej ostrożności

nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej/prawej burty

nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej/prawej burty

nakaz nadania sygnału dźwiękowego

nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej/prawej burty

nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego

slide22

ZNAKI ŻEGLUGOWE OGRANICZENIA

ograniczona głębokość (w m)

inne ograniczenie ruchu żeglugowego

ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody

granica szlaku żeglownego oddalona od prawego/lewego brzegu (w m)

ograniczona szerokość przejścia lub szlaku żeglownego

slide23

ZNAKI ŻEGLUGOWE ZALECENIA

zalecenie przejścia w jednym kierunku – przejście z przeciwnego kierunku zabronione

zalecenie przejścia w obydwu kierunkach

slide24

ZNAKI ŻEGLUGOWE ZALECENIA

zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze

zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką

slide25

ZNAKI ŻEGLUGOWE INFORMACYJNE

prom przemieszczający się swobodnie

zezwolenie przejścia

prom na uwięzi

wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną

miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania

jaz w bliskiej odległości

miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków do pchania

zezwolenie na postój

miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków

slide26

ZNAKI ŻEGLUGOWE INFORMACYJNE

skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny

koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia; obowiązuje tylko w jednym kierunku żeglowania

zezwolenie na cumowanie do brzegu

miejsce postoju przeznaczone do załadunku i wyładunku samochodów

miejsce poboru wody pitnej

miejsce, w którym można skorzystać z telefonu

wskazanie miejsca do zawracania

slide27

ZNAKI ŻEGLUGOWE INFORMACYJNE

zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością

zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

zezwolenie na ruch żeglugowy statków sportowych i turystycznych oraz małych statków

wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne

zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego

zezwolenie na ruch skuterów wodnych

zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym

zezwolenie na ruch statków żaglowych

slide28

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACYJNE

wskazanie kierunku obowiązywania znaku zasadniczego

objaśnienie lub uzupełnienie treści znaku zasadniczego

wskazanie odległości od znaku do miejsca, gdzie zaczyna obowiązywać przepis znaku podstawowego

oznaczenie granic i przebiegu szlaku eglugowego oraz miejsc niebezpiecznych i przeszk d eglugowych
Oznaczenie granic i przebiegu szlaku żeglugowego oraz miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych:
 • oznakowanie granic szlaku żeglugowego
 • oznakowanie przebiegu szlaku żeglugowego
 • oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych
 • dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych
 • oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego
slide30

OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLUGOWEGO

znaki pływające prawej granicy szlaku żeglownego (pława lub tyka czerwona ze znakiem szczytowym, czerwony walec, tyka z wiechą)

znaki pływające lewej granicy szlaku żeglownego (pława lub tyka zielona ze znakiem szczytowym, zielony walec, tyka)

znaki pływające rozgałęzienia szlaku żeglownego (pława lub tyka w zielono-czerwone pasy ze znakiem szczytowym, kula w zielono-czerwone pasy),

slide31

OZNAKOWANIE PRZEBIEGU SZLAKU ŻEGLUGOWEGO

znaki brzegowe przebiegu szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu

znaki na prawym brzegu wskazujące w przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu

znaki na lewym brzegu wskazujące w przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu

znaki brzegowe przebiegu szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu

slide32

OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

miejsca niebezpieczne na środku drogi wodnej

przy prawym brzegu miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych

przy lewym brzegu miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych

slide33

OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

znaki wskazania bezpiecznej wody żeglowej

znaki odosobnionego niebezpieczeństwa

slide34

OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

znaki kardynalne

Ułatwienie zapamiętania liczby rozbłysków: Znaki kardynalne świecą białym światłem.Ustaw zegarek tak by godz. 12 skierowana była na N. Północny znak daje 12 błysków.Znak E miga 3 razy potem przerwa, na zegarku godz. 3.Znak S miga 6 razy po przerwie dodatkowy dłuższe błysk i dłuższa przerwa. Na zegarku godz. 6.Znak W miga 9 razy potem przerwa, na zegarku godz. 9

Oznaczenie dzienne i nocne przeszkody w systemie kardynalnym.Ułatwienie zapamiętania koloru znaku: wierzchołek trójkąta wskazujegdzie na znaku znajduje się kolor czarny.

slide38

LOCJA MORSKA

dział wiedzy zajmujący się dokładnym opisem danego akwenu oraz jego oznakowania nawigacyjnego z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa żeglugi w różnych warunkach pogodowych

ORAZ

zespół wydawnictw przedstawiających graficznie lub opisowo określony akwen morski (ułatwienie prowadzeni nawigacji – tzw. morskie pomoce nawigacyjne).

morskie pomoce nawigacyjne
Morskie pomoce nawigacyjne:
 • Mapy morskie
 • Księgi locji
 • Spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych
 • Spisy radiostacji nautycznych
 • Tablice nawigacyjne
 • Tablice astronomiczne
 • Oznakowanie morskie „System IALA”
 • Znaki i skróty stosowane na polskich mapach morskich
 • Katalog map morskich i podręczników nawigacyjnych
slide40

OZNAKOWANIE MORSKIE – SYSTEM IALA

IALA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego

System IALA – projekt jednolitego oznakowania nawigacyjnego

Kolor czerwony – lewa strona toru wodnego

Kolor zielony – prawa strona toru wodnego

 • Znaki boczne
 • Znaki kardynalne
 • Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
 • Znaki bezpiecznej wody
 • Znaki specjalne
slide41

OZNAKOWANIE MORSKIE – SYSTEM IALA

KIERUNEK TORU WODNEGO WYZNACZANY JEST OD STRONY MORZA DO PORTU!

 • Znaki lewej strony malowane na kolor czerwony a prawej na zielony
 • Znak szczytowy lewej strony to pojedynczy czerwony walec a prawej to pojedynczy zielony stożek wierzchołkiem do góry
slide42

OZNAKOWANIE MORSKIE – SYSTEM IALA

Rozgałęzienie - główny tor w prawo

Rozgałęzienie - główny tor w lewo

slide44

ZNAKI NAWIGACYJNE

 • Latarnia – wieża umieszczona na brzegu wysyłająca znaki świetlne
 • Latarniowiec – statek pełniący rolę latarni morskiej lub innego znaku nawigacyjnego
 • Nabieżniki - zestaw dwóch znaków, w dzień będących widocznymi znakami o charakterystycznym kształcie, w nocy światłami o określonej charakterystyce (kolor, ciągłość lub zsynchronizowana modulacja trwania), z których jedno jest ustawione wyżej i dalej, a oba stoją w jednej linii wyznaczając dla statków oś toru wodnego, lub jego krawędź
 • Pława=boja
 • Stawa – znak nawigacyjny lub sygnalizacyjny umieszczony na brzegu lub w morzu w sposób stały, tzn. wbity w dno bez użycia kotwicy.
slide45

latarniowiec

nabieżnik dolny

tylna stawa nabieżnika

pława bezpiecznej wody

stawa u wejścia do Portu Gdańsk

podsumowanie
Podsumowanie
 • Śródlądzie:
 • Morze:

Kolor czerwony – prawa strona szlaku żeglugowego

Kolor zielony – lewa strona szlaku żeglugowego

Kolor czerwony – lewa strona toru wodnego

Kolor zielony – prawa strona toru wodnego