slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Form 1 Lejn il- Ħ ajja 1 Insibu t-Triq – Ġ esù Revi ż joni fuq Units 1 – 4.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Form 1 Lejn il- Ħ ajja 1 Insibu t-Triq – Ġ esù Revi ż joni fuq Units 1 – 4. - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Form 1 Lejn il- Ħ ajja 1 Insibu t-Triq – Ġ esù Revi ż joni fuq Units 1 – 4. Unit 1 : Irridu Nikbru. Liema huma l-aspetti differenti li fihom qeg ħ din nikbru ?. Fil- ġ isem u fis-sa ħħ a Fil-mod kif na ħ sbu F’dak li n ħ ossu Fil-mod kif in ġ ibu ru ħ na.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Form 1 Lejn il- Ħ ajja 1 Insibu t-Triq – Ġ esù Revi ż joni fuq Units 1 – 4.' - reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Form 1

Lejn il-Ħajja 1

Insibu t-Triq – Ġesù

Reviżjoni fuq Units 1 – 4.

unit 1 irridu nikbru
Unit 1: Irridu Nikbru
 • Liema huma l-aspetti differenti li fihom qegħdin nikbru?
 • Fil-ġisem u fis-saħħa
 • Fil-mod kif naħsbu
 • F’dak li nħossu
 • Fil-mod kif inġibu ruħna
slide3
Għaliex huwa Ġesù l-aħjar persuna biex jgħinna nimxu ’l quddiem fit-triq tal-ħajja?
 • Ġesù hu Alla li jista’ kollox u jaf kollox.
 • Ġesù hu veru bniedem bħalna li din it-triq mxieha diġà u ħallielna l-eżempju biex nimxu warajh.
unit 2 f pajji nisrani
Unit 2: F’Pajjiż Nisrani
 • Liema ħwejjeġ juru li Malta hi pajjiż Nisrani?
 • Toroq b’ismijiet marbuta mar-reliġjon.
 • Niċeċ u statwi ta’ Ġesù, il-Madonna u l-qaddisin.
 • Knejjes, kunventi, postijiet tad-duttrina, eċċ.
 • Ħafna postijiet storiċi b’rabta reliġjuża.
 • Ħafna festi reliġjużi u drawwiet marbuta magħhom.
 • L-importanza li nagħtu lir-reliġjon fil-ħajja personali tagħna.
slide5
F’ liema ktieb tal-Bibbja nsibu li Malta saret Nisranija?

Fl-Atti tal-Appostli.

 • X’jismu l-Papa li żar Malta fl-1990 u sejjaħ lill-poplu Malti “poplu Kattoliku tajjeb”?

Il-Papa Ġwanni Pawlu II.

unit 3 es f pajji u
Unit 3: Ġesù f’ Pajjiżu
 • Liema huma t-tliet reġjuni prinċipali tal-Palestina ta’ ]mien Ġesù?
 • Il-Galilija
 • Is-Samarija
 • Il-Lhudija
slide7
Kafarnahum

Galilija

Lhudija

Samarija

Lhudija

Galilija

Lhudija

Lhudija

Galilija

Galilija

 • F’ liema reġjun tal-Palestina nsibu dawn l-irħula jew bliet?
 • Kana
 • Ġerusalemm
 • Sikar
 • Betanja
 • Nażaret
 • Emmaws
 • Ġeriko
 • Najn
 • Kafarnahum
slide8
Suldat Ruman

Awgustu Ċesari

Ir-Rumani

 • Min kienu l-ħakkiema barranin tal-Palestina fi żmien Ġesù?
 • Min kien l-Imperatur fiż-żmien li fih twieled Ġesù?

Awgustu

 • F’idejn min kienet il-Palestina f’dan iż-żmien?

Erodi l-Kbir

slide9
Ponzju Pilatu

Tiberju Ċesari

 • Min kien l-Imperatur Ruman fi żmien il-mewt ta’ Ġesù?
 • Min kien imexxi l-Palestina f’isem Tiberju?

Ponzju Pilatu

 • F’idejn min kienet it-tmexxija tar-reliġjon tal-Lhud?

Is-Sinedriju

slide10
Għal-liema grupp jew partit tal-Lhud japplika dan it-tagħrif li ġej?

