slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา PowerPoint Presentation
Download Presentation
นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา - PowerPoint PPT Presentation


  • 203 Views
  • Uploaded on

นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา. Sensitivity Test (In vitro) คือการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อหายาที่มีความไวจำเพาะ กับ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเพื่อเป็นการคาดคะเนผลที่จะใช้ยาชนิดนั้นในการรักษาสัตว์ (In vivo). ยาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด. วิธีการหา MIC และ MBC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา' - reed-lyons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยานิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา

slide2

Sensitivity Test (In vitro) คือการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อหายาที่มีความไวจำเพาะ กับ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเพื่อเป็นการคาดคะเนผลที่จะใช้ยาชนิดนั้นในการรักษาสัตว์ (In vivo)

ยาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

slide3

วิธีการหา MIC และ MBC

MIC คือ ปริมาณยาต่ำสุดที่ป้องกันไม่ให้เกิดการเจริญของแบคทีเรีย ในหลอดทดลอง

MBC คือ ปริมาณยาต่ำสุดจากหลอดทดลองที่นำมาเพาะเชื้อต่อใน agar plate ที่ไม่มียาต้านจุลชีพแล้วสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเจริญของเชื้อได้

ค่าที่ใช้เป็นหลักคือ MIC

slide4

Minimal Inhibitory Concentration (MIC) คือ ความเข้มข้นของยาในระดับต่ำสุด (ในหลอดทดลอง) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หาได้จากการเจือจางยางให้มีความเข้มข้นต่างกัน ใส่ลงไปในเชื้อที่กำลังเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อ

ปกติยาที่มีประสิทธิภาพ คือยาที่มีความสามารถกระจายตัวใน body fluid โดยมีความเข้มข้นเป็น 2-10 เท่า ของ MIC

slide5

Minimal Effective Concentration (MEC) คือ ความเข้มข้นของยาในเลือดในระดับต่ำสุด ที่ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทำให้อาการไม่สบายนั้นหายไป)

slide6

Resistance

• ยาปฏิชีวนะ อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา (ทนยา) ได้โดยที่ทำให้เกิดการผ่าเหล่าและมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนยา สามารถมีชีวิตรอดจากการทำลายของยา และเมื่อโฮสต์นั้นอยู่ในสภาพอ่อนแอลง ทำให้สายพันธุ์เหล่านี้สามารถทวีจำนวนและเกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ยีนส์ที่ผ่าเหล่า สามารถถ่ายทอดสายพันธุ์ได้อีกด้วย การดื้อยานี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

• 1. การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียโดยธรรมชาติ

• 2. การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาขึ้นภายหลังการใช้ยา

slide7

กลไกการดื้อยาของแบคทีเรียกลไกการดื้อยาของแบคทีเรีย

เป็นกลไกทางชีวเคมี สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. รบกวนการซึมผ่านของยาเข้าเซลล์

2. สร้างเอนไซม์มาทำลายยา

3. เกิดการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายที่จับกับยาต้านจุลชีพ

4. เพิ่มการสร้างสารเพื่อมาทำลายยา

slide8

Mutational resistance

มักเป็นการดื้อต่อยาเพียงชนิดเดียว

Plasmid resistance ทำให้เกิดการดื้อยาหลายชนิดพร้อมๆกันได้

การดื้อยาปัจจุบัน มักเกิดจากแบบที่มีการถ่ายทอดทาง plasmid

นิยามศัพท์

slide9
ปัญหาที่เกิดจากเชื้อดื้อยาปัญหาที่เกิดจากเชื้อดื้อยา
  • เกิดจากมีการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อและใช้อย่างไม่ถูกต้อง (ไม่ตรงกับโรค, ไม่ถูก dose, ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด)

ทำให้เชื้อดื้อยาต้องใช้ยาแรงขึ้น มีผลข้างเคียง

ทำให้โรคกระจายเพราะยาที่ใช้ไม่ได้ผล

ไม่สามารถควบคุมโรคและเชื้อที่ติดต่อถึงคนได้

การงดใช้ยาภายหลังที่เกิดปัญหาดื้อยา มีผลลดปริมาณที่ดื้อยาได้น้อย เนื่องจากการดื้อยาถ่ายทอดผ่านยีนส์ไปได้อย่างกว้างขวาง

slide10

Quantal effect

รูปบน

การตอบสนองต่อการรักษา เมื่อให้ยาโดยเพิ่มขนาดยา ครั้งละ 0.2 mg/kg แล้วดูจำนวนผู้ป่วยที่ตอบสนองมีอาการดีขึ้น

รูปล่าง

เมื่อนำกราฟข้างบนมา plot ในลักษณะความถี่สะสม ทำให้สามารถทราบค่า Effective dose (ED) ขนาดต่างๆ ได้

slide11

ขอบเขตความปลอดภัยและดรรชนีในการรักษาโดยใช้ยาขอบเขตความปลอดภัยและดรรชนีในการรักษาโดยใช้ยา

(Safety margin & Therapeutic index)

ED100

LD50

LD100

ED0

ED50

LD0

ED0 = Effective dose 0 หมายถึงปริมาณยาที่ใช้ในการรักษา แต่ไม่มีสัตว์หายป่วย

ED50 = ปริมาณยาที่ให้ผลในการรักษา 50% ของจำนวนสัตว์

ED100 = ปริมาณยาต่ำสุดที่ให้ผลในการรักษา 100% ของจำนวนสัตว์ (หายทุกตัว)

LD0 = Lethal dose 0 หมายถึงปริมาณยาสูงสุดที่ใช้รักษาโดยที่ไม่มีสัตว์ตัวใดตายเนื่องจากความเป็นพิษของยา

LD50 = Lethal dose 50 หมายถึงปริมาณยาที่เป็นพิษ ทำให้สัตว์ตาย 50% ของทั้งหมด

LD100 = Lethal dose 100 หมายถึงปริมาณยาที่เป็นพิษ ทำให้สัตว์ตายทั้งหมด

slide12

Therapeutic index (Safety margin) คือ ดัชนีในการรักษา ใช้บอกถึงความปลอดภัยของยานั้น

LD50

Therapeutic index =

ED50