m h nh h tr s n xu t s ch h n t i t nh ngh an n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÔ HÌNH HỖ TRỢ SẢN XuẤT SẠCH HƠN TẠI TỈNH NGHỆ AN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MÔ HÌNH HỖ TRỢ SẢN XuẤT SẠCH HƠN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
regan-rutledge

MÔ HÌNH HỖ TRỢ SẢN XuẤT SẠCH HƠN TẠI TỈNH NGHỆ AN - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
MÔ HÌNH HỖ TRỢ SẢN XuẤT SẠCH HƠN TẠI TỈNH NGHỆ AN
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MÔ HÌNH HỖ TRỢ SẢN XuẤT SẠCH HƠN TẠI TỈNH NGHỆ AN Trình bày: Nguyễn Quang Trung Trưởng phòng KTAT-Môi trường Sở Công Thương Nghệ An Vinh, ngày 22 tháng 1 năm 2010

 2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT SẠCH HƠN (SXSH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN • Năm 1996, với sự hỗ trợ của tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc (UNIDO), Sở Khoa học công nghệ và môi trường Nghệ An đã được tiếp cận với sxsh và tiến hành tập huấn sxsh cho các cấp quản lý và doanh nghiệp. Năm 2001, cán bộ của Sở đã phối hợp với trung tâm VNCPC tiến hành đánh giá sxsh tại CTCP Bia Nghệ An,.. • Năm 2006, với sự hỗ trợ của SEMLA, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tiến hành đánh giá sxsh thí điểm tại CTCP thủy sản Nghệ An • Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2006, Nghệ An là một trong 5 tỉnh mục tiêu được Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) - Bộ Công Thương lựa chọn tham gia vào việc thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất sạch hơn.

 3. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT SẠCH HƠN (SXSH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN • Từ đó, được sự hỗ trợ của Hợp phần, Sở Công Thương Nghệ An đã thực hiện một số hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện sxsh trên địa bàn tỉnh, đó là: • Đào tạo, phổ biến thông tin và nâng cao năng lực nhận thức về SXSH; • Hỗ trợ trình diễn kỹ thuật đánh giá SXSH tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh; • Đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng năng lực về SXSH thông qua các khoá đào tạo, tập huấn; • Hỗ trợ, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các văn bản pháp lý đẩy mạnh thực hiện SXSH trong công nghiệp. • Vận hành và triển khai các mô hình hỗ trợ áp dụng SXSH nhằm tăng cường năng lực thực hiện SXSH đối với các cơ quan quản lý và tăng cường năng lực kỹ thuật đối với các đơn vị thực hiện. Cụ thể như sau:

 4. Các mô hình hỗ trợ (03): • Mô hình hỗ trợ vềcơ chế chính sách và quản lý nhà nước • Mô hình hỗ trợ về thông tin truyền thông • Mô hình hỗ trợ vềkỹ thuật, tài chính và đào tạo nguồn nhân lực

 5. I. Mô hình hỗ trợ vềcơ chế chính sách và quản lý nhà nước • Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, ngày 19/7/2007 UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 4527/UBND.CN giao Sở Công nghiệp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc áp dụng sxsh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. • Ngày 27/10/2009, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ra Chỉ thị số 26/2009/CT.UBND về việc áp dụng sxsh trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc áp dụng sxsh. Gắn trách nhiệm DN trong việc đầu tư sản xuất và áp dụng SXSH, tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

 6. I. Mô hình hỗ trợ vềcơ chế chính sách và quản lý nhà nước (tiếp) • Theo tham mưu của Sở Công Thương, ngày 27/10/2009 UBND tỉnh ra quyết định số 5552/QĐ-UBND ban hành “Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2013”. Với mục tiêu đến năm 2013 có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh được phổ biến và áp dụng sxsh, đối với các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn giảm 10% nguyên liệu đầu vào, giảm 20% tổng lượng phát thải tính trên đơn vị sản phẩm, giảm chất thải 10% trong một số công nghiệp nói chung và cụ thể một số ngành như chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, thực phẩm…100% doanh nghiệp và các cấp quản lý được phổ biến về sxsh. • Bên cạnh đó Sở Công Thương có quyết định số 35/QĐ-SCT về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về sxsh trong Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An.

 7. II. Mô hình hỗ trợ về thông tin truyền thông • Bắt đầu từ năm 2006, được sự hỗ trợ của Hợp phần SXSH trong Công nghiệp (Hợp phần CPI), Sở Công Thương Nghệ An đã thông qua các hoạt động truyền thông như tổ chức các hội thảo, tập huấn, sản xuất phim, viết báo, tờ rơi…nhằm giới thiệu SXSH đến doanh nghiệp, các cấp quản lý, cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh.

 8. II. Mô hình hỗ trợ về thông tin truyền thông (tiếp) • Hội thảo (03 hội thảo được tổ chức) Vào ngày 27/12/2009, Sở Công Thương đã tổ chức hội thảo sản xuất sạch hơn cho các cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn. Tháng 4 năm 2009, Sở Công Thương đã tổ chức 01 hội thảo về SXSH "chia sẻ kinh nghiệm và kết quả thực hiện" với sự tham gia của 60 đại biểu: doanh nghiệp, tư vấn, báo chí, cơ quan tổ chức khác.