Kien moħħhom biex iħarsu l-irqaqat tal-Liġi —

Il-Fariżej

Kienu l-partit tas-sinjuri u n-nobbli —

Is-Sadduċej

Ma kinux jemmnu fil-ħajja ta’ wara l-mewt —

Is-Sadduċej

Kienu jiġbru t-taxxi għar-Rumani —

Il-pubblikani

Kienu kontra kull min jaħdem mar-Rumani —

Il-Fariżej

Kienu magħrufin bħala ħallelin —

Il-pubblikani

Il-qassis il-kbir kien ikun wieħed minnhom —

Is-Sadduċej

slide11
Ma’ liema festa tal-Lhud hu marbut dan it-tagħrif?

Fiha jfakkru l-ħruġ mill-Eġittu —

L-Għid

Fiha jfakkru meta Alla straħ wara li ħalaq id-dinja —

Is-Sibt

Fiha ssir l-ikla tal-ħobż ażżmu u l-ħaruf mixwi —

L-Għid

Fiha ssir it-tifkira tal-40 sena fid-deżert —

Il-Festa tat-Tined

Fiha jfakkru l-Patt tas-Sinaj —

Għid il-Ħamsin

Fiha jmorru jitolbu u jitgħallmu fis-sinagoga —

Is-Sibt

slide12
L-Evanġelji ssawru fuq tliet perijodi.

Liema huma?

 • Meta Ġesù għex u għallem fil-Palestina.
 • Meta l-Appostli wasslu bil-fomm dak li għamel u għallem Ġesù.
 • Meta saret il-kitba.
unit 4 milja ta storja s i a
Unit 4: Milja ta’ Storja Sħiħa
 • F’liema żewġ okkażjonijiet kbar tidher l-aktar il-fidi ta’ Abraham?
 • Meta, biex jobdi lil Alla, telaq minn artu bla ma kien jaf fejn sejjer.
 • Meta, biex jobdi lil Alla, kien lest li joffri lil ibnu Iżakk li fih kien qed jara t-tama tiegħu.
 • X’kien il-kliem tal-wegħda speċjali li Alla għamel lil Abraham u li seħħet f’ Ġesù?

“B’nislek jitbierku l-ġnus kollha tal-art.”

slide14
Mosè ħeles lil-Lhud mill-jasar tal-E;ittu.
 • Qabbel dawn il-ġrajjiet mill-ħajja ta’ Mosè ma’ ġrajjiet mill-ħajja ta’ Ġesù:

Ġesù ħeles lill-bnedmin kollha mill-jasar tad-dnub.

Mosè lil-Lhud tahom il-manna – ikel għall-ħajja ta’ issa.

Ġesù lilna jtina l-Ewkaristija – ikel tal-ħajja ta’ dejjem.

Mosè għolla s-serp tal-bronż biex min iħares lejh jgħix ftit iktar.

Ġesù miet fuq is-salib u rebaħ fuq il-mewt biex aħna ngħixu għal dejjem.

Mosè wassal il-Kelma ta’ Alla fil-kmandamenti.

Ġesù hu l-Iben ta’ Alla nnifsu li ġie biex iwassalna għand Missieru.

slide15
Għaliex baqa’ magħruf l-iżjed David fost il-poplu Lhudi?
 • 1. Kien sultan kbir u qawwi li
 • ġab l-għaqda fost il-poplu.
 • għażel lil Ġerusalemm bħala l-belt kapitali.
 • rebaħ l-għedewwa kollha tal-poplu u ġab żmien ta’ paċi u ġid.
 • 2. Lilu kienet saret il-wegħda li min-nisel tiegħu għad joħroġ sultan li jibqa’ jsaltan għal dejjem.
slide16
Bniedem li jitkellem f’isem Alla.
 • Xi tfisser il-kelma “profeta”?
 • Għaliex Ġesù hu ferm aqwa mill-profeti kollha f’daqqa?

Il-profeti wasslu l-Kelma ta’ Alla.

Ġesù hu Alla nnifsu li ġie jkellimna.

slide17
Il-Bibbja

Kemm fiha kotba l-Bibbja?

73.

Liema huma ż-żewġ taqsimiet prinċipali tal-Bibbja?

It-Testment il-Qadim u t-Testment il-:did.

X’tissejjaħ l-ewwel taqsima tat-Testment il-Qadim?

Il-Pentatewku.

X’insibu fil-Kotba Storiċi?

L-istorja tal-poplu Lhudi minn Ġożwè sal-Makkabin.

X’insibu fl-Atti tal-Appostli?

Il-ġrajja tal-bidu u t-tixrid tal-Knisja wara l-Qawmien mill-mewt ta’ Ġesù.

ad