balada iz predgra a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BALADA IZ PREDGRAĐA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BALADA IZ PREDGRAĐA

play fullscreen
1 / 10

BALADA IZ PREDGRAĐA

956 Views Download Presentation
Download Presentation

BALADA IZ PREDGRAĐA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BALADA IZ PREDGRAĐA NAŠA ANTOLOGIJA PJESAMA Dobriša Cesarić

  2. NAŠA ANTOLOGIJA PJESAMA • ‘’ Oblak ‘’ • ‘’ Pukotina ima svaki život ‘’ • ‘’ Cirkuska skica ‘’ • ‘’ Posve polako ‘’ • ‘’ Vraćanje ‘’ • ‘’ U svjetlosti ‘’ • ‘’ Naranča ‘’ • ‘’ Prazan život ‘’ • ‘’ Jesenje jutro ‘’

  3. ZAKLJUČAK • Većina Cesarićevih pjesama je misaona • većinom piše pjesme s tri strofe • piše u različitim vrstama strofe (npr. tercet,katrena,...) • vrsta stiha u većini pjesama je jedanaesterac i osmerac • drugih stilskih sredstava ima gotovo u svakoj pjesmi • najčešći motivi su ljubav, život... • glavninu Cesarićevih pjesama čine realne misli

  4. Izradile: • Vedrana Đapić • Laura Duka • Patricija Tufeković 7.c HVALA NA PAŽNJIII!!! 