 9. II. Mô hình hỗ trợ về thông tin truyền thông (tiếp) • Tập huấn (03 tập huấn đã được tổ chức): Vào tháng 7 năm 2009, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An đã tổ chức tập huấn SXSH "nâng cao giải pháp thực hiện sxsh" cho 60 học viên là cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp Vào 2 ngày 24 - 25/9/2009, Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn sản xuất sạch hơn cho 80 học viên đến từ hơn 40 doanh nghiệp

 10. II. Mô hình hỗ trợ về thông tin truyền thông (tiếp) • Phim: có 06 bộ phim về sxsh đã được xây dựng và phát sóng trên đài trình Nghệ An:

 11. II. Mô hình hỗ trợ về thông tin, truyền thông (tiếp) • Ngoài ra còn có khoảng 15 bài báo về sxsh đăng trên các báo Công Thương, báo Nghệ An, tạp chí Công Thương của tỉnh. • Sở Công Thương đã xuất bản tờ rơi tuyên truyền về sxsh và được phát cho các doanh nghiệp thông qua hội thảo, tập huấn.

 12. III.Mô hình hỗ trợ vềkỹ thuật, tài chính và đào tạo nguồn nhân lực • Tính đến năm 2009, Nghệ An có 09 doanh nghiệp (DATD) được CPI hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để thực hiện mô hình trình diễn SXSH. Cụ thể: • Năm 2008: có 06 DATD, trong đó có 02 DATD đã hoàn thành đó là CTCP Giấy Sông Lam, CTCP Mía đường Sông Lam và 04 DATD đã hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 là thực hiện các giải pháp cần đầu tư lớn, đó là: CTCP Mía đường Sông Con, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Intimex, nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành, Công ty TNHH Kim Anh.

 13. III.Mô hình hỗ trợ vềkỹ thuật, tài chính và đào tạo nguồn nhân lực Năm 2009: có 03 DATD: • CTCP thiết bị và xây dựng Nghệ An (nhà máy tấm lợp), • Nhà máy granit Trung Đô ( SX gạch, ngói ). • Công ty TNHH Đức Phong ( SX mây tre đan ): đang được các chuyên gia sxsh của Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam đánh giá về cơ hội và tiềm năng áp dụng sxsh.

 14. Lãnh đạo CPI và Sở Công Thương Nghệ An, PPSO Nghệ An Khảo sát tại công ty TNHH Đức Phongtháng 2 năm 2009 Chuyên gia SXSH - trung tâm VNCPC đào tạo sxsh cho đội SXSH của nhà máy Granit Trung Đô Các chuyên gia của trung tâm VNCPC đang đánh giá sxsh tại nhà máy tấm lợp (CTCP thiết bị và xây dựng Nghệ An)

 15. Một số hình ảnh về DATD tại Nghệ An Hệ thống tuyển nổi thu hồi bột giấy (thu hồi khoảng 90% bột thất thoát) trong nước thải xeo tại CTCP Giấy Sông Lam Hệ thống mái che nguyên liệu và bột sau nấu tại CTCP Giấy Sông Lam (ước tính giảm 3% tiêu hao nguyên liệu)

 16. Một số hình ảnh về DATD tại Nghệ An Hệ thống xử lý bụi, mùi, khói lò trong sản xuất cồn tại CTCP mía đường Sông Lam Vào ngày 27/11/2009, Lãnh đạo CPI đã nghiệm thu các hạng mục tại CTCP Mía đường Sông Lam

 17. Một số hình ảnh về DATD tại Nghệ An Bọc tôn bảo ôn nồi hơi tránh thất thoát nhiệt tại nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành Bảo ôn đường ống tránh thất thoát nhiệt tại CTCP Mía đường Sông Con

 18. Một số hình ảnh về DATD tại Nghệ An Chuẩn bị nguyên liệu (sắp xếp, ép…) trước khi nấu (tăng hiệu suất nấu) tại Công ty TNHH Kim Anh Chuyên gia trong nước và quốc tế tư vấn SXSH tại công ty TNHH Kim Anh

 19. Kết luận: • Các hoạt động SXSH tại tỉnh đạt hiệu quả tốt, các hoạt động truyền thông về SXSH đã được phổ biến đến cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn, lãnh đạo các doanh nghiệp, đặc biệt là việc thành lập đội SXSH tại các doanh nghiệp đã nâng cao ý thức và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động trong bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng. • Đặc biệt, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí cuả Hợp phần CPI giúp các doanh nghiệp Nghệ An bớt khó khăn trong việc đầu tư các giải pháp SXSH, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Điều này đặc biệt có tác dụng tích cực đến việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình trình diễn về SXSH trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 20. Sở Công Thương Nghệ An xin chân thành cảm ơn Hợp phần CPI - Bộ Công Thương, các cơ quan tư vấn SXSH trong và ngoài nước trong thời gian qua đã hợp tác, hỗ trợ Sở và các cơ quan ban ngành cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện SXSH, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và giảm phát thải ra môi trường, cải thiện điều kiện lao động cho các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